עזרה של סקייפ

  איך מנהלים נקודות זכות של סקייפ עבור משתתפים בסקייפ מנג'ר™?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  שאלה נפוצה זו מכילה הנחיות להקצאת נקודות זכות של סקייפ למשתתפים, ולטעינה חוזרת של נקודות זכות עבור משתתפים.

  הערה: לאחר הקצאת נקודות הזכות, לא ניתן לקבל אותן בחזרה מחשבון משתתף.

  פעל לפי השלבים להקצאת נקודות זכות של סקייפ למשתתף אחד או יותר:

  1. התחבר לסקייפ מנג'ר.
  2. לחץ על משתתפים בלוח המחוונים של סקייפ מנג'ר.
  3. לחץ על שם המשתתף שלו ברצונך להקצות נקודות זכות של סקייפ.
  4. לחץ על נהל נקודות זכות.
  5. בשדה שמוצג, הזן את הכמות של נקודות הזכות של סקייפ שברצונך להקצות, ולחץ על הוסף נקודות זכות. נקודות הזכות של סקייפ ינוכו באופן מיידי מהיתרה שלך בסקייפ מנג'ר ויתווספו לחשבון של המשתתף שנבחר.
  6. חזור על שלבים אלה עבור כל המשתתפים שלהם ברצונך להקצות נקודות זכות.
   נדרש זמן מה עד שהיתרה החדשה תופיע בסקייפ מנג'ר שלך. ייתכן שתצטרך לטעון מחדש את הדף כדי לראות את היתרה החדשה.
   

   

  כדי לאפשר טעינה אוטומטית עבור משתתף אחד או יותר:

  1. התחבר לסקייפ מנג'ר.
  2. לחץ על משתתפים בתפריט העליון.
  3. לחץ על שם המשתתף שעבורו ברצונך להפעיל את הטעינה החוזרת האוטומטית.
  4. לחץ על נהל טעינה אוטומטית.
  5. בשדה טען מחדש את חשבון המשתתף עם, הזן את כמות נקודות הזכות לטעינה אוטומטית.
  6. בשדה כאשר היתרה נמוכה מ-, הזן את הרמה שבה החשבון של המשתתף שנבחר ייטען מחדש בנקודות זכות.
  7. בשדה הגבלת טעינה חודשית, הזן את הכמות המרבית של נקודות זכות של סקייפ שיכולה להיטען מחדש בחשבון של המשתתף שנבחר בכל חודש נתון. כאשר מכסה זאת מתמלאת, הטעינה החוזרת האוטומטית תושהה עד ליום הראשון בחודש העוקב.
  8. לחץ על שמור והפעל.