עזרה של סקייפ

  כל המוצרים

  מהם קיצורי מקשים וכיצד ניתן להשתמש בהם בסקייפ?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  קישורי מקשים או מקשי קיצור הם שילובים מיוחדים של שני מקשי מקלדת או יותר. הם מאפשרים לך להשתמש באופן מהיר וקל בפקודות, ללא צורך לגשת אליהן דרך התפריטים. תוכל להשתמש בקיצורי מקשים כדי לצאת בקלות מסקייפ, לשלוח קובץ, להעתיק טקסט ועוד פעולות רבות נוספות.

  קיצורי מקשים בסקייפ (גירסה 8) עבור מחשב שולחני של Windows ו-Mac

  מחשב שולחני של Windows Mac פעולה
  לא ישים [Command]+‎[1]‎ פתיחת החלון הראשי של סקייפ
  Ctrl + I [Command]+Shift+[O] פתיחת לוח ההודעות
  Ctrl +‎ ,‎ (Ctrl + פסיק) [Command]+[פסיק] פתיחת הגדרות האפליקציה
  Ctrl + H לא ישים פתיחת העזרה בדפדפן ברירת המחדל
  Ctrl + D [Command]+‎[2]‎ פתיחת לוח החיוג הראשי
  Ctrl + N [Command]+[N] התחלת שיחה חדשה
  Ctrl + G [Command]+[G] קבוצה חדשה
  Ctrl + F

  [Command]+[F]

  חיפוש בשיחה הנוכחית
  Shift + Enter Shift+Enter פתיחת ההודעה הבאה בתוצאות החיפוש
  Enter Return פתיחת ההודעה הקודמת בתוצאות החיפוש
  Alt + Shift + E Control+Shift+[E] התמקדות במחבר ההודעות
  Ctrl + Shift + S [Command]+Option+[S] חיפוש אנשים, קבוצות והודעות
  Alt + 1 לא ישים ניווט לצ'אטים האחרונים
  Alt + 2 [Command]+Shift+[C] פתיחת אנשי הקשר
  Alt + 3 [Command]+Shift+[B] פתיחת מסך אנשי הקשר לבוטים
  Ctrl + O [Command]+Option+[O] שליחת משוב
  Ctrl + R [Command]+[R] רענון האפליקציה
  Ctrl + T [Command]+[T] פתיחת ערכות הנושא
  Ctrl + Shift + T [Command]+Shift+[T] מעבר בין מצב כהה ומצב בהיר
  לחץ על Alt + V כדי לפתוח את תפריט התצוגה ואז להגדיל או להקטין את גודל התצוגה, או לחזור לגודל בפועל
  Ctrl + Shift +‎ =‎ כדי להגדיל את גודל התצוגה
  Ctrl +‎ -‎ כדי להקטין את גודל התצוגה
  Ctrl + 0 עבור הגודל בפועל
  השתמש בלחצן 'תצוגה' כדי להגדיל את גודל התצוגה, להקטין אותה או לחזור לגודל בפועל
  [Command]+[+]‎ כדי להגדיל את גודל התצוגה
  [Command]+[-]‎ כדי להקטין את גודל התצוגה
  [Command]+[0]‎ כדי לחזור לגודל בפועל
  הגדלת גודל התצוגה, הקטנתה או חזרה לגודל בפועל
  מקש חץ למעלה לאחר שליחת הודעה [Command]+Shift+[E] עריכת ההודעה האחרונה שנשלחה
  Ctrl + P [Command]+[I] הצגת פרופיל השיחה
  Ctrl + Shift + Tab Control+Shift+Tab פתיחת הצ'אט שמופיע למעלה
  Ctrl + Tab Control+Tab פתיחת הצ'אט שמופיע למטה
  Ctrl + Shift + A [Command]+Shift+[A] הוספת משתתפים לשיחה
  Ctrl + Shift + E [Command]+[E] הסתרת שיחה
  Ctrl + Shift + U [Command]+Shift+[U] סימון כלא נקרא
  Ctrl + Shift + K [Command]+Shift+[K] התחלת שיחת וידאו או העברת הווידאו למצב פועל או כבוי
  Ctrl + Shift + L [Command]+Shift+[L] בחירת מספר הודעות בשיחה
  Ctrl + Shift + P [Command]+Shift+[R] התחלה של שיחת שמע או מענה לשיחת שמע
  Ctrl + Shift + F [Command]+Shift+[F] שליחת קובץ
  Ctrl + Shift + G [Command]+Shift+[G] פתיחת הגלריה
  Ctrl + S [Command]+[S] צילום תמונה
  Ctrl + E [Command]+Shift+[H] ניתוק
  Ctrl + M [Command]+Shift+[M] שינוי מצב ההשתקה

