Ohje Windows Desktop

Mitä keskustelun komennot ja roolit ovat?

Skype-kokemusta ollaan siirtämässä P2P-arkkitehtuurista pilvipohjaiseen järjestelmään. Alla on tietoja pilvipohjaisten keskustelujen komennoista ja rooleista.

Näet käyttämäsi keskustelun tyypin kirjoittamalla keskusteluikkunaan /get name ja painamalla Enter-näppäintä. Jos ryhmänimen vastauksen alussa on "19:...", kyseessä on pilvipohjainen keskustelu. Jos ryhmänimen vastauksen alussa on "#skypename...", kyseessä on P2P-pohjainen keskustelu.

Keskustelun komentojen antamat vastaukset eivät näy muille keskustelun osallistujille. Ne näkyvät vain sinulle, ja niiden lähettäjä on yhteystieto nimeltä Järjestelmä.

Jos olet keskustelun hallinnoija tai isäntä (jos käynnistit keskustelun, sinulle määritetään tämä rooli), voit käyttää seuraavia komentoja:

  • Poista jäsen keskustelusta kirjoittamalla /kick [Skype-nimi]. Sinä tai muut keskustelun jäsenet voitte lisätä tämän henkilön myöhemmin uudelleen.
  • Voit jakaa valvojan muiden jäsenten kanssa kirjoittamalla /setrole [Skype-nimi] ADMIN, jolloin tämä käyttöoikeus jaetaan muiden keskustelun käyttäjien kanssa.
  • Kirjoita /showmembers , jolloin näet jäsenet ja heidän nykyiset roolinsa (näet myös heidän Skype-nimensä muodon [lisätietoja komennosta /add [Skype-nimi] molemmissa keskustelutyypeissä on alla]).

Voit tuoda käytettävissä olevat komennot näkyviin kirjoittamalla keskusteluun /help. Jos olet keskustelussa yhden henkilön kanssa, vain liittyvät keskusteluasetukset näytetään. Jos olet keskustelussa kahden tai useamman henkilön kanssa, komento /help tuo esiin kattavan komentoluettelon. Jos luetteloa ei näy, Skype-versiotasi ei tueta.

Kaikki uudet luodut ryhmät ovat pilvipohjaisia ryhmiä. Jos haluat luoda valvotun ryhmäkeskustelun, kirjoita /createmoderatedchat. Tämä luo uuden ryhmäkeskustelun, jonka nimi on Nimetön keskustelu. Voit lisätä käyttäjiä siihen ja käyttää pilvipohjaista keskustelukomentoluetteloa, joka on kuvattu alla.

Tärkeää: Varmista aina, että käytät uusinta Skype-versiota. Vanhat versiot eivät ehkä tue kaikki komentoja.

Pilvipohjaisen keskustelun komennot ja roolit

Sinun ei tarvitse käyttää hakasulkeita komentotekstin ympärillä. Esimerkiksi komennon /topic [teksti] voi kirjoittaa /topic Päivän kokouslista.

Tässä on luettelo yleisistä komennoista kuvauksineen:

Komento Kuvaus

/add [Skype-nimi]

Yhteyshenkilö lisätään keskusteluun. Esimerkiksi: /add alex_cooper1 lisää kyseisen jäsenen keskusteluun.

Joidenkin Skype-nimien alussa on "live:" (esimerkiksi: live:alex_cooper1)

/alertson [teksti]

Voit määrittää, mitä keskustelussa pitää esiintyä, jotta sinulle lähetetään ilmoitus. Jos komentona on esimerkiksi /alertson Lontoo, sinulle lähetetään ilmoitus, kun keskustelussa esiintyy sana "Lontoo".

/alertsoff

Poista käytöstä viesti-ilmoitukset.

/find [teksti]

Etsii tietyn tekstin keskustelusta Esimerkiksi /find Kalle palauttaa ensimmäisen Kalle-sanan esiintymän keskustelusta.

/get admins

Näyttää keskustelun hallinnoijat.

/get options

Näyttää nykyisen keskustelun asetukset. Voit näyttää käytettävissä olevat asetukset jäljempänä kuvatulla komennolla /set options.

