עזרה של סקייפ

  מהם נתוני אבחון וכיצד נעשה בהם שימוש ב- Skype?

  חזרה לתוצאות החיפוש

  נתוני אבחון משמשים לשמירה על האבטחה וה העדכניות של Skype, כדי לזהות, לאבחן ולפתור בעיות, וגם כדי לבצע שיפורים במוצר. נתונים אלה אינם כוללים שם משתמש או כתובת דואר אלקטרוני, תוכן הקבצים של המשתמש.

  נתוני אבחון אלה נאספים ונשלחים אל Microsoft לגבי תוכנת לקוח Skype הפועלת במכשיר של המשתמש. נתוני אבחון מסוימים נדרשים, בעוד שחלק מנתוני האבחון הם אופציונליים. אנו מאפשרים לך לבחור אם לשלוח לנו נתוני אבחון נדרשים או אופציונליים באמצעות בקרות פרטיות.

  נתונים נדרשים הוא כמות הנתונים המינימלית הדרושה כדי לשמור על האבטחה, העדכון והביצועים הצפויים של Skype במכשיר שבו הוא מותקן.

  נתוני אבחון נדרשים עוזרים לזהות בעיות ב- Skype שעשויות להיות קשורות לתצורות של מכשיר או תוכנה. לדוגמה, הוא יכול לעזור לך לקבוע אם תכונה של Skype קורסת בתדירות גבוהה יותר בגירסה מסוימת של מערכת ההפעלה, עם תכונות חדשות שהוצגו או כאשר תכונות מסוימות של Skype אינן זמינות. נתוני אבחון נדרשים עוזרים לנו לזהות, לאבחן ולפתור בעיות אלה במהירות רבה יותר כך שההשפעה על המשתמשים תפחת.

  נתוני שירות נדרשים הם נתונים הנאספים הנחוצים כדי לספק ולשפר את החוויות המחוברות של Skype ולהבטיח שהן מאובטחות ומ מעודכנות.

  נתונים אופציונליים הם נתונים נוספים שמסייעים לנו לבצע שיפורים במוצר ומספקים מידע נוסף כדי לעזור לנו לזהות, לאבחן ולפתור בעיות.

  אם תבחר לשלוח לנו נתוני אבחון אופציונליים, נתוני שירות נדרשים כלולים אף הם.

  סוגי נתוני האבחון הבאים נאספים:

  תכונות נפוצות עבור כל האירועים.

  • Skype_InitiatingUser_IsGuest - מחוון אם המשתמש הוא משתמש אורח. חשוב מאחר שלמשתמשים אורחים ומשתמשים רשומים יש חוויה שונה.
  • Skype_InitiatingUser_Username - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • ShellType - סוג המעטפת של לקוח Skype (ReactNative, Electron). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על סוג המעטפת.
  • PlatformType - סוג פלטפורמה (Android, Windows, ...). מאפשר לנו לבסס מדדי תקינות בהתבסס על הפלטפורמה.
  • Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • Platform_Id - מזהה מספרי עבור סוג פלטפורמה (1418 - אינטרנט, 1419 - Android וכולי). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על מזהה הפלטפורמה.
  • Platform_Uiversion - מזהה פלטפורמה בשילוב עם מספר הגירסה של Skype. מאפשר לנו לסווג נתונים בהתבסס על פלטפורמה וטבלת ציר של גירסאות.
  • session_id - מזהה ייחודי של ההפעלה הנוכחית. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, ניתן ליצור מדד "הפעלות ללא קריסה" בהתבסס על זה.
  • ChatEndpointId - מזהה נקודת קצה ייחודי של העברת הודעות. הוא ייחודי עבור כל מכשיר, הפעלה או כרטיסיית דפדפן אינטרנט. הדבר מאפשר לנו לתאם בעיות או ליצור מדדי העברת הודעות והודעות למכשיר, להפעלה ולכרטיסיה מסוימת של דפדפן אינטרנט.
  • NetworkType - סוג הרשת (WiFi, 3G, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על סוג הרשת.
  • ecs_etag - מזהה התצורה המשמשת את היישום.
  • AppInfo.ExperimentIds - רשימה של כל מזהי גירסאות התכונות הספציפיות.
  • DeviceInfo.Model - דגם של המכשיר.
  • DeviceInfo.Make - יצרן המכשיר.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.

  אירועים נדרשים.

  mdsc_call_quality_feedback

  משוב מסקר איכות השיחה נשאל באופן אקראי לאחר שיחה. משובים אלה נמצאים בפיקוח כדי לוודא ש איכות השיחה יציבה.

  • call_mos_score - דירוג איכות השיחה.
  calling_call_entry_point

  נאסף כדי למדוד את תקינות השיחות שהותחלו באזורים שונים של היישום.

  • Origin - עוקב מהיכן ביישום השיחה התחילה?.
  • CallId - מזהה ייחודי של שיחה זו.
  • IsRejoiningCall - עוקב אם המשתמש מהצטרף מחדש לשיחה מתמשכת.
  • IsGroupCall - מציין אם שיחה זו היא שיחה קבוצתית.
  • IsVideoCall - מציין אם הווידאו זמין עבור שיחה זו.
  • IsPstnCall - מציין אם שיחה זו היא שיחת PSTN.
  • IsIncomingCall - מציין אם שיחה זו נכנסת או יוצאת.
  • ConversationId - מזהה ייחודי של השיחה ששיחה זו מצורפת אליה.
  calling_call_intention

  מעקב אחר לחיצות על הפעלת פקדי שיחה באזורים שונים של היישום. נמדד כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו להתחיל שיחה.

  • CallIntentionOrigin - עוקב אחר המקום באפליקציה, פקד שיחת ההתחלה נלחץ.
  • IsGroupCall - מציין אם השיחה שהתחילה היא שיחה קבוצתית.
  • IsVideoCall - מציין אם הווידאו זמין עבור השיחה שהותחלה.
  • IsPstnCall - מציין אם השיחה שהותחלה היא שיחת PSTN.
  • ConversationId - מזהה ייחודי של השיחה ששיחה זו מצורפת אליה.
  calling_background_effects_settings

  נאסף כדי למדוד שימוש ותקינות של אפקטי רקע בתוך השיחה.

