Skypen ohje

  Mitä diagnostiikkatiedot ovat ja miten niitä käytetään Skypessä?

  Takaisin hakutuloksiin

  Diagnostiikkatietoja käytetään Skypen pitämiseen suojattuna ja ajan tasalla, ongelmien havaitsemiseen, diagnosointiin ja korjaamiseen sekä tuotteiden parantamiseen. Nämä tiedot eivät sisällä käyttäjän nimeä tai sähköpostiosoitetta, käyttäjän tiedostojen sisältöä.

  Nämä diagnostiikkatiedot kerätään ja lähetetään Microsoftille käyttäjän laitteessa suoritettavasta Skype-asiakasohjelmistosta. Jotkin diagnostiikkatiedot ovat pakollisia, kun taas jotkin diagnostiikkatiedot ovat valinnaisia. Annamme sinulle mahdollisuuden valita, lähetetäänkö pakolliset vai valinnaiset diagnostiikkatiedot tietosuojan hallinnan avulla.

  Pakolliset tiedot on pienin tarvittava tieto, jotta Skype pysyy suojattuna, ajan tasalla ja toimii odotetulla tavalla laitteessa, johon se on asennettu.

  Pakolliset diagnostiikkatiedot auttavat tunnistamaan Skypeen liittyviä ongelmia, jotka voivat liittyä laitteeseen tai ohjelmistokokoonpanoon. Se voi esimerkiksi auttaa määrittämään, kaatuuko Skype-ominaisuus useammin tietyssä käyttöjärjestelmäversiossa, jossa on uusia ominaisuuksia, tai kun tietyt Skype-ominaisuudet on poistettu käytöstä. Pakolliset diagnostiikkatiedot auttavat havaitsemaan, diagnosoimaan ja korjaamaan näitä ongelmia nopeammin, jotta vaikutus käyttäjiin vähenee.

  Pakolliset palvelutiedot on kerättyjä tietoja, joita tarvitaan Skypen yhdistettyjen käyttökokemusten tarjoamiseen ja parantamiseen sekä sen varmistamiseen, että ne ovat suojattuja ja ajan tasalla.

  Valinnaiset tiedot on lisätietoja, jotka auttavat meitä tekemään tuoteparannuksia ja tarjoavat parannettuja tietoja ongelmien havaitsemiseen, diagnosointiin ja korjaamiseen.

  Jos päätät lähettää meille valinnaisia diagnostiikkatietoja, myös pakolliset ja pakolliset palvelutiedot sisällytetään.

  Seuraavat diagnostiikkatiedot kerätään:

  Kaikkien tapahtumien yleiset määritteet.

  • Skype_InitiatingUser_IsGuest – Kertoo, onko käyttäjä vieraskäyttäjä. Se on tärkeää, koska vieraskäyttäjillä ja rekisteröidyillä käyttäjillä on erilainen kokemus.
  • Skype_InitiatingUser_Username – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • ShellType – Skype-asiakkaan shell-tyyppi (ReactNative, Electron). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja liittymätyypin perusteella.
  • PlatformType - Alustan tyyppi (Android, Windows, ...). Tämän avulla voidaan määrittää käyttöympäristöön perustuvia terveysmittareita.
  • Versio – Käytetään telemetrian korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • Platform_Id – alustatyypin numeerinen tunnus (1418 - Verkko, 1419 - Android jne.). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja käyttöympäristön tunnuksen perusteella.
  • Platform_Uiversion – käyttöympäristön tunnus yhdistettynä Skype-versionumeroon. Tämän avulla voidaan luokitella tietoja käyttöympäristön ja version pivot-version perusteella.
  • session_id – Nykyisen istunnon yksilöllinen tunnus. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. On esimerkiksi mahdollista määrittää "kaatumisvapaiden istuntojen mittausarvo" tämän perusteella.
  • ChatEndpointId – Yksilöivä viestipäätepisteen tunnus. Se on yksilöllinen jokaiselle laitteelle, istunnolle tai selaimen välilehdelle. Näin voimme korreloida ongelmia tai määrittää viesti- ja ilmoitusmittareita tiettyyn laitteeseen, istuntoon ja selaimen välilehteen.
  • NetworkType - Verkon tyyppi (WiFi, 3G, ...). Tämän avulla voidaan määrittää terveysmittareita verkkotyypin perusteella.
  • ecs_etag – Sovelluksen käyttämän määrityksen tunniste.
  • AppInfo.ExperimentIds – Luettelo tiettyjen ominaisuusversioiden kaikista tunnisteista.
  • DeviceInfo.Model – Laitteen malli.
  • DeviceInfo.Make – Laitteen valmistaja.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.

  Pakolliset tapahtumat.

  mdsc_call_quality_feedback

  Puhelujen laatukyselystä saatu palaute, jota kysytään satunnaisesti puhelun jälkeen. Näitä palautetta valvotaan, jotta puhelun laatu pysyy vakaana.

  • call_mos_score - Puhelun laatuluokitus.
  calling_call_entry_point

  Kerätään sovelluksen eri osa-alueilla käynnistettyjen puhelujen kunnon mittaamiseksi.

  • Origin – Kertoo, mistä kohdasta sovellusta puhelu käynnistettiin.
  • CallId – Tämän kutsun yksilöivä tunnus.
  • IsRejoiningCall – Seuraa, liittyykö käyttäjä käynnissä olevaan puheluun uudelleen.
  • IsGroupCall – Kertoo, onko tämä kutsu ryhmäpuhelu.
  • IsVideoCall – Kertoo, onko video käytössä tälle puhelulle.
  • IsPstnCall – Kertoo, onko tämä puhelu PSTN-puhelu.
  • IsIncomingCall – Kertoo, onko tämä kutsu saapuva vai lähtevä.
  • ConversationId - Sen keskustelun yksilöllinen tunnus, johon puhelu on liitetty.
  calling_call_intention

  Puhelun aloitusohjainten napsautusten seuranta sovelluksen eri alueilla. Mitataan sen varmistamiseksi, että käyttäjät voivat aloittaa puhelun.

  • CallIntentionOrigin – Seuraa, mistä sovelluksen aloituspuhelun ohjausobjektia napsautettiin.
  • IsGroupCall – Kertoo, onko aloitettu puhelu ryhmäpuhelu.
  • IsVideoCall – Kertoo, onko video käytössä aloitettua puhelua varten.
  • IsPstnCall – Kertoo, onko aloitettu puhelu PSTN-puhelu.
  • ConversationId - Sen keskustelun yksilöllinen tunnus, johon puhelu on liitetty.
  calling_background_effects_settings

  Kerätään puheluun liittyvien taustojen käytön ja kunnon mittaamiseksi.

  • EffectType – Määrittää, mitä taustatehostetta on käytetty.
  • HasActiveCall – Seuraa, onko taustatehoste muuttunut aktiivisen puhelun aikana.
  • IsPredefinedImage – Määrittää, onko sovellus ennalta määrittänyt taustakuvan.
  • PredefinedImageName – Valitun ennalta määritetyn taustakuvan nimi.
  calling_call_captions_notifications

  Tietoa kääntäjäpalvelun ilmoitusten ympärillä tapahtumista.

  calling_call_captions_notifications tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Tietoa siitä, mitä toimintoa suoritettiin kääntäjäilmoitusten ympärillä.
  • CallId – Ilmoituksen sisältävän puhelun tunnus.
  • Tyyppi - Tapahtuneen ilmoituksen tyyppi.
  • Variantti – Ilmoituksen kokeiluversio.
  • Toimintopainike - Tietoja siitä, mitä ei-toiminnon painiketta napsautettiin.
  calling_call_captions_notifications(NotificationDisplayed)

  Kerätään näytettyjen kääntäjäilmoitusten määrää. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  calling_call_captions_notifications(NotificationClicked)

  Kerätään numerokertoja, kun käyttäjä napsautti kääntäjän solmua jommallakummalla painikkeella. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  calling_action

  Monikäyttöinen tapahtuma, jonka avulla seurataan erilaisia toimintoja, joita käyttäjä voi tehdä puhelun aikana.

  calling_action tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Tällä hetkellä seuratun kutsutoiminnon nimi.
  calling_action(CallKitError)

  Seuraa iOS:n tiettyjä puheluvirheitä varmistaaksesi, että puhelut toimivat näissä laitteissa.

  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • Toiminto - virheen aiheuttavan toiminnon nimi iOS-soittopaketissa.
  • ErrorDomain - Sen virheen nimi, joka ilmeni iOS:n Call Kit -virheen yhteydessä.
  • ErrorCode - Tunnus, joka tunnistaa tarkan virheen.
  • Pääte – totuusarvomerkintä, joka määrittää päätevirheen.
  calling_action(IncomingCallNotificationFailure)

  Seuraa virheitä, joiden vuoksi saapuvalle puhelulle ilmoitetaan. Valvotaan sen varmistamiseksi, että käyttäjät eivät jää vastaamatta puheluihin puuttuvien ilmoitusten vuoksi.

  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • Syy – Määrittää puhelun ilmoituksen epäonnistumisen syyn.
  • Tiedot – Lisätietoja virheestä.
  calling_action(Aloitussijainti)

  Skype-sovelluksen seuranta alkaa soida sen varmistamiseksi, että soittaja on tietoinen puhelusta.

  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • Alkuperä – sijainti sovelluksessa, jossa soitto aloitettiin.
  calling_action(StopRinging)

  Tämän Skype-sovelluksen seuraaminen lopettaa soittamisen, kun puhelu hyväksytään tai hylätään, jotta käyttökokemus on oikea.

  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • Syy – Määrittää syyn, miksi Skype-sovellus lakkasi soittamasta.
  • RingingDuration – Puhelun soittokesto (millisekunteina).
  • Lisätietoja – Lisätietoja siitä, miksi Skype-sovellus lakkasi soittamasta.
  calling_action(CallManagerError)

  Seuraa Skypen sisäisiä virheitä.

  • MethodName - virheen aiheuttaneen menetelmän nimi.
  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä tai tyhjässä merkkijonossa.
  calling_action(virhe)

  Seuraa puheluvirheitä varmistaaksesi, että puhelut toimivat.

  • CallId – puhelun puhelutunnus tai tyhjä merkkijono.
  • CallFailureType – Määrittää kutsun vaiheen, kun virhe tapahtui.
  • CallFailureTypeLabel – Puhelun epäonnistumisen tyypin tekstiesitys.
  • CallTerminatedReason – Määrittää puhelun päättymisen tarkan syyn.
  • CallTerminatedReasonLabel – Puhelun päättymissyyn tekstiesitys.
  • CallValidationFailureReason – Määrittää kutsun määrityksen epäonnistumisen syyn.
  • ErrorMessage - Puhelun epäonnistumisen virhesanoma.
  • CallAction – Kertoo, mikä toiminto aiheutti kutsun epäonnistumisen.
  calling_action(PushNotification)

  Seuraamalla tätä palveluilmoitusta voit varmistaa, että soittaja on tietoinen puhelusta.

  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • EventType – Push-ilmoituksen tapahtumatyypin luettelointitunnus.
  • IsStarted – määrittää, onko sovellus jo käynnistetty, kun ilmoitusta käsitellään.
  • Lähde – tunnistaa taustajärjestelmän, joka antoi ilmoituksen.
  • TimeWaitingToProcess – Aika, joka tarvitaan ilmoituksen näyttämiseen käyttäjälle.
  • ActivationState – Määrittää Skype-sovelluksen tilan, kun laitteeseen saapuu palveluilmoitus.
  • StopRingReason – Määrittää tarkan syyn, miksi ilmoitus lakkasi soimasta laitteessa.
  • ParticipantId – Puhelun osallistujan yksilöllinen tunnus, jotta hän voi tunnistaa Osallistujan Skype-järjestelmissä.
  • IsDuplicate – Määrittää, oliko samantyyppisiä ilmoituksia useita samanaikaisesti.
  • RegistrationId - Yksilöllinen laitteen rekisteröintitunnus.
  calling_action(CallCaptioningEvent)

  Puhelutekstitysistunnon tietojen (aloitus, pysäytys, kokonaispituus, kieli) kerääminen, jotta käännös- ja tekstityspuheluominaisuus toimii.

  • Toiminto - CallCaptioningEvent.
  • IsAutoJoin – Kertoo, onko puhelun tekstitys käynnistetty automaattisesti (käyttäjä on ottanut aloitustekstitykset käyttöön kaikissa asetuksissa).
  • CaptioningLengthSeconds – Puhelun tekstitysistunnon kokonaiskesto käyttäjää kohti puhelua kohti.
  • FistCaptionReceivedLengthSeconds - Tekstityksen alun ja ensimmäisen kuvatekstin vastaanottamisen välinen aika.
  • CallId – Tämän kutsun yksilöivä tunnus.
  • CaptioningSessionId - Tunnus, joka yksilöi nykyisen tekstitysistunnon.
  • SpokenLanguage – Kielikoodi, jonka käyttäjä on valinnut puhutuksi kieleksi puhelun kääntämistä tai tekstitystä varten. Käytetään käytön ja kunnon seurantaan.
  • SubtitleLanguage – Kielikoodi, jonka käyttäjä on valinnut alaotsikkokieleksi puhelun kääntämistä tai kuvatekstiä varten. Käytetään käytön ja kunnon seurantaan.
  • OtherSpokenLanguage – Kielikoodi, jonka käyttäjä on valinnut puhelun osallistujan puhutuksi kieleksi puhelujen käännöksen kotelossa. Käytetään käytön ja kunnon seurantaan.
  • FirstCaptionReceivedLengthSeconds – Aika saada ensimmäinen kuvateksti puhelun kuvatekstitoiminnon aloittamisen jälkeen. Käytetään kunnon seurantaan ja palvelun parannusten vahvistamiseen.
  • StartMessageClickedCount - Kuinka monta kertaa kuvatekstien aloitusviestiä napsautettiin.
  calling_action(CallPstnTranslationLanguageChangeEvent)

  Puhelujen käännöskielen muutostietojen (vanha ja uusi kieli valittu) kerääminen käännetyn puhelun aikana, jotta puhelun käännös toimii.

  • CallId – Tämän kutsun yksilöivä tunnus.
  • CaptioningSessionId - Tunnus, joka yksilöi nykyisen käännösistunnon.
  • PrevLanguage – Puhelujen kääntämiseen parhaillaan käytettävä kieli.
  • Kieli – Uusi kieli, jota käytetään puhelujen kääntämiseen.
  • IsLocal – Määrittää, käytetäänkö kielenvaihtoa paikalliselle (Skype) vai etäkäyttäjälle (puhelin).
  calling_action(CallCrash)

  Seuraa puhelujen kaatumisongelmia, valvotaan puhelutoimintojen varmistamiseksi.

  • CallId – Tämän kutsun yksilöivä tunnus.
  • CallState – Määrittää puhelun tilan kaatumisen yhteydessä.
  • ParticipantId - tunnus, joka yksilöi tämän käyttäjän tässä kutsussa.
  calling_action(CallFullScreenBotError)

  Virheiden seuranta sen varmistamiseksi, että käyttäjä voi käyttää koko näytön/Yhdessä-tilan/näytön jakamista Skype-puheluissa.

  • CallId – Tämän kutsun yksilöivä tunnus.
  • ErrorCode – virheen tyypin tunnistava tunnus.
  • BotType - Puhelun epäonnistumisen aiheuttavan botin tyyppi.
  calling_action(AddBotToCallInitiated)

  Jäljet lisäävät botin puheluyritykseen.

  • BotType – Puheluun lisättävän botin tyyppi (Translator/Recording/Audience/GridView).
  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  calling_action(AddBotToCallSucceeded)

  Seuraa lisää botti kutsumaan menestystapahtumia.

  • BotType – Puheluun lisättävän botin tyyppi (Translator/Recording/Audience/GridView).
  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • AddBotDurationInMs – Aika lisätä botti puheluun.
  calling_action(AddBotToCallFailed)

  Seuraa botin lisäämistä puheluvirhetapahtumiin.

  • BotType – Puheluun lisättävän botin tyyppi (Translator/Recording/Audience/GridView).
  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • AddBotDurationInMs - Aika lisätä botti puheluyritykseen epäonnistua.
  • ErrorCode - Lisää botti kutsun epäonnistumisen koodiin.
  calling_action(InCallUFD)

  Puhelujen aikana tapahtuvien virheiden jäljittäminen, jotta puhelut toimivat.

  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • UFDType – Kertoo puhelun aikana näkyvän virhesanoman tyypin.
  • UFDActionType – Tunnistaa kutsun virheilmoituksen hylkäämistoiminnon.
  calling_action(VastaamatonCallActionEvent)

  Voit minimoida tekniset syyt seuraamalla syitä, miksi puheluun ei vastaata.

  • CallId – Tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • CallingTerminatedReason – Määrittää puhelun päättymisen tarkan syyn.
  • CallingFailureType – Määrittää kutsun vaiheen, kun virhe tapahtui.
  • UcuxReason - Tunnistaa syyn, miksi toinen puoli ei vastannut puheluun.
  • UcuxAction – Seurantatoiminto, joka näytetään käyttäjälle, kun puheluun ei vastattu.
  calling_action(PinCallParticipant)

  Mittaa puhelun osallistujien kiinnittymisen sen varmistamiseksi, että ominaisuus toimii.

  • CallId - Sen puhelun tunnus, jossa kiinnitys tapahtui.
  calling_action(UnpinCallParticipant)

  Mittaa puhelun osallistujien kiinnittymisen sen varmistamiseksi, että ominaisuus toimii.

  • CallId - Sen puhelun tunnus, jossa kiinnitys tapahtui.
  calling_action(ToggleCallTray)

  Seuraa paneelin vaihtoa puhelunäytön yläreunassa olevien henkilöiden kanssa varmistaaksesi, että ominaisuus toimii.

  • CallId - Sen puhelun tunnus, jossa paneelin vaihto tapahtui.
  • WasHidden – Kertoo, oliko paneeli piilotettu vai näkyvissä.
  calling_action(CallConnectedOnAnswer)

  Seuraa, että puhelu yhdistetään, kun soittaja napsauttaa Vastaa-painiketta.

  • CallId - Puhelun tunnus.
  • Origin – Mistä vastaustoiminto on peräisin (esimerkiksi saapuvan puhelun ohjausobjektit tai alkuperäinen järjestelmäilmoitus).
  • ConnectedIn – käyttäjän toiminnon ja kutsutilan siirtymän välinen aika ms:ssä.
  • IsTimedOut - tosi/epätosi, jos telemetriatiedot lähetetään aikakatkaisun yhteydessä eikä laillisen kutsun tilan siirtymän yhteydessä.
  calling_action(IncomingCallScreenDisplayed)

  Seuraa saapuvan puhelun näytön viivettä.

  • CallId - Puhelun tunnus.
  • Kesto – Mittaa saapuvan puhelun näytön näyttämiseen kuluvaa aikaa, jotta asiakkaat saavat tiedon saapuvasta puhelusta ajoissa.
  • IsTimedOut – tosi, jos saapuvan puhelun näyttöä ei ole näytetty ennalta määritetyllä aikavälillä.
  camera_action(MediaCaptured)

  Yhteenveto tallennuksen mediatiedostoista, joiden avulla voidaan valvoa kameran ja valikoiman käyttökokemuksen kuntoa.

  • MediaCount - Määrittää siepattavien kuvatiedostojen määrän.
  • Onnistui – Kertoo, onnistuiko mediatiedoston tallennus.
  • FailureReason - Määrittää virheen tapauksessa syyn siihen, miksi mediatiedoston sieppaus epäonnistui.
  • Lähde – Määrittää median lähteen, esimerkiksi tietyn kameran toteutuksen.
  • Toiminto - Tällä hetkellä seuratun kameratoiminnon nimi.
  Office_Lens_LensSdk_LaunchLensAndroid

  Mitataan, jotta varmistetaan kameran ja valikoiman toiminnallisuus Androidissa.

