עזרה של סקייפ

  כיצד ניתן להסיר הודעה מיידית או למחוק צ'אט בסקייפ?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  כדי להסיר הודעה מיידית:


  במכשירים ניידים: הקש והחזק את ההודעה ולאחר מכן בחר הסר.

  במחשב שולחני: לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעה ובחר הסר.

  הערה: אם תסיר הודעה מיידית ששלחת, היא תוסר עבור כל המשתתפים בצ'אט, ואף אחד לא יוכל לראות אותה בצ'אט זה. תוכל להסיר רק הודעות מיידיות שאתה שלחת. לא תוכל להסיר הודעות מיידיות שמישהו אחר שלח בצ'אט.
   

  כדי למחוק צ'אט:


  במכשירים ניידים: הקש והחזק את השיחה ברשימת הצ'אטים ולאחר מכן בחר מחק שיחה.

  במחשב שולחני: לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השיחה ברשימת הצ'אטים ולאחר מכן בחר מחק שיחה.

  הערה: מחיקת שיחה גורמת לניקוי עותק ההודעות שלך בשיחה ולהסרת השיחה מרשימת הצ'אטים שלך. אם תתחיל שיחה חדשה עם מישהו במקום בו השיחה נמחקה בעבר, לא תוכל לראות את היסטוריית השיחה.
   

  כדי לעזוב צ'אט:

  במכשירים ניידים: הקש והחזק את השיחה ברשימת הצ'אטים שלך ולאחר מכן בחר את האפשרות עזוב את הקבוצה.

  במחשב שולחני: לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השיחה ברשימת הצ'אטים שלך ולאחר מכן בחר את האפשרות עזוב את הקבוצה.

  הערה: עזיבת שיחה קבוצתית גורמת לניקוי של עותק ההודעות שלך בשיחה ולהסרה של השיחה מרשימת הצ'אטים שלך. אם תצטרף מחדש לשיחה, תוכל לראות שוב את היסטוריית השיחה המלאה או את השיחה מהנקודה שבה הצטרפת מחדש, בהתאם להגדרת היסטוריית הצ'אט שלך.  כיצד ניתן להסתיר צ'אט בסקייפ? למידע נוסף.