עזרה של סקייפ

  כל המוצרים

  כיצד ניתן להסיר או למחוק הודעה מיידית בסקייפ?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  מצא את ההודעה שברצונך למחוק...

  בטלפונים נידיים: הקש באריכות על ההודעה, לאחר מכן בחר הסר או מחק.

  במחשבים שולחניים: לחץ לחיצה ימנית על ההודעה ובחר הסר או מחק.

  אין אפשרות לבצע שיחות חירום עם Skype
  Skype אינו מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין אפשרות להשתמש בו לביצוע שיחות לשירותי חירום