  • SessionId – Tunniste, joka seuraa sovelluksen kutakin istuntoa.
  • LensSdkVersion – Sovelluksessa käynnissä olevan SDK:n versio.
  • TelemetryEventTimestamp – Aika, jolloin tämä tapahtuma tai toiminto suoritettiin loppuun.
  • CurrentWorkFlowType – Kertoo, tallensiko, muokkasiko, tallensiko käyttäjä kuvia jne.
  • CameraXBindUsecasesToPreview – Aika, joka kamerakirjastolta kului kameran esikatselun näyttämiseen käyttäjälle.
  • IsEmbeddedLaunch - Totuusarvokenttä, joka ilmaisee, käynnistikö käyttäjä ohjausobjektin kuva kuvassa -tilassa.
  • RecoveryMode - Totuusarvokenttä, joka ilmaisee, palautettiinko tämä istunto sovelluksen kuoleman jälkeen.
  • IsDexModeEnabled – Totuusarvo, joka ilmaisee, tukeeko laite Samsung Dex -ominaisuuksia.
  • IsInterimCropEnabled – Totuusarvokenttä, joka ilmaisee, onko käyttäjä valinnut kunkin kuvan rajaamiseen manuaalisesti.
  • IsMultiWindowEnabled – Totuusarvokenttä, joka ilmaisee, onko mahdollista suorittaa sovellus jaetussa näytössä.
  • IsTalkBackEnabled – totuusarvo, joka ilmaisee, onko laite helppokäyttötilassa.
  • SDKMode – Tila, jossa kuvat siepattiin.
  • CameraXBindUsecasesApi - Aika, joka kamerakirjaston alustamiseen kului, ennen kuin kamera käynnistyy.
  • LaunchPerf – kokonaisluku, joka ilmaisee sovelluksen käynnistämiseen kuluneen ajan.
  Office_Lens_LensSdk_SaveMediaAndroid

  Mitataan, jotta voidaan varmistaa valokuvien/videoiden ottaminen ja mediatiedostojen valitseminen Android-valikoimasta.

  • SessionId – Tunniste, joka seuraa sovelluksen kutakin istuntoa.
  • LensSdkVersion – Sovelluksessa käynnissä olevan SDK:n versio.
  • TelemetryEventTimestamp – Aika, jolloin tämä tapahtuma tai toiminto suoritettiin loppuun.
  • CurrentWorkFlowType – Kertoo, tallensiko, muokkasiko, tallensiko käyttäjä kuvia jne.
  • MediaId - Kuvien tunniste, joka auttaa seuraamaan toiminnon onnistumista.
  • FileSizeBeforeCleanUp – Tiedoston koko, ennen kuin sovellus puhdistaa sen, jotta voidaan ymmärtää, kuinka suuri siepattu koko oli.
  • ImageWidthBeforeCleanUp - Kuvan leveys ennen kuin sovellus puhdisti sen.
  • ImageHeightBeforeCleanUp – Kuvan korkeus ennen kuin sovellus puhdisti sen.
  • FileSizeAfterCleanUp – Tiedoston koko sen jälkeen, kun sovellus on puhdistanut sen, jotta voidaan ymmärtää, kuinka paljon pakkausta puhdistuksen jälkeen saavutettiin.
  • ImageWidthAfterCleanUp - Kuvan leveys ennen kuin sovellus puhdisti sen.
  • ImageHeightAfterCleanUp - Kuvan korkeus sen jälkeen, kun sovellus puhdisti sen.
  • Lähde – Määrittää, mistä kuva on peräisin, kuten otettu kameran avulla, tuotu valikoimasta jne. .
  • ProcessMode – Käyttäjän tila kuvan tallennushetkellä.
  • Filter – Kuvassa käytetty suodatin.
  • FileSizeAfterSave – Tiedoston koko sen jälkeen, kun käyttäjä on tallentanut sen, jotta voidaan selvittää, kuinka paljon pakkausta on saavutettu tallentamisen jälkeen.
  • Syy - Virheen kuvaus.
  • Tallennetun videon kokonaiskesto.
  • TrimmedDuration - Leikatun videon kesto.
  • OriginalVideoFileSize – Videotiedoston koko, kun se tallennettiin alun perin.
  Office_Lens_LensSdk_LaunchLensiOS

  Mitataan kameran ja valikoiman toiminnan varmistamiseksi iOS:ssä.

  • Lens_SessionId – Tunniste, joka seuraa sovelluksen jokaista istuntoa.
  • version - Versio SDK:sta, joka on käynnissä sovelluksessa.
  • currentWorkflowId – Kertoo, tallensiko käyttäjä valokuvaa, skannasiko asiakirjaa, luonnoslehtiötä jne. tai poimitaan tekstiä, taulukkoa jne. kuvista.
  • LensEventName – tapahtuman nimi, eli Office_Lens_LensSdk_SaveMedia.
  • defaultWorkflow – Kertoo oletustilan, jossa kamera käynnistettiin, kuten asiakirjan, luonnoslehtiön, valokuvan ja käyntikortin.
  • imageDPI - Määrittää DPI:n laadun (matala, korkea keskitaso), jossa media siepattiin.
  • isExistingUser – Määrittää, onko käyttäjä uusi vai aiemmin luotu käyttäjä.
  • isFirstLaunch - Totuusarvo, joka ilmaisee, käynnistetäänkö sovellus uuden asennuksen jälkeen.
  • isResumeSession – Määrittää, käynnistettiinkö sovellus ansioluettelossa vai aloittiko käyttäjä uudelleen. (Totuusarvokenttä).
  • launchReason – Selvitä, tehdäänkö käynnistys kameran tai valikoiman kautta.
  • launchWorkflowItem - Kenttä määrittää, käynnistetäänkö sovellus kameran näytöstä vai muokkausnäytöstä.
  • mediaCompressionFactor – Tekijä, jolla kuvat pakataan sovelluksen mukaan.
  Office_Lens_LensSdk_SaveMediaiOS

  Mitataan, jotta voidaan varmistaa valokuvien/videoiden ottaminen ja mediatiedostojen valitseminen iOS-valikoimasta.

  • Lens_SessionId – Tunniste, joka seuraa sovelluksen jokaista istuntoa.
  • version - Versio SDK:sta, joka on käynnissä sovelluksessa.
  • currentWorkflowId – Kertoo, tallensiko käyttäjä valokuvaa, skannasiko asiakirjaa, luonnoslehtiötä jne. tai poimitaan tekstiä, taulukkoa jne. kuvista.
  • LensEventName – tapahtuman nimi, eli Office_Lens_LensSdk_SaveMedia.
  • mediaId – Kuvien tunniste, joka auttaa seuraamaan toiminnon onnistumista.
  • source – Määrittää, mistä kuva on peräisin, kuten otettu kameran avulla, tuotu valikoimasta jne.
  • mode - Käyttäjän tila kuvan tallennushetkellä käyttäjän toimesta.
  • filter – Kuvassa käytetty suodatin.
  • imageSize – Kuvan tarkkuus, kun käyttäjä on tallentanut kuvan.
  • imageDPI - Kuvan pienentäminen tallennettuun tiedostokuvaan.
  • sizeinPixel – Kuvan koko kuvapisteinä.
  • Käsinkirjoitus – Käsinkirjoitus käytössä olevien kuvien määrä.
  • TextSticker – Tekstitarroilla tallennettujen kuvien määrä.
  • orignalImageSize – Käyttäjän kuvaaman kuvan koko.
  • processedImageSize – Käyttäjän tallentaman kuvan koko.
  • Videoentiteetti - Tallennettavien videoiden määrä.
  • kesto - Tallennetun videon kokonaiskesto.
  Office_Lens_Fallback_Android

  Mitataan varakameran ja valikoiman toiminnan varmistamiseksi Androidissa.

  • Tila – tila, jossa kuvat siepattiin.
  s4l_failure_screen

  Tapahtuma, joka seuraa virhenäytön ominaisuuksia, kuten puhelun epäonnistumisen näyttöä ja tekstiviestivirhenäyttöä. Käytetään PSTN-puheluiden ja virhenäyttöjen kunnon seurantaan.

  • Toiminto – seurattavat toiminnot (näyttö avattuna, näyttö suljettuna jne.).
  • Sijainti – sen sovelluksen näyttö, jossa tapahtuma käynnistyy.
  s4l_dialpad

  Tapahtuma, jossa seurataan valintapaneelin käyttöä. Käytetään tärkeiden valintapaneelitoimintojen kunnon seurantaan.

  s4l_dialpad tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Seuratun toiminnon nimi.
  s4l_dialpad(EmergencyCall)

  Tapahtuma, joka käynnistyy, kun käyttäjä soittaa hätänumeroon. Käytetään hätäpuheluiden seuraamiseen.

  • Toiminto – Käyttäjä soitti hätänumeroon.
  s4l_dialpad(E911Acknowledgement)

  Tapahtuma, joka käynnistyy, kun käyttäjä hyväksyy hätäpuhelun (911) käytön rajoitukset. Käytetään hätäpuhelutoiminnon varmistamiseen.

  • Toiminto - Käyttäjä hyväksyi hätäpuhelun (911) käytön rajoitukset.
  s4l_dialpad(E911LocationConsent)

  Tapahtuma, joka käynnistyy, kun käyttäjäpäivitykset suostuvat lukemaan sijaintinsa hätäpuhelua (911) varten. Käytetään hätäpuhelutoiminnon varmistamiseen.

  • Toiminto - Käyttäjä on päivittänyt suostumuksensa sijaintinsa lukemiseen hätäpuhelua (911) varten.
  • IsGranted – Annetaanko suostumus vai ei.
  s4l_offers(SkypeNumberShareError)

  Käynnistyy, kun Skype-numero jaetaan Skype-numeroruudusta, mutta se epäonnistuu. Käytetään share-laajennusvirheiden määrän seurantaan.

  • Toiminto – SkypeNumberShareError.
  s4l_payments

  Telemetriatapahtuma, jota käytetään maksupäätepisteiden palvelujen kunnon tarkistamiseen. Käynnistyy aina, kun oston sisäistä tai ulkoista päätepistettä pyydetään.

  s4l_payments tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Kunkin maksutyypin seuratut toiminnot.
  s4l_payments(buy_credit_click)

  Seuraa hyvitysten ostoaikeita, jotka käynnistyvät, kun käyttäjä aloittaa oston luotonkulun. Käytetään ostotyönkulkujen alustuksen seuraamiseen.

  • IsNative – Jos osto tehdään alkuperäisissä palveluissa (iOS) tai Skype-palvelujen kautta.
  • Tuote - Myytävän tuotteen tuotetunnus.
  • Tuotteenvaluutta – myytävän tuotteen valuutta.
  • AppStoreCountry – AppStore-maa, jossa tuotetta myydään.
  • TimeSpent – Ajan käyttö käyttäjältä tuotekortissa.
  • ButtonType – Painiketyyppi, jota käyttäjä napsautti tuotekortissa.
  s4l_payments(buy_subscription_click)

  Tilausten ostoaikeiden seuranta, joka käynnistyy, kun käyttäjä aloittaa ostotilauksen työnkulun. Käytetään ostotyönkulkujen alustuksen seuraamiseen.

  • IsNative – Jos osto tehdään alkuperäisissä palveluissa (iOS) tai Skype-palvelujen kautta.
  • Tuote - Myytävän tuotteen tuotetunnus.
  • Tuotteenvaluutta – myytävän tuotteen valuutta.
  • AppStoreCountry – AppStore-maa, jossa tuotetta myydään.
  • TimeSpent – Ajan käyttö käyttäjältä tuotekortissa.
  • ButtonType – Painiketyyppi, jota käyttäjä napsautti tuotekortissa.
  s4l_payments(buy_skypenumber_click)

  Skype-numeron ostoaikeiden seuranta, joka käynnistyy, kun käyttäjä aloittaa Skype-numerotyönkulun ostamisen. Käytetään ostotyönkulkujen alustuksen seuraamiseen.

  • MaaAlue - Myytävän tuotteen maa- tai aluetunnus.
  • Alue - Myytävän tuotteen aluetunnus.
  • Etuliite – myytävän tuotteen etuliitetunnus.
  • IsNative – Jos osto tehdään alkuperäisissä palveluissa (iOS) tai Skype-palvelujen kautta.
  • Tuote - Myytävän tuotteen tuotetunnus.
  • Tuotteenvaluutta – myytävän tuotteen valuutta.
  • AppStoreCountry – AppStore-maa, jossa tuotetta myydään.
  • TimeSpent – Ajan käyttö käyttäjältä tuotekortissa.
  • ButtonType – Painiketyyppi, jota käyttäjä napsautti tuotekortissa.
  s4l_payments(purchase_dialog_open)

  Ostotyönkulkuun kuuluvien vahvistusvalintaikkunoiden seuranta. Käynnistyy aina, kun ostovahvistuksen ponnahdusikkuna avataan.

  • Toiminto - Ostotyönkulkuun kuuluvat vahvistusvalintaikkunat avautuvat.
  • DialogId - Avattavan valintaikkunan tunnus.
  s4l_payments(send_credit)

  Skype-luottojen lahjan antavien työnkulkutapahtumien ja -vaiheiden seuranta. Käynnistyy, kun työnkulku syötetään, edunsaajan kelpoisuus vahvistetaan, tilaus luodaan ja toimitetaan ja vahvistusviesti lähetetään. Tämän avulla seurataan, toimiiko Skype-luottojen lahjankulku oikein.

  • Vaihe - Skype-luottojen lahjankulun vaiheiden seuranta (Kelpoisuusehto, Lähetä, Vahvista jne.).
  s4l_entitlement

  Oikeuksien palveluissa käytettävä telemetriatapahtuma. Käytetään oikeuksien ohjelmointirajapintoja kuntotietojen seurantaan.

  s4l_entitlement tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Seuratun toiminnon nimi.
  s4l_entitlement(BalanceStateNavigation)

  Seuraa Balance State Panelin/ Skype to Phone -paneelin aukkoja varmistaaksesi, että siirtyminen toimii. Tämän avulla seurataan, toimivatko Skype Credit- ja Skype to Phone -ostotyönkulut oikein.

  • NavigationSource – Näyttö, joka johtaa saldotilapaneeliin.
  • EntitlementsCombination - Käyttäjän oikeuksien tyyppi (molemmat, vain luotto, vain aliosat, ei mitään).
  • ContentShown – Mikä näyttö näytettiin ensimmäisenä, päänäyttö tai tietonäyttö.
  s4l_entitlement(AADCPanelLoaded)

  Valvomalla lasten oikean sisällön näyttämistä näytöillä, jotka liittyvät opintopisteiden ostamiseen tai kuluttamiseen.

  • navigationScreen – Mitkä aliobjektit soveltuvat sisältönäyttöihin.
  • infoLinkClicked – Käyttäjät napsauttivat alikohteiden sopivien sisältönäyttöjen tietolinkin.
  kpi_inapp_activity_start

  Tapahtuma lähetetään, kun sovellus tuodaan edustalle, josta määritämme aktiiviset käyttäjämme. Tämä luku auttaa meitä tarjoamaan parhaan mahdollisen palvelun infrastruktuurin skaalauksen kautta, valvomaan käyttöönottojamme nähdäksemme, saavatko asiakkaamme niitä, ja mittaamaan kaatumisten vaikutuksia.

  • Entry_Point – seuraa Skypen edustan tapaa, kuten pikatoimintoa tai ilmoitusta.
  • IsUedEventProcessingEnabled – Seuraa merkintää, jos uusien Unified Event Delivery -palveluiden tapahtumat otetaan vastaan ja käsitellään. Tämä on tarpeen uuteen palveluinfrastruktuuriin siirtymisen kunnon arvioimiseksi.
  • DeviceInfo_Os_Version – Käyttöjärjestelmäversion tiedot ovat erittäin tärkeitä mahdollisen ongelman toistamiseksi, ymmärtämiseksi ja korjaamiseksi.
  kpi_message_delivered

  Seuraa viestitoimitusten luotettavuutta lopusta loppuun.

  • Message_Type - Ylätason viestityyppi (Teksti, Valokuva, Tiedosto, ...).
  • MessageRawType - Yksityiskohtainen viestityyppi (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • CorrelationVector – Korrelaatiovektori, jota käytetään pyyntöjen E2E-tahdissa hajautetuissa ympäristöissä.
  • Message_Origin – Tärkein alkuperä, josta viesti saapui (ChatSync/Push/LongPoll/Trouter).
  • OriginsCount - Kaikkien alkuperät, joista viesti saapui ja käsiteltiin samanaikaisesti.
  • MessageAlreadySeen – Merkintä, joka kertoo, onko viesti jo saapunut tähän laitteeseen.
  • Delivery_Timestamp – asiakkaan viestin toimituksen aikaleima.
  • DeliveryDelay - Aikaero viestin toimituksen ja viestin aikaleiman välillä palvelusta.
  • MessageStoreUsed – Käytettiinkö MessageStorea siinä tapauksessa, että viesti toimitettiin Trouterin avulla.
  • Message_Correlation_Id – yksilöllinen sanoman korrelaatiotunnus, jota käytetään järjestelmien välisessä E2E-korrelaatiossa.
  • Registration_Id – Yksilöllisten ilmoitusten laitteen rekisteröintitunnus.
  • Endpoint_Id – yksilöivä viestipäätepisteen tunnus.
  • Conversation_Id – yksilöllinen keskustelutunnus.
  • Client_Message_Id – Lähettäjät-asiakaspuolelle muodostettu viestitunnus.
  • Server_Message_Id – Palvelun määrittämä viestitunnus.
  • MriNamespace - Keskustelun nimitila, joka selvittää keskustelun tyypin Interop, Bot, Group jne.
  • ThreadSuffix – Säikeen jälkiliite auttaa tunnistamaan säikeen tyypin, joka voi olla yksinkertaisesti ryhmä tai ominaisuuskohtainen (salattu, oneToOne ...).
  • DeviceInfo_Os_Version – Käyttöjärjestelmäversion tiedot ovat erittäin tärkeitä mahdollisen ongelman toistamiseksi, ymmärtämiseksi ja korjaamiseksi.
  browser_calling_support

  Lähetetään, kun kutsuvan moduulin alustaminen epäonnistuu. Tämä voi tarkoittaa selainkohtaista ongelmaa.

  • Toiminto - Alustuksen tulos, kuten BrowserNotSupported.
  • ErrorMessage - Virhe kutsuttavan moduulin alustuksen kestossa.
  fundamentals_database_error

  Lähetetään, kun paikallisessa tietokannassa ilmenee virhe. Nämä virheet tarkistetaan usein uusien julkaisujen virheiden korjaamiseksi.

  • WebSQLCode - WebSQL-virhekoodi.
  • SQLiteCode - SQLite-virhekoodi.
  • Sanoma - Virhesanoma.
  all_notification

  Jos palveluilmoitusta ei käsitellä, tämä tapahtuma raportoi takaisin, jotta Skype voi toimia, jos virheitä on paljon.

  • Toiminto - Ilmoituskäsittelyn tuloksen erottaminen (IncorrectRecipient/NotProcessed/RawContentNotParsed/IgnoredAsDuplicate).
  • EventType – Push-ilmoituksen tapahtumatyypin luettelointitunnus.
  • EventTypeName – Push-ilmoituksen tapahtumatyypin luetteloinnin nimi.
  • SignedIn – Merkintä, jos käyttäjä on kirjautunut sisään.
  • TimeToProcess – Ilmoitusten käsittelyaika, erotus ajan ja ilmoitusajan välillä.
  • CorrelationVector – Korrelaatiovektori, jota käytetään pyyntöjen jäljityksen lopettamiseen hajautetuissa ympäristöissä.
  push_notification

  Lähetetty palveluilmoituksen saapumisen jälkeen. Käytetään ilmoitusjärjestelmän kunnon seurantaan vertaamalla näytettyjen ilmoitusten määrää vastaanotettuihin ilmoituksiin.

  • EventType – Push-ilmoituksen tapahtumatyypin tunnus.
  • EventCode - Push-ilmoituksen tapahtumatyypin koodi.
  • MessageId – Palvelun määrittämä viestitunnus.
  • ClientMessageId – Lähettäjien asiakaspuolelle muodostettu viestitunnus.
  • IsMyMessage – Merkintä, jos ilmoitus liittyy nykyisen käyttäjän viestiin.
  • Tulos - Ilmoituksen käsittelyn tulos (Näytetty/Ei Näy/IgnoredAsDuplicate/...).
  • MessageCorrelationId - Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään järjestelmien välisen korrelaation päättymiseen.
  • ErrorCode - Käsittelyn aikana tapahtuneen virheen koodi.
  • CorrelationVector – Korrelaatiovektori, jota käytetään pyyntöjen jäljityksen lopettamiseen hajautetuissa ympäristöissä.
  • EventDate - Päivämäärä, jolloin palveluilmoitus vastaanotettiin.
  • TelemetrySentFrom – Osa sovellusta, josta telemetriatiedot lähetettiin.
  iPad_cred_migiration

  Skype iPhonen ja iPadin yhdistämisen vuoksi tunnistetiedot täytyy siirtää. Tämä tapahtuma lähettää siirron tilan varmistaakseen, että käyttäjät voivat päivittää yhtenäiseen versioon onnistuneesti.