  • EffectType - מגדיר באיזה אפקט רקע נעשה שימוש.
  • HasActiveCall - בודק אם אפקט הרקע השתנה במהלך שיחה פעילה.
  • IsPredefinedImage - קובע אם תמונת אפקט הרקע הותבקשה מראש על-ידי היישום.
  • PredefinedImageName - שם של תמונת אפקט הרקע המוגדרת מראש שנבחרה.
  calling_call_captions_notifications

  מידע אודות האירועים סביב הודעות מתוך שירות Translator.

  תכונות נפוצות עבור calling_call_captions_notifications מרובים.

  • Action - מידע אודות הפעולה שבוצעה סביב הודעות Translator.
  • CallId - מזהה השיחה עם הודעות.
  • Type - סוג ההודעה שהתרחשה.
  • Variant - משתנה ניסוי של ההודעה.
  • ActionButton - מידע אודות הלחצן ב- notifaction שנלחץ.
  calling_call_captions_notifications(NotificationDisplayed)

  איסוף מספר ההודעות של Translator שהוצגו. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  calling_call_captions_notifications(הודעהלחץ)

  אוסף את מספר הפעמים שבהם המשתמש לחץ על 'מתרגם' על אחד מהלחצנים. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  calling_action

  אירוע רב-מטרות המשמש כבסיס למעקב אחר מגוון פעולות שמשתמש עשוי לבצע במהלך שיחה.

  תכונות נפוצות עבור calling_action אלה.

  • Action - השם של פעולת השיחות הנמצאות כעת במעקב.
  calling_action(CallKitError)

  עוקב אחר שגיאות קריאה ספציפיות של iOS כדי להבטיח שהשיחות פועלות במכשירים אלה.

  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • Operation - שם הפעולה הגורמת לשגיאה ב- iOS Call Kit.
  • ErrorDomain - שם השגיאה שהוגשה במקום שבו אירעה השגיאה של ערכת השיחות של iOS.
  • ErrorCode - מזהה המזהה את השגיאה המדויקת.
  • Terminal - דגל בוליאני הקובע שגיאת מסוף.
  calling_action(IncomingCallNotificationFailure)

  עוקב אחר כשלים כדי להודיע על שיחה נכנסת. פיקוח כדי להבטיח שהמשתמשים לא יפספסו שיחות עקב הודעות חסרות.

  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • Reason - קובע את הסיבה לכשל בהודעה על שיחה.
  • Details - המידע הנוסף אודות הכשל.
  calling_action(StartRinging)

  מעקב אחר אפליקציית Skype מתחיל לצלצל כדי לוודא שהמתקשר מודע לשיחה.

  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • Origin - מיקום ביישום שבו הופעל צלצול.
  calling_action(StopRinging)

  מעקב אחר אפליקציית Skype מפסיק לצלצל כאשר השיחה מתקבלת או נדחית כדי להבטיח חוויית משתמש נכונה.

  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • Reason - קובע את הסיבה לכך שהיישום של Skype הפסיק לצלצל.
  • RingingDuration - משך הזמן של צלצול השיחה (באלפיות שניה).
  • פרטים - המידע הנוסף על הסיבה לכך שהיישום של Skype הפסיק לצלצל.
  calling_action(CallManagerError)

  עוקב אחר שגיאות פנימיות של Skype.

  • MethodName - שם פעולת השירות שגרמה לשגיאה.
  • CallId - מזהה ייחודי המזהה שיחה זו במערכות Skype או במחרוזת ריקה.
  calling_action(שגיאה)

  עוקב אחר שגיאות קריאה כדי להבטיח שהשיחות פועלות.

  • CallId - מזהה שיחה של השיחה או מחרוזת ריקה.
  • CallFailureType - קובע את שלב השיחות כאשר אירע כשל.
  • CallFailureTypeLabel - ייצוג טקסטואלי של סוג כשל השיחות.
  • CallTerminatedReason - קובע את הסיבה המדויקת לסיום השיחה.
  • CallTerminatedReasonLabel - ייצוג טקסטואלי של סיבת סיום השיחה.
  • CallValidationFailureReason - קובע את הסיבה לכשל של הגדרת השיחות.
  • ErrorMessage - הודעת שגיאה של כשל בשיחה.
  • CallAction - מזהה איזו פעולה גרמה לכשל בשיחה.
  calling_action(PushNotification)

  מעקב אחר הודעת דחיפה זו כדי לוודא שהמתקשר מודע לשיחה.

  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • EventType - מזהה ספירה של סוג אירוע של דחיפת הודעות.
  • IsStarted - קובע אם היישום הופעל כבר בעת עיבוד ההודעה.
  • Source - מזהה את המערכת העורפית שסיפקה את ההודעה.
  • TimeWaitingToProcess - הזמן הדרוש להצגת ההודעה למשתמש.
  • ActivationState - קובע את המצב של אפליקציית Skype כאשר הודעת דחיפה הגיעה למכשיר.
  • StopRingReason - קובע את הסיבה המדויקת לכך שההודעה הפסיקה לצלצל במכשיר.
  • ParticipantId - מזהה ייחודי של המשתתף בשיחה כדי שתוכל לזהות את המשתתף במערכות Skype.
  • IsDuplicate - קובע אם היו הודעות מרובות מאותו סוג בו-זמנית.
  • RegistrationId - מזהה רישום מכשיר ייחודי.
  calling_action(CallCaptioningEvent)

  איסוף פרטי הפעלה של כתוביות שיחות (התחלה, עצירה, אורך כולל, שפה) כדי להבטיח שתכונת השיחות של תרגום/כתוביות סמויות פועלת.

  • Action - CallCaptioningEvent.
  • IsAutoJoin - מציין אם כיתובי שיחות הופעלו באופן אוטומטי (כתוביות התחלה המותאמות למשתמש עבור כל השיחות ב'הגדרות').
  • CaptioningLengthSeconds - משך הזמן הכולל של הפעלת כתוביות השיחות לכל משתמש לכל שיחה.
  • FistCaptionReceivedLengthSeconds - הזמן שחלף בין התחלת הכיתוב לבין הכיתוב הראשון שהתקבל.
  • CallId - מזהה ייחודי של שיחה זו.
  • CaptioningSessionId - מזהה ייחודי של הפעלת כתוביות נוכחית.
  • SpokenLanguage - קוד השפה שנבחר על-ידי המשתמש כשפה מדוברת עבור תרגום שיחה או כתוביות. משמש לניטור שימוש ותקינות.
  • SubtitleLanguage - קוד שפה שנבחר על-ידי המשתמש כשפת כתוביות עבור תרגום שיחות או כתוביות. משמש לניטור שימוש ותקינות.
  • OtherSpokenLanguage - קוד השפה שנבחר על-ידי המשתמש כשפה מדוברת של משתתף שיחת טלפון ב- cas של תרגום שיחות טלפון. משמש לניטור שימוש ותקינות.
  • FirstCaptionReceivedLengthSeconds - הזמן לקבל כיתוב שיחה ראשונה לאחר הפעלת התכונה כתוביות שיחה. משמש לניטור תקינות ולאימות שיפורים בשירות.
  • StartMessageClickedCount - כמות הפעמים שלחצת על הודעת ההתחלה של הכיתובים.
  calling_action(CallPstnTranslationLanguageChangeEvent)

  איסוף פרטים של שינוי שפת תרגום שיחת טלפון (שפה ישנה ושפה חדשה נבחרה) במהלך שיחת טלפון מתורגמת כדי להבטיח שתרגום שיחת הטלפון פועל.

