עזרה של סקייפ

  איך אפשר להציג או לעדכן פרטי משתתף בסקייפ מנג'ר™?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  כאשר משתתף כלשהו נוסף לסקייפ מנג'ר שלך, באפשרותך להציג או לעדכן את פרטי החשבון שלו בכל עת, כולל השתייכותו לרשימות והגדרתו כמנהל מערכת עבור סקייפ מנג'ר שלך.

  אינך יכול לשנות את שם סקייפ, הסיסמה או המטבע של אותו משתתף.

  כדי להציג או לעדכן פרטי משתתף בסקייפ מנג'ר:

  1. התחבר לסקייפ מנג'ר.
  2. לחץ על משתתפים בלוח המחוונים של סקייפ מנג'ר. כדי להציג את הדף כל המשתתפים.
  3. לחץ על שם המשתתף שאת הפרטים שלו ברצונך לשנות. לחץ על פרטים כדי להציג את הדף פרטי המשתתף.
  4. אם ברצונך להוסיף את המשתתף לרשימה כלשהי או לשנות את הרשימה שאליה הוא משתייך כעת, בחר את הרשימה מהרשימה הנפתחת המשתתף משתייך לרשימה זו.

   אם הרשימה לא קיימת, לחץ על צור רשימה כדי להגדיר רשימה חדשה. לאחר הגדרת רשימה, הרשימה החדשה נבחרת עבור המשתתף באופן אוטומטי.
    
  5. אם ברצונך שהמשתתף יהיה מנהל המערכת של סקייפ מנג'ר שלך, ודא שהאפשרות הפוך משתתף זה למנהל קבוצה מסומנת.
  6. לחץ על שמור שינויים.