   

  כדי להפוך את השימוש בסקייפ עבור מחשב שולחני של Windows לקל יותר, תוכל להפוך מקשי קיצור לזמינים כדי לבצע את הפעולות הבאות:

  • מענה לשיחה
  • מענה לשיחה עם וידאו
  • התעלמות משיחה
  • סיום שיחה
  • צילום תמונה במהלך שיחת וידאו
  • התמקדות בסקייפ
  • חיפוש אנשים בסקייפ
  • השתקת מיקרופון
  • שינוי מצב ההשתקה (לחץ כדי לדבר)
  • שינוי תצוגה

  בצע את הפעולות הבאות כדי להתאים אישית מקשי קיצור:

  1. היכנס לסקייפ.
  2. עבור אל כלים >אפשרויות...
  3. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ובחר מקשי קיצור.


    
  4. סמן את הפוך מקשי קיצור לזמינים.
  5. סמן את הפעולות שעבורן ברצונך להפוך מקשי קיצור לזמינים.   לחץ על האפשרות שנה קיצור מקשים שנבחר אם ברצונך לשנה את קיצור המקשים שמוגדר כברירת מחדל. פשוט הזן את קיצור המקשים החדש ולחץ על OK.


    
  6. לחץ על שמור. אתה מוכן להתחיל לחסוך זמן באמצעות מקשי קיצור.


    
  צירוף מקשים פעולה
  Ctrl + I פתיחת הפרופיל שלך
  Ctrl +‎ ,‎ (Ctrl + פסיק) פתיחת הגדרות
  Ctrl + H פתח את העזרה בדפדפן ברירת מחדל
  Ctrl + D הפעלת לוח החיוג הראשי
  Ctrl + N התחלת שיחה חדשה
  Ctrl + F חיפוש אנשי קשר והודעות
  Ctrl + F4 הסתרת שיחה
  Ctrl + P הצגת פרופיל השיחה
  Ctrl + E ניתוק שיחה
  Ctrl + M שינוי מצב ההשתקה
  מקש חץ למעלה לאחר שליחת הודעה עריכת ההודעה האחרונה שנשלחה
  Alt + 1 ניווט לצ'אטים האחרונים
  Alt + 2 ניווט לאנשי הקשר
  Alt + 3 ניווט לבוטים
  Ctrl + Shift + A הוספת אנשים לשיחה
  Ctrl + Shift + F שליחת קובץ
  Ctrl + Shift + U סימון כלא נקרא
  Ctrl + Shift + H מעבר בין מצב השהיה/המשך של שיחה פעילה
  Ctrl + Shift + K התחלת שיחת וידאו
  Ctrl + Shift + P התחלת שיחת שמע
  Ctrl + O שליחת משוב

  רשימת קיצורי המקשים הבאים מוצגת בדרך המקובלת אצל Apple לציון מקשי צירוף. עבור פריטי תפריט, מוצגים הסמלים של מקשי צירוף במקום לציין את שמות המקשים. מקלדת של Mac עשויה להשתמש בסמל או אפילו במונח ספציפי עבור אותו מקש צירוף. זוהי רשימת הסמלים יחד עם שם מקש הצירוף התואם שבו אתם עשויים להיתקל:

  • ⌘ (מקש Command) — המקש Command עשוי להיות מסומן במקלדת שלך גם בסמל של Apple Apple symbol.
  • ⎇ (מקש Option) — המקש Option עשוי להיות מסומן במקלדת שלך גם בקיצור Alt.
  • ⇧ (מקש Shift)
  • ⌃ (מקש Control)
  • ⏎ (מקש Return)
  • ↑ (מקש חץ למעלה)
  • ↓ (מקש חץ למטה)
  • → (מקש חץ ימינה)
  • ← (מקש חץ שמאלה)

