עזרה של סקייפ

  כיצד אוכל להסיר איש קשר בסקייפ?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  סקייפ ב- Windows, ב- Mac, ב- Linux, בדפדפן, סקייפ עבור Windows 10 (גירסה 14), Android‏ (6.0 ואילך) ו- iOS

  1. הקש והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש הקשר שברצונך להסיר.
  2. בחר הצג פרופיל.
  3. כדי להסיר את איש הקשר:
   • במחשב שולחני - לחץ על לחצן העריכה Edit button ולחץ על הסר מרשימת אנשי הקשר או גלול כלפי מטה בחלון הפרופיל ולחץ על הסר מרשימת אנשי הקשר.
   • במכשיר נייד - הקש על לחצן העריכה Edit button והקש על לחצן פח האשפה Trash can button או גלול כלפי מטה בחלון הפרופיל והקש על הסר מרשימת אנשי הקשר.
  4. בחלון האישור, בחר שוב הסר. לאחר הסרת איש הקשר, ייתכן שהוא עדיין יוכל לראות את פרטי הפרופיל שלך. למידע נוסף.


  הערה: בעת הסרת איש קשר של סקייפ שהוא גם איש קשר מפנקס הכתובות המסונכרן של המכשיר שלך, הוא אינו מוצג עוד באנשי הקשר שלי אך ממשיך להופיע תחת הכל.


  Android 4.0.4 - 5.1

  1. הקש והחזק את איש הקשר שברצונך למחוק.
  2. הקש על מחק איש קשר. בחלון האישור, הקש שוב על מחק.