  • isDone - Ilmaisee, tehtiinkö siirto vai ei.
  watch_connected

  Kertoo, onko käyttäjällä yhdistetty kello. Mitataan tulevien parannusten vaikutuksen arvioimiseksi.

  • isConnected - Ilmaisee, onko kello yhdistetty.
  Siri

  Tapahtuma ilmaisee, että Siri aloitti Skype-puhelun käyttäjän puolesta. Näin varmistat, että Skypen ja Sirin integrointi toimii odotetulla tavalla.

  • Toiminto - seurattava toiminto (haku, kutsu).
  calendar_extension

  Valvoo iOS-kalenterin käyttäjien mahdollisuutta valita Skype kokoussijainniksi toimintojen varmistamiseksi.

  • Toiminto - Seurattava toiminto (näkyvissä, valittuna).
  engagement_popcard_event

  Paketti koulutus- ja tapahtumakohtaisiin ponnahdusikkunaan liittyviä tapahtumia. Näytä esimerkiksi ilmoitus, kun termiä "käyttöaika" on muutettu. Kerätään näiden tietojen toimittamisen kunnon mittaamiseksi.

  engagement_popcard_event tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • CampaignId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_CampaignId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_VariantId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_Iteration – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • PostMessageReason – Seuraa palautelomakkeen lataamisen onnistumista ja epäonnistumisia. Valvotaan, jotta tavoitat meidät.
  engagement_popcard_event(PopCardDelivered)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun ponnahdusikkuna toimitetaan järjestelmästä sovellukseen.

  • DeliveryTime – Milloin ponnahdusikkuna toimitettiin järjestelmästä sovellukseen.
  • SentTime - Milloin ponnahdusikkuna lähetettiin järjestelmästä sovellukseen.
  • DeliveryDuration - Ponnahdusikkunan toimituksen kesto järjestelmästä sovellukseen.
  • MessageId - Yksi tunnisteista, joiden avulla voidaan ryhmitllä tapahtumat yhteen järjestelmän ja sovelluksen välillä.
  • MessageCorrelationId - Yksi tunnisteista, joiden avulla voidaan ryhmitellä tapahtumat yhteen järjestelmän ja sovelluksen välillä.
  engagement_popcard_event(PopCardReceived)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun sovellus vahvistaa ponnahdusikkunan.

  engagement_popcard_event(PopCardDisplay)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun ponnahdusikkuna näytetään käyttäjälle.

  engagement_popcard_event(PopCardTapButton)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun linkitettyä asiakirjaa tai käyttökokemusta ladataan.

  • buttonIndex – painikkeen yksilöllinen tunniste.
  engagement_notice_event

  "Ilmoitukset"-paneelin tapahtumapaketti, joka liittyy koulutus- ja tapahtumailmoituksiin. Näytä esimerkiksi ilmoitus, kun ostohyvitystapahtuma on päättynyt. Kerätään näiden tietojen toimittamisen kunnon mittaamiseksi.

  engagement_notice_event tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • CampaignId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_CampaignId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_VariantId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_Iteration – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • PostMessageReason – Seuraa palautelomakkeen lataamisen onnistumista ja epäonnistumisia. Valvotaan, jotta tavoitat meidät.
  engagement_notice_event(Ilmoituksen toimittama)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun ilmoitus toimitetaan järjestelmästä sovellukselle.

  • DeliveryTime – Milloin ilmoitus toimitettiin järjestelmästä sovellukselle.
  • SentTime – Milloin ilmoitus lähetettiin järjestelmästä sovellukseen.
  • DeliveryDuration - Ponnahdusikkunan toimituksen kesto järjestelmästä sovellukseen.
  • MessageId - Yksi tunnisteista, joiden avulla voidaan ryhmitllä tapahtumat yhteen järjestelmän ja sovelluksen välillä.
  • MessageCorrelationId - Yksi tunnisteista, joiden avulla voidaan ryhmitellä tapahtumat yhteen järjestelmän ja sovelluksen välillä.
  engagement_notice_event(NoticeReceived)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun sovellus vahvistaa ilmoituksen.

  engagement_notice_event(NoticeTapCard)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun linkitettyä asiakirjaa tai käyttökokemusta ladataan.

  engagement_push_notification_event

  Paketti tapahtumia, jotka liittyvät koulutus- ja tapahtumajärjestelmän ilmoituksiin. Näytä esimerkiksi ilmoitus, kun ostohyvitystapahtuma on päättynyt. Kerätään näiden tietojen toimittamisen kunnon mittaamiseksi.

  engagement_push_notification_event tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • CampaignId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_CampaignId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_VariantId – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • T_Iteration – Yksi tunnisteista, joiden avulla tapahtumat voidaan ryhmitllä yhteen. Kerätään toimitustyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  • PostMessageReason – Seuraa palautelomakkeen lataamisen onnistumista ja epäonnistumisia. Valvotaan, jotta tavoitat meidät.
  engagement_push_notification_event(PushNotificationDelivered)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun järjestelmäilmoitus toimitetaan järjestelmästä sovellukselle.

  • DeliveryTime – Milloin järjestelmäilmoitus toimitettiin järjestelmästä sovellukselle.
  • SentTime – Milloin järjestelmäilmoitus lähetettiin järjestelmästä sovellukseen.
  • DeliveryDuration - Ponnahdusikkunan toimituksen kesto järjestelmästä sovellukseen.
  • MessageId - Yksi tunnisteista, joiden avulla voidaan ryhmitllä tapahtumat yhteen järjestelmän ja sovelluksen välillä.
  • MessageCorrelationId - Yksi tunnisteista, joiden avulla voidaan ryhmitellä tapahtumat yhteen järjestelmän ja sovelluksen välillä.
  engagement_push_notification_event(PushNotificationReceived)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun sovellus vahvistaa järjestelmäilmoituksen.

  engagement_push_notification_event(PushNotificationDisplayed)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun järjestelmäilmoitus näytetään käyttäjälle.

  engagement_push_notification_event(PushNotificationTap)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun linkitettyä asiakirjaa tai käyttökokemusta ladataan.

  engagement_guest_upsell

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät Järjestä kokous nyt -kokemukseen ja ehdottaa seuraavia vaiheita.

  engagement_guest_upsell tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • Tyyppi – Asiakkaassa näkyvien seuraavien vaiheiden ehdotusten tyyppi.
  engagement_guest_upsell(UpsellPanelPresented)

  Seuraavien vaiheiden ehdotukset näytetään.

  engagement_guest_upsell(SisuStarted)

  Käyttäjä aloitti kirjautumis- ja ylöspäinkirjautumisprosessin seuraavista vaiheista. Kerätään, jotta voidaan mitata sisään- ja ylöskirjautumisprosessin kuntoa vieraskäyttäjän työnkulusta.

  engagement_guest_upsell(SisuFinished)

  Käyttäjä on suorittanut kirjautumis- ja ylöspäinkirjautumisprosessin seuraavien vaiheiden ehdotuksista. Kerätään, jotta voidaan mitata sisään- ja ylöskirjautumisprosessin kuntoa vieraskäyttäjän työnkulusta.

  engagement_banner

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät opetusalan seuraavien vaiheiden ehdotuksiin. Kerätään, jotta voidaan mitata opetuksessa olevien seuraavien vaiheiden ehdotusten kulkua.

  engagement_banner tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • BannerType – Asiakkaassa näkyvä seuraavan vaiheen ehdotuksen tyyppi.
  engagement_banner(näkyvissä)

  Seuraavien vaiheiden ehdotukset näytetään.

  engagement_banner(napsautettu)

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun linkitettyä käyttökokemusta ladataan.

  engagement_tooltip(näyttö)

  Näyttöön tulee opettavainen työkaluvihje.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • TooltipType – Asiakkaassa näkyvän opetustyökaluvihjeen tyyppi.
  engagement_settings

  Opt-out-vihjeiden mittaaminen & vinkkejä. Numeroa verrataan lähetettyihin vihjeisiin & vinkkeihin sen varmistamiseksi, että emme osallistu käyttäjiin, jotka jättäytyvät pois.

  • Lähde – Vihjeiden & vihjeasetusten yksilöllinen tunniste.
  • IsToggled – Uudet vinkit & vinkkejä, jotka määrittävät käyttäjän muuttaman arvon.
  engagement_coach_mark_event

  Koulutustyökaluvihjeisiin liittyvien tapahtumien nippu. Näytämme esimerkiksi työkaluvihjeen, joka opettaa käyttäjää käyttämään erilaisia ohjausobjekteja puhelun aikana. Kerätään näytettävien työkaluvihjeiden kunnon mittaamiseksi.

  engagement_coach_mark_event tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • CoachMarkType – opetustyökaluvihjeen yksilöllinen tunniste.
  • Virhe - Virhetyyppi, jos työkaluvihjeen näyttämisen aikana ilmenee virhe.
  • ErrorDescription - Virheen kuvaus, jos virhe ilmenee työkaluvihjeen näyttämisen aikana.
  engagement_coach_mark_event(Avaa)

  Lähetetään, kun opetustyökaluvihje avattiin.

  engagement_coach_mark_event(Piilota)

  Lähetetään, kun opetustyökaluvihje tukahdutettiin.

  join_conversation

  Nippu tapahtumia, jotka valvovat keskusteluun kirjautuneiden käyttäjien toimintoja.

  join_conversation tapahtumien yleiset määritteet.

  join_conversation(JoinGroupConversation)

  Tietoa keskusteluun liittymisen onnistumisesta. Tietojen avulla seurataan onnistumissuhdetta.

  • ExistingMember – Totuus tai epätosi, jos jäseneseen liittyminen on jo olemassa. Tietoja tarvitaan olemassa olevien ja uusien meemien onnistumissuhteen erottamiseksi, sillä se auttaa mahdollisten ongelmien diagnosoimisessa.
  • IsMeetNowThread – Tietojen avulla voidaan erottaa onnistumissuhde ja mahdolliset ongelmat uudentyyppisen pikakeskustelun "Meet Now" ja vakiokeskustelujen avulla.
  • Toiminto - Tietoja kutsun tilasta, kuten avullinen liittyminen tai aikakatkaisuongelma.
  • JoinLinkOrigin – Tiedot siitä, missä liittymislinkki luotiin. On tärkeää varmistaa, toimivatko kaikki linkkien luontimenetelmät oikein. Jos avattavaa tiedostoa ei ole, se voi tarkoittaa, että linkkejä ei ole luotu oikein.
  • PreSisu – Tietoja valtuutuksesta linkkiä käytettäessä. Totuusarvo tai epätosi-arvo välitetään mahdollisten prosessiongelmien havaitsemiseksi, kun valtuutusta saatetaan tarvita.
  • NavigationConversationOrigin – Tietoa alkuperästä, josta käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun. Tietoja tarvitaan mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi tietyissä työnkuluissa.
  • BrowserOrigin – Tiedot menetelmästä, jota käytetään näyttämään linkki, jota käyttäjä voi napsauttaa liittyäkseen keskusteluun selaimessa. Sen avulla seurataan kunkin menetelmän kuntoa.
  • ConversationId – Tietoja, jotka mahdollistavat eri keskustelujen erottamisen, käytetään ehkäisemään, oliko esimerkiksi 10 käyttäjällä ongelmia liittyä samaan keskusteluun vai oliko 10 eri keskustelua, jotka aiheuttivat ongelmia, tai seurata tilannetta, jossa samassa keskustelussa on useita ongelmia.
  join_conversation(AddMemberToThreadError)

  Tietoja keskusteluun liittymisen ongelmasta. Lähetystietoja seurataan, jotta voidaan seurata, millaisia ongelmia keskusteluissa ilmenee.

  • StatusCode - Tilakoodi on luku, joka antaa tietoja ongelman perimmäistä ytimestä liittyessäsi esimerkiksi palvelimeen liittyvään ongelmaan.
  • StatusText - Kuvaavia tietoja ongelmasta, jotta liittymisen tilanne voidaan seurata, ei ole mahdollista, jos yhtymistilassa on jo liikaa meemeerejä tai keskustelua ei löytynyt ja se aiheutti epäonnistumisen.
  • ContextId - Kontekstitunnisteen tietojen avulla voidaan tunnistaa, liittyivätkö 10 ilmoitettua ongelmaa samaan keskusteluun vai olivatko nämä 10 raporttia 10 eri keskustelussa.
  • ErrorCode - Virheen virhekoodi on numeerinen arvo, joka on yhdistetty tiettyyn ongelmaan, joka diagnosoitiin aiemmin. Sen avulla ryhmitetään raportteja ongelmien liittymisestä ja seurataan virheiden toistumista.
  • ErrorMessage - Virheen kuvaus on kuvaava tieto tapahtuneesta ongelmasta.
  • Toiminto - Tietoja kutsun tilasta, kuten avullinen liittyminen tai aikakatkaisuongelma.
  • JoinLinkOrigin – Tiedot siitä, missä liittymislinkki luotiin. On tärkeää varmistaa, toimivatko kaikki linkkien luontimenetelmät oikein. Jos avattavaa tiedostoa ei ole, se voi tarkoittaa, että linkkejä ei ole luotu oikein.
  • PreSisu – Tietoja valtuutuksesta linkkiä käytettäessä. Totuusarvo tai epätosi-arvo välitetään mahdollisten prosessiongelmien havaitsemiseksi, kun valtuutusta saatetaan tarvita.
  • NavigationConversationOrigin – Tietoa alkuperästä, josta käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun. Tietoja tarvitaan mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi tietyissä työnkuluissa.
  • BrowserOrigin – Tiedot menetelmästä, jota käytetään näyttämään linkki, jota käyttäjä voi napsauttaa liittyäkseen keskusteluun selaimessa. Sen avulla seurataan kunkin menetelmän kuntoa.
  • ConversationId – Tietoja, jotka mahdollistavat eri keskustelujen erottamisen, käytetään ehkäisemään, oliko esimerkiksi 10 käyttäjällä ongelmia liittyä samaan keskusteluun vai oliko 10 eri keskustelua, jotka aiheuttivat ongelmia, tai seurata tilannetta, jossa samassa keskustelussa on useita ongelmia.
  join_guest

  Paketti tapahtumia, jotka valvovat keskusteluun liittyvien vieraskäyttäjien toimintoja.

  join_guest tapahtumien yleiset määritteet.

  join_guest(GuestCreationError)

  Tiedot lähetetään, kun vieraskäyttäjätilin luominen epäonnistuu.

  • RequestId - Pyynnön tunnisteen tietojen avulla havaitaan uudelleen ilmenevät ongelmat, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • TimedOut – Tiedot aikarajan ylittämisestä. Lähetettävä tieto voi olla vain totuus tai epätosi.
  • StatusCode - Tilakoodi on luku, joka antaa tietoja ongelman perimmäistä ytimestä liittyessäsi esimerkiksi palvelimeen liittyvään ongelmaan.
  • URL-osoite – URL-osoitteen tietojen avulla tarkistetaan, miksi vieraskäyttäjällä oli ongelmia liittymisessä.
  • Toiminto – Tietoja vieraana liittymisen tilasta, jonka avulla voidaan tunnistaa kunkin vaiheen ongelmat ja onnistumissuhde. Se esimerkiksi lähettää tietoja onnistumisesta tai epäonnistumisesta kokouksen luomisen aikana tai sisäänkirjautumisesta vierasyrityksenä.
  join_guest(GuestCreationSuccess)

  Tiedot lähetetään, kun vieraskäyttäjätili on luotu onnistuneesti. Sitä seurataan onnistumissuhteen laskemiseksi ja mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi.

  • Toiminto – Tietoja vieraana liittymisen tilasta, jonka avulla voidaan tunnistaa kunkin vaiheen ongelmat ja onnistumissuhde. Se esimerkiksi lähettää tietoja onnistumisesta tai epäonnistumisesta kokouksen luomisen aikana tai sisäänkirjautumisesta vierasyrityksenä.
  join_guest(GuestLoginAvailable)

  Tietoja mahdollisuudesta liittyä konverstaasiin vieraskäyttäjänä.

  • Toiminto – Tietoja vieraana liittymisen tilasta, jonka avulla voidaan tunnistaa kunkin vaiheen ongelmat ja onnistumissuhde. Se esimerkiksi lähettää tietoja onnistumisesta tai epäonnistumisesta kokouksen luomisen aikana tai sisäänkirjautumisesta vierasyrityksenä.
  join_guest(GuestLoginAttempt)

  Tiedot, joita vieraskäyttäjä on yrittänyt liittyä keskusteluun. Se on tärkeä seurattava tieto, koska se antaa mahdollisuuden seurata onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten onnistumissuhdetta.

  • Toiminto – Tietoja vieraana liittymisen tilasta, jonka avulla voidaan tunnistaa kunkin vaiheen ongelmat ja onnistumissuhde. Se esimerkiksi lähettää tietoja onnistumisesta tai epäonnistumisesta kokouksen luomisen aikana tai sisäänkirjautumisesta vierasyrityksenä.
  join_guest(GuestMeetingCreationServiceError)

  Tietoja vieraskokouksen luontivirheestä, joka johtuu palvelun ongelmasta.

  • RequestId - Pyynnön tunnisteen tietojen avulla havaitaan uudelleen ilmenevät ongelmat, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • TimedOut – Tiedot aikarajan ylittämisestä. Lähetettävä tieto voi olla vain totuus tai epätosi.
  • StatusCode - Tilakoodi on luku, joka antaa tietoja ongelman perimmäistä ytimestä liittyessäsi esimerkiksi palvelimeen liittyvään ongelmaan.
  • URL-osoite – URL-osoitteen tietojen avulla tarkistetaan, miksi vieraskäyttäjällä oli ongelmia liittymisessä.
  join_link_resolution

  Nippu tapahtumia, jotka valvovat liittymislinkin käyttöä.

  join_link_resolution tapahtumien yleiset määritteet.

  join_link_resolution(JoinLinkResolutionError)

  Liittymislinkin ongelman tiedot.

  • ResolutionError - Tietoja linkin käyttämiseen liittyvän ongelman lähteestä. Se voi olla esimerkiksi ongelma tietyn säikeen tunnistamisessa.
  • Toiminto – Tietoja toimintoyrityksen tilasta, piilokopioista tai virheestä. Tietoja käytetään onnistumissuhteen laskemiseen.
  join_link_resolution(ShortIdResolutionServiceSuccess)

  Tietoja lyhyen linkin lyhyen tunnisteen luomisesta. Nämä tiedot lähetetään tämän palvelun onnistumissuhteen laskemiseen ja asianmukaisen toiminnan seuraamiseen.

  • ShortId - Tietoja lyhyestä tunnisteesta käytetään havaitsemaan ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • ConversationId - Tietoja kansitunnuksista käytetään havaitsemaan ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • Toiminto – Tietoja toimintoyrityksen tilasta, piilokopioista tai virheestä. Tietoja käytetään onnistumissuhteen laskemiseen.
  join_link_resolution(ShortIdResolutionServiceError)

  Tietoja lyhyen linkin lyhyen tunnisteen luomisen ongelmista. Sen avulla havaitaan ongelmia, jotka liittyvät kokoukseen liittymiseen linkin avulla.

  • RequestId - Pyynnön tunnisteen tietojen avulla havaitaan uudelleen ilmenevät ongelmat, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • TimedOut – Tiedot aikarajan ylittämisestä. Lähetettävä tieto voi olla vain totuus tai epätosi.
  • StatusCode - Tilakoodi on luku, joka antaa tietoja ongelman perimmäistä ytimestä liittyessäsi esimerkiksi palvelimeen liittyvään ongelmaan.
  • ShortId - Tietoja lyhyestä tunnisteesta käytetään havaitsemaan ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • ConversationId - Tietoja kansitunnuksista käytetään havaitsemaan ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • Toiminto – Tietoja toimintoyrityksen tilasta, piilokopioista tai virheestä. Tietoja käytetään onnistumissuhteen laskemiseen.
  join_link_retrieval

  Paketti tapahtumia, jotka valvovat liittymislinkkien luomisen toimintoja.

  join_link_retrieval tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Tiedot onnistumisesta tai epäonnistumisesta liittymislinkin noutamisen yhteydessä.
  join_link_retrieval(JoinLinkRetrievalServiceSuccess)

  Tapahtuman lähetys, kun liittymislinkki luotiin. Nämä tiedot lähetetään onnistumissuhteen seuraamiseksi.

  • ConversationId - Tietoja kansitunnuksista käytetään havaitsemaan onnistumisia ja ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • ShortId - Tietoja lyhyestä tunnisteesta käytetään havaitsemaan onnistumisia ja ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  join_link_retrieval(JoinLinkRetrievalServiceError)

  Tapahtuma lähetetään, kun liittymislinkki luotiin tuloksetta. Näitä tietoja seurataan havaitsemaan palvelun toimintaan liittyviä ongelmia.

  • RequestId - Pyynnön tunnisteen tietojen avulla havaitaan uudelleen ilmenevät ongelmat, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • IsTimedOut – Tiedot aikarajan ylittämisestä. Lähetettävä tieto voi olla vain totuus tai epätosi.
  • StatusCode - Tilakoodi on luku, joka antaa tietoja ongelman perimmäistä ytimestä liittyessäsi esimerkiksi palvelimeen liittyvään ongelmaan.
  • URL-osoite – URL-osoitteen tietojen avulla tarkistetaan, miksi vieraskäyttäjällä oli ongelmia liittymisessä.
  • ConversationId - Tietoja kansitunnuksista käytetään havaitsemaan onnistumisia ja ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  • ShortId - Tietoja lyhyestä tunnisteesta käytetään havaitsemaan onnistumisia ja ongelmia, jotka ilmenevät uudelleen tilanteessa, jos käyttäjä yrittää liittyä keskusteluun kymmeniä kertoja jonkin ongelman vuoksi ja erottaa sen tilanteesta, jossa samoja ongelmia ilmenee kymmenille eri käyttäjille.
  navigation_deeplink(OpenDeepLink)

  Tapahtuma lähetetään, kun yritetään ratkaista käyttöoikeuslinkkiä ulkopuolelta Skypen kohteeseen.

  • JoinLinkPath – Kertoo meille, että käsittelemämme käyttöoikeuslinkki on JoinLink ja mistä se tulee (sovelluksen sisältä tai sen ulkopuolelta).
  • UrlAction – Skype-yhteyslinkin toiminnon URL-parametri, joka antaa tietoja siitä, millaisia toimintoja käyttäjä yrittää käyttää. Esimerkiksiсcess-linkissä "skype:?action=captureavatar", captureavatar on URLAction ja se avaa Avatar-tallennusvalintaikkunan.
  • TabName - Välilehden nimi, tällä hetkellä aina "tänään".
  • UrlParamSource – Linkin lähde, auttaa meitä tunnistamaan, mistä pyyntö on peräisin.
  • LinkType – Kutsulinkin tyyppi, esimerkiksi "kaveri".
  • Toiminto - Tällä hetkellä seuratun acccess-linkkitapahtuman nimi.
  message_sent

  Seuraa, milloin käyttäjä lähettää viestin, jota käytetään loppu-viestin toimituksen kunnon mittausarvojen arviointiin.

  • ReceiverMri – Vastaanottimen tekniset käyttäjätiedot, joita käytetään kaikissa keskustelupalveluissa.
  • ReceiverUserId - Vastaanottimen skype-tunnus.
  • ClientMessageId – Lähettäjien asiakaspuolelle muodostettu viestitunnus.
  • EndpointId – Yksilöivä viestipäätepisteen tunnus.
  • RegistrationId - Yksilöllinen laitteen rekisteröintitunnus.
  • OneOnOneThreadId - Yksilöllinen 1:1-säikeen tunnus siltä varalta, että viesti lähetettiin 1:1-keskusteluun.
  • CharacterCount - Viestin sisältömerkkien määrä (0 -> viestin poistaminen).
  • PostSource – Viestin postilähde, paikka, josta viestipyyntö on aloitettu.
  • Hymiömäärä – Skypen hymiöiden määrän valvonta viestissä, jotta Skype-hymiöt toimivat.
  • NativeEmojiCount - Niiden hymiöiden määrän valvonta, joita Skype ei tarjoa viestissä, jotta myös nämä emojit toimivat.
  • HasWikiMarkup – Viestien muiden muokkausasetusten kunnon ja käytön valvonta.
  • DirectMentionCount - Käytön valvonta tiettyjä käyttäjiä mainittaessa.
  • HasAllMention – Seuraa käytön käyttöä mainitsemalla kaikki keskustelun osallistujat.
  • IsBingBotConversation – Merkintä, jos Bing-botti osallistuu keskusteluun.
  • HasBingBotMention – Merkintä, jos Bing-botti mainittiin viestissä.
  • MessageCorrelationId - Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään järjestelmien välisessä E2E-korrelaatiossa.
  • MessageType - Ylätason viestityyppi (Teksti, Valokuva, Tiedosto, ...).
  • MessageRawType - Yksityiskohtainen viestityyppi (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • IsOwnMessage - Merkintä, joka ilmoittaa, että käyttäjä on liittyvän viestin lähettäjä.
  • ConversationId - Yksilöllinen keskustelun tunnus.
  • IsBotConversation – Merkintä, jos keskustelu on botin kanssa.
  • IsGroupConversation – Merkitään, onko keskustelu ryhmäkeskustelu.
  • IsEncryptedConversation – Merkitse, onko keskustelu yksityinen keskustelu.
  • IsBookmarkConversation – Merkitse, onko keskustelu kirjanmerkkikeskustelu.
  • IsMeetNowThread – Merkintä, jos keskustelu on Pikakokous-keskustelu.
  • MriNamespace - Keskustelun nimitila, joka selvittää keskustelun tyypin Interop, Bot, Group jne.
  • ThreadSuffix – Säikeen jälkiliite auttaa tunnistamaan säikeen tyypin, joka voi olla yksinkertaisesti ryhmä tai ominaisuuskohtainen (salattu, oneToOne ...).
  message_read

  Seuraa, milloin viesti luetaan 1:1-keskusteluissa, joita käytetään aktiivisen käyttäjän määrityksen osana.

  • MessageCorrelationId - Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään järjestelmien välisessä E2E-korrelaatiossa.
  • MessageRawType - Yksityiskohtainen viestityyppi (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • IsOwnMessage - Merkintä, joka ilmoittaa, että käyttäjä on liittyvän viestin lähettäjä.
  • ConversationId - Yksilöllinen keskustelun tunnus.
  • IsBotConversation – Merkintä, jos keskustelu on botin kanssa.
  • IsGroupConversation – Merkitään, onko keskustelu ryhmäkeskustelu.
  • IsEncryptedConversation – Merkitse, onko keskustelu yksityinen keskustelu.
  • IsBookmarkConversation – Merkitse, onko keskustelu kirjanmerkkikeskustelu.
  • IsMeetNowThread – Merkintä, jos keskustelu on Pikakokous-keskustelu.
  • MriNamespace - Keskustelun nimitila, joka selvittää keskustelun tyypin Interop, Bot, Group jne.
  • ThreadSuffix – Säikeen jälkiliite auttaa tunnistamaan säikeen tyypin, joka voi olla yksinkertaisesti ryhmä tai ominaisuuskohtainen (salattu, oneToOne ...).
  messaging_pes

  Seuraa vuorovaikutustapahtumia pes pickerin avulla (hymiö/gif/moji-välilehtien valinta, avautumisaika).

  people_presence_error

  Jos käyttäjä halusi muuttaa tavoitettavuustilaa (online, offline, varattu jne.) ja sovellus ei voinut käsitellä tätä toivetta onnistuneesti, on tärkeää, että kaikki ongelmat raportoidaan.

  • Alkuperä – Tietoa siitä, mitä sovelluksen elementtiä käytettiin tavoitettavuustilan muuttamiseen. Nämä tiedot on tärkeää nähdä, mikä sovelluksen osa on saattanut aiheuttaa ongelmia.
  people_presence_failure

  Tietoja virhetyypeistä, joita käyttäjä saa tavoitettavuustilaa noudettaessa tai määritettäessä.

  • ServiceType – Tiedot, joiden palveluntarjoaja epäonnistui CS- tai UPS-palvelussa.
  • Skenaario – Koska menetelmän julkaiseminen välittää kaikki tavoitettavuuspyynnöt, on tärkeää ymmärtää, mitkä niistä epäonnistuivat.
  • StatusCode - Http-vastauksen tilakoodi.
  • StatusText - Http-vastauksen tilateksti.
  • DidTimeOut – Kyllä- tai Ei-tiedot, jos ongelma aiheuttaa aikakatkaisun.
  • Url - OHJELMOINTIRAJAPINNAN URL-osoite.
  • Menetelmä - Http-menetelmä.
  • CorrelationId - Yksilöllinen sanomakorrelaatiotunnus, jota käytetään E2E-korrelaatiossa järjestelmien välillä.
  my_presence

  Tiedot, joiden avulla varmistetaan käyttäjän nouto- ja tavoitettavuustietojen tarkkuus.

  • UpsStatus - Tavoitettavuus tuli UPS: ltä.
  • CsStatus – Tavoitettavuustiedot ovat peräisin keskustelupalvelusta.
  • CsCorrelationId - Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään E2E-korrelaatiossa asiakkaan ja keskustelupalvelun välillä.
  • UpsCorrelationId – Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään E2E-korrelaatiossa asiakkaan ja UPS:n (universal presence service) välillä.
  • Skenaario - Koska kaksi menetelmää käyttää tätä tapahtumaa, meidän on tiedettävä, mikä niistä on intiatori.
  presence_for_mris

  Tiedot, joiden avulla varmistetaan yhteyshenkilöiden näkyvän läsnäolon tarkkuus.

  • Total - Niiden käyttäjien määrä, joiden tavoitettavuustiedot on määritetty.
  • Sama - Niiden käyttäjien määrä, joilla oli samat tavoitettavuustiedot sekä palvelun UPS:stä että CS:stä.
  • CsCorrelationId - Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään E2E-korrelaatiossa asiakkaan ja keskustelupalvelun välillä.
  • UpsCorrelationId – Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään E2E-korrelaatiossa asiakkaan ja UPS:n (universal presence service) välillä.
  people_syncAddressBookDialog

  Tietojoukko Osoitteisto-valintaikkunan latausprosessista. Se koostuu kentistä, jotka kuvaavat välitysvaiheita valintaikkunan lataamiseksi oikein. Jokaisen vaiheen tilaksi on määritetty tosi/myönnetty, jos vaihe meni hyvin tai epätosi/estetty, jos se epäonnistui tai sitä ei vielä suoritettu. Kerätään osoitteiston tuontityönkulun kunnon mittaamiseksi.

  • DidPressNextOnValueProp - Tämä kenttä vahvistaa, onko joku napsauttanut painiketta "seuraava". Tämän kentän arvoksi voidaan määrittää vain tosi tai epätosi.
  • DidHavePermission - Tässä kentässä on tietoja käyttöoikeudesta, jonka käyttäjä on myöntänyt synkronoidakseen yhteystietojen kanssa. Se voidaan määrittää vain myönnettyä arvoa tai epätosiarvoa varten.
  • DidPromptBefore - DidPromptBefore välittää tiedot, jos käyttäjältä kysyttiin aiemmin yhteystietojen synkronoinnista.
  • DidRequestPermission - Tämä kenttä ilmoittaa, pyydettiinkö käyttäjää myöntämään käyttöoikeus yhteystietojen synkronointiin. Tämän kentän arvoksi voidaan määrittää vain tosi tai epätosi.
  • DidGrantPermission – Jos käyttäjä on myöntänyt oikeuden käyttää yhteystietoluetteloa, kentän arvoksi määritetään tosi. Toisessa tapauksessa se on epätosi.
  • DidStartSync – Tiedot yhteystietoluettelon synkronoinnin aloittamisesta. Sen arvoksi voidaan määrittää vain tosi tai epätosi.
  • DidVisitPrivacyStatement - Tämän kentän arvoksi on määritetty tosi, jos käyttäjä on käynyt tietosuojatiedoissa. Tämän kentän oletusarvo on epätosi.
  • DidSeeLearnMoreButton – Tämä kenttä lähettää arvon tosi, kun arvoksi voidaan määrittää vain tosi tai epätosi.
  • DidVisitLearnMorePopup – Jos käyttäjä on käynyt Lisätietoja-ponnahdusikkunassa, tämän arvon arvoksi määritetään tosi, jos se ei ole epätosi.
  • Alkuperä – sijainti, jossa käyttäjä oli, kun valintaikkuna käynnistettiin.
  • Kesto - Kuinka paljon aikaa on kulunut valintaikkunan avaamisesta ja sulkemisesta.
  • OnboardingDisplayOrder – Valintaikkunan sijaintinumero käyttöönoton aikana.
  • OnboardingStepsCount - Perehdyttämisvaiheiden määrä.
  • Lopeta - Valintaikkunan sulkemistyyppi.
  • IsNewUser – Tässä kentässä kuvataan, onko käyttäjä uusi.
  people_contacts_action(GetContacts)

  Mittaamme yhteystietoluettelosynkronoinnin epäonnistumisten ja onnistumisten suhdetta sovelluksen kunnon määrittämiseksi.

  • IsFromServer – Mahdollisen ongelman lähteen ymmärtäminen on tärkeää.
  • ErrorCode – Virheen tyypin tunnistava virhekoodi.
  • Toiminto – Suoritetun toiminnon tyyppi, kuten yhteystietoluettelon vastaanottaminen, yhteystiedon lisääminen, yhteystiedon poistaminen jne.
  • Tila – Suoritetun toiminnon tila, se voi olla virhe tai onnistuminen.
  settings_privacy(SendFullTelemetry)

  Tietoja käyttäjän asetuksista, jotka lähettävät kaikki tarvittavat ja valinnaiset telemetriatiedot Skypen parantamiseksi.

  • DidGrantPermission – Tietoa kaikkien telemetriatietojen lähetysoikeuden myöntämisestä. Se voi olla vain "kyllä" tai "ei".
  • Alkuperä – sovelluksen paikka, elementti, jossa asetus näytettiin.
  • Toiminto – paikka, tietojen kirjaamisen käynnistäneen toiminnon tyyppi.
  chat_service_bundle_processing_failure

  Tietoja ongelmista, jotka liittyvät tehtävien nipun käsittelemiseen, jotta voidaan päivittää ja synkronoida konverstaasien, viestien jne. tietoja.

  • description - Tietoa siitä, missä vaiheessa ongelma ilmeni esikäsittelyssä tai käsittelyssä.
  messaging_e2ee

  Tapahtumaryhmä, joka valvoo yksityisen keskustelutoiminnon kuntoa toimivan salauksen varmistamiseksi.

  messaging_e2ee tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Tapahtuman tyyppi, kuten Kutsu, Hyväksy, Vahvista, Hylkää, Salauksen poistaminenFailure, EncryptionFailure.
  • Tila - Yhteyden muodostamisen lopullinen tulos. Voi olla vain kaksi arvoa, onnistui tai epäonnistui.
  • Syy - Lisätietoja ongelman todennäköisestä lähteestä.
  messaging_e2ee(Vahvista)

  Salatun keskustelun onnistuneen luomisen vahvistustapahtuma. Tiedot kerätään, jotta voidaan laskea onnistumissuhde ja seurata palvelun kuntoa.

  • IsAutoConfirm – Tietoja salatun keskustelun päättymisestä.
  messaging_e2ee(Hylkää)

  Tapahtuma, joka lähetettiin, kun salatun keskustelun luominen epäonnistui. Verrattuna onnistuneisiin tapahtumiin infrastruktuurin virheiden havaitsemiseksi.

  • RejectionReason – Salatun keskustelun ongelman lähdetiedot. Esimerkiksi jos käyttäjä kieltäytyi mielellään liittymasta keskusteluun yksityisessä (salatussa) tilassa tai salauksessa tai salauksen purkamisessa oli ongelma eikä se liittynyt käyttäjän toimintoon lainkaan.
  messaging_e2ee(Yritä uudelleen)

  Tietoja yhteyden muodostamisen uudelleenyhteydestä.

  • RetryType – Tiedot uudelleenyrityksen tyypistä.
  messaging_e2ee(EncryptionFailure)

  Tietoja salausprosessin ongelmasta.

  messaging_e2ee(DecryptionFailure)

  Tietoja salauksen purkuprosessin ongelmasta.

  people_census

  Väestönlaskennan telemetriatiedot sisältävät yhteenvedon yhteystietomääristä ja keskustelumääristä, kuten skype- tai puhelinyhteyshenkilöiden määrän tai salattujen keskustelujen määrän. Nämä tiedot tukevat kriittisten ominaisuuksien tunnistamista.

  • ConversationsCountTotal - Käyttäjän tuntemien keskustelujen kokonaismäärä.
  • ConversationsCountDisplayable - Kaikkien näytettävien keskustelujen määrä, koska osaa keskustelusta ei näytetä (tyhjä, käyttäjä ei ole enää jäsen, estetty jne.).
  • ConversationsCountDisplayed - Näytettävien keskustelujen määrä, näytettävän keskustelun osajoukko nykyisten suodatusehtojen mukaan.
  • RecentListConversationsCount - Viimeisimpien keskustelujen kokonaismäärä.
  • RecentListSkype1on1ConversationsCount - 1on1 keskustelun määrä.
  • RecentListSkypeGroupConversationsCount – Ryhmäkeskustelujen määrä.
  • RecentListSkypeBotConversationsCount - Bot-keskustelujen määrä.
  • RecentListPstnConversationsCount - PSTN-keskustelujen määrä.
  • RecentListPrivateConversationsCount - Yksityisten keskustelujen määrä.
  • RecentListConversationsWithTabsCount - Käyttäjälle näytettävien keskustelujen määrä.
  • RecentListOtherConversationsCount - Keskustelujen määrä ilman botteja, 1on1, PSTN, yksityinen tai ryhmä.
  • Muted1on1ConversationsCount - Vaimennettavien 1on1 keskustelun määrä.
  • MutedGroupConversationsCount - Mykistettyjen ryhmäkeskustelujen määrä.
  • SmartMutedConversationsCount – Älykkäiden vaimennettavien keskustelujen määrä.
  • TranslatedConversationsCount - Niiden keskustelujen määrä, jotka käyttäjä on valinnut käännettäväksi.
  • ManuallyAddedContactsCount – Käyttäjän manuaalisesti lisäämien profiilien määrä.
  • BlockedContactsCount - Käyttäjän estämien profiilien määrä.
  • BotsContactsCount - Käyttäjän lisäämien bottien määrä.
  • FavoritesContactsCount - Valituiksi merkittyjen profiilien määrä.
  • AllNonBlockedContactsCount - Niiden profiilien kokonaismäärä, joita käyttäjä ei ole estänyt.
  • OneWayShortCircuitContactsCount - Käyttäjälle ehdotettujen profiilien määrä.
  • TwoWayShortCircuitContactsCount - Niiden profiilien määrä, jotka olivat vanhempia kuin tammikuu 2017 ja jotka lisättiin automaattisesti kavereiksi.
  • PstnContactsCount - Käyttäjän puhelinyhteyshenkilöiden määrä.
  • EngagedContactsCount - Niiden profiilien määrä, joiden kanssa käyttäjä on keskustellut viimeisten 30 päivän aikana.
  • AllShownContactsCount - Käyttäjän profiilien kokonaismäärä.
  • RemovedAuthorizedContactsCount – Niiden profiilien määrä, jotka käyttäjä on hyväksynyt mutta joita käyttäjä ei ole lisännyt manuaalisesti.
  messaging_notification

  Ilmoitusruututiedot, joita käytetään päästä päähän -luotettavuuteen, viestien toimitusten seuraamiseen, kunnes käyttäjälle ilmoitetaan niistä.

  • NotificationAction – Ilmoitustoiminto, se voi olla InterruptUser, InformUserExternal, Ignore.
  • IsSystemNotification – totuusarvo, joka ilmaisee, onko ilmoitus järjestelmäilmoitus.
  • Toiminto – Ilmoitustoiminto, se voidaan napauttaa, panoroida, ohittaa, näyttää, pikatoiminto.
  • ToastType – Ilmoitustyyppi, se voi olla Quote, Mention, RegularMessage, SystemAlert, Reaction, AddToConversation, ScheduledCall.
  • IsGroupConversation – totuusarvo, joka ilmaisee, liittyikö ilmoitus ryhmäkeskusteluun.
  • ConversationId - Yksilöllinen keskustelun tunnus.
  messaging_share_to_skype

  Tapahtuma, joka seuraa tietoja Jaa Skypeen -ominaisuuden käytöstä.

  • Toiminto - Seurattava toiminto (Jaa, Avaa).
  • IsSharedToContact – seuraa, jaettiinko tiedosto yhteyshenkilölle.
  • ErrorCode – Virheen tyypin tunnistava virhekoodi.
  • IsSendingVideo – Seuraa, onko jaettu sisältö video.
  • IsSendingImage – seuraa, onko jaettu sisältö kuva.
  • Tyyppi – Seuraa jaetun sisällön tyyppiä.
  messaging_action

  Tapahtuma, jossa käyttäjä toimii viesteissä ymmärtääkseen viestien perustoimintojen kuntoa ja käyttöä.

  messaging_action tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Suoritetun viestitoiminnon tyyppi (Kopioi/Muokkaa/Poista/Lähetä edelleen/Tarjous...).
  • Alkuperä – Sovellusosa, paikka, josta viestitoiminnot ovat peräisin.
  • TimeToActionDuration – viestin alkuperäisen lähetysajan ja käyttäjän viestitoiminnon välinen aikaero.
  • DocId – Tiedostotunnus, jos viestin lähetys peruutetaan tai yritetään uudelleen, koska se antaa lisätietoja epäonnistumisen syystä.
  • SearchSelectionUsedAfterHintShown – Kertoo, näytettiinkö bing-hakuvihje viestissä, jossa käyttäjä käytti Bing-hakuvaihtoehtoa.
  • MessageCorrelationId - Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään järjestelmien välisessä E2E-korrelaatiossa.
  • MessageType - Ylätason viestityyppi (Teksti, Valokuva, Tiedosto, ...).
  • MessageRawType - Yksityiskohtainen viestityyppi (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • IsOwnMessage - Merkintä, joka ilmoittaa, että käyttäjä on liittyvän viestin lähettäjä.
  • ConversationId - Yksilöllinen keskustelun tunnus.
  • IsBotConversation – Merkintä, jos keskustelu on botin kanssa.
  • IsGroupConversation – Merkitään, onko keskustelu ryhmäkeskustelu.
  • IsEncryptedConversation – Merkitse, onko keskustelu yksityinen keskustelu.
  • IsBookmarkConversation – Merkitse, onko keskustelu kirjanmerkkikeskustelu.
  • IsMeetNowThread – Merkintä, jos keskustelu on Pikakokous-keskustelu.
  • MriNamespace - Keskustelun nimitila, joka selvittää keskustelun tyypin Interop, Bot, Group jne.
  • ThreadSuffix – Säikeen jälkiliite auttaa tunnistamaan säikeen tyypin, joka voi olla yksinkertaisesti ryhmä tai ominaisuuskohtainen (salattu, oneToOne ...).
  messaging_action(Lähetä edelleen)

  Viestin edelleenlähetystoiminnon valvonta.

  • SkypeConversationCount – Skype-keskustelujen määrä, joihin valittu viesti on välitetty.
  • PrivateConversationCount – yksityisten tai salattujen keskustelujen määrä, joihin valittu viesti on välitetty.
  • SmsConversationCount – sellaisten tekstiviestikeskustelujen määrä, joihin valittu viesti on välitetty.
  messaging_action(ShareFile)

  Tiedostojen jakamistoiminnon valvonta.

  • IsShared - Merkitse, onnistuiko jakaminen.
  • Virhe - Virheen tiedot, jos tiedoston jakaminen epäonnistui.
  • FileExtension – Tiedostotunniste.
  messaging_action(lainausmerkki)

  Viestin lainaustoiminnon valvonta.

  • QuotesTriggerType - Alkuperäisen tarjouksen käynnistävän käynnistimen tyyppi (Valikko, Sipaise, KopioiMaku ...).
  • QuotesMessageType - Lainausmerkissä olevan viestin tyyppi (teksti, valokuva, tiedosto, ääni, kysely jne.).
  messaging_action(ClearQuote)

  Valvoo aiemmin valitun viestitarjouksen tyhjennystä.

  • QuotesTriggerType - Alkuperäisen tarjouksen käynnistävän käynnistimen tyyppi (Valikko, Sipaise, KopioiMaku ...).
  • QuotesMessageType - Lainausmerkissä olevan viestin tyyppi (teksti, valokuva, tiedosto, ääni, kysely jne.).
  messaging_action(KeyboardCopy)

  Kopioinnin valvonta näppäimistötoiminnolla.

  • MessagesCount - Niiden valittujen viestien määrä, joissa näppäimistötoimintoa käytettiin.
  messaging_action(KeyboardPaste)

  Viestin liittämisen valvonta näppäimistötoiminnolla.

  • MessagesCount - Niiden valittujen viestien määrä, joissa näppäimistötoimintoa käytettiin.
  messaging_action(SelectMessages)

  Valvontatoiminto useille valituille viesteille.

  • SelectedMessagesCount - Niiden valittujen viestien määrä, joissa toiminto tehtiin.
  • SelectedMessagesAction – Käyttäjän valitsemiin viesteihin tehty todellinen toiminto.
  • ForwardToConversationCount - Niiden keskustelujen määrä, joihin viestit on välitetty.
  • SelectedMessagesDisabledCopy – Niiden valituista messsageista, joiden Kopioi-asetus on poistettu käytöstä.
  • SelectedMessagesDisabledRemove - Niiden valituista messsageista tehtyjen määritteiden määrä, joiden Poista-asetus on poistettu käytöstä.
  • SelectedMessagesDisabledForward - Niiden valituista messsageista, joiden Edelleenlähetys-asetus on poistettu käytöstä.
  messaging_action(Peruuta)

  Viestin lähettämisen peruuttamisen valvonta.

  messaging_action(Peruuta uudelleen)

  Valvotaan sellaisen viestin peruutuksen seurantaa, jonka lähetys epäonnistui.

  messaging_action(Yritä uudelleen epäonnistui)

  Valvotaan uudelleenyritystoimintoa epäonnistuneelle viestin lähetystoiminnolle.

  messaging_action(ShowReportedMessage)

  Raportoidun viestin seuranta.

  messaging_action(Kopioi)

  Viestin kopiointitoiminnon valvonta.

  messaging_action(CopyLink)

  Kopioi linkkitoiminnon valvonta.

  messaging_action(Poista)

  Viestin poistamisen valvontatoiminto.

  messaging_action(Muokkaa)

  Viestin muokkaustoiminnon valvonta.

  messaging_action(MarkMessageUnread)

  Valvoo keskustelun merkitsemistä lukemattomaksi viestistä.

  messaging_action(HylkääValikko)

  Valvotaan viestin toimintovalikon hylkäämistä valitsematta vaihtoehtoa.

  messaging_action(DragDropFromConversationToRecentLists)

  Seuraa vetämällä ja pudottamalla keskustelun toimintoon.

  messaging_action(AddBookmark)

  Valvoo viestin kirjanmerkkitoiminnon lisäämistä.

  messaging_action(RemoveBookmark)

  Valvotaan kirjanmerkein merkityssä viestissä olevan toiminnon poistamista.

  messaging_action(SearchSelection)

  Valvotaan valitun tekstin verkkohakua, jotta toiminto toimii.

  conversation_action

  Tapahtuma, jossa käyttäjä toimii keskusteluissa, jotta voidaan ymmärtää keskustelun perustoimintojen kuntoa ja käyttöä.

  conversation_action tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Suoritetun viestitoiminnon tyyppi.
  • Conversation_NameSpace – Keskustelun nimitila keskustelun tyypin ymmärtämiseksi.
  • Conversation_Id – yksilöllinen keskustelutunnus.
  conversation_action(conversation_list_item_clicked)

  Valvo keskusteluluettelon kohteen napsautustoimintoa.

  • Item_id – keskusteluluettelon kohteen tunniste.
  conversation_action(translation_action)

  Käännöstoimintojen valvonta (poista käytöstä, pyydä/odottaa/ota käyttöön/peruutettu/Hylätty).

  • TranslationAction - Toiminto (pyydetty/ hyväksytty/ hylätty/ peruutettu / poistettu käytöstä).
  • FromLanguage - mistä kielestä käännetään.
  • ToLanguage – mihin kieleen käännetään.
  people_user_actions

  Tietoja käyttäjän henkilöluettelolle suorittamista toiminnoista, kuten puhelun aloittaminen, videon aloittaminen, profiilin tarkasteleminen, viestin lähettäminen jne.

  • Toiminto - Suoritetun toiminnon tyyppi.
  • Kesto - Toiminnon suorittamiseen käytetty aika.
  • Skenaario - Skenaarion nimi.
  • IsFirstSuccessfulSearch – Onko toiminto haku, suoritettu ensimmäistä kertaa ja onnistuiko se vai ei.
  notificationsPrompt_action

  Tietoja ilmoituskäyttöoikeuksia koskevien toimintojen käytöstä.

  notificationsPrompt_action tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Suoritetun toiminnon tyyppi.
  • Alkuperä – Sovelluksen paikka, osa, josta toiminto on peräisin.
  notificationsPrompt_action(näkyvissä)

  Ilmoitusten valvontakehote näyttää toiminnon.

  notificationsPrompt_action(avattu)

  Ilmoituskehoteasetusten valvonta avasi toiminnon.

  • Enabled_Notifications – Onko asetuksen arvo tosi vai epätosi.
  notificationsPrompt_action(suljettu)

  Ilmoitusten valvonta kehottaa lopettamaan toiminnon.

  messaging_gallery

  Tietoa keskusteluvalikoiman tapahtumista.

  messaging_gallery tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Tietoja siitä, mitä toiminto suoritettiin valikoiman Avaa/Suodata vaihdettu/Lisää kohde -paneeli avattuna/ Lisää kohde vetämällä ja pudottamalla/ Komento valittuna/ Kohde tarkasteltuna.
  • IsGroupConversation – Merkitään, onko keskustelu ryhmäkeskustelu.
  • IsEncryptedConversation – Merkitse, onko keskustelu yksityinen keskustelu.
  messaging_gallery(avattu)

  Valvontavalikoima avasi toiminnon.

  messaging_gallery(Komento valittu)

  Kaikkien komentojen valintatoimintojen valvonta valikoimassa.

  • ItemType – Tieto siitä, mitä valikoiman luokkaa tarkasteltiin.
  • Komento - Tiedot, jotka toiminto suoritettiin valikoiman kohteelle.
  messaging_gallery(ItemViewed)

  Valvotun kohteen tarkastelutoiminto valikoimassa.

  • ItemType – Tieto siitä, mitä valikoiman luokkaa tarkasteltiin.
  messaging_translateone

  Tietoja yksittäisten viestien kääntämisen tapahtumista.

  messaging_translateone tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Tietoja siitä, mitä toimintoa viestin kääntämisen aikana suoritettiin.
  • ToggleOrigin – Tiedot, joista toiminto on peräisin (pikavalikko/Käännös-valikko).
  • MessageCorrelationId - Yksilöllinen viestin korrelaatiotunnus, jota käytetään järjestelmien välisessä E2E-korrelaatiossa.
  messaging_translateone(TranslateOneMessage)

  Kerätään pyyntöjen määrä, kun käyttäjä valitsee yksittäisessä keskusteluviestissä Käännä. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_translateone(ShowOriginalMessage)

  Kerätään määräaikoja, kun käyttäjä napsautti käännettyä viestiä, jotta näet saapuneen alkuperäisen viestin. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_translateone(OpenTranslateMenu)

  Kerätään, kuinka monta kertaa käyttäjä napsauttaa käännetyssä viestissä käytettävissä olevaa käännösvalikkoa. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_translateone(ChangeLanguageAndTranslateOneMessage)

  Kerätään, kuinka monta kertaa käyttäjä on päättänyt pyytää uutta keskusteluviestin käännöstä uudella valitulla kielellä. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  • Kieli valittu käännettäväksi.
  messaging_magicbot

  Tietoa Magic Botin toimintoihin toiminnoista.

  messaging_magicbot tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Tietoja siitä, mitä toimintoa viestin kääntämisen aikana suoritettiin.
  messaging_magicbot(MagicBotPin)

  Kerätään, kuinka monta kertaa käyttäjä napsautti Näytä ylimpänä ja kiinnitti botin keskusteluluettelon alkuun. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(MagicBotUnpin)

  Kerätään, kuinka monta kertaa käyttäjä napsautti Poista alusta -painiketta ja poisti botin kiinnityksen keskusteluluettelon yläosasta. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(MagicBotMentionedByClick)

  Kerätään XY-määrää. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(MagicBotConsentGivenOnSendAttempt)

  Kerätään, kuinka monta kertaa käyttäjä on antanut Bing-botin suostumuksen, kun hän on yrittänyt mainita Bing-bottia ryhmässä. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(MagicBotConsentGivenOnWelcome)

  Kerätään useita kertoja, jolloin käyttäjä on antanut Bing-botin suostumuksen Bing-botin aloitusnäytöstä. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(MagicBotWaitListClicked)

  Kerätään, kuinka monta kertaa käyttäjä napsauttaa liittyäkseen Bing-botin odotuslistaan. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(WaitListPopCardOpenedViaSearch)

  Kerätään, kuinka monta kertaa odotuslistakortti avattiin, koska käyttäjä napsautti Bing-bottia hakutuloksissa eikä ole vielä käyttänyt odotuslistaa. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(WaitListPopCardOpenedViaConversation)

  Kerätään, kuinka monta kertaa odotuslistakortti avattiin, koska käyttäjä on osallistunut Bing-keskusteluun eikä ole vielä kirjoittanut odotuslistaa. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  messaging_magicbot(PreviewLabelClicked)

  Kerää useita kertoja, kun käyttäjä napsautti Bing-botin keskustelun esikatselumerkkiä. Tätä käytetään ominaisuuksien kunnon ja laadun valvontaan.

  caap_bing(bing_location_permissions)

  Telemetriatiedot sen varmistamiseksi, että käyttäjä voi suostua sijainnin jakamiseen Bingin kanssa, mikä johtaa tarkempiin vastauksiin.

  • Tila – Sijainnin käyttöoikeuden pyytämisen tulos.
  • PermissionEntryPoint – Osa, josta sijainnin käyttöoikeuksien työnkulku käynnistettiin.
  caap_bot

  Tietoja käyttäjien vuorovaikutuksesta bottien kanssa, jotta bottien perustoiminnot toimivat.

  caap_bot tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Tietoa siitä, mitä toimintoa botille suoritettiin.
  caap_bot(MessageBot)

  Telemetriatietojen avulla varmistetaan, että käyttäjät voivat lähettää botille viestejä.

  • BotID - Yksilöllinen bottitunnus.
  caap_bot(DeleteBot)

  Telemetriatietojen avulla varmistetaan, että käyttäjät voivat poistaa botin.

  • BotID - Yksilöllinen bottitunnus.
  caap_bot(BlockBot)

  Telemetriatietojen avulla varmistetaan, että käyttäjät voivat estää botin käytön.

  • BotID - Yksilöllinen bottitunnus.
  caap_bot(ClickChatWithBot)

  Telemetriatietojen avulla varmistetaan, että käyttäjät voivat keskustella botin kanssa napsauttamalla.

  • BotID - Yksilöllinen bottitunnus.
  caap_bot(ClickShareBot)

  Telemetriatietojen avulla varmistetaan, että käyttäjät voivat jakaa botin kanssa.

  • BotID - Yksilöllinen bottitunnus.
  caap_bot(ViewBotProfile)

  Telemetriatietojen avulla varmistetaan, että käyttäjät voivat tarkastella bottiprofiilia.

  • BotID - Yksilöllinen bottitunnus.
  caap_bot(AutoAddBot)

  Telemetriatietojen avulla varmistetaan, että Bing-tekoälybotti lisätään automaattisesti käyttäjille, jotta he löytävät sen helposti.

  • BotID - Yksilöllinen bottitunnus.
  onboarding_setup

  Ensimmäisen suorituksen toimintoon (FRE) liittyvien tapahtumien nippu. Kerätään ohjatun FRE-toiminnon kunnon mittaamiseksi.

  onboarding_setup tapahtumien yleiset määritteet.

  • DialogOrigin – Sijainti sovelluksessa, josta valintaikkuna kutsuttiin.
  • IsNewUser – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  onboarding_setup(aloitettu)

  Tapahtumat lähetetään, kun ohjattu FRE-toiminto käynnistetään.

  • DialogOrigin – Sijainti sovelluksessa, josta valintaikkuna kutsuttiin.
  • AppState – sovelluksen nykyinen tila, tausta tai aktiivinen.
  • StepSequence – Järjestetty vaiheiden luettelo, joka näytetään ohjatun FRE-toiminnon aikana.
  • NotificationsPermission – Järjestelmän ilmoitusten nykyinen käyttöoikeus.
  • CameraPermission – Kameran nykyinen käyttöoikeus.
  • MicrophonePermission – Mikrofonin nykyinen käyttöoikeus.
  • ContactsPermission – Yhteystietojen nykyinen käyttöoikeus.
  onboarding_setup(epäonnistui)

  Jäljittää virheet ohjatun FRE-toiminnon aikana.

  • DialogOrigin – Sijainti sovelluksessa, josta valintaikkuna kutsuttiin.
  onboarding_setup(valmis)

  Tapahtuma lähetetään, kun ohjattu FRE-toiminto on valmis.

  • Kesto - Ohjatun FRE-toiminnon aloittamisen ja lopettamisen välinen aika.
  • DialogOrigin – Sijainti sovelluksessa, josta valintaikkuna kutsuttiin.
  • Onnistui – Ohjatun FRE-toiminnon tulos.
  • StepSequence – Järjestetty vaiheiden luettelo, joka näytetään ohjatun FRE-toiminnon aikana.
  onboarding_user_status

  Tapahtuma lähetetään yhteenvetoon käyttäjäasetuksista ohjatun FRE-toiminnon suorittamisen jälkeen. Kerätään ohjatun FRE-toiminnon kunnon mittaamiseksi.

  • AvatarPolicy – avatarin näkyvyyden tila muille käyttäjille.
  • AvatarState – Onko käyttäjällä avatar vai ei.
  • SetupWizardCompletionTimestamp – aikaleima, kun ohjattu FRE-toiminto suoritettiin loppuun.
  • UserIsNew – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  • NotificationsPermission – Järjestelmän ilmoitusten nykyinen käyttöoikeus.
  • CameraPermission – Kameran nykyinen käyttöoikeus.
  • MicrophonePermission – Mikrofonin nykyinen käyttöoikeus.
  • ContactsPermission – Yhteystietojen nykyinen käyttöoikeus.
  onboarding_landing_page_with_cards

  Paketti työpöydän aloitusnäyttöön liittyviä tapahtumia. Kerätään työpöydän aloitusnäytön kunnon mittaamiseksi.

  • CardName – Kortin nimi aloitussivulla.
  • ActionPerformed – aloitussivun kortin napsautusten seuranta.
  • IsNewUser – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  settings_permission_status

  Seuraa, mitä olet hyväksynyt, esimerkiksi käyttää mikrofonia. Näiden tietojen avulla varmistamme, että suostumustasi käytetään oikein Skypessä.

  • Tyyppi – Seuraa käyttöoikeuksien tyyppiä.
  • Tila – seuraa käyttöoikeustyypin tilaa.
  • Alkuperä – sijainti sovelluksessa, jossa käyttöoikeuksien tila muuttuu.
  Perf

  Lähettää eri prosessien suorituskykymittareita, joiden avulla seurataan ja parannetaan Skypen suorituskykyä.

  • Skenaario - Mitattavan prosessin nimi, kuten käynnistys, haku, hahmonnus jne.
  • Kesto - Kesto millisekunteina siitä, kuinka kauan prosessin suorittaminen kestää.
  • IsZeroTermSearch – Onko hakukysely tyhjä.
  • Päätepiste – käytössä oleva viestihaun päätepiste.
  • SearchLimit – viestin hakusivun koko.
  • ErrorCode - Virhekoodi siltä varalta, että hakutuloksia ei noudeta.
  • ErrorMessage - Virheen kuvaus siltä varalta, että hakutuloksia ei noudeta.
  • WasNetworkAvailable – Oliko asiakas yhteydessä verkkoon.
  • AdditionalLoading – Onko viestiä tallennettu välimuistiin.
  • QueryLength – Hakukyselyn merkkien määrä.
  • Alkuperä – komponentti, josta haku on peräisin.
  • SearchResultsListOrigin – Komponentti, josta haku on peräisin siltä varalta, että haettu tapahtui SearchResultsList-kohteessa.
  • RequestStepDuration – Ensimmäisen hakupyynnön ja viimeisen hakupyynnön tulosten vastaanottamisen välinen aika yhdistelmähaun tapauksessa.
  • PublicDirectoryRequestDuration - Julkisen hakemiston hakupyynnön välinen aika lähetettiin, kunnes tulokset vastaanotettiin.
  • MessageRequestDuration – Viestin hakupyynnön lähetysaika tulosten vastaanottamiseen.
  • IndexedDbRequestDuration – IndexedDB-hakupyynnön välinen aika, kunnes tulokset vastaanotettiin.
  • BotsRequestDuration - Bots-hakupyynnön välinen aika lähetettiin, kunnes tulokset vastaanotettiin.
  • AllPeopleRequestDuration - Kaikkien henkilöiden hakupyynnön välinen aika lähetettiin, kunnes tulokset vastaanotettiin.
  • FastContactsRequestDuration – Nopeiden yhteystietojen hakupyynnön lähetysaika tulosten vastaanottamiseen.
  • MessageInConversationRequestDuration – Viestin hakupyynnön lähetysaika tulosten vastaanottamiseen.
  foreground_start_not_allowed

  Lähettää tietoja virheistä, kun saapuvista puheluista ilmoitetaan.

