עזרה של סקייפ

  איך מורידים חשבונית מע"מ בסקייפ מנג'ר?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  אפשר להוריד חשבוניות מע"מ חודשיות עבור ההקצאות הספציפיות שבוצעו, דרך לוח המחוונים של מנהל מערכת סקייפ מנג'ר. אתה יכול להוריד חשבונית מע"מ לחודש ספציפי החל מה- 5 לחודש העוקב; החשבוניות זמינות למשך שישה חודשים.

  מידע נוסף על האופן שבו סקייפ מחייב במע"מ זמין כאן.
  חשבוניות מע"מ זמינות להורדה על-ידי מנהלי מערכת בארצות הבאות:

  • בולגריה
  • קפריסין
  • דנמרק
  • אסטוניה
  • הונגריה
  • איטליה
  • לטביה
  • ליטא
  • מלטה
  • פורטוגל
  • רומניה
  • סלובניה
  • ספרד
  • שווייץ


  איננו מחייבים במע"מ בעת קנייה או הקצאה של נקודות זכות של סקייפ, לכן עסקאות אלה לא מופיעות בחשבוניות המע"מ החודשיות. הקצאות של מנויים או מספרי סקייפ מחויבות במע"מ, לכן הן יופיעו בחשבוניות המע"מ החודשיות.
   
  העסקאות של המשתתפים שלך (שימוש בנקודות זכות של סקייפ עבור שיחות, הודעות טקסט או Wi-Fi ורכישות שבוצעו באמצעות נקודות זכות של סקייפ שהוקצו למשתתפים) יחויבו במע"מ אם הכתובת הרשומה לחיוב של החשבון הפרטי המקושר היא בארץ שחל בה חיוב מע"מ. חשבוניות מע"מ חודשיות עבור עסקאות של משתתפים זמינות במדינות מסוימות בלבד. מידע נוסף.

  דוחות אחרים של סקייפ מנג'ר זמינים בלוח המחוונים של מנהל המערכת.

  כדי להוריד חשבונית מע"מ חודשית:

  1. היכנס למנהל מערכת סקייפ מנג'ר.
  2. לחץ על דוחות בלוח המחוונים של סקייפ מנג'ר.

   Select Reports from Dashboard
  3. לחץ על חשבוניות.
  4. בחר את החודש שעבורו ברצונך להוריד חשבונית מע"מ, ולחץ על הורד כדי לשמור את החשבונית עבור ההקצאה בתבנית PDF.


  להלן דוגמה לחשבונית מע"מ עם הסבר עבור כל עמודה:
  VAT/GST example invoice

  1. פרטי הלקוח: השם והכתובת שלך
  2. מספר חשבונית: מזהה ייחודי לחשבונית
  3. תאריך החשבונית: בדרך כלל היום האחרון של החודש
  4. תאריך: תאריך העסקה
  5. תיאור: שיחות או רכישות שבוצעו
  6. סוג: סוג השדה מאפשר לך לדעת אם הפריט הוא רכישה, שיחה או הודעת טקסט
  7. סכום נטו: הסכום ששולם בעבור הפריט
  8. סכום מס: סכום המע"מ ששולם בעבור הפריט
  9. סכום: הסכום הכולל ששולם עבור הפריט, כולל מע"מ
  10. סכום מס כולל: סכום המע"מ הכולל ששולם בחודש האמור
  11. תעריף מס: תעריף המס החל ששימש לחישוב המע"מ
  12. סכום כולל ברוטו: הסכום הכולל ששולם, בתוספת סכום המע"מ