עזרה של סקייפ

    מדוע עליי להיכנס בכל פעם שאני מפעיל את סקייפ עבור Linux?

    חזרה לתוצאות החיפוש

    לאחר סגירת סקייפ ובחירה לזכור את החשבון וההגדרות שלך, ייתכן שתתבקש בכל זאת להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך כאשר תפעיל שוב את סקייפ עבור Linux.

    לקבלת סיוע בבעיה זו, ודא שהתצורה של צרור המפתחות (Keychain) שלך נקבעה כראוי. לחלופין, באפשרותך להתקין את gnome-keyring ממאגר החבילות שלך למקרה שהוא חסר.

    קבל מידע נוסף אודות החבילה gnome-keyring.