עזרה של סקייפ

  כל המוצרים

  כיצד ניתן לצאת מסקייפ?

  חזרה לתוצאות החיפוש
  1. הקש על תמונת הפרופיל שלך.
  2. בחלק העליון, בחר יציאה.
  3. בחר אם ברצונך שסקייפ יזכור את העדפות החשבון והאפליקציה שלך במכשיר זה, לדוגמה את ערכת הנושא שבחרת.
   • כן: צא מבלי למחוק את העדפות שם המשתמש, הסיסמה או האפליקציה שלך.
   • לא: מחיקת העדפות שם המשתמש, הסיסמה והאפליקציה שלך במכשיר זה.
   • ביטול: הישאר מחובר לסקייפ.

  Android 4.0.4 - 5.1
   
  1. הקש על לחצן התפריט menu button.
  2. הקש על יציאה.

  אין אפשרות לבצע שיחות חירום עם Skype
  Skype אינו מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין אפשרות להשתמש בו לביצוע שיחות לשירותי חירום