  • CallId - מזהה ייחודי של שיחה זו.
  • CaptioningSessionId - מזהה מזהה ייחודי של הפעלת התרגום הנוכחית.
  • PrevLanguage - השפה המשמשת כעת לתרגום שיחת טלפון.
  • Language - שפה חדשה לשימוש לתרגום שיחת טלפון.
  • IsLocal - קובע אם שינוי השפה חל על משתמש מקומי (Skype) או משתמש מרוחק (טלפון).
  calling_action(Crash)

  עוקב אחר קריסות שיחה, לאחר ניטור כדי להבטיח את פונקציונליות השיחות.

  • CallId - מזהה ייחודי של שיחה זו.
  • CallState - קובע את מצב השיחה כאשר מתרחשת הקריסה.
  • ParticipantId - מזהה ייחודי שמזהה משתמש זה בשיחה זו.
  calling_action(CallFullScreenBotError)

  מעקב אחר שגיאות כדי להבטיח שהמשתמש יוכל להשתמש במצב מסך מלא/שיתוף מסך ביחד לשיחות Skype.

  • CallId - מזהה ייחודי של שיחה זו.
  • ErrorCode - מזהה המזהה את סוג השגיאה.
  • BotType - סוג הבוט הגורם לכשל בשיחה.
  calling_action(AddBotToCallInitiated)

  עוקב אחר הוספת בוט לניסיון שיחה.

  • BotType - סוג הבוט שנוסף לשיחה (מתרגם/הקלטה/קהל/GridView).
  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  calling_action(AddBotToCallSucceeded)

  עוקב אחר הוספת בוט כדי לקרוא לאירועי הצלחה.

  • BotType - סוג הבוט שנוסף לשיחה (מתרגם/הקלטה/קהל/GridView).
  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • AddBotDurationInMs - הזמן להוסיף בוט לשיחה.
  calling_action(AddBotToCallFailed)

  עוקב אחר הוספת תוכנית Bot לאירועי כשל שיחה.

  • BotType - סוג הבוט שנוסף לשיחה (מתרגם/הקלטה/קהל/GridView).
  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • AddBotDurationInMs - Time add bot to the call attempt to fail.
  • ErrorCode - הוסף תוכנית Bot כדי להתקשר לקוד כשל.
  calling_action(InCallUFD)

  מעקב אחר שגיאות הקורים במהלך שיחות כדי להבטיח שהשיחות פועלות.

  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • UFDType - מזהה את סוג הודעת השגיאה המוצגת במהלך השיחה.
  • UFDActionType - מזהה את פעולת ההתעלם של הודעת שגיאה של שיחה.
  calling_action(UnansweredCallActionEvent)

  מעקב אחר הסיבות לכך ששיחה לא נענתה, כדי למזער את הסיבות הטכניות.

  • CallId - מזהה ייחודי לזיהוי שיחה זו במערכות Skype.
  • CallingTerminatedReason - קובע את הסיבה המדויקת לסיום השיחה.
  • CallingFailureType - קובע את שלב השיחות כאשר אירע כשל.
  • UcuxReason - מזהה את הסיבה לכך שהשיחה לא נענה בצד השני.
  • UcuxAction - פעולת המשך טיפול מוצגת למשתמש כאשר השיחה לא נענתה.
  calling_action(PinCallParticipant)

  מודדת את ההצמדה של משתתפי השיחה כדי לוודא שהתכונה פועלת.

  • CallId - מזהה השיחה שבה התרחשה ההצמדה.
  calling_action(UnpinCallParticipant)

  מודדת את ההצמדה של משתתפי השיחה כדי לוודא שהתכונה פועלת.

  • CallId - מזהה השיחה שבה התרחשה ההצמדה.
  calling_action(ToggleCallTray)

  עוקב אחר החלפת הלוח עם אנשים מעל מסך השיחה כדי לוודא שהתכונה פועלת.

  • CallId - מזהה השיחה שבה התרחשה החלפת החלונית.
  • WasHidden - מציין אם הלוח הוסתר או הוצג.
  calling_action(CallConnectedOnAnswer)

  עוקב אחר כך השיחה מתחברת לאחר שהשיחה לוחץ על לחצן 'תשובה'.

  • CallId - מזהה השיחה.
  • Origin - המקום שבו נוצרה פעולת התשובה (לדוגמה, פקדי שיחה נכנסת או הודעת מערכת מקורית).
  • ConnectedIn - הזמן ב- ms שחלף בין פעולת המשתמש ומעבר מצב השיחות.
  • IsTimedOut - true/false אם מדידת השימוש נשלחת בזמן קצוב ולא במעבר חוקי של מצב שיחה.
  calling_action(IncomingCallScreenDisplayed)

  עוקב אחר ההשהיה של התצוגה של מסך השיחה הנכנסת.

  • CallId - מזהה השיחה.
  • Duration - מודד את הזמן להצגת מסך השיחה הנכנסת, כדי להבטיח שלקוחות יהיו מודעים לשיחה נכנסת בזמן.
  • IsTimedOut - true אם מסך השיחה הנכנסת לא הוצג במרווח זמן מוגדר מראש.
  camera_action(MediaCaptured)

  סיכום של קבצי מדיה שנלכדו כדי לנטר את תקינות חוויית המצלמה והגלריה.

  • MediaCount - מציין את מספר קבצי התמונה שנלכדו.
  • Success - מציין אם קובץ המדיה נלכד בהצלחה.
  • FailureReason - מציין במקרה של כשל הסיבה ללכידת מדיה נכשלה.
  • Source - מציין את מקור המדיה, למשל יישום מצלמה ספציפי.
  • Action - שם פעולת המצלמה הנמצאת כעת במעקב.
  Office_Lens_LensSdk_LaunchLensAndroid

  נמדד כדי להבטיח את הפונקציונליות של מצלמה וגלריה ב- Android.

