עזרה של סקייפ

  כל המוצרים

  איך אני יכול לנהל התראות בשולחן העבודה?

  חזרה לתוצאות החיפוש
  1. בחר את תמונת הפרופיל שלך.
  2. בחר הגדרות.
  3. בחר התראות ולאחר מכן הפעל או בטל את סוגי ההתראות המפורטים.

  לחלופין, מהפרופיל שלך, תוכל להגדיר את הנוכחות שלך לנא לא להפריע כדי לחסום התראות צ'אט וליידע את אנשי הקשר שלך שאינך זמין כרגע. עם זאת, שיחות עדיין יועברו. קבל מידע נוסף על האופן שבו תוכל לקבוע ממי תקבל שיחות.

  כן, יש לך אפשרות לשלוט בהתראות של שיחות ספציפיות בסקייפ.

  בסקייפ ב- Windows, ב- Mac, ב- Linux ובדפדפן ובסקייפ עבור Windows 10 (גירסה 14):

  1. בחר שיחה או קבוצה מרשימת הצ'אטים.
  2. בחר את שם איש הקשר או שם הקבוצה בראש הצ'אט.
  3. גלול למטה להגדרות הצ'אט או הקבוצה והפעל או כבה התראות עבור צ'אט זה.

   לחלופין עבור צ'אטים קבוצתיים, תוכל להפעיל התראות חכמות כדי לקבל התראה רק כשאתה מצוטט או @מאוזכר.
  אם תכונה זו זמינה, תקבל התראה בכל פעם שאחד מאנשי הקשר שלך יעבור ממצב לא מקוון או מוסתר למצב פעיל. כדי לבטל אפשרות זו, שנה את מצב האפשרות הצג התראה עבור שינוי נוכחות ללא פעיל.


  בסקייפ עבור Windows 10 (גירסה 12):

  1. מהכרטיסיה 'אנשי קשר' או 'אחרונים', בחר את השיחה שעבורה ברצונך לבטל התראות.
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר הצג פרופיל.
  3. כדי להפסיק לקבל התראות לגבי הודעות חדשות, בחר הודעות והעבר את המצב לכבוי.

  יכולות להיות כמה סיבות לכך שאינך מקבל התראות:

  • התראות נפסקות כשאתה מתנתק מהאפליקציה. ודא שאתה מחובר.
  • ודא שהתראות עבור שיחות מופעלות.
  • ודא שצלילי ההתראות מופעלים.
  • אם אתה במצב רוח נא לא להפריע, לא תקבל התראות צ'אט כברירת מחדל. תוכל לשנות אופן פעולה זה על-ידי בחירת תמונת הפרופיל שלך, ולאחר מכן בהגדרות, הקש על התראות ובחר הצג התראות צ'אט כשמצב 'נא לא להפריע' מופעל.
  • ודא שלא ביטלת התראות סקייפ בהגדרות המכשיר שלך. ההגדרות מנוהלות בצורה שונה בהתאם למכשיר. אם אינך בטוח איך לבדוק את הגדרות המכשיר, ייתכן שתצטרך לעיין באתר האינטרנט של היצרן.
  • ודא שלא ביטלת התראות עבור שיחה ספציפית.
  • ודא שאתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של סקייפ.
  • ודא שלא הפעלת את 'סיוע בהתמקדות' ב-Windows 10. מידע נוסף.

  אם תסגור את האפליקציה של סקייפ מבלי להתנתק ממנה תחילה, ייתכן שעדיין תקבל התראות. אם אתה מעוניין להפסיק את ההתראות הללו, תוכל להשבית אותן בהגדרות או להתנתק לפני סגירת האפליקציה.

  ייתכן שהמחשב שלך עדיין ישמיע צליל כשתקבל הודעות חזקות, למרות שכיבית את ההתראות בסקייפ. כדי למנוע מהמחשב שלך להשמיע צליל כאשר אתה מקבל הודעת סקייפ חדשה, בחר הגדרות > התראות, ולאחר מכן העבר את צלילי התראה למצב 'פועל' או 'כבוי'.


  האם אתה מחפש גירסה למכשירים ניידים של המאמר הזה? איך אני יכול לנהל התראות של סקייפ במכשיר נייד או בטאבלט?

  אין אפשרות לבצע שיחות חירום עם Skype
  Skype אינו מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין אפשרות להשתמש בו לביצוע שיחות לשירותי חירום