Skypen ohje

  Kaikki tuotteet

  Skype First Aid -työkalun käyttöoikeussopimus

  Takaisin hakutuloksiin

  Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeusehdot

  Microsoft Skype First Aid


  Nämä käyttöoikeusehdot ovat Microsoft Corporationin (tai asuinpaikkasi mukaan mahdollisesti jonkin sen tytäryhtiön) ja sinun välinen sopimus. Lue ehdot. Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa sekä tallennusvälinettä, jolla kyseinen ohjelmisto on mahdollisesti toimitettu. Ehdot koskevat myös kaikkia Microsoftin

  • päivityksiä,
  • laajennuksia,
  • Internet-palveluja ja
  • tukipalveluja,

  joita tälle ohjelmistolle tarjotaan, ellei niiden mukana toimiteta muita ehtoja. Jos tällaiset ehdot on toimitettu, sovelletaan niitä.

  Tämän ohjelmiston käyttäminen on osoitus näiden ehtojen hyväksymisestä. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä ohjelmistoa.


  Jäljempänä kuvatut oikeudet myönnetään pysyvästi edellyttäen, että noudatat näitä käyttöoikeusehtoja.

  1. Asennus- ja käyttöoikeus. Sinulle myönnetään oikeus asentaa yksi kopio ohjelmistosta laitteeseesi ja käyttää kyseistä kopiota.
  2. Käyttöoikeuden laajuus. Ohjelmistoa ei myydä vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tällä sopimuksella myönnetään oikeus vain ohjelmiston käyttämiseen. Microsoft pidättää kaikki muut oikeudet. Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä johdu tätä rajoitusta laajempia oikeuksia, ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. Ohjelmistoa käytettäessä on noudatettava sen teknisiä rajoituksia, jotka sallivat sen käytön vain tietyin tavoin. Et saa
  • kiertää mitään ohjelmiston teknisiä rajoituksia,
  • muuntaa ohjelmistoa lähdekoodiksi, purkaa tai hajottaa ohjelmistoa muutoin kuin sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa, mikäli lainsäädäntö ei salli rajoitusta,
  • ottaa ohjelmistosta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa on määritetty tai kuin sovellettava lainsäädäntö sallii, mikäli lainsäädäntö ei salli tätä rajoitusta,
  • julkaista ohjelmistoa muille kopioitavaksi,
  • vuokrata tai lainata ohjelmistoa tai antaa siihen käyttöoikeutta,
  • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannen osapuolen nimiin tai
  • käyttää ohjelmistoa kaupallisissa ohjelmistojen isännöintipalveluissa.
  1. Varmuuskopio. Ohjelmistosta saa ottaa yhden varmuuskopion. Sitä saa käyttää vain ohjelmiston asentamiseen uudelleen.
  2. Ohjeet. Kaikilla henkilöillä, joilla on käyttöoikeus tietokoneeseesi tai sisäiseen verkkoon, on oikeus kopioida ohjeet sisäistä käyttöäsi varten ja käyttää niitä tähän viitetietoina.
  3. Siirtäminen toiseen laitteeseen. Ohjelmiston asennuksen voi poistaa ja ohjelmiston asentaa toiseen laitteeseen omaa käyttöä varten. Tätä käyttöoikeutta ei voi käyttää yhtäaikaisesti usean laitteen välillä.
  4. Vientirajoitukset. Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltojen vientilakeja ja -säädöksiä. Kaikki ohjelmistoa koskevia kotimaasi lakeja ja säädöksiä sekä kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä on noudatettava. Nämä lait sisältävät siirtokohteisiin, loppukäyttäjiin ja käyttötarkoituksiin liittyviä rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.
  5. Tukipalvelut. Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", joten sille ei tarjota tukipalveluja.
  6. Sopimuskokonaisuus. Tämä sopimus ja käyttämiesi laajennusten, päivitysten, Internet-palvelujen ja tukipalvelujen käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen ohjelmistosta ja sen tukipalveluista.
  7. Sovellettava lainsäädäntö.

   a. Yhdysvallat. Jos hankit ohjelmiston Yhdysvalloissa, tämän sopimuksen tulkintaan ja ehtojen rikkomuksia koskeviin vaateisiin sovelletaan Washingtonin osavaltion lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintaa koskevia sääntöjä. Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien rajoituksetta kuluttajasuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja oikeudenloukkauksia koskeviin lakeihin liittyvät vaateet, sovelletaan asuinosavaltiosi lakeja.

   b. Muut maat kuin Yhdysvallat. Mikäli ohjelmisto hankitaan muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja.
  8. Oikeudelliset vaikutukset. Tässä sopimuksessa määritetään oikeuksia. Sinulla voi olla myös oman maasi lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia. Lisäksi sinulla voi olla oikeuksia sitä tahoa kohtaan, jolta hankit ohjelmiston. Tämä sopimus ei muuta oman maasi lainsäädännön mukaisia oikeuksia, mikäli se ei ole sallittua oman maasi lakien mukaan.
  9. EI TAKUITA. Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus "sellaisenaan". Vastaat itse sen käyttöön liittyvistä riskeistä. Microsoft ei anna mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Sinulla voi olla muita kuluttajanoikeuksiin tai paikallisiin lakiin liittyviä oikeuksia, joita tämä sopimus ei voi muuttaa. Ellei sovellettavan lain säännöksistä muuta johdu, Microsoft kiistää oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta..
   AUSTRALIA: Sinulla on Australian kuluttajalain mukaiset oikeudet. Nämä ehdot eivät vaikuta kyseisiin oikeuksiin.
  10. OIKEUKSIEN JA VAHINGONKORVAUKSIEN RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET. Microsoftin ja sen toimittajien vastuu kärsimistäsi suorista vahingoista rajoittuu viiteen (5,00) Yhdysvaltojen dollariin. Sinulla ei ole oikeuksia muihin vahingonkorvauksiin riippumatta siitä, ovatko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.
   Tämä rajoitus koskee
  • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai kolmansien osapuolten Internet-sivustojen tai ohjelmien sisältöön (mukaan lukien koodiin)
  • vaateita, jotka perustuvat sopimusrikkomuksiin, takuurikkomuksiin, sitoumuksiin tai ehtoihin, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai muuhun oikeudenloukkaukseen, sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

   Rajoitus on voimassa, vaikka Microsoft oli tietoinen tai sen olisi pitänyt olla tietoinen vahinkojen mahdollisuudesta. Tämän sopimuksen takuuta ja vastuunrajoituksia koskevat kohdat eivät rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

  Lataa Skype First Aid -työkalu

  Ei hätäpuheluja Skypellä
  Skype ei korvaa puhelintasi, eikä sillä voi soittaa hätäpuheluja.