  • SessionId - מזהה מעקב אחר כל הפעלה של היישום.
  • LensSdkVersion - גירסת ה- SDK שפועלת באפליקציה.
  • TelemetryEventTimestamp - הזמן שבו אירוע או פעולה אלה הושלמו.
  • CurrentWorkFlowType - מסביר אם המשתמש היה לוכד, עורך, שומר תמונות וכו'.
  • CameraXBindUsecasesToPreview - הזמן שלקח לספריית המצלמה להציג תצוגה מקדימה של מצלמה למשתמש.
  • IsEmbeddedLaunch - שדה בוליאני המציין אם המשתמש מפעיל את הפקד במצב תמונה בתוך תמונה.
  • RecoveryMode - שדה בוליאני המציין אם הפעלה זו שוחזרה לאחר שהיישום נהרג.
  • IsDexModeEnabled - בוליאני המציין אם המכשיר תומך בתכונות של Samsung Dex.
  • IsInterimCropEnabled - שדה בוליאני המציין אם המשתמש בחר לחתוך באופן ידני כל תמונה.
  • IsMultiWindowEnabled - שדה בוליאני המציין אם ניתן להפעיל יישום במסך מפוצל.
  • IsTalkBackEnabled - בוליאני המציין אם המכשיר נמצא במצב נגישות.
  • SDKMode - המצב שבו נלכדו תמונות.
  • CameraXBindUsecasesApi - הזמן שלקח לספריית המצלמה לאתחל לפני הפעלת המצלמה.
  • LaunchPerf - מספר שלם המציין את הזמן שנדרש להפעלת היישום.
  Office_Lens_LensSdk_SaveMediaAndroid

  נמדד כדי להבטיח את הפונקציונליות של צילום תמונות/סרטוני וידאו ובחירה של קבצי מדיה מהגלריה ב- Android.

  • SessionId - מזהה מעקב אחר כל הפעלה של היישום.
  • LensSdkVersion - גירסת ה- SDK שפועלת באפליקציה.
  • TelemetryEventTimestamp - הזמן שבו אירוע או פעולה אלה הושלמו.
  • CurrentWorkFlowType - מסביר אם המשתמש היה לוכד, עורך, שומר תמונות וכו'.
  • MediaId - מזהה עבור תמונות כדי לסייע במעקב אחר הצלחת הפעולה.
  • FileSizeBeforeCleanUp - גודל הקובץ לפני ניקוי על-ידי היישום, כדי להבין כמה גודל נלכד.
  • ImageWidthBeforeCleanUp - רוחב התמונה לפני שהיא נמחקה על-ידי האפליקציה.
  • ImageHeightBeforeCleanUp - גובה התמונה לפני שהיא נמחקה על-ידי האפליקציה.
  • FileSizeAfterCleanUp - גודל הקובץ לאחר ניקוי על-ידי היישום, כדי להבין כמה דחיסה הושגה לאחר ניקוי.
  • ImageWidthAfterCleanUp - רוחב התמונה לפני שהיא נמחקה על-ידי היישום.
  • ImageHeightAfterCleanUp - גובה התמונה לאחר שהיא נמחקה על-ידי היישום.
  • Source - מגדיר מהיכן המקור של התמונה, לדוגמה נלכדה באמצעות מצלמה, יובאה מהגלריה וכן הלאה. .
  • ProcessMode - מצב המשתמש בעת שמירת התמונה על-ידי המשתמש.
  • Filter - המסנן שהוחל על התמונה.
  • FileSizeAfterSave - גודל הקובץ לאחר שהוא נשמר על-ידי המשתמש, כדי להבין את כמות הדחיסה שהושגה לאחר השמירה.
  • Reason - תיאור הכשל.
  • Duration - משך הזמן הכולל של סרטון הווידאו שהוקלט.
  • TrimmedDuration - משך הווידאו החתוך.
  • OriginalVideoFileSize - גודל קובץ הווידאו כאשר הוא נשמר במקור.
  Office_Lens_LensSdk_LaunchLensiOS

  נמדד כדי להבטיח את הפונקציונליות של מצלמה וגלריה ב- iOS.

  • Lens_SessionId - מזהה מעקב אחר כל הפעלה של היישום.
  • version - גירסת ה- SDK שפועלת באפליקציה.
  • currentWorkflowId - מסביר אם המשתמש היה לוכד תמונה, סורק מסמך, לוח ציור וכו'; או חילוץ טקסט, טבלה וכו'; מתוך תמונות.
  • LensEventName - שם האירוע, לדוגמה, Office_Lens_LensSdk_SaveMedia.
  • defaultWorkflow - מסביר את מצב ברירת המחדל שבו הופעלה מצלמה, כגון מסמך, לוח ציור, תמונה, כרטיס ביקור.
  • imageDPI - מציין את האיכות ב- DPI (נמוכה, בינונית גבוהה) שבה נלכדה מדיה.
  • isExistingUser - מציין אם המשתמש הוא משתמש חדש או משתמש קיים.
  • isFirstLaunch - בוליאני המציין אם היישום מופעל לאחר התקנה חדשה.
  • isResumeSession - מציין אם היישום הופעל עם קורות חיים או שמשתמש ביצע התחלה חדשה. (שדה בוליאני).
  • launchReason - קבע אם ההפעלה מתבצעת באמצעות מצלמה או גלריה.
  • launchWorkflowItem - שדה המציין אם האפליקציה מופעלת ממסך המצלמה או ממסך העריכה.
  • mediaCompressionFactor - פקטור שלפיו תמונות נדחסות על-ידי אפליקציה.
  Office_Lens_LensSdk_SaveMediaiOS

  נמדד כדי להבטיח את הפונקציונליות של צילום תמונות/סרטוני וידאו ובחירה של קבצי מדיה מהגלריה ב- iOS.

