Skypen ohje

  Kaikki tuotteet

  Mitä pilvipohjaisia komentoja ja rooleja Skypessä on käytettävissä?

  Takaisin hakutuloksiin

  Näytä käytettävissä olevat komennot kirjoittamalla /help keskustelussa. Jos olet keskustelussa vain yhden henkilön kanssa, vain liittyvät keskusteluasetukset näytetään. Jos olet keskustelussa kahden tai useamman henkilön kanssa, komento /help tuo esiin kattavan komentoluettelon. Jos luetteloa ei näy, Skype-versiotasi ei tueta.

  Komento Kuvaus

  /add [Skype-nimi]

  Yhteyshenkilö lisätään keskusteluun. Esimerkiksi: /add alex_cooper1 lisää kyseisen jäsenen keskusteluun.

  Joidenkin Skype-nimien alussa on "live:" (esimerkiksi: live:alex_cooper1)

  /alertson [teksti]

  Voit määrittää, mitä keskustelussa pitää esiintyä, jotta sinulle lähetetään ilmoitus. Jos komentona on esimerkiksi /alertson London, sinulle lähetetään ilmoitus, kun keskustelussa esiintyy sana "Lontoo".

  /alertsoff

  Poista käytöstä viesti-ilmoitukset.

  /find [teksti]

  Etsii tietyn tekstin keskustelusta Esimerkiksi /find Charlie palauttaa ensimmäisen Kalle-sanan esiintymän keskustelusta.

  /get admins

  Näyttää keskustelun hallinnoijat.

  /get options

  Näyttää nykyisen keskustelun asetukset. Voit näyttää käytettävissä olevat asetukset jäljempänä kuvatulla komennolla /set options.

  /get role

  Näyttää roolisi keskustelussa.

  /showmembers

  Näyttää jäsenet rooleineen.

  /get uri

  Luo URL-linkin, jolla muut voivat liittyä ryhmäkeskusteluun.

  /golive

  Käynnistää ryhmäpuhelun muiden keskustelun osallistujien kanssa.

  /info

  Näyttää keskustelun henkilömäärän ja enimmäismäärän.

  /kick [Skype-nimi]

  Poistaa kyseisen jäsenen. Esimerkiksi /kick alex_cooper1 poistaa kyseisen jäsenen keskustelusta.

  /leave

  Poistu nykyisestä ryhmäkeskustelusta.

  /me [teksti]

  Nimesi näkyy kirjoittamasi tekstin edellä. Esimerkiksi komento /me working from home näyttää lauseen "työskentelen kotona" nimesi vieressä. Tämän avulla voit kertoa toimistasi tai tilastasi.

  /remotelogout

  Lopettaa push-ilmoitukset kaikissa Skypen ilmentymissä käytössä olevaa ilmentymää lukuun ottamatta.

  /set options [[+|-]tunniste]

  Määrittää keskustelun asetukset. Esimerkki: /set options -JOINING_ENABLED poistaa käytöstä asetuksen JOINING_ENABLED. Komento /set options +HISTORY_DISCLOSED sen sijaan ottaa käyttöön asetuksen HIS.

  Seuraavat tunnisteet ovat käytettävissä:

  HISTORY_DISCLOSED – Keskusteluun liittyvät henkilöt voivat nähdä liittymistään edeltävän keskustelun. He voivat nähdä enintään 400 viestiä tai keskustelun kahden viikon ajalta sen mukaan, kumpi raja saavutetaan ensin.

  JOINING_ENABLED – Uudet käyttäjät voivat liittyä keskusteluun.

  /setrole [Skype-nimi] SPEAKER | ADMIN

  Voit määrittää roolin kullekin jäsenelle. Seuraavassa taulukossa on annettu roolien kuvaukset.

  /showplaces

  Näyttää muut päätekohteet, jotka voivat ottaa vastaan push-ilmoituksia tämän Skype-tilin puheluista ja pikaviesteistä.

  /topic [teksti]

  Muuttaa keskustelun aiheen.

  /get allowlist

  Näyttää henkilöt, joilla on käyttöoikeus keskusteluun.

  /get banlist

  Näyttää henkilöt, jotka on estetty keskustelusta.

  /set allowlist [[+|-]peite] ..

  Määrittää henkilöt, joiden on sallittu käyttää keskustelua. Esimerkiksi /set allowlist +alex_cooper1 sallii kyseisen henkilön liittyä keskusteluun.

  /set banlist [[+|-]peite] ..

  Määrittää, ketkä eivät saa käyttää keskustelua. Esimerkiksi /set banlist +alex_cooper1 estää kyseistä osallistujaa käyttämästä keskustelua. /set banlist -alex_cooper1 sallii hänen liittyä uudelleen.

  Keskustelun roolit määräytyvät sen perusteella, käynnistitkö keskustelun vai määrittikö keskustelun perustaja tai isäntä roolisi:

  Rooli

  Kuvaus

  Hallinnoija

  Myös keskustelun isäntä. Hallinnoija voi ylentää muita henkilöitä hallinnoijiksi.

  Puhuja

  Jäsen, joka voi lähettää viestejä keskusteluun ja osallistua puheluihin.

  Ei hätäpuheluja Skypellä
  Skype ei korvaa puhelintasi, eikä sillä voi soittaa hätäpuheluja.