  • CallId - Soita yksilölliseen tunnusnumeroon.
  • TotalTimeDuration – Puheluilmoituksen näyttämisen kesto.
  notif_perf

  Lähettää ilmoitusten elinkaaren suorituskykymittareita, joita käytetään Skypen ilmoitusten suorituskyvyn valvontaan ja parantamiseen.

  • Toimittaja - käytetyn ilmoitusten toimitusjärjestelmän nimi.
  • NotificationInitializedJS – Käynnistikö ilmoitus JavaScript-alustuksen.
  • IncomingCallScreenDisplayed – Näytettiinkö saapuvan puhelun ilmoitus puhelunäyttönä vai järjestelmäilmoituksena.
  • Phase_Waiting_For_JS_Initialization - Ilmoitusvaiheen 1 kesto.
  • Phase_Initial_Native_Processing - Ilmoitusvaiheen 2 kesto.
  • Phase_JS_Processing - Ilmoitusvaiheen 3 kesto.
  • Phase_Native_Displaying - Ilmoitusvaiheen 4 kesto.
  • Phase_Total – Kuinka paljon aikaa on kulunut ilmoituksen käsittelyn aloittamisesta ja päättymisestä.
  • NotificationProcessing – Ilmoituksen käsittelyn tyyppi.
  • IsTimeout – Kertoo, onko pyyntö suoritettu aikakatkaisun vuoksi.
  • ActivationState – Kertoo, jäljitettiinkö suorituskykymittari edustalla vai taustalla.
  Skenaario

  Skenaariotapahtumien yleiset määritteet.

  • ScenarioName – Seuratun skenaarion nimi.
  • ScenarioId - Sallii useiden vaiheiden ryhmittelyn tässä skenaarioesiintymässä.
  scenario(LoginAuth)

  Lähetetään kirjautumisen/ylöskirjautumisen eri vaiheissa kirjautumisen/ylöskirjautumispalvelun kunnon valvomiseksi.

  • ScenarioAction_service – Palvelun nimi, kuten MSA.
  • ScenarioAction_scenario – Skenaarion nimi.
  • ScenarioAction_errorName - Virheen nimi.
  • ScenarioAction_statusCode – Virheen tilakoodi.
  • ScenarioAction_requestId – pyynnön yksilöllinen tunnus.
  • ScenarioAction_attempt - Pyyntöä varten määritettyjen viestien määrä.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(AppStartup)

  Käynnistyksen keston mittaaminen eri vaiheiden mukaan, käytetään sovelluksen pullonkaulojen ja kunnon tunnistamiseen.

  • ScenarioAction_currentIntent – Käynnistysaikeet (Push, Chat, Call, Dialpad, Recents, JoinMeetNow, Other).
  • ScenarioAction_intentBased – Merkitse, onko käynnistys tarkoitusperusteinen.
  • ScenarioAction_step_name_phase0 – Käynnistysvaiheen 0 kesto.
  • ScenarioAction_step_name_phase1 – Käynnistysvaiheen 1 kesto.
  • ScenarioAction_step_name_phase2 - Käynnistysvaiheen 2 kesto.
  • ScenarioAction_step_name_phase3 – Käynnistysvaiheen 3 kesto.
  • ScenarioAction_step_name_phase4 – Käynnistysvaiheen 4 kesto.
  • ScenarioAction_step_name_phase5 – Käynnistysvaiheen 5 kesto.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(AppStartupIntent)

  Käynnistyksen keston mittaaminen eri vaiheiden ja aiekontekstin mukaan, ja sen avulla tunnistetaan sovelluksen pullonkauloja ja kuntoa.

  • ScenarioAction_AppState – Luku, joka edustaa sovelluksen tilaa, kuten "Aktiivinen" tai "Tausta".
  • ScenarioAction_StartupContext – Käynnistyskonteksti (Tuntematon, Push, Viimeisimmät, Keskustelu, Saapuvan postin soitto, Valintapaneeli).
  • ScenarioAction_ColdStartup – Merkintä, joka ilmaisee, onko kyseessä kylmä käynnistys.
  • ScenarioAction_ColdStartup_step_duration – Kylmän käynnistyksen skenaariovaiheen kesto.
  • ScenarioAction_ColdStartup_total_duration – Skenaarion kokonaiskesto kylmän käynnistyksen vaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_intentBased – Kertoo, onko käynnistys tarkoitus (esimerkiksi avaa keskustelun tai puhelun).
  • ScenarioAction_reason - Sovelluksen heräämisen syy (ColdStartup, AppStateChange, Push, LocalNotification, TrouterMessage).
  • ScenarioAction_Phase0_step_duration – Käynnistysvaiheen 0 kesto.
  • ScenarioAction_Phase0_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_Phase1_step_duration – Käynnistysvaiheen 1 kesto.
  • ScenarioAction_Phase1_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_Phase2_step_duration – Käynnistysvaiheen 2 kesto.
  • ScenarioAction_Phase2_total_duration - Kokonaiskesto tähän asti.
  • ScenarioAction_Phase3_step_duration – Käynnistysvaiheen 3 kesto.
  • ScenarioAction_Phase3_total_duration - Kokonaiskesto tähän asti.
  • ScenarioAction_Phase4_step_duration – Käynnistysvaiheen 4 kesto.
  • ScenarioAction_Phase4_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_Phase5_step_duration - Käynnistysvaiheen 5 kesto.
  • ScenarioAction_Phase5_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_CheckAppState_step_duration – Sovelluksen tilan tarkistamisen kesto.
  • ScenarioAction_CheckAppState_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_StartedProcessingLocalNotification_step_duration – Paikallisen ilmoituksen käsittelyn aloittamisen kesto.
  • ScenarioAction_StartedProcessingLocalNotification_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_StartedProcessingPush_step_duration – Palveluilmoituksen käsittelyn aloittamisen vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_StartedProcessingPush_total_duration - Kokonaiskesto tähän asti mittauksen tähän vaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_PushProcessingComplete_step_duration – Push-ilmoitusten käsittely valmis -vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_PushProcessingComplete_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_IncomingCallPush_step_duration – Saapuvan puhelun palveluilmoituksen vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_IncomingCallPush_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_NotifyingCallee_step_duration – Ilmoita soittajalle -vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_NotifyingCallee_total_duration - Kokonaiskesto tähän asti mittauksen tähän vaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_DisplayIncomingCallNotification_step_duration – Saapuvan puhelun ilmoituksen näyttämisen kesto.
  • ScenarioAction_DisplayIncomingCallNotification_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_PresentIncomingRing_step_duration – "esitä saapuvan ringin" vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_PresentIncomingRing_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_CallPanelRendered_step_duration – Kutsupaneelin hahmontamisen kesto.
  • ScenarioAction_CallPanelRendered_total_duration - Kokonaiskesto tähän asti.
  • ScenarioAction_WillNavigateToRecents_step_duration – Viimeisimmät-vaiheeseen siirtymisen kesto.
  • ScenarioAction_WillNavigateToRecents_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittaukseen asti.
  • ScenarioAction_RecentsWillMount_step_duration – "Viimeisimmät tulevat käyttöön" -vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_RecentsWillMount_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_ConversationListPanelRendered_step_duration – Keskusteluluettelopaneelin hahmontamisen kesto.
  • ScenarioAction_ConversationListPanelRendered_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_RecentsRendered_step_duration – Viimeisimmät hahmonnetut -vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_RecentsRendered_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_WillNavigateToChat_step_duration – "siirtyy keskusteluun" -vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_WillNavigateToChat_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_MessaggeStreamRendered_step_duration – Viestivirran hahmontamisen kesto.
  • ScenarioAction_MessaggeStreamRendered_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_WillNavigateToDialpad_step_duration – Valintapaneeliin siirtymisen kesto.
  • ScenarioAction_WillNavigateToDialpad_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittavaiheeseen asti.
  • ScenarioAction_DialpadRendered_step_duration – "Dialpad rendered" -vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_DialpadRendered_total_duration - Kokonaiskesto tähän mittaukseen asti.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(TimeToConnected)

  Seuraa aikaa, joka keskustelupalvelulta kuluu yhteyden muodostamiseen. Käytetään keskusteluyhteyksiin liittyvien ongelmien parantamiseen ja seurantaan.

  • ScenarioAction_ConnectionType – Yhteystyyppi, kuten REST.
  • ScenarioAction_ReasonForConnecting – Syy yhteyden muodostamiseen keskustelupalveluun, kuten Edusta.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(AnswerCall)

  Kerätään, kun käyttäjä vastaa puheluun, auttaa seuraamaan skenaarion kuntoa ja luotettavuutta.

  • ScenarioName - AnswerCall.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(HtmlNotification)

  Seuraa HTML-ilmoitusten luotettavuutta.

  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(Responsiveness)

  Seuraa käyttöliittymän osien reagoivuutta, esimerkiksi kulunut aika napsautuksen vaimennuspainikkeen ja mikrofonin todellisen vaimennuksen välillä.

  • ScenarioAction_cause – Määrittää syyn skenaarion valmistumisen syylle (esimerkiksi Toiminto suljettu, Aikakatkaisu tai Virhe).
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(ResponsivenessSelectHubTab)

  Seuraa keskittimen välilehden vaihdon reagoivuutta – aika välilehtiohjausobjektin napsautuksen ja sisällön näyttämisen välillä.

  • ScenarioAction_cause – Määrittää syyn skenaarion valmistumisen syylle (esimerkiksi Toiminto suljettu, Aikakatkaisu tai Virhe).
  • ScenarioAction_tab – Määrittää, mikä välilehti valittiin.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(StreamFrom)

  Seuraa keskustelun siirtymisen aikaa, jotta voidaan seurata keskustelun vaihtamisen suorituskykyä ja kuntoa.

  • ScenarioAction_origin – Lähteen sijainti sovelluksessa, josta keskustelu aloitettiin. Auttaa tunnistamaan ongelmalliset aloituskohdat.
  • ScenarioAction_browserOrigin – Lähteen sijainti selaimessa, josta keskustelu aloitettiin. Auttaa tunnistamaan ongelmalliset aloituskohdat.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(Search)

  Seuraa yhteystietojen hakutoimintoa varmistaaksesi, että löydät muita henkilöitä.

  • ScenarioAction_step_name_ClickOnResult – Käyttäjä napsautti hakutuloskohdetta.
  • ScenarioAction_step_name_ClickOnResultContextMenu – Käyttäjä avasi hakutuloskohteen pikavalikon.
  • ScenarioAction_QueryLength - Hakua varten syötetyn kyselykäyttäjän pituus.
  • ScenarioAction_Origin – Mistä sovellushaku avattiin.
  • ScenarioAction_ResultType – Käyttäjän vuorovaikutuksessa olevan tuloksen tyyppi (Skype-yhteyshenkilö, viesti jne.). Auttaa tunnistamaan ongelmallisia hakutyyppejä.
  • ScenarioAction_Index – Käyttäjän käsittelemän hakutuloskohteen indeksi.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  scenario(InvalidGrant)

  Seuraa MSA:n invalid_grant keskeytyksiä sen varmistamiseksi, että käyttäjät pystyvät ratkaisemaan keskeytyksen ja kirjautumaan takaisin sovellukseen.

  • ScenarioAction_step_name_PreparingToShowMsaInterrupt – MSA-keskeytys -ponnahdusikkuna on valmis näytettäväksi.
  • ScenarioAction_step_name_MsaInterruptResolved – käyttäjä ratkaisi MSA-keskeytyksen ponnahdusikkunan.
  • ScenarioAction_step_name_MsaInterruptFailure – käyttäjä hylkäsi MSA-keskeytyksen ponnahdusikkunan, mikä johtaa pakotettuun uloskirjautumiseen.
  • ScenarioAction_InvalidGrantErrorCode – Määrittää MSA:n invalid_grant -virhekoodin käyttäjän keskeytystyypin tunnistamiseksi.
  • ScenarioAction_InvalidGrantErrorCategory – Määrittää MSA:n invalid_grant -virheluokan käyttäjän keskeytystyypin tunnistamiseksi.
  • ScenarioAction_step_name - Tämän senariovaiheen nimi.
  • ScenarioAction_step_duration – Skenaariovaiheen kesto. Ilmaisin tämän vaiheen suorituskyvystä.
  • ScenarioAction_total_duration – Tämän skenaarion kokonaiskesto.
  • ScenarioAction_is_final – Kertoo, onko tämä skenaarion viimeinen vaihe.
  • ScenarioAction_target_duration_ms – tavoitevaiheen kesto.
  • ScenarioAction_step_name_started – Aloitettu-vaiheen kesto.
  • ScenarioAction_error_description – Jos tapahtui virhe, virheen kuvaus välitetään tähän.
  sisu_welcome_screen

  Aloitusnäyttöön liittyvien tapahtumien nippu. Kerätään ensisijaisen aloitusnäytön kunnon mittaamiseksi.

  sisu_welcome_screen tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • IsMSASignUpWebViewLoaded – Kertoo, onko Microsoft-tilin työnkulku ladattu varmistamaan, että kirjautuminen Skypeen on mahdollista.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_welcome_screen(WelcomeScreenLoaded)

  Aloitusnäytön lataamisen jälkeen lähetetty tapahtuma on onnistuneesti ladattu. Käytetään pre-sign in/up-käyttökokemuksen kunnon mittaamiseen.

  sisu_welcome_screen(GetStartedPanelLoaded)

  Aloitusnäytön lataamisen jälkeen lähetetty tapahtuma on ladattu. Käytetään pre-sign in/up-käyttökokemuksen kunnon mittaamiseen.

  sisu_welcome_screen(LoginFlowStarted)

  Kirjautumis-/ylöspäin-työnkulun käynnistämisen jälkeen lähetetty tapahtuma on käynnistynyt. Käytetään pre-sign in/up-käyttökokemuksen kunnon mittaamiseen.

  sisu_welcome_screen(CreateAccountFlowStarted)

  Rekisteröitymistyönkulun käynnistämisen jälkeen lähetetty tapahtuma. Käytetään rekisteröitymiskokemuksen kunnon mittaamiseen.

  sisu_app_entry_start

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät käyttäjän aikomukseen kirjautua sisään Skypeen tai skypeen. Kerätään kirjautumis-/ylöspäin-työnkulun kunnon mittaamiseksi.

  • Menetelmä – Ilmaisee, oliko se kirjautunut sisään tai ylös. Käytetään kirjautumis- ja ylöspäin suuntautuvien työnkulkujen valvontaan.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_app_entry

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät siihen, että käyttäjä on onnistuneesti lopettanut skypeen kirjautumisen tai siihen kirjautumisen. Kerätään kirjautumis-/ylöspäin-työnkulun kunnon mittaamiseksi.

  • Menetelmä – Ilmaisee, oliko se kirjautunut sisään tai ylös. Käytetään kirjautumis- ja ylöspäin suuntautuvien työnkulkujen valvontaan.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_msa_signup_funnel

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät siihen, että käyttäjä käy läpi skypeen rekisteröitymisen yksittäiset vaiheet. Kerätään rekisteröitymistyönkulun kunnon mittaamiseksi.

  • FunnelPageName – Kertoo tarkan vaiheen nimen Skypeen rekisteröitymisen aikana.
  • ErrorCode - Virhekoodi, jos kirjautumistyönkulun aikana ilmenee virhe.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_msa_signin_funnel

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät siihen, että käyttäjä käy läpi yksittäiset kirjautumisvaiheet Skypeen. Kerätään kirjautumistyönkulun kunnon mittaamiseksi.

  • FunnelPageName – Kertoo tarkan vaiheen nimen Skypeen kirjautumisen aikana.
  • ErrorCode - Virhekoodi, jos kirjautumistyönkulun aikana ilmenee virhe.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_msa_interrupt_handler

  Uudelleentodennukseen liittyvien tapahtumien nippu. Nämä ponnahdusikkunat ilmenevät, kun järjestelmä havaitsee tilin odottamattomia muutoksia tai toimintoja. Käytetään esimerkiksi uutta laitetta. Kerätään näiden skenaarioiden palautustyönkulkujen kunnon mittaamiseksi.

  sisu_msa_interrupt_handler tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_msa_interrupt_handler(RefreshTokenStored)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjän uudelleentodennustyönkulku käynnistetään.

  sisu_msa_interrupt_handler(UserSwitchedAccounts)

  Tapahtuma lähetetään sen jälkeen, kun käyttäjä on todennettu uudelleen eri käyttäjätilillä.

  sisu_msa_interrupt_handler(UserSignedIn)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä on todennettu uudelleen.

  sisu_sso_screen

  Kertakirjautumiseen (SSO) liittyvien tapahtumien nippu kulkee Skypeen Android-laitteessa. Kerätään SSO-työnkulun kunnon mittaamiseksi.

  sisu_sso_screen tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_sso_screen(SsoTokenSignIn)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä alkaa kirjautua sisään kertakirjautumistyönkulun avulla.

  • ProviderPackageId – Jos Microsoft-tilin tunnistetietoja käytetään toisesta tuotteesta, tämä määrite sisältää kyseisen tuotteen tunnisteen, esimerkiksi "com.microsoft.teams".
  sisu_sso_screen(SsoTokenAutoRefreshed)

  Tapahtuma lähetetään, kun kertakirjautumistodennus päivitti kirjautumisensa automaattisesti.

  • ProviderPackageId – Jos Microsoft-tilin tunnistetietoja käytetään toisesta tuotteesta, tämä määrite sisältää kyseisen tuotteen tunnisteen, esimerkiksi "com.microsoft.teams".
  sisu_sso_screen(SsoToken keskeytetty)

  Tapahtuma lähetetään, kun automaattinen kertakirjautumistodennuksen päivitys epäonnistui.

  • ProviderPackageId – Jos Microsoft-tilin tunnistetietoja käytetään toisesta tuotteesta, tämä määrite sisältää kyseisen tuotteen tunnisteen, esimerkiksi "com.microsoft.teams".
  sisu_sso_screen(SsoTokenSignedIn)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä kirjautui onnistuneesti sisään kertakirjautumistyönkulun avulla.

  • ProviderPackageId – Jos Microsoft-tilin tunnistetietoja käytetään toisesta tuotteesta, tämä määrite sisältää kyseisen tuotteen tunnisteen, esimerkiksi "com.microsoft.teams".
  sisu_refreshtoken_error

  Tämä tapahtuma lähetetään, kun automaattinen kirjautumispäivitys epäonnistui. Kerätään automaattisen kirjautumispäivityksen kunnon mittaamiseksi.

  • ErrorCode - Virheen virhekoodi.
  • TokenSource – Kuvaa uudelleenkirjautumiseen liittyvää järjestelmää.
  • ErrorName – Virheen kuvaava nimi, jonka avulla voidaan viitata liittyvään koodiin.
  • ErrorMessage – Virheen yksityiskohtainen kuvaus.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_auto_signin

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät automaattisen kirjautumisen työnkulkuun, joka hyödyntää Windows Account Manageria (WAM). Käyttäjällä on valmiiksi täytetty vaihtoehto kirjautua sisään samalla henkilökohtaisella tilillä, jota käytetään Windowsissa. Kaikki windowsin käytettävissä olevat henkilökohtaiset tilit on lueteltu valintaa varten. Kerätään automaattisen kirjautumisen työnkulun kunnon mittaamiseksi.

  sisu_auto_signin tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_auto_signin(WAMCacheInvalidated)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmän on päivitettävä WAM-todennustiedot.

  sisu_auto_signin(WAMLoginFailure)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä ei pystynyt kirjautumaan sisään WAM:n avulla.

  sisu_auto_signin(WAMLoginCompleted)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä kirjautui sisään WAM:n avulla.

  sisu_auto_signin(WAMTokenRequested)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmä pyytää kirjautumista.

