עזרה של סקייפ

  דרכים אחרות לקנות אשראי Skype

  חזרה לתוצאות החיפוש

  באינטרנט או בחנות - קל לקבל קצת אשראי Skype ולשלם כמו שאתה הולך.

  בחר את המדינה שלך כדי לראות רשימה של הקמעונאים שלנו.

  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
   
  מספר הדקות בפועל עשוי להשתנות בהתאם ליעד השיחה ולמספר השיחות. מבוסס על תעריף של $0.023 לדקה. דמי חיבור קטנים חלים על כל שיחה. מחירי השיחות כפופים לשינויים. שיחות נגבות בהפרשים קבועים של דקה אחת. כל דקה חלקית מעל 5 שניות מעוגלת עד לדקה המלאה הבאה. בקר skype.com לקבלת פרטי מחיר שיחה. השימוש בכרטיס זה מהווה קבלה של התנאים הבאים: ניתן להשתמש בכרטיס לרכישת מוצרים Skype ופריטים זמינים skype.com. חיבור פס רחב וחשבון Skype הנדרשים לפדיון. התנאים של Skypeחלים תנאים. התנאים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

  הערך נקוב של הכרטיס הוא בדולרים אוסטרליים. תוקף הכרטיס פג 12 חודשים מיום הרכישה. אין פדיון במזומן, למעט כאשר נדרש על פי חוק. הגן על הכרטיס הזה כמו מזומן. המנפיק אינו אחראי לכרטיסים שאבדו, נגנבו או ניזוקו או לשימוש בלתי מורשה בכרטיס. המנפיק לא יחליף או יחזיר כרטיסים שאבדו, נגנבו או ניזוקו. אם רכישת מוצרי Skype עולה על היתרה הזמינה בכרטיס, עליך לשלם עבור הסכום העודף בעת הרכישה. בקר skype.com לקבלת מידע יתרה ובירורים אחרים הקשורים לכרטיס.

   
  Disponível na loja Credit sold as a Skype Card
  Disponível na loja Credit sold as a Skype Card


  Aplica-se a política de uso justo disponível em http://www.skype.com/pt-br/legal/fair-usage/.

  O valor do cartão está em Reais (R$) e equivale a R$20,00 (vinte reais) de créditos mais ICMS. Você terá direito ao uso dos créditos Skype adquiridos. O valor referente ao pagamento de ICMS não gerará créditos Skype para uso pelo usuário. Não haverá resgate de valor em dinheiro, a não ser por ordem judicial. O emissor não se responsabiliza e não irá repor cartões perdidos, roubados ou danificados. Se sua compra exceder o saldo disponível no cartão, você deverá pagar pelo excesso no momento da compra. Este cartão expira em 12 (doze) meses, contados da data da ativação.

  Os serviços de telecomunicação prestados no Brasil são oferecidos pela GT Group, uma operadora de telecomunicações devidamente licenciada pela Anatel.


   
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Crédito agregado a la cuenta
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card
  Disponible en la tienda Credit sold as a Skype Card


  Rige una Política de Uso Razonable.

  50 % de descuento cuando optas por un número de Skype de 12 meses. 33 % de descuento cuando optas por un número de Skype de 3 meses.

  El valor de la tarjeta se aplicará a tu cuenta de Skype en el equivalente en dólares estadounidenses. La tarjeta se debe canjear en un plazo de un año a partir de la fecha de compra. Sin devolución del dinero, excepto donde la ley lo exija. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero en efectivo. El emisor no se responsabiliza por tarjetas perdidas, robadas o dañadas. Si tu compra excede el saldo disponible en la tarjeta, debes pagar la cantidad que falta al momento de la compra.

  Servicios de telecomunicaciones disponibles en México se prestan bajo la concesión de MCM Telecom.
   
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit printed at the cashier
   

  מספר הדקות בפועל עשוי להשתנות בהתאם ליעד השיחה ולמספר השיחות. מבוסס על תעריף של $0.023 לדקה. דמי חיבור קטנים חלים על כל שיחה. מחירי השיחות כפופים לשינויים. שיחות נגבות בהפרשים קבועים של דקה אחת. כל דקה חלקית מעל 5 שניות מעוגלת עד לדקה המלאה הבאה. בקר skype.com לקבלת פרטי מחיר שיחה. השימוש בכרטיס זה מהווה קבלה של התנאים הבאים: ניתן להשתמש בכרטיס לרכישת מוצרים Skype ופריטים זמינים skype.com. חיבור פס רחב וחשבון Skype הנדרשים לפדיון. תנאי השירות של Skype חלים. התנאים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

  הערך הנקוב של הכרטיס הוא בדולרים ניו זילנדיים. ערך הכרטיס יחול על חשבון Skype שלך לפי שווי בדולרים אמריקאים. תוקף הכרטיס פג 12 חודשים מיום הרכישה. אין פדיון במזומן, למעט כאשר נדרש על פי חוק. הגן על הכרטיס הזה כמו מזומן. המנפיק אינו אחראי לכרטיסים שאבדו, נגנבו או ניזוקו או לשימוש בלתי מורשה בכרטיס. המנפיק לא יחליף או יחזיר כרטיסים שאבדו, נגנבו או ניזוקו. אם רכישת שירותי Skype עולה על היתרה הזמינה בכרטיס, עליך לשלם עבור הסכום העודף בעת הרכישה. בקר skype.com לקבלת מידע יתרה ובירורים אחרים הקשורים לכרטיס.