/get role

Näyttää roolisi keskustelussa.

/showmembers

Näyttää jäsenet rooleineen.

/get uri

Luo URL-linkin, jolla muut voivat liittyä ryhmäkeskusteluun.

/golive

Käynnistää ryhmäpuhelun muiden keskustelun osallistujien kanssa.

/info

Näyttää keskustelun henkilömäärän ja enimmäismäärän.

/kick [Skype-nimi]

Poistaa kyseisen jäsenen. Esimerkiksi /kick alex_cooper1 poistaa kyseisen jäsenen keskustelusta.

/leave

Poistu nykyisestä ryhmäkeskustelusta.

/me [teksti]

Nimesi näkyy kirjoittamasi tekstin edellä. Esimerkiksi komento /me työskentelen kotona näyttää lauseen "työskentelen kotona" nimesi vieressä. Tämän avulla voit kertoa toimistasi tai tilastasi.

/remotelogout

Lopettaa push-ilmoitukset kaikissa Skypen ilmentymissä käytössä olevaa ilmentymää lukuun ottamatta.

/set options [[+|-]flag]

Määrittää keskustelun asetukset. Esimerkki: /set options -JOINING_ENABLED poistaa käytöstä asetuksen JOINING_ENABLED. Komento /set options +HISTORY_DISCLOSED sen sijaan ottaa käyttöön asetuksen HIS.

Seuraavat tunnisteet ovat käytettävissä:

HISTORY_DISCLOSED – Keskusteluun liittyvät henkilöt voivat nähdä liittymistään edeltävän keskustelun. He voivat nähdä enintään 400 viestiä tai keskustelun kahden viikon ajalta sen mukaan, kumpi raja saavutetaan ensin.

JOINING_ENABLED – Uudet käyttäjät voivat liittyä keskusteluun.

/setrole [Skype-nimi] SPEAKER | ADMIN

Voit määrittää roolin kullekin jäsenelle. Seuraavassa taulukossa on annettu roolien kuvaukset.

/showplaces

Näyttää muut päätekohteet, jotka voivat ottaa vastaan push-ilmoituksia tämän Skype-tilin puheluista ja pikaviesteistä.

/topic [teksti]

Muuttaa keskustelun aiheen.

/get allowlist

Näyttää henkilöt, joilla on käyttöoikeus keskusteluun.

/get banlist

Näyttää henkilöt, jotka on estetty keskustelusta.

/set allowlist [[+|-]mask] ..

Määrittää henkilöt, joiden on sallittu käyttää keskustelua. Esimerkiksi /set allowlist +alex_cooper1 sallii kyseisen henkilön liittyä keskusteluun.

/set banlist [[+|-]mask] ..

Määrittää, ketkä eivät saa käyttää keskustelua. Esimerkiksi set banlist +alex_cooper1 estää kyseistä osallistujaa käyttämästä keskustelua. /set banlist -alex_cooper1 sallii hänen liittyä uudelleen.

Keskustelun roolit määräytyvät sen perusteella, käynnistitkö keskustelun vai määrittikö keskustelun perustaja tai isäntä roolisi:

Rooli

Kuvaus

Hallinnoija

Myös keskustelun isäntä. Hallinnoija voi ylentää muita henkilöitä hallinnoijiksi.

Puhuja

Jäsen, joka voi lähettää viestejä keskusteluun ja osallistua puheluihin.

Oliko tästä artikkelista apua?

Kyllä Ei

Kerro, miksi meistä ei ollut tänään apua

Tärkeää : Älä kirjoita yllä olevaan kenttään mitään henkilökohtaisia tietoja (kuten Skype-nimeä, sähköpostiosoitetta, Microsoft-tiliä, salasanaa tai oikeaa nimeä tai puhelinnumeroa).

Kysy yhteisöltä

Katso, mitä muut sanovat aiheesta "Pikaviestit ja tekstiviestit" Skype-yhteisössä.

Liity keskusteluun

Tarvitsetko lisäohjeita? Tukitiimimme on valmis auttamaan. Kysy neuvoja nyt