עזרה של סקייפ

  איך מקצים מנויים למשתתפים בסקייפ מנג'ר™?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  שאלה נפוצה זו מכילה הנחיות להקצאת מנויים ולביטול מנויים עבור משתתפים.

  בצע את הפעולות הבאות להקצאת מנויים חדשים או לשינוי מנוי קיים עבור משתתף כלשהו:

  1. התחבר לסקייפ מנג'ר.
  2. לחץ על תכונות בלוח המחוונים של סקייפ מנג'ר.
  3. בחר מנויים מהתפריט.
  4. סמן את התיבה שלצד כל אחד מהמשתתפים שלו ברצונך להקצות מנויים.
  5. לחץ על הקצה מנוי למשתתף זה.
  6. הקלד את שם הארץ שאליה ברצונך להתקשר, בחר מנוי, ולאחר מכן לחץ על המשך.
   כדי ליהנות משיחות ללא הגבלה* למבחר ארצות באמצעות מנוי יחיד, באפשרותך לבחור במנוי מסוג 'עולם ללא הגבלה' או 'אירופה ללא הגבלה' (אם זמין).
  7. בחר את תקופת המנוי, ולחץ על רכוש כעת.

  המנויים יהפכו לזמינים בתוך כמה דקות, ועלות המנויים תנוכה מיתרת נקודות הזכות של סקייפ שיש לך.

  עם סיום הרכישה, תוכל להקצות מנויים נוספים למשתתפי סקייפ מנג'ר שלך.

  *חלה מדיניות שימוש הוגן.

  ביטול מנויים

  כדי לבטל מנוי עבור משתתף:

  1. התחבר לסקייפ מנג'ר.
  2. לחץ על תכונות בלוח המחוונים של סקייפ מנג'ר.
  3. בחר מנויים מהתפריט.
  4. סמן את התיבה שלצד כל אחד מהמשתתפים שעבורו ברצונך לבטל את המנוי.
  5. גלול לחלקה התחתון של רשימת המשתמשים ובחר בטל מנוי כדי לאשר שברצונך לבטל.

  התוקף של המנויים וכל ההטבות יפקע בתאריך שמצוין לכל מנוי. לא יחולו עלויות נוספות.

  לקבלת מידע נוסף על סקייפ מנג'ר, עיין במדריכים הניתנים להורדה.