   
  Магазины Евросеть Средства внесены на счет
  Магазины МТС Средства внесены на счет
  Интернет-банк Альфа-Клик Средства внесены на счет
  Магазины Эльдорадо Средства внесены на счет
  Терминалы Элекснет Средства внесены на счет
  Сервис онлайн-платежей Яндекс.Деньги Средства внесены на счет
  זמין בקיוסקים של פייפוינט Credit printed at the cashier
  זמין בחנות Credit printed at the cashier
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין באינטרנט Credit sold as a Skype Card

   

  יש לממש את הקוד תוך 12 חודשים ממועד הרכישה. דקות השיחה בפועל עשויות להשתנות בהתאם ליעד השיחה ולמספר השיחות שבוצעו. דקות הכניסה לדקה מבוססות על תעריף של 1.7 פני לדקה. דמי חיבור לכל שיחה חלים. שיחות יחויבו בהפרשים קבועים של דקה אחת; כל דקה חלקית מעל 5 שניות מעוגלת עד לדקה המלאה הבאה. מחירי השיחות כפופים לשינויים. ראו skype.com/rates לגבי התעריפים הנוכחיים. נדרשים חשבון פס רחב וחשבון Skype. לא ינוכה מע"מ בעת הפדיון, אך מע"מ עשוי לחול בעת ניצול Skype אשראי. יש לממש קוד עבור אשראי Skype לחשבון Skype יחיד. כדי לממש את הקוד שלך עבור אל: www.skype.com/go/skypecarduk. ייתכן שיחול חיוב בגין גישה לאינטרנט ולרשת סלולרית. התנאים של Skype חלים. התנאים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בכל עת. בקר skype.com לקבלת מידע איזון ובירורים אחרים. אין פדיון במזומן, למעט כנדרש על פי חוק. סקייפ אינה מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין להשתמש בה על מנת להתקשר לשירותי חירום. ישנן נסיבות מסוימות שבהן שיחות חירום נתמכות בסקייפ, מידע נוסף. קול כאשר אסור או מוגבל על פי חוק.

  זמין באינטרנט Credit sent in an email
  זמין באינטרנט Credit sent in an email
  זמין בחנות ובאינטרנט Credit sent in an email
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין באינטרנט Credit sent in an email
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות ובאינטרנט Credit sent in an email
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות ובאינטרנט Credit sent in an email
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit sold as a Skype Card
  זמין בחנות Credit added to your account
   

  דקות השיחה בפועל עשויות להשתנות בהתאם ליעד השיחה ולמספר השיחות שבוצעו. דקות הכניסה של הכרטיס מבוססות על תעריף של $0.023 לדקה. דמי חיבור לכל שיחה חלים. שיחות יחויבו בהפרשים קבועים של דקה אחת; כל דקה חלקית מעל 5 שניות מעוגלת עד לדקה המלאה הבאה. מחירי השיחות כפופים לשינויים. ראו skype.com/rates לגבי התעריפים הנוכחיים. נדרשים חשבון פס רחב וחשבון Skype. יש לממש קוד עבור אשראי Skype לחשבון Skype יחיד. כדי לממש את הקוד שלך עבור אל: www.skype.com/go/skypecardus. ייתכן שיחול חיוב בגין גישה לאינטרנט ולרשת סלולרית. תנאי Skype חלים. התנאים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בכל עת. בקר skype.com לקבלת מידע איזון ובירורים אחרים. אין פדיון במזומן, למעט כנדרש על פי חוק. סקייפ אינה מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין להשתמש בה על מנת להתקשר לשירותי חירום. ישנן נסיבות מסוימות שבהן שיחות חירום נתמכות בסקייפ, מידע נוסף. קול כאשר אסור או מוגבל על פי חוק.

  תרגום מכונה

  חשוב! מאמר זה תורגם באמצעות תרגום מכונה במקום מתרגם אנושי. לקבלת מידע נוסף במאמר זה. סקייפ משתמש בתרגום מכונה עבור מאמרי עזרה ותמיכה כדי להפוך אותם לזמינים בשפות רבות. מאמרים אלו, שתורגמו באמצעות תרגום מכונה, עשויים להכיל שגיאות דקדוקיות, תחביר שגוי או בחירות מילים שגויות שאנשים שזו אינה שפת האם שלהם יכולים לעשות. סקייפ לא אחראי למקרים של חוסר דיוק, שגיאות או לנזקים שעלולים להיגרם מתוכן שתורגם לא נכון או כתוצאה מהשימוש של הלקוחות שלנו בתרגום זה.
   ,

  מאמר זה אינו זמין עבור הפלטפורמה שבחרת. FA34553