  • Lens_SessionId - מזהה מעקב אחר כל הפעלה של היישום.
  • version - גירסת ה- SDK שפועלת באפליקציה.
  • currentWorkflowId - מסביר אם המשתמש היה לוכד תמונה, סורק מסמך, לוח ציור וכו'; או חילוץ טקסט, טבלה וכו'; מתוך תמונות.
  • LensEventName - שם האירוע, לדוגמה, Office_Lens_LensSdk_SaveMedia.
  • mediaId - מזהה עבור תמונות כדי לסייע במעקב אחר הצלחת הפעולה.
  • source - מגדיר מהיכן המקור של התמונה, לדוגמה נלכדה באמצעות מצלמה, יובאה מהגלריה וכן הלאה.
  • mode - מצב המשתמש בעת שמירת התמונה על-ידי המשתמש.
  • filter - המסנן שהוחל על התמונה.
  • imageSize - רזולוציה של התמונה לאחר שהמשתמש שמר את התמונה.
  • imageDPI - הפחתת תמונה שהוחלה על תמונת הקובץ שנשמרה.
  • sizeinPixel - גודל התמונה בפיקסלים.
  • דיו - מספר התמונות שנשמרו עם דיו שהוחל.
  • TextSticker - מספר התמונות שנשמרו עם מדבקות טקסט שהוחלו.
  • orignalImageSize - גודל התמונה כאשר היא נלכדה על-ידי המשתמש.
  • processedImageSize - גודל התמונה כאשר היא נשמרת על-ידי המשתמש.
  • VideoEntity - מספר סרטוני הווידאו שנשמרו.
  • duration - משך הזמן הכולל של סרטון הווידאו שהוקלט.
  Office_Lens_Fallback_Android

  נמדד כדי להבטיח את הפונקציונליות של מצלמת חזרה וגלריה ב- Android.

  • Mode - המצב שבו תמונות נלכדו.
  s4l_failure_screen

  אירוע למעקב אחר תכונות מסך כשל כגון מסך כשל שיחה ומסך כשל SMS. משמש למעקב אחר תקינות שיחות PSTN ו מסכי כשל.

  • פעולה - פעולות שיש לעקוב אחריהן (מסך נפתח, מסך סגור וכדומה).
  • Location - מסך האפליקציה שבה האירוע מופעל.
  s4l_dialpad

  אירוע למעקב אחר השימוש בלוח החיוג. משמש למעקב אחר התקינות של פונקציות חשובות של לוח חיוג.

  תכונות נפוצות עבור s4l_dialpad אלה.

  • Action - שם הפעולה המסו מסומנת.
  s4l_dialpad(EmergencyCall)

  אירוע מופעל כאשר משתמש מתקשר למספר חירום. משמש למעקב אחר שימוש בהתקשרות חירום.

  • Action - המשתמש התקשר למספר חירום.
  s4l_dialpad(E911Acknowledgement)

  אירוע המופעל כאשר המשתמש מסכים למגבלות השימוש בשיחה לשעת חירום (911). משמש כדי להבטיח פונקציונליות של שיחות חירום.

  • פעולה - המשתמש הסכים למגבלות השימוש בשיחה לשעת חירום (911).
  s4l_dialpad(E911LocationConsent)

  אירוע המופעל כאשר עדכוני משתמשים מסכים לקרוא את המיקום שלהם למטרות חירום (911). משמש כדי להבטיח פונקציונליות של שיחות חירום.

  • פעולה - המשתמש עדכן את הסכמתו לקרוא את המיקום שלו למטרות חירום (911).
  • IsGranted - בין אם ניתנה הסכמה או לא.
  s4l_offers(SkypeNumberShareError)

  מופעל בעת שיתוף מספר Skype מלוח מספר Skype נכשל. משמש למעקב אחר נפח של שגיאות הרחבה של שיתוף.

  • Action - SkypeNumberShareError.
  s4l_payments

  אירוע מדידת שימוש המשמש כדי לבדוק תקינות של שירותי נקודות קצה של תשלומים. מופעל בכל פעם שקיים בקשה לרכישה של נקודת קצה פנימית או חיצונית.

  תכונות נפוצות עבור s4l_payments אלה.

  • Action - שם של פעולות מסומנות בכל סוג של תשלום.
  s4l_payments(buy_credit_click)

  מעקב אחר יעדים לרכישת אשראי, המופעל כאשר המשתמש מתחיל זרימת אשראי לרכישה. משמש למעקב אחר אתחול זרימות רכישה.

  • IsNative - אם הרכישה בוצעה בשירותים מקוריים (iOS) או דרך שירותי Skype.
  • Product - מזהה מוצר עבור מוצר שנמכר.
  • ProductCurrency - מטבע עבור מוצר שנמכר.
  • AppStoreCountry - מדינה עבור AppStore שבה המוצר נמכר.
  • TimeSpent - זמן להקדיש זמן מהמשתמש בכרטיס המוצר.
  • ButtonType - סוג לחצן שהמשתמש לחץ עליו בכרטיס המוצר.
  s4l_payments(buy_subscription_click)

  מעקב אחר יעדי רכישת מנוי, המופעלים כאשר המשתמש מתחיל זרימת מנוי רכישה. משמש למעקב אחר אתחול זרימות רכישה.

  • IsNative - אם הרכישה בוצעה בשירותים מקוריים (iOS) או דרך שירותי Skype.
  • Product - מזהה מוצר עבור מוצר שנמכר.
  • ProductCurrency - מטבע עבור מוצר שנמכר.
  • AppStoreCountry - מדינה עבור AppStore שבה המוצר נמכר.
  • TimeSpent - זמן להקדיש זמן מהמשתמש בכרטיס המוצר.
  • ButtonType - סוג לחצן שהמשתמש לחץ עליו בכרטיס המוצר.
  s4l_payments(buy_skypenumber_click)

  מעקב אחר יעדי רכישה במספרי Skype, המופעלים כאשר המשתמש מתחיל רכישה של זרימת מספר Skype. משמש למעקב אחר אתחול זרימות רכישה.

  • CountryRegion - מזהה מדינה או אזור עבור מוצר שנמכר.
  • Area - מזהה אזור עבור מוצר שנמכר.
  • קידומת - מזהה קידומת עבור מוצר שנמכר.
  • IsNative - אם הרכישה בוצעה בשירותים מקוריים (iOS) או דרך שירותי Skype.
  • Product - מזהה מוצר עבור מוצר שנמכר.
  • ProductCurrency - מטבע עבור מוצר שנמכר.
  • AppStoreCountry - מדינה עבור AppStore שבה המוצר נמכר.
  • TimeSpent - זמן להקדיש זמן מהמשתמש בכרטיס המוצר.
  • ButtonType - סוג לחצן שהמשתמש לחץ עליו בכרטיס המוצר.
  s4l_payments(purchase_dialog_open)

  מעקב אחר תיבות דו-שיח לאישור פתוחות השייכות לזרימת הרכישה. מופעל בכל פעם שחלון מוקפץ של אישור רכישה נפתח.

  • פעולה - תיבות דו-שיח לאישור פתוחות השייכות לזרימת הרכישה.
  • DialogId - מזהה של תיבת הדו-שיח הספציפית שנפתחת.
  s4l_payments(send_credit)

  מעקב אחר אירועי זרימה ושלבים במתנה של נקודות זכות של Skype. מופעל בעת הזנת הזרימה, הזכאות המוטבת מאושרת, ההזמנה נוצרת ונמסרת, ונשלחת הודעת אישור. משמש למעקב אם זרימת המתנה של נקודות זכות של Skype פועלת כראוי.

  • שלב - מעקב אחר של שלבי זרימה במתנה של נקודות זכות של Skype (EligibilityConfirm, Submit, Confirm וכולי).
  s4l_entitlement

  אירוע מדידת שימוש המשמש עבור שירותי זכאויות. משמש למעקב אחר תקינות ממשקי ה- API של הזכאות.

  תכונות נפוצות עבור s4l_entitlement מרובים.

  • Action - שם הפעולה המסו מסומנת.
  s4l_entitlement(BalanceStateNavigation)

  עקוב אחר הפתחים של לוח מצב איזון/Skype לטלפון כדי לוודא שהניווט פועל. משמש למעקב אם זרימות הרכישה של נקודות זכות של Skype ו- Skype לטלפון פועלות כראוי.

  • NavigationSource - מסך שמוביל לחלונית מצב היתרה.
  • EntitlementsCombination - סוג הזכאות שיש למשתמש (שניהם, אשראי בלבד, תתי בלבד, ללא).
  • ContentShown - איזה מסך הוצג ראשון, מסך ראשי או מסך מידע.
  s4l_entitlement(AADCPanelLoaded)

  ניטור התצוגה הנכונה של ילדים מתאימים לתוכן על מסכים הקשורים לרכישה או לצריכה של נקודות זכות.

  • navigationScreen - אילו צאצאים מסכי תוכן מתאימים מוצגים.
  • infoLinkClicked - אילו צאצאים מתאימים מסכי תוכן infolink נלחץ על-ידי המשתמש.
  kpi_inapp_activity_start

  האירוע נשלח כאשר היישום מתווסף לקידמה, שממנה אנו קובעים את המשתמשים הפעילים שלנו. מספר זה עוזר לנו לספק את השירות הטוב ביותר האפשרי באמצעות שינוי קנה מידה של תשתית, לניטור הפריסה שלנו כדי לראות אם הלקוחות שלנו מקבלים אותם ולמדוד את ההשפעה של קריסות.

  • Entry_Point - עוקב אחר האופן שבו Skype קדמה, כגון פעולה מהירה או הודעה.
  • IsUedEventProcessingEnabled - עוקב אחר דגל אם אירועים מהשירותים החדשים של Unified Event Delivery זמינים לצורך קבלה ופתרון, הדרושים להערכה של תקינות ההעברה לתשתית שירות חדשה.
  • DeviceInfo_Os_Version - המידע אודות גירסת מערכת ההפעלה חשוב מאוד לשחזר, להבין ולפתור את הבעיה הפוטנציאלית.
  kpi_message_delivered

  עוקב אחר המהימנות מקצה לקצה של מסירות הודעות.

  • Message_Type - סוג הודעה ברמה גבוהה (טקסט, תמונה, קובץ, ...).
  • MessageRawType - סוג הודעה מפורטת (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • CorrelationVector - CorrelationVector המשמש לתיאום E2E של בקשות בסביבות מבוזרות.
  • Message_Origin - המקור העיקרי שממנה הגיעה ההודעה (ChatSync/Push/LongPoll/Trouter).
  • OriginsCount - ספירת כל המקורות שבהם ההודעה הגיעה ועובדה בו-זמנית.
  • MessageAlreadySeen - דגל המציין אם הודעה כבר הגיעה במכשיר זה.
  • Delivery_Timestamp - חותמת זמן של לקוח של מסירת הודעה.
  • DeliveryDelay - הפרש זמן בין מסירת הודעות לבין חותמת זמן של הודעה מהשירות.
  • MessageStoreUsed - אם MessageStore היה בשימוש, במקרה שההודעה נמסרה באמצעות Trouter.
  • Message_Correlation_Id - מזהה מתאם הודעות ייחודי המשמש למתאם E2E בין מערכות.
  • Registration_Id - מזהה רישום מכשיר של הודעות ייחודיות.
  • Endpoint_Id - מזהה נקודת קצה ייחודי של העברת הודעות.
  • Conversation_Id - מזהה שיחה ייחודי.
  • Client_Message_Id - מזהה הודעה שנבנה בצד הלקוח של השולחים.
  • Server_Message_Id - מזהה הודעה שהוקצה על-ידי השירות.
  • MriNamespace - מרחב שמות של שיחה כדי להבין את סוג השיחה Interop, Bot, קבוצה וכו'.
  • ThreadSuffix - סיומת הליך משנה מסייעת לזהות סוג של הליך משנה שעשוי להיות רק קבוצה, בהתאם לתכונות ספציפיות או ספציפיות לתכונה (מוצפנת, oneToOne...).
  • DeviceInfo_Os_Version - המידע אודות גירסת מערכת ההפעלה חשוב מאוד לשחזר, להבין ולפתור את הבעיה הפוטנציאלית.
  browser_calling_support

  נשלח כאשר אתחול מודול השיחות נכשל, הדבר עשוי להצביע על בעיה ספציפית בדפדפן.

  • Action - תוצאת האתחול, כגון 'BrowserNotSupported'.
  • ErrorMessage - אירעה שגיאה במהלך האתחול של מודול השיחות.
  fundamentals_database_error

  נשלח כאשר מתרחשת שגיאה במסד הנתונים המקומי. שגיאות אלה נבדקות לעתים קרובות כדי לתקן את השגיאות בהפצות חדשות.

  • WebSQLCode - קוד שגיאה של WebSQL.
  • SQLiteCode - קוד שגיאה SQLite.
  • הודעה - הודעת שגיאה.
  all_notification

  במקרה של כשל בתהליך דחיפת ההודעה שאירוע זה מדווח בחזרה כדי ש- Skype יוכל לפעול אם יש מספר גבוה של כשלים.

  • Action - אירוע הבחנה של תוצאת עיבוד הודעה (IncorrectRecipient/NotProcessed/RawContentNotParsed/IgnoredAsDuplicate).
  • EventType - מזהה ספירה של סוג אירוע של דחיפת הודעות.
  • EventTypeName - שם ספירה של סוג אירוע של דחיפת הודעות.
  • SignedIn - סמן בדגל אם המשתמש מחובר.
  • TimeToProcess - זמן לעיבוד ההודעה, ההבדל בין עכשיו לבין זמן ההודעה.
  • CorrelationVector - וקטור מתאם המשמש למעקוב אחר בקשות מקצה לקצה בסביבות מבוזרות.
  push_notification

  נשלח לאחר שהגיעה הודעת דחיפה. משמש לניטור התקינות של מערכת ההודעות על-ידי השוואת כמות ההודעות המוצגות להודעות שהתקבלו.

  • EventType - מזהה סוג אירוע של דחיפת הודעות.
  • EventCode - קוד סוג אירוע של דחיפת הודעות.
  • MessageId - מזהה הודעה שהוקצה על-ידי השירות.
  • ClientMessageId - מזהה הודעה שנבנה בצד הלקוח של השולחים.
  • IsMyMessage - סמן בדגל אם הודעה קשורה להודעה של המשתמש הנוכחי.
  • Result - תוצאת עיבוד הודעות (Shown/NotShown/IgnoredAsDuplicate/...).
  • MessageCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם מקצה לקצה בין מערכות.
  • ErrorCode - קוד עבור שגיאה שאירעה במהלך העיבוד.
  • CorrelationVector - וקטור מתאם המשמש למעקוב אחר בקשות מקצה לקצה בסביבות מבוזרות.
  • EventDate - התאריך שבו התקבלה הודעת דחיפה.
  • TelemetrySentFrom - חלק מהיישום ממנו נשלחה מדידת השימוש.
  iPad_cred_migiration

  בשל המיזוג של אפליקציית Skype iPhone ו- iPad, האישורים זקוקים להעברה. אירוע זה שולח את מצב ההעברה, כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו לשדרג בהצלחה לגירסה המאוחדת.

  • isDone - מציין אם ההעברה בוצעה או לא.
  watch_connected

  מדווח אם למשתמש מחובר שעון. נמדד כדי להעריך את ההשפעה של שיפורים עתידיים.

  • isConnected - מציין אם השעון מחובר.
  סירי

  האירוע מציין ש- Siri התחיל שיחת Skype בשם המשתמש. פעולה זו מבטיחה שהשילוב של Skype עם Siri יפעל כצפוי.

  • Action - פעולה למעקב (חיפוש, שיחה).
  calendar_extension

  מנטר את היכולת של משתמשי לוח שנה של iOS לבחור את Skype כמיקום פגישה כדי להבטיח פונקציונליות.

  • פעולה - פעולה למעקב (מוצגת, נבחרת).
  engagement_popcard_event

  חבילת אירועים הקשורים לפריטים מוקפצים חינוכיים וטרנזקציאליים. לדוגמה, הצג הודעה כאשר "תקופת השימוש" השתנתה. נאסף כדי למדוד את תקינות המסירה של מידע זה.

  תכונות נפוצות עבור engagement_popcard_event אלה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • CampaignId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_CampaignId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_VariantId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_Iteration - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • PostMessageReason - עוקב אחר הצלחה וכשלים בטעינת טופס המשוב. תחת פיקוח כדי להבטיח שתוכל להגיע אלינו.
  engagement_popcard_event(PopCardDelivered)

  אירוע זה נשלח כאשר החלון המוקפץ מועבר מהמערכת ליישום.

  • DeliveryTime - מתי החלון המוקפץ נמסר מהמערכת ליישום.
  • SentTime - מתי החלון המוקפץ נשלח מהמערכת ליישום.
  • DeliveryDuration - משך מסירה מוקפץ מהמערכת אל היישום.
  • MessageId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד בין המערכת ליישום.
  • MessageCorrelationId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד בין המערכת ליישום.
  engagement_popcard_event(PopCardReceived)

  אירוע זה נשלח כאשר החלון המוקפץ מאומת על-ידי היישום.

  engagement_popcard_event(PopCardDisplay)

  אירוע זה נשלח כאשר החלון המוקפץ מוצג למשתמש.

  engagement_popcard_event(לחצן PopCardTap)

  אירוע זה נשלח כאשר מסמך מקושר או חוויה נטענים.

  • buttonIndex - מזהה ייחודי של הלחצן.
  engagement_notice_event

  חבילת אירועים הקשורים להודעות חינוכיות וטרנזקציות בלוח "התראות". לדוגמה, הצג הודעה לאחר סיום עסקת אשראי הרכישה. נאסף כדי למדוד את תקינות המסירה של מידע זה.

  תכונות נפוצות עבור engagement_notice_event מרובים.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • CampaignId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_CampaignId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_VariantId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_Iteration - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • PostMessageReason - עוקב אחר הצלחה וכשלים בטעינת טופס המשוב. תחת פיקוח כדי להבטיח שתוכל להגיע אלינו.
  engagement_notice_event(הודעה מותאם)

  אירוע זה נשלח כאשר ההודעה נמסרת מהמערכת ליישום.

  • DeliveryTime - מתי ההודעה נמסרה מהמערכת ליישום.
  • SentTime - מתי נשלחה ההודעה מהמערכת ליישום.
  • DeliveryDuration - משך מסירה מוקפץ מהמערכת אל היישום.
  • MessageId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד בין המערכת ליישום.
  • MessageCorrelationId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד בין המערכת ליישום.
  engagement_notice_event(NoticeReceived)

  אירוע זה נשלח כאשר ההודעה מאומתת על-ידי היישום.

  engagement_notice_event(NoticeTapCard)

  אירוע זה נשלח כאשר מסמך מקושר או חוויה נטענים.

  engagement_push_notification_event

  חבילת אירועים הקשורים להודעות מערכת חינוכיות וטרנזקציות. לדוגמה, הצג הודעה לאחר סיום עסקת אשראי הרכישה. נאסף כדי למדוד את תקינות המסירה של מידע זה.

  תכונות נפוצות עבור engagement_push_notification_event מרובים.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • CampaignId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_CampaignId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_VariantId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • T_Iteration - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת המסירה.
  • PostMessageReason - עוקב אחר הצלחה וכשלים בטעינת טופס המשוב. תחת פיקוח כדי להבטיח שתוכל להגיע אלינו.
  engagement_push_notification_event(PushNotificationDelivered)

  אירוע זה נשלח כאשר הודעת המערכת נמסרת מהמערכת ליישום.

  • DeliveryTime - מתי הועברה הודעת המערכת מהמערכת ליישום.
  • SentTime - מתי נשלחה הודעת המערכת מהמערכת ליישום.
  • DeliveryDuration - משך מסירה מוקפץ מהמערכת אל היישום.
  • MessageId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד בין המערכת ליישום.
  • MessageCorrelationId - אחד מזהים המאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד בין המערכת ליישום.
  engagement_push_notification_event(PushNotificationReceived)

  אירוע זה נשלח כאשר הודעת המערכת מאומתת על-ידי היישום.

  engagement_push_notification_event(PushNotificationDisplayed)

  אירוע זה נשלח כאשר הודעת המערכת מוצגת למשתמש.

  engagement_push_notification_event(PushNotificationTap)

  אירוע זה נשלח כאשר מסמך מקושר או חוויה נטענים.

  engagement_guest_upsell

  חבילת אירועים הקשורים לפרסום חוויית 'פגוש כעת' שמציעה את השלבים הבאים.

  תכונות נפוצות עבור engagement_guest_upsell אלה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • Type - סוג הצעות השלבים הבאים המוצגות בלקוח.
  engagement_guest_upsell(UpsellPanelPresented)

  הצעות השלבים הבאים מוצגות.

  engagement_guest_upsell(התחלה)

  המשתמש התחיל בתהליך הכניסה/ההרשמה מההצעות לשלבים הבאים. נאסף כדי למדוד את התקינות של תהליך הכניסה/ההרשמה מזרימת משתמש אורח.

  engagement_guest_upsell(SisuFinished)

  המשתמש סיים להיכנס/להיכנס מהצעות השלבים הבאים. נאסף כדי למדוד את התקינות של תהליך הכניסה/ההרשמה מזרימת משתמש אורח.

  engagement_banner

  חבילת אירועים הקשורים להצעות לשלבים הבאים חינוכיים. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת ההצעות בשלבים הבאים חינוכיות.

  תכונות נפוצות עבור engagement_banner אלה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • BannerType - סוג ההצעה של השלבים הבאים המוצגת בלקוח.
  engagement_banner (מוצג)

  הצעות השלבים הבאים מוצגות.

  engagement_banner(לחיצה)

  אירוע זה נשלח כאשר חוויה מקושרת נטענת.

  engagement_tooltip(תצוגה)

  תיאור כלי חינוכי מוצג.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • TooltipType - סוג תיאור הכלי החינוכי המוצג בלקוח.
  engagement_settings

  מדידת ביטול ההצטרפות של עצות & טריקים. המספר מושווה לעצות שנשלחו כדי & כדי לוודא שאנחנו לא עוסקים במשתמשים שבטלו את הצטרפותם.

  • Source - מזהה ייחודי של העצות & ההגדרה.
  • IsToggled - עצות חדשות & הגדרת ערך שהשתנה על-ידי המשתמש.
  engagement_coach_mark_event

  חבילת אירועים הקשורים בתיאורי כלים חינוכיים. לדוגמה, אנו מציגים תיאור כלי כדי ללמד את המשתמש כיצד להשתמש בפקדים שונים במהלך השיחה. נאסף כדי למדוד את התקינות של תיאורי הכלים המוצגים.

  תכונות נפוצות עבור engagement_coach_mark_event אלה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • CoachMarkType - מזהה ייחודי של תיאור הכלי החינוכי.
  • Error - סוג השגיאה במקרה שמתרחשת שגיאה במהלך הצגת תיאור כלי.
  • ErrorDescription - תיאור שגיאה במקרה שמתרחשת שגיאה במהלך הצגת תיאור כלי.
  engagement_coach_mark_event(פתיחה)

  נשלח כאשר תיאור כלי חינוכי נפתח.

  engagement_coach_mark_event(העלם)

  נשלח כאשר תיאור הכלי החינוכי הודחק.

  join_conversation

  חבילת אירועים המנטרת את הפונקציונליות של משתמשים מחוברים מצטרפים לשיחה.

  תכונות נפוצות עבור join_conversation אלה.

  join_conversation(JoinGroupConversation)

  מידע אודות הצלחה בהצטרפות לשיחה. הנתונים משמשים למעקב אחר יחס ההצלחה.

  • ExistingMember - מידע אמת או שקר אם כבר קיים חבר הצטרפות. הנתונים דרושים כדי להבחין בין יחס ההצלחה לממברים קיימים וחדשים, מכיוון שהוא מסייע באבחון בעיות פוטנציאליות.
  • IsMeetNowThread - המידע משמש כדי להיות מסוגל להפריד בין יחס ההצלחה לבין בעיות פוטנציאליות עם סוג חדש של שיחה מהירה "פגוש כעת" והבעיות הסטנדרטיות.
  • Action - מידע אודות מצב ההזמנה, כגון הצטרפות הצליחה או בעיית זמן קצוב.
  • JoinLinkOrigin - המידע אודות המקום שבו נוצר קישור הצירוף. חשוב לוודא אם כל השיטות ליצירת הקישורים פועלות כראוי. אם תהיה שחרור לא פענוח, ייתכן שהקישורים לא ייווצרו כראוי.
  • PreSisu - מידע אודות ההרשאה בעת שימוש בקישור. האמת או ערך שקר מועבר כדי ללכוד בעיות פוטנציאליות בתהליך כאשר ייתכן שיהיה צורך באישור.
  • NavigationConversationOrigin - מידע אודות המקור שבו המשתמש מנסה להצטרף לשיחה. המידע נדרש כדי לזהות בעיות פוטנציאליות בזרימות ספציפיות.
  • BrowserOrigin - המידע אודות השיטה המשמשת להצגת הקישור שהמשתמש יכול ללחוץ עליו כדי להצטרף לשיחה בדפדפן. הוא משמש למעקב אחר התקינות של כל שיטה.
  • ConversationId - המידע המאפשר להבחין בין שיחה שונה משמש כדי לקבוע אם לדוגמה 10 משתמשים נתקלו בבעיה בהצטרפות לאותה שיחה או אם זו היתה 10 שיחות שונות שגרמו לבעיות או לעקוב אחר המצב שבו קיימות בעיות מרובות עם אותה שיחה.
  join_conversation(AddMemberToThreadError)

  מידע אודות הבעיה בהצטרפות לשיחה. מתבצע מעקב אחר נתוני השליחה כדי לעקוב אