עזרה של סקייפ

  כל המוצרים

  מי יכול לראות את פרטי הפרופיל שלי בסקייפ במחשב שולחני?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  אתה קובע מי יוכל לראות את המידע שמופיע בפרופיל סקייפ שלך. חלק מהמידע גלוי לכולם, אך תוכל להשאיר אותו ריק אם אינך מעוניין שהוא יוצג בפרופיל שלך.

  • פרטים שכולם יכולים לראות: שם סקייפ שלך, מיקומך ותמונת הפרופיל שלך (אם הוספת תמונה).
   • הערה: תוכל לשנות את תמונת הפרופיל שלך כך שתהיה גלויה לאנשי קשר בלבד. מתוך הפרופיל שלך, בחר הגדרות >חשבון ופרופיל>תמונות פרופיל > בחר ציבורי או אנשי קשר בלבד.
  • פרטים שאנשי קשר ואנשים שניהלת איתם צ'אט בעבר יכולים לראות: מספר הטלפון שלך ויום ההולדת שלך, אם כללת אותם בפרופיל סקייפ שלך.

  כתובת הדואר האלקטרוני שלך אינה מוצגת אף פעם. אף אחד לא יכול לראות אותה בעת עיון בפרופיל שלך. היא מוצפנת ומאוחסנת במדריך שלנו כך שרק חברים שכבר יודעים מהי כתובת הדואר האלקטרוני שלך יוכלו להשתמש בה כדי לחפש אותך.

  למד כיצד לעדכן את פרטי פרופיל סקייפ שלך.

  באפשרותך לערוך מידע בפרופיל סקייפ שלך, כגון מיקומך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מספר הטלפון שלך, כדי להקל על חבריך למצוא אותך. אם אתה מעדיף לא להיכלל במדריך החיפוש הציבורי או בהצעות של 'אנשים שאתה עשוי להכיר', באפשרותך לבחור זאת. אך אם תבחר זאת, אף אחד לא יוכל לחפש אותך. מידע נוסף. אפשרות זו זמינה רק בסקייפ ב-Windows, ב-Mac, ב-Linux ובסקייפ עבור Windows 10 (גירסה 14).

  כדי לבטל את יכולת הגילוי שלך בחיפוש של סקייפ:

  1. בחר את תמונת הפרופיל שלך.
  2. בחר הגדרות ולאחר מכן בחר אנשי קשר.
  3. בחר קבע כיצד אנשים ימצאו אותך בסקייפ.
  4. שנה את המצב של דאג להופיע בתוצאות חיפוש או דאג להופיע בהצעות לכבוי. תוכל להפעיל שוב את יכולת הגילוי שלך בכל עת על-ידי שינוי המצב של אפשרויות אלו לפעיל.

  הערה: אם שינית את הגדרות הניראות שלך בגירסה חדשה יותר של סקייפ, ייתכן שגירסאות קודמות לא יציינו עוד באופן מדויק אם בחרת לא להיכלל בחיפוש או בהצעות של 'אנשים שאתה עשוי להכיר'. עדכן לגירסה העדכנית ביותר של סקייפ או עבור אל פרופיל סקייפ שלך באינטרנט כדי לעיין בתצוגה המדויקת ביותר של ההגדרות שלך.

  אין אפשרות לבצע שיחות חירום עם Skype
  Skype אינו מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין אפשרות להשתמש בו לביצוע שיחות לשירותי חירום