  קיצורי מקשים כלליים

  צירוף מקשים פעולה
  [Command]+‎[1]‎ הצגת החלון הראשי של סקייפ
  [Command]+‎[2]‎ הצגת לוח החיוג
  [Command]+‎[3]‎ הצגת חלונית אנשי הקשר
  [Command]+[N] פתיחת שיחה חדשה
  [Command]+[W] סגירת השיחה, הפרופיל או החיפוש הנוכחיים
  [Command]+[Shift]+[W] סגירת חלון סקייפ
  [Command]+[Shift]+[I] עריכת הפרופיל שלך
  [Command]+[Option]+[F] חיפוש אנשי קשר והודעות
  [Command]+[Control]+[F] כניסה למצב מסך מלא
  [Command]+[Shift]+[O] דף הבית של Skype
  [Command]+[Shift]+[C] אנשי קשר
  [Command]+[Y] היסטוריה

  יצירת קיצורי מקשים

  צירוף מקשים פעולה
  חץ למטה בחירת הפריט הבא בתפריט ההצעות
  חץ למעלה בחירת הפריט הקודם בתפריט ההצעות
  [Command]+[חץ למטה] מעבר למקטע הבא בתפריט ההצעות
  [Command]+[חץ למעלה] מעבר למקטע הקודם בתפריט ההצעות

  מקשי קיצור של אנשי קשר

  צירוף מקשים פעולה
  [Command]+[Option]+[4]‎ הצגת אנשי קשר כרשימה
  [Command]+[Option]+[5]‎ הצגת אנשי קשר כתמונות
  Return התחלת שיחה עם אנשי הקשר שנבחרו
  [Option]+[Return] התחלת שיחה קולית עם אנשי הקשר שנבחרו
  Delete מחיקת אנשי הקשר שנבחרו או הסרתם מהרשימה הנוכחית

  קיצורי מקשים של שיחה

  צירוף מקשים פעולה
  Return שליחת ההודעה שהוזנה בשדה הקלט
  [Option]+[Return] הוספת שורה חדשה לשדה הקלט
  Escape ניקוי שדה הקלט
  [Command]+[Shift]+[E] עריכת ההודעה האחרונה ששלחת
  חץ למעלה עריכת ההודעה האחרונה ששלחת (אם שדה הקלט ריק)
  [Command]+[+]‎ הגדלת הטקסט
  [Command]+‎[0]‎ שינוי גודל הטקסט לרגיל
  [Command]+[-]‎ הקטנת הטקסט
  [Command]+[F] פתיחת סרגל החיפוש
  [Command]+[G] חיפוש הפריט הבא
  [Command]+[Shift]+[G] חיפוש הפריט הקודם
  [Command]+[Shift]+[S] שליחת הודעת טקסט ב-SMS
  [Command]+[Shift]+[F] שליחת קבצים
  [Command]+[Shift]+[U] סימון שיחה כפריט שלא נקרא
  [Command]+[Shift]+[A] הוספת אנשים לשיחה
  [Command]+[I] הצגת הפרופיל של איש הקשר (בשיחה אחד-על-אחד)
  [Command]+[Option]+[חץ ימני] השיחה הבאה בסרגל הצידי
  [Command]+[Option]+[חץ שמאלי] השיחה הקודמת בסרגל הצידי

  קיצורי מקשים של שיחה קולית

  צירוף מקשים פעולה
  [Command]+[Shift]+[H] סיום השיחה הקולית
  [Command]+[Shift]+[M] השתקת המיקרופון
  [Command]+[Shift]+[R] התחלת שיחה או מענה לשיחה נכנסת עם שמע
  [Command]+[Option]+[חץ למעלה] הגברת עוצמת הקול
  [Command]+[Option]+[חץ למטה] הפחתת עוצמת הקול
  [Command]+[Option]+[Control]+[חץ למעלה] כניסה למצב 'לחץ כדי לדבר' שחרר כדי להשתיק את המיקרופון
  [Command]+[2]‎ הצגת לוח החיוג

  אין אפשרות לבצע שיחות חירום עם Skype
  Skype אינו מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין אפשרות להשתמש בו לביצוע שיחות לשירותי חירום