Ohje Windows Desktop

Mitä P2P-viestintä oikein on?

On perusteltua sanoa, että World Wide Webin (WWW) alkuperäinen lähtökohta oli nimenomaan peer-to-peer (P2P) -viestintä eli toisiinsa yhteydessä olevien WWW-käyttäjien verkosto, jossa kukin käyttäjä voi muokata sisältöä ja jakaa sitä muille käyttäjille linkittämällä. Yleiseen tietoisuuteen ja suosioon P2P-tekniikka nousi kuitenkin vasta erilaisten tiedostonjakosovellusten, kuten Napsterin ja Kazaan myötä. Näiden sovellusten avulla käyttäjät voivat jakaa, etsiä ja ladata tiedostoja P2P-tekniikkaa käyttämällä.

Siitä lähtien P2P-termiä on käytetty yleisesti puhuttaessa viestinnästä suoraan käyttäjien eli verkon solmujen välillä.

Skypen periaate on, että aidon P2P-järjestelmän on yhdistettävä kaikki verkon solmut dynaamisesti niin, että ne kaikki osallistuvat tietoliikenteen jakamiseen, käsittelyyn ja muihin kaistanleveyttä vaativiin tehtäviin, jotka normaalisti olisivat keskitettyjen palvelimien vastuulla.

Aito P2P-sovellus antaa lisäksi pienille tiimeille hyvän mahdollisuuden käyttää ohjelmistoja ja liiketoimintaa, joiden avulla ne voivat haastaa suuryritykset. Kypsillä markkinoilla aito P2P-ratkaisu on häiritsevää tekniikkaa.

Perinteisiin asiakas-palvelin-verkkoihin verrattuna hajautetuilla P2P-verkoilla on monia etuja. Näitä verkkoja voidaan laajentaa äärettömästi ilman, että hakuajat kasvavat, eikä niissä tarvita kalliita keskusresursseja. Ne hyödyntävät loppukäyttäjien koneiden käsittely- ja verkostoitumistehoa, joiden määrä kasvaa suoraan suhteessa verkon kokoon.

Kukin verkkoon lisätty solmu lisää verkon potentiaalista käsittelytehoa ja kaistanleveyttä. Tällaisen resurssien hajauttamisen ansiosta toisen sukupolven (2G) P2P-verkostot ovat onnistuneet eliminoimaan suurten ja keskitettyjen rakenteiden aiemmin edellyttämät kustannukset lähes kokonaan.

Miten Skype hyödyntää P2P-viestintäverkkoa?

Skypen tiimi on ottanut P2P-viestinnän omakseen ja hyödyntää verkon kaikkia käytettävissä olevia resursseja, joten Skypen ei tarvitse käyttää kalliita keskusresursseja.

Skype käyttää seuraavia IP-pohjaisia viestintätekniikoita:

Palomuurien läpäisy ja NAT (verkko-osoitteiden muuntaminen) -siirtyminen

Asiakkaat, joissa ei ole palomuuria, ja julkisesti reititettäviä IP-osoitteita käyttävät asiakkaat voivat edistää NAT-selvitettyjen solmujen viestintää välittämällä puheluja. Tämän tekniikan ansiosta kaksi asiakasta, jotka eivät muutoin pystyisi muodostamaan yhteyttä, voivat puhua keskenään. Puhelut salataan väliasiakkaissa eikä puhelujen välittäminen vaikuta väliasiakkaiden suorituskykyyn, koska väliasiakkaiksi valitaan koneita, joissa on resursseja vapaana.

Lisäksi olemme kehittäneet useita tekniikoita, joiden ansiosta P2P-verkon viestinnän normaalisti estävät loppukäyttäjien yhdyskäytävä- ja palomuurikokoonpanot voidaan välttää. Lyhyesti sanottuna Skype toimii useimpien palomuurien ja yhdyskäytävien taustalla ilman mitään erikoismäärityksiä.

Yleinen hajautettu käyttäjähakemisto

Useimmat pikaviesti- ja viestintäohjelmistot edellyttävät jonkinlaista keskitettyä hakemistoa, jotta loppukäyttäjien välinen yhteys voidaan muodostaa hakemistoon määritetyn pysyvän käyttäjänimen ja IP-osoitteen välistä linkitystä. Ongelmana tässä on, että IP-osoite on todennäköisesti dynaamisesti vaihtuva.

IP-osoite vaihtuu yleensä, kun käyttäjä siirtyy tai muodostaa yhteyden dynaamisia IP-osoitteita käyttävään verkkoon. Useimmat Internet-pohjaiset viestintätyökalut seuraavat käyttäjiä käyttämällä keskitettyä hakemistoa, johon kirjataan käyttäjien käyttäjänimet ja IP-osoitteet sekä tieto siitä, onko käyttäjä verkossa vai ei. Keskitetyt hakemistot ovat erittäin kalliita, kun käyttäjämäärä kasvaa miljooniin. Koska Skype on hajauttanut tämän resursseja vaativan infrastruktuurin, joten Skype voi käyttää kaikki resurssinsa huipputekniikan kehittämiseen.

Myös tiedostonjakosovelluksien käyttämät P2P-verkkotekniikat sopisivat tällaiseen hajauttamiseen, mutta koska kyseiset verkot ovat hajautettuja, niissä tehdyt haut eivät löydä kaikkia verkon solmuja.

Näiden rajoitusten valossa on selvää, että laadukas viestintä mahdollisimman pienin kustannuksin edellytti kolmannen sukupolven P2P-tekniikoita (3G P2P). Global Index (GI) -hakemisto on tällainen välttämätön tekniikka, joka muuttaa laajennettavia verkkoja. GI-tekniikka perustuu monikerroksisiin verkkoihin, joiden supersolmut viestivät keskenään niin, että kaikki verkon solmut saavat tiedon käytettävissä olevista käyttäjistä ja resursseista mahdollisimman vähäisellä viiveellä.

Miten Skype varmistaa puhelujen laadun?

Skypen viestintäratkaisua tukeva P2P-järjestelmä hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia resursseja ja reitittää salatut puhelut älykkäästi kaikkein tehokkainta polkua pitkin. Lisäksi Skype pitää useita yhteyspolkuja avoinna ja valitsee parhaimman reitityksen dynaamisesti tilanteen mukaan. Näin viive vähenee huomattavasti ja puhelujen laatu koko verkossa paranee.

Onko Skype turvallinen?

Skype on niin turvallinen kuin siitä on mahdollista tehdä. Kun soitat Skype-puhelun, yksityisyytesi varmistetaan salaamalla puhelu. Sama koskee tiedostojen jakamista, keskusteluja ja videokuvaa.

Saat lisätietoja verkkoturvallisuudesta, suojauksesta ja tietosuojasta suojauskeskuksesta.

Oliko tästä artikkelista apua?

Kyllä Ei

Kerro, miksi meistä ei ollut tänään apua

Tärkeää : Älä kirjoita yllä olevaan kenttään mitään henkilökohtaisia tietoja (kuten Skype-nimeä, sähköpostiosoitetta, Microsoft-tiliä, salasanaa tai oikeaa nimeä tai puhelinnumeroa).

Kysy yhteisöltä

Katso, mitä muut sanovat aiheesta "Tietoja Skypestä" Skype-yhteisössä.

Liity keskusteluun

Tarvitsetko lisäohjeita? Tukitiimimme on valmis auttamaan. Kysy neuvoja nyt