  • IsRefreshRequest – Kertoo, pyydettiinkö kirjautumispäivitystä.
  • SignInSource – Kuvaa kirjautumiskohdan, esimerkiksi Skype-sovelluksen.
  • WamCorrelationId – Tämän tunnisteen avulla tapahtumat voidaan ryhmitellä yhteen. Kerätään automaattisen kirjautumisen työnkulun kunnon mittaamiseksi.
  sisu_auto_signin(WAMTokenRetrieved)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmä päivitti kirjautumisensa.

  • IsRefreshRequest – Kertoo, pyydettiinkö kirjautumispäivitystä.
  • SignInSource – Kuvaa kirjautumiskohdan, esimerkiksi Skype-sovelluksen.
  • WamCorrelationId – Tämän tunnisteen avulla tapahtumat voidaan ryhmitellä yhteen. Kerätään automaattisen kirjautumisen työnkulun kunnon mittaamiseksi.
  sisu_auto_signin(WAMTokenRetrievalFailure)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmä ei voinut päivittää kirjautumistaan.

  • ErrorCode - Virheen virhekoodi.
  • ErrorMessage – Virheen yksityiskohtainen kuvaus.
  • HResult – Virheen kuvaava nimi, jonka avulla voidaan viitata liittyvään koodiin.
  • IsRefreshRequest – Kertoo, pyydettiinkö kirjautumispäivitystä.
  • SignInSource – Kuvaa kirjautumiskohdan, esimerkiksi Skype-sovelluksen.
  • WamCorrelationId – Tämän tunnisteen avulla tapahtumat voidaan ryhmitellä yhteen. Kerätään automaattisen kirjautumisen työnkulun kunnon mittaamiseksi.
  sisu_auth_background_refresh

  Automaattisiin kirjautumispäivityksiin liittyvien tapahtumien nippu. Kerätään automaattisen kirjautumispäivitystyönkulun kunnon mittaamiseksi.

  sisu_auth_background_refresh tapahtumien yleiset määritteet.

  sisu_auth_background_refresh(RefreshScheduled)

  Tapahtuma lähetetään, kun automaattinen kirjautumispäivitys on ajoitettu.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_auth_background_refresh(UpdateTriggered)

  Tapahtuma lähetetään, kun automaattinen kirjautumispäivitys suoritettiin.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_auth_background_refresh(HasValidToken)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmä määrittää, että nykyinen kirjautuminen on edelleen kelvollinen.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_login_logout

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät kirjautumistyönkulun läpi käymiseen. Kerätään uloskirjautumistyönkulun kunnon mittaamiseksi.

  sisu_login_logout tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_login_logout(RedirectToLogin)

  Tapahtuma lähetetään onnistuneen kirjautumisen jälkeen.

  • Syy – Kuvaa, mikä/missä uloskirjautuminen aloitettiin.
  • ErrorCode - Virheen virhekoodi.
  • TimeSinceLastRefresh – tarkka aika, jolloin järjestelmän sisäänkirjautuminen päivitettiin.
  • ErrorCorrelationId – Tämän tunnuksen avulla tapahtumat voidaan ryhmitellä yhteen. Kerätään uloskirjautumistyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  sisu_login_logout(StartupError)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä kirjautui ulos sovelluksen käynnistyksen aikana.

  • Virhe - Virheen kuvaava nimi, jonka avulla voidaan viitata liittyvään koodiin.
  • AppWakeupReason – Sovelluksen käyttämän polun kuvaava nimi ennen käynnistymisen epäonnistumista, jonka avulla voidaan viitata liittyvään koodiin.
  sisu_login_logout(uloskirjautuminen)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä on käynnistänyt uloskirjautumisen.

  • Syy – Kuvaa, mikä/missä uloskirjautuminen aloitettiin.
  • IsSaveCredentials – Jos käyttäjä on valinnut tilin muistamiseksi. Kerätään yhden napsautuksen kirjautumistyönkulun kunnon mittaamiseksi.
  sisu_login_logout(KeychainFailure)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä kirjautui ulos, koska sovellus ei voinut noutaa tietoja järjestelmän salasananhallinnasta.

  • Virhe - Virheen yksityiskohtainen kuvaus.
  • FailureType – Virheen kuvaava nimi, jonka avulla voidaan viitata liittyvään koodiin.
  • TokenType – Kuvaa kirjautumistyönkulkuun liittyvää järjestelmää.
  sisu_login_logout(TokenIssue)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmän kirjautuminen on vioittunut ja epämuodostunut. Kerätään uloskirjautumistyönkulun kunnon mittaamiseksi.

  • TokenType – Kuvaa kirjautumistyönkulkuun liittyvää järjestelmää.
  • TokenIssueType – Kirjautumisongelman yksityiskohtainen kuvaus.
  • Lähde – Kuvaa kirjautumiseen liittyvää järjestelmää.
  sisu_phone_verification

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät Microsoft-tilin puhelinnumeroon ja sähköpostin vahvistustyönkulkuun Skypessä. Puhelinnumerot ja sähköpostivirrat lisäävät käyttäjätilien suojausta. Kerätään puhelinnumeron kunnon ja sähköpostin vahvistustyönkulun mittaamiseksi.

  sisu_phone_verification tapahtumien yleiset määritteet.

  • Vaihe - Puhelinnumeron tai sähköpostivahvistuksen välitilan nimi.
  • Virhe - Kuvaa virheitä, joita voi ilmetä puhelinnumeron tai sähköpostin tarkistamisen aikana.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualStart)

  Tapahtuma lähetetään, kun ponnahdusikkunan puhelinnumeron vahvistustyönkulku aloitettiin.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualVerified)

  Tapahtuma lähetetään, kun ponnahdusikkunassa on vahvistettu puhelinnumero.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualRegistered)

  Tapahtuma lähetetään, kun sisäänkirjautumisjärjestelmä rekisteröi vahvistetun puhelinnumeron onnistuneesti.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_phone_verification(MsaEmailAccrualVerified)

  Tapahtuma lähetetään, kun ponnahdusikkunassa on vahvistettu sähköpostiviesti.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_phone_verification(MsaEmailAccrualRegistered)

  Tapahtuma lähetetään, kun sisäänkirjautumisjärjestelmä rekisteröi varmennetun sähköpostiviestin onnistuneesti.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualCancelled)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä keskeytti puhelinnumeron tarkistamisen työnkulun.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualError)

  Tapahtuma lähetetään, kun puhelinnumeron tarkistustyönkulun aikana ilmeni virhe.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_qso

  Nippu tapahtumia, jotka liittyvät käyttäjän pikakirjautumisen (QSO) työnkulkuun. QSO:n avulla käyttäjä voi kirjautua ulos sovelluksesta ja valita vaihtoehdon "Muista tili". Näin käyttäjä voi kirjautua takaisin Skypeen yhdellä napsautuksella. Kerätään QSO-työnkulun kunnon mittaamiseksi.

  sisu_qso tapahtumien yleiset määritteet.

  sisu_qso(aloitettu)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä aloitti QSO-työnkulun.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_qso(automaattinen uudelleenmääritys)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmä on päivittänyt kirjautumisensa onnistuneesti.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_qso(keskeytetty)

  Tapahtuma lähetetään, kun virhe keskeytti QSO:n.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_qso(SignedIn)

  Tapahtuma lähetetään, kun käyttäjä kirjautui sisään onnistuneesti.

  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_qso(AccountListFetched)

  Tapahtuma lähetetään, kun järjestelmä noutaa luettelon käyttäjätileistä, jotka ovat käytettävissä laitteen QSO-työnkulussa.

  • AccountListSize – QSO:n käytettävissä olevien tilien määrä.
  • Toiminto – Määrittää tarkan tapahtuman, jotta voimme ryhmitllä tapahtumat ja mitata tiettyjen vaiheiden kuntoa.
  sisu_guest_meetnow

  Paketti tapahtumia, jotka seuraavat vieraskäyttäjän toimintoja keskustelun luomiseksi.

  • SisuPageName – Sijainti sovelluksessa, josta keskustelun luominen aloitettiin.
  • IsPresentedAsMainCTAButton – Kertoo, näytetäänkö vieraskeskustelun luominen ensisijaisena toimintona.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_msa_qr_sign_in

  Valvotaan, jotta QR-kirjautuminen toimii.

  sisu_msa_qr_sign_in tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Seurattavan toiminnon nimi.
  • QrShowType – QR-koodin näyttämiseen on eri työnkulkuja, mikä seuraa käytettyä työnkulkua.
  • ErrorType - Virheen tyyppi, jonka käyttäjä kohtasi QR-koodin kirjautumisprosessin aikana.
  • ErrorStatus - Epäonnistuneen todennuksen tila QR-koodin kirjautumisprosessissa.
  • IsFirstTimeSignIn – Jos tämä käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Skypeen, luodaan liitetty Skype-profiili. Esimerkkinä käyttäjä löytyy nyt Skype-hakuhakemiston kautta.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInSuccessful)

  Seuraa onnistuneita QR-kirjautumisprosesseja QR-koodin kirjautumisen kunnon seurantaa varten.

  • Toiminto – QR-kirjautumistoimintojen perustaso.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInTokenExchangeFailed)

  Seuraa epäonnistuneita QR-kirjautumisprosesseja QR-koodin kirjautumisen kunnon seurantaa varten.

  • Toiminto – QR-kirjautumistoimintojen perustaso.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInQrCodeRenderedSuccessfully)

  Seuraa onnistunutta QR-koodin hahmontamista QR-koodin kirjautumisen kunnon seurantaa varten.

  • Toiminto – QR-kirjautumistoimintojen perustaso.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInQrCodeRenderFailed)

  Seuraa epäonnistunutta QR-koodin hahmontamista verkkoasiakkaassa QR-koodin kirjautumisen kunnon seurantaa varten.

  • Toiminto – QR-kirjautumistoimintojen perustaso.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInNotAvailable)

  Seuraa skenaarioita, kun QR-koodin kirjautuminen ei ole käytettävissä.

  • Toiminto – QR-kirjautumistoimintojen perustaso.
  sisu_msix_background_task

  Valvotaan, jotta varmistetaan, että käyttäjän todennustila säilyy oikein, kun käyttäjä ei käytä sovellusta.

  sisu_msix_background_task tapahtumien yleiset määritteet.

  • Toiminto - Seurattavan toiminnon nimi.
  • IsSuccessful – Käytetään taustapäivitysprosessin onnistumisprosentin seurantaan.
  • CorrelationId – Käytetään taustapäivitysprosessiin liittyvien tapahtumien korreloimiseen. Käytetään prosessin kunnon seurantaan.
  • BackgroundTaskName – aloitettiin taustatehtävän nimi.
  • BackgroundTaskTriggerType – aloitettiin taustatehtävän tyyppi.
  • TimeTriggerInterval - Aika minuutteina, kunnes taustatehtävä käynnistyy uudelleen.
  sisu_msix_background_task(Rekisteri)

  Seuraa onnistuneita taustatehtävärekisteröinteja taustatunnuksen päivitysprosessin kunnon seurantaa varten.

  sisu_msix_background_task(Poista rekisteröinti)

  Seuraa taustatehtävän onnistunutta rekisteröinnin purkamista taustatunnuksen päivitysprosessin kunnon seurantaa varten.

  sisu_msix_background_task(Poista rekisteröinti)

  Seuraa kaikkien taustatehtävien rekisteröinnin onnistunutta purkamista taustatunnuksen päivitysprosessin kunnon seurantaa varten.

  sisu_msa_interrupt_notification_clicked

  Telemetriatapahtumien valvonta, kun käyttäjä napsauttaa todennuksen keskeytysmuistutusilmoitusta. Tarvitaan todennuskatkojen kunnon seurantaan, jotta käyttäjää ei kirjata ulos.

  • IsMsaInvalidGrantInterruptReminder – Merkintä, joka määrittää, onko ilmoitus keskeytysmuistutusilmoitus vai pakotettu kirjautumismuistutusilmoitus.
  sisu_network_error_debug

  Tapahtuma, jota käytetään käyttäjän todentamisen kriittisten palvelujen kunnon seurantaan.

  • RestClient - Seurattavan palvelun nimi.
  • Skenaario - Seurattavan palvelupyynnön nimi.
  • StatusCode - Pyynnön tilakoodi.
  • StatusText - Pyynnön tilateksti.
  • Virhe - Pyydä virheen kuvausta virheen syyn ymmärtämiseksi.
  s4l_today

  Tänään-välilehden toimintoja valvovien tapahtumien nippu.

  s4l_today tapahtumien yleiset määritteet.

  s4l_today(TodayShareTelemetry)

  Seuraa Tänään-välilehden sivujen jakamistoimintoja. Valvoo, mitä käyttäjät voivat jakaa Tänään-välilehdessä.

  • shareAction – Käyttäjän suorittama toiminto. Voi olla "OpenedShare", "OpenedExternalShare", "SharedAction", "SharedExternallyAction", "DismissedAction".
  • Toiminto - Tänään-välilehden toimintojen nimi.
  s4l_today(TodayActionMenu)

  Seuraa Tänään-välilehden sivujen alkuperäisessä valikossa tehtyjä toimintoja. Valvoo, että käyttäjät voivat käyttää Tänään-välilehden Toiminto-valikkoa.

  • menuAction – Käyttäjän suorittama toiminto. Voi olla "Näytetty", "Hylätty".
  • Toiminto - Tänään-välilehden toimintojen nimi.
  s4l_today(TodayTabToggleSetting)

  Valvotaan, jotta käyttäjällä on täydet oikeudet Tänään-välilehden näkyvyyteen.

  • DidEnable – Seuraa, onko käyttäjä ottanut Tänään-välilehden käyttöön tai poistanut sen käytöstä.
  • Toiminto - Tänään-välilehden toimintojen nimi.

  Esimerkkejä pakollisten palvelutietojen tapahtumista.

  calling_call

  Kerätään, kun käyttäjä vastaa puheluun, auttaa seuraamaan skenaarion kuntoa ja luotettavuutta.

  • CallingStack – Kertoo teknologian, jota käytetään puheluissa eri tekniikoiden suorituskyvyn arvioimiseen.
  • IsMeetNow – Kertoo, onko kyseessä "Meet Now" -puhelu.
  • IsGroupCall – Kertoo, onko tämä kutsu ryhmäpuhelu.
  • IsPSTNCall – Kertoo, onko tämä kutsu PSTN-puhelu.
  • IsCallCreator – Kertoo, aloittiko tämä puhelu tämän käyttäjän.
  • IsTranslatedCall – Kertoo, kääntääkö Skype Translator palvelu tätä kutsua.
  • StartCaptioningCount - Aloituspuhelun tekstitysyritysten määrä käyttäjän mukaan puhelua kohden.
  • StopCaptioningCount - Käyttäjän puhelukohtaisten pysäytyskutsujen tekstitysyritysten määrä.
  • StartPstnTranslationAttemptCount - PstN-puhelujen käynnistysyritysten määrä käyttäjäkohtaisesti kerättyä puhelua kohti, jotta puhelujen käännös toimii.
  • StartSkypeTranslationAttemptCount – Skype-puhelujen aloituskäännösyritysten määrä (suostumuksen työnkulun lisääminen) käyttäjäkohtaisesti, joka kerätään käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • StopSkypeTranslationAttemptCount – Käyttäjän skype-puhelujen käännösyritysten pysäytysten määrä (suostumuksen työnkulun lisääminen) puhelua kohti, joka on kerätty käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • SkypeTranslationStartedCount – Käyttäjän tekemien skype-puhelujen todellisten käännösyritysten määrä puhelua kohti, joka on kerätty käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • SkypeTranslationStoppedCount - Käyttäjän tekemien todellisten pysäytyspuheluiden käännösyritysten määrä puhelua kohti, joka on kerätty käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • TranslationConsentChangeDate – Unix-aikaleima päivämäärästä ja ajasta, jolloin käyttäjä antoi käännössuostumuksen, joka kerättiin käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • TranslationTruvoiceConsentChangeDate – Unix-aikaleima päivämäärästä ja ajasta, jolloin käyttäjä antoi käännösrauhan suostumuksen, joka kerättiin käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • StartTruvoiceCount - Käyttäjän tekemien truvoice-ominaisuuksien käynnistysyritysten määrä puhelua kohti, joka on kerätty käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • StopTruvoiceCount - Pysäytyspysäytystoimintojen yritysten määrä käyttäjän mukaan puhelua kohti, joka on kerätty käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • StartTranslationAutoDetectCount - Käyttäjän tekemien automaattisen käännöksen automaattisen kielentunnistustoiminnon käynnistysyritysten määrä jokaista kerättyä kutsua kohti käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • StopTranslationAutoDetectCount - Käyttäjän tekemien automaattisen kielentunnistustoiminnon pysäytysyritysten määrä puhelua kohti, joka on kerätty käännöspalvelun kunnon ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • DidReceiveCaptions – Kertoo, onko tekstitys vastaanotettu, auttaa mittaamaan tekstitystä ja käännöspalvelun kuntoa ja luotettavuutta.
  • DidRenderRemoteVideo – Tosi, jos sovellus hahmonsi jonkun etäosallistujan videon (mukaan lukien näytön jakaminen).
  • FirstCaptionReceivedLengthSeconds – Kertoo, milloin tekstitysistunto alkoi ja ensimmäinen kuvateksti vastaanotettiin.
  • FailedCaptioningConfigCount - Kuinka monta kertaa kuvatekstipalvelu epäonnistui nykyisen kutsun aikana.
  • ReceiverSetupCount - Kuinka monta kertaa kuvatekstipalvelu määrittää vastaanottimen määrityksen.
  • ConversationId - Sen keskustelun yksilöllinen tunnus, johon puhelu on liitetty.
  • StartVideoCount - Kuinka monta kertaa videovirta käynnistettiin nykyisen puhelun aikana.
  • StartScreenSharingCount - Kuinka monta kertaa näytön jakaminen aloitettiin nykyisen puhelun aikana.
  • StopScreenSharingCount - Kuinka monta kertaa näytön jakaminen pysäytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • StartSoundSharingCount - Kuinka monta kertaa äänen jakaminen aloitettiin nykyisen puhelun aikana.
  • CancelScreenSharingCount - Kuinka monta kertaa näytön jakaminen peruutettiin nykyisen puhelun aikana.
  • ScreenSharingDroppedCount - Kuinka monta kertaa näytön jakaminen peruutettiin nykyisen puhelun aikana virheen vuoksi.
  • StartRecordingCount - Kuinka monta kertaa puhelun tallennus aloitettiin nykyisen puhelun aikana.
  • StopRecordingCount - Kuinka monta kertaa puhelun tallennus pysäytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • StartNdiCount - Kuinka monta kertaa NDI käynnistettiin nykyisen puhelun aikana.
  • StopNdiCount - Kuinka monta kertaa NDI pysäytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • ShowBlockedVideoBannerCount - Kuinka monta kertaa estettyyn videoon liittyvä banneri näytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • MaxConnectedParticipants - Kuinka monta kertaa NDI pysäytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • ToggleVideoSuccessfulCount - Kuinka monta kertaa videokamera kytkettiin päälle tai pois päältä nykyisen puhelun aikana.
  • StartBackgroundBlurCount - Kuinka monta kertaa taustan sumennus otettiin käyttöön nykyisen puhelun aikana.
  • StopBackgroundBlurCount - Kuinka monta kertaa taustan sumennus poistettiin käytöstä nykyisen puhelun aikana.
  • StartBackgroundEffectBlurCount - Kuinka monta kertaa taustan sumennus otettiin käyttöön nykyisen puhelun aikana.
  • StopBackgroundEffectBlurCount - Kuinka monta kertaa taustan sumennus poistettiin käytöstä nykyisen puhelun aikana.
  • StartBackgroundEffectImageCount - Kuinka monta kertaa taustan korvaaminen otettiin käyttöön nykyisen puhelun aikana.
  • StopBackgroundEffectImageCount - Kuinka monta kertaa taustan korvaaminen poistettiin käytöstä nykyisen puhelun aikana.
  • BingBackgroundEffectCaptionClickCount - Kuinka monta kertaa käyttäjät napsauttivat Bing-taustatietojen kuvatekstiä nykyisen puhelun aikana.
  • ScreenShareControlSentControlRequestCount - Nykyisen puhelun aikana lähetetyn näytön jakamisen hallintapyyntöjen määrä.
  • ScreenShareControlRequestAcceptedCount - Nykyisen puhelun aikana hyväksytty näytön jakamisen hallintapyyntöjen määrä.
  • ScreenShareControlRequestDeniedCount - Näytön jakamisen hallintapyyntöjen määrä, joka evättiin nykyisen puhelun aikana.
  • ScreenShareControlGrantedCount - Nykyisen puhelun aikana myönnetty näytön jakamisen hallintapyyntöjen määrä.
  • HadNewCallStageEnabled – Ilmaisee, käytettiinkö puhelussa uutta vaihetta. Käytetään suorituskyvyn seurantaan.
  • HadOldCallStageEnabled - Ilmaisee, käytettiinkö puhelussa vanhaa vaihetta. Käytetään suorituskyvyn seurantaan.
  • HadNativeIncomingCallNotificationsEnabled – Kertoo, käytetäänkö laitteiden omaa ilmoitusjärjestelmää. Valvotaan ilmoitusten toimittamisen varmistamiseksi.
  • AverageCallingStoreUpdateTime – Puhelusäilön päivitysajan keskimääräinen kesto. Käytetään suorituskyvyn seurantaan.
  • Lähde – Näytä, missä keskustelu on luotu (asiakkaan ulkopuolella), mikä auttaa seuraamaan kumppaneiden työnkulkujen suorituskykyä.
  • ZoomedInCount - Kuinka monta kertaa näytön jakamisen zoomausta käytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • ZoomedInDuration - Sen kesto, kuinka pitkään näytön jako zoomausta käytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • ZoomedOutCount - Kuinka monta kertaa näytön jakamisen loitontamista käytettiin nykyisen puhelun aikana.
  • ZoomDragUsed – Käytettiin nykyisen puhelun aikana lähennettyä näytön jakamisen vetämistä.
  • ZoomUIControlsUsedCount - Kuinka monta kertaa näytön zoomausohjausobjekteja käytettiin puhelun aikana.
  • ZoomScrollWheelUsedCount - Kuinka monta kertaa hiiren vierityspainiketta käytettiin ohjaamaan näytön jakamisen zoomausta puhelun aikana.
  • ZoomKeyboardUsedCount - Kuinka monta kertaa näppäimistöä käytettiin näytön jakamisen zoomauksen hallintaan puhelun aikana.
  • ZoomTrackPadUsedCount - Kuinka monta kertaa näytön jakamisen zoomausta ohjattiin puhelun aikana.
  • ShowShareTwinCamConnectionCount - Kuinka monta kertaa Jaa QR-koodi näytettiin.
  • TwinCamConnectionUsedCount - Kuinka monta kertaa TwinCam oli yhdistetty puheluun.
  • TwinCamConnectionFailedCount - Kuinka monta kertaa TwinCam ei onnistunut muodostamaan yhteyttä puheluun.
  • StopTwinCamCount - Kuinka monta kertaa Stop TwinCam -painiketta painettiin.
  • AbleToStartTwinCam - Kuinka monta kertaa oli mahdollisuus lisätä TwinCam.
  • CallManagerUsed – Käytettiinko puhelunhallintaa nykyisen puhelun aikana.
  • IsIgnoringBatteryOptimizations – Ilmaisee, ohitetaanko akun optimointiasetukset Skypessä Android-laitteissa. Käytetään vähentämään puheluilmoituksiin liittyviä ongelmia.
  • CaptionsPositionModeChangeCount - Kuinka monta kertaa kuvatekstinäkymää muutettiin.
  • LastCaptionsPositionMode – Käyttäjän käyttämä viimeinen kuvatekstinäkymä.
  • CaptionsStartingMessageClickedCount - Kuinka monta kertaa kuvatekstien aloitusviestiä napsautettiin.
  • DidShowReconnectUI – Kertoo, muuttuiko verkko puhelun aikana. Kriittinen puhelun laatu ja luotettavuusmittari.
  • CallReconnectDuration – puhelun uudelleenyhdistämiseen kulunut aika, jos verkko muuttui puhelun aikana. Kriittinen puhelun laatu ja luotettavuusmittari.
  • CallDurationAfterReconnect – Puhelun kesto sen jälkeen, kun verkko muuttui puhelun aikana. Kriittinen puhelun laatu ja luotettavuusmittari.
  • CallDroppedDuringReconnect – Kertoo, että puhelu hylättiin, kun verkko muuttui puhelun aikana. Kriittinen puhelun laatu ja luotettavuusmittari.
  • DidShowPoorConnectionUI – Kertoo, onko verkon laatu huono puhelun aikana. Kriittinen puhelun laatu ja luotettavuusmittari.
  • CallId – tunnus, joka yksilöi tämän puhelun Skype-järjestelmissä.
  • CallDurationSeconds – Tämän kutsun kesto sekunteina.
  • ParticipantId - tunnus, joka yksilöi tämän käyttäjän tässä kutsussa.
  • ToggleCameraCount - Kuinka monta kertaa kamera kytkettiin päälle tai pois päältä puhelun aikana.
  • LocalMuteCount - Kuinka monta kertaa mikrofoni sammutettiin puhelun aikana.
  • LocalUnmuteCount - Kuinka monta kertaa mikrofoni oli käytössä tämän puhelun aikana.
  • Origin – Määrittää Skype-asiakasohjelman sijainnin, jossa puhelu aloitettiin.
  • CallConversationMriNamespace – Määrittää, minkä tyyppiseen peitteeseen tämä kutsu liittyy. Se voi olla esimerkiksi yksityinen keskustelu toisen SKype-käyttäjän kanssa, ryhmäpuhelu tai keskustelu Teams-käyttäjän kanssa.
  • CallConnectionDurationMilliseconds – Nykyisen kutsun yhdistämiseen kuluva aika (millisekunteina).
  • PhotoSnapshotCount - Otettujen valokuvien määrä.
  • DidUserPostPhotoSnapshot - KYLLÄ/EI, jos käyttäjä julkaisi tilannevedoksen.
  • PhotoSnapshotAudioCount - Ääniosallistujien tilannevedosten määrä.
  • PhotoSnapshotVideoCount - Video-osallistujien tilannevedosten määrä.
  • PhotoSnapshotScreenShareCount - Näytön jakamisen tilannevedosten määrä.
  • PhotoReactionCount - Tämän puhelun aikana lähetettyjen valokuvareaktioiden määrä.
  messaging_sms

  Tapahtuma, jolla seurataan One Way -tekstiviestiominaisuutta. Käytetään One Way -tekstiviestiominaisuuden virheiden jäljittämiseen.

  • Toiminto - Toiminto liittyy yhteen tapaan tekstiviestiominaisuus (esim. Sms Delivery Failed).
  • ClientMessageId - Sanomatunnus, jossa virhe tapahtui.
  • ErrorCategory - Virheen luokka.
  • Tila - Virheen virhekoodi.
  • CallerIdType – Kertoo, oliko tekstiviestin lähettäneellä käyttäjällä CallerId käytössä ja minkä tyyppinen CallerId oli tekstiviestin lähetyshetkellä. Tämän avulla varmistetaan, että CallerId-palvelu toimii.

  Seuraavat tapahtumat lähetetään vain asennetuista työpöytäohjelmista.

  Kaikkien tapahtumien yleiset määritteet.

  • Platform_Uiversion – käyttöympäristön tunnus yhdistettynä Skype-versionumeroon. Tämän avulla voidaan luokitella tietoja käyttöympäristön ja version pivot-version perusteella.
  • Platform_Id – alustatyypin numeerinen tunnus (1418 - Verkko, 1419 - Android jne.). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja käyttöympäristön tunnuksen perusteella.
  • DeviceInfo.Locale – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttöasetus. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieliasetukseen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Locale – Skypen näyttösijainnit. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttöön liittyviä aluekohtaisia ongelmia.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.

  Pakolliset tapahtumat.

  client_startup

  Windowsin, Macintoshin ja Linuxin käynnistyssuorituskyvyn mittari, jota käytetään laadun mittaamiseen.

  • DeviceInfo.NativeCpuArchitecture – alkuperäisen koneen suoritinarkkitehtuuri. Tämän avulla voidaan määrittää kunto- ja suorituskykymittareita.
  • DeviceInfo.ProcessCpuArchitecture – Skype-prosessin suoritinarkkitehtuuri. Tämän avulla voidaan määrittää kunto- ja suorituskykymittareita.
  • startup_time – työpöytäsovelluksen käynnistysaika. Tämän avulla voidaan määrittää suorituskyvyn kunnon mittareita.
  • is_background_token_refresh_startup - Merkintä, joka määrittää, heräsikö pääprosessi kirjautumistunnuksen päivittämiseksi. Tämän avulla voidaan määrittää kunnon mittareita.
  • correlation_id – Nykyisen istunnon yksilöllinen tunnus. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Näin voimme korreloida ongelmia ja määrittää terveysmittareita.
  • DeviceInfo_OsVersion – käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  client_cert_selection

  Lähetetään, kun palvelu edellyttää asiakasvarmenteen todennusta. Kerätään sovellusten todennusmenettelyjen mittaamiseksi.

  • endpoint_origin – Asiakasvarmenteen todennusta pyytäneen päätepisteen alkuperä.
  • DeviceInfo_OsVersion – käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  restart_for_update

  Seuraa, milloin käyttöjärjestelmä on käynnistettävä uudelleen päivitysprosessin suorittamiseksi. Tämän avulla voidaan tunnistaa päivitysprosessiin liittyviä ongelmia.

  • DeviceInfo_OsVersion – käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  renderer_crashed

  Lähetetään, kun hahmontaja kaatuu Windowsissa, Macintoshissa tai Linuxissa, käytetään kunnon mittareissa.

  • CrashType – Kaatumistyyppi (esimerkiksi prosessi ei vastaa tai prosessi katoaa odottamatta).
  • Syy - kaatumisen syy (esimerkiksi muisti lopussa, kuollut, käynnistys epäonnistui).
  • CallStatus – puhelun tila ennen kaatumista (esimerkiksi puhelun aikana tai puhelun jälkeen ei tapahtunut mitään).
  • DeviceInfo_OsVersion – käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  main_crashed

  Lähetetään, kun pääprosessi kaatuu Windowsissa, Macintoshissa tai Linuxissa, käytetään kunnon mittareissa.

  • CrashType – Kaatumistyyppi (esim. poikkeus tai alkuperäinen kaatuminen).
  • DeviceInfo_OsVersion – käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  main_quit_after_background_token_refresh

  Lähetetään, kun pääprosessi sulkeutuu sulavasti windows-tunnuksen päivittämisen jälkeen, ja sitä käytetään kunnon mittareissa.

  • TokenRefreshResult – tunnuksen päivityksen tulos (jos tunnuksen päivittäminen onnistui, aikakatkaistiin tai virhe).
  • correlation_id – Nykyisen istunnon yksilöllinen tunnus. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Näin voimme korreloida ongelmia ja määrittää terveysmittareita.
  • DeviceInfo_OsVersion – käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  ComProcessStartedEvent

  Lähetetään, kun käyttöjärjestelmä käynnistää taustaprosessin isännän. Tämän avulla voidaan määrittää taustatyön kuntotiedot.

  • Toiminto - Taustatyön toiminto (esim. aloitettu, suoritettu onnistuneesti, pysäytetty jne.).
  • PackageVersion – Skype MSIX -sovelluspaketin versio. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • PackageName – Skype MSIX -sovelluspaketin nimi. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • OsDescription – käyttöjärjestelmän versiotiedot. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • Timezone – asiakkaan aikavyöhyke. Auttaa ymmärtämään asiakkaassa tapahtuman ajankohdan.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.
  ComProcessStoppedEvent

  Lähetetään, kun taustaprosessin isäntä pysäytetään. Tämän avulla voidaan määrittää taustatyön kuntotiedot.

  • Toiminto - Taustatyön toiminto (esim. aloitettu, suoritettu onnistuneesti, pysäytetty jne.).
  • PackageVersion – Skype MSIX -sovelluspaketin versio. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • PackageName – Skype MSIX -sovelluspaketin nimi. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • OsDescription – käyttöjärjestelmän versiotiedot. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • Timezone – asiakkaan aikavyöhyke. Auttaa ymmärtämään asiakkaassa tapahtuman ajankohdan.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.
  TokenRefreshBackgroundTaskEntryPointEvent

  Lähetetään, kun taustaprosessin todennustunnuksen päivitystoiminto alkoi. Tämän avulla voidaan määrittää todennustunnuksen taustapäivityksen kuntotiedot.

  • Tehtävän nimi - taustatehtävän nimi. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • TaskInstanceId - Taustatehtävän esiintymän tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • DaysUntilTokenExpires – Todennustunnuksen vanhenemiseen liittyvien päivien määrä. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • TokenRefreshExpirationThresholdInDays – Päivien enimmäismäärä, kunnes tunnus vanhenee, kun taustatunnuksen päivitys voidaan ohittaa. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • ShouldTryToStartSkypeProcess – Merkintä, joka kertoo, yrittääkö taustatehtävä päivittää todennustunnuksen vai ohittaa sen. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • Toiminto - Taustatyön toiminto (esim. aloitettu, suoritettu onnistuneesti, pysäytetty jne.).
  • PackageVersion – Skype MSIX -sovelluspaketin versio. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • PackageName – Skype MSIX -sovelluspaketin nimi. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • OsDescription – käyttöjärjestelmän versiotiedot. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • Timezone – asiakkaan aikavyöhyke. Auttaa ymmärtämään asiakkaassa tapahtuman ajankohdan.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.
  TokenRefreshBackgroundTaskCompletedEvent

  Lähetetään, kun taustaprosessin todennustunnuksen päivitystoiminto onnistui. Tämän avulla voidaan määrittää todennustunnuksen taustapäivityksen kuntotiedot.

  • Tehtävän nimi - taustatehtävän nimi. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • TaskInstanceId - Taustatehtävän esiintymän tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • Toiminto - Taustatyön toiminto (esim. aloitettu, suoritettu onnistuneesti, pysäytetty jne.).
  • PackageVersion – Skype MSIX -sovelluspaketin versio. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • PackageName – Skype MSIX -sovelluspaketin nimi. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • OsDescription – käyttöjärjestelmän versiotiedot. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • Timezone – asiakkaan aikavyöhyke. Auttaa ymmärtämään asiakkaassa tapahtuman ajankohdan.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.
  TokenRefreshBackgroundTaskCancelledEvent

  Lähetetään, kun käyttöjärjestelmä peruutti taustaprosessin todennustunnuksen päivitystoiminnon. Tämän avulla voidaan määrittää todennustunnuksen taustapäivityksen kuntotiedot.

  • Tehtävän nimi - taustatehtävän nimi. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • TaskInstanceId - Taustatehtävän esiintymän tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • CancellationReason – käyttöjärjestelmän lähettämä taustatehtävän peruutuksen syy. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • Toiminto - Taustatyön toiminto (esim. aloitettu, suoritettu onnistuneesti, pysäytetty jne.).
  • PackageVersion – Skype MSIX -sovelluspaketin versio. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • PackageName – Skype MSIX -sovelluspaketin nimi. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • OsDescription – käyttöjärjestelmän versiotiedot. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • Timezone – asiakkaan aikavyöhyke. Auttaa ymmärtämään asiakkaassa tapahtuman ajankohdan.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.
  SkypeProcessStartFailedForTokenRefreshEvent

  Lähetetään, kun taustaprosessin todennustunnuksen päivitysprosessin käynnistäminen epäonnistui. Tämän avulla voidaan määrittää todennustunnuksen taustapäivityksen kuntotiedot.

  • TaskInstanceId - Taustatehtävän esiintymän tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • FailureReason - Syy siihen, että taustalla oleva todennustunnuksen päivitysprosessi epäonnistui. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • HResultErrorCode - Käyttöjärjestelmästä lähetetty HResult-virhekoodi todennustunnuksen päivitysprosessin epäonnistumisen vuoksi. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • Toiminto - Taustatyön toiminto (esim. aloitettu, suoritettu onnistuneesti, pysäytetty jne.).
  • PackageVersion – Skype MSIX -sovelluspaketin versio. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • PackageName – Skype MSIX -sovelluspaketin nimi. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • OsDescription – käyttöjärjestelmän versiotiedot. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • Timezone – asiakkaan aikavyöhyke. Auttaa ymmärtämään asiakkaassa tapahtuman ajankohdan.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.
  TokenRefreshBackgroundTaskFailedEvent

  Lähetetään, kun taustaprosessin todennustunnuksen päivitystehtävä epäonnistui tuntemattomista syistä. Tämän avulla voidaan määrittää todennustunnuksen taustapäivityksen kuntotiedot.

  • Tehtävän nimi - taustatehtävän nimi. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • TaskInstanceId - Taustatehtävän esiintymän tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • ErrorMessage - Todennustunnuksen päivityksen taustatehtävän epäonnistumisen virhesanoma. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • HResultErrorCode – käyttöjärjestelmästä lähetetty HResult-virhekoodi todennustunnuksen päivityksen taustatehtävävirheen vuoksi. Tämän avulla voidaan määrittää taustatodennustunnuksen päivitystehtävän kuntotiedot.
  • Toiminto - Taustatyön toiminto (esim. aloitettu, suoritettu onnistuneesti, pysäytetty jne.).
  • PackageVersion – Skype MSIX -sovelluspaketin versio. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • PackageName – Skype MSIX -sovelluspaketin nimi. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • OsDescription – käyttöjärjestelmän versiotiedot. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • Timezone – asiakkaan aikavyöhyke. Auttaa ymmärtämään asiakkaassa tapahtuman ajankohdan.
  • AppInfo.Version – Käytetään telemetriatietojen korreloimiseen tietyn Skype-version kanssa. Tämä auttaa määrittämään version kunnon.
  • AppInfo.Language – Skypen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa näyttökieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.Language – Käyttäjän määrittämä käyttöjärjestelmän tai laitteen näyttökieli. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään tai laitteen kieleen liittyviä ongelmia.
  • UserInfo.TimeZone – käyttäjän määrittämä aikavyöhyke.
  • UserInfo.Id – käyttäjän yksilöivä anonyymi (hajautus) tunnus. Tämän avulla voidaan määrittää perusterveysmittareita käyttäjien vaikutuksen ja Skype-käyttötilastojen perusteella.
  • DeviceInfo.OsName - Käyttöjärjestelmän nimi. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.OsVersion – käyttöjärjestelmän versio. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän versioon liittyviä ongelmia.
  • DeviceInfo.Id – tunnus, joka yksilöi tietyn laitteen. Tämän avulla voidaan ymmärtää paremmin eri asioiden vaikutusta. Jos jokin ongelma koskee esimerkiksi vain yhtä tai useampaa laitetta.
  • DeviceInfo.BrowserName - Selaimen nimi (Edge, Chrome, ...). Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selaimen perusteella.
  • DeviceInfo.BrowserVersion – selainversio. Tämän avulla voidaan määrittää kuntotietoja selainversion perusteella.
  • DeviceInfo.OsBuild – käyttöjärjestelmän koontiversion numero. Tämän avulla voidaan tunnistaa käyttöjärjestelmän koontiversioon liittyviä ongelmia.
  • EventInfo.Name – Tämän telemetriatapahtuman nimi.
  • EventInfo.SdkVersion – Telemetrian hallintajärjestelmän (ARIA) SDK-versio.
  • EventInfo.Source – Asiakaskohtainen alikomponentin nimi, kuten kirjasto tai osa, jota käytetään koodin instrumentointipisteen tunnistamiseen.
  • EventInfo.Time – Asiakkaan UTC-aika, jolloin tämä tapahtuma ilmeni.
  konekäännös

  TÄRKEÄÄ: Tämä artikkeli on konekäännetty automaattisesti, eli se ei ole ammattikääntäjän kääntämä. Lisätietoja on tässä artikkelissa. Skype-tukiartikkelit ovat konekäännöksiä, jotta ne ovat käytettävissä useammilla kielillä. Automaattisesti käännetyissä artikkeleissa voi kuitenkin olla esimerkiksi syntaksi- tai kielioppivirheitä, jotka muistuttavat muuta kieltä äidinkielenään puhuvan henkilön tekemiä virheitä. Skype ei vastaa sisältöä käännettäessä aiheutuneista epätarkkuuksista eikä virheistä eikä käännöksen käyttämisen aiheuttamista seurauksista.

  Tutustu alkuperäiseen englanninkieliseen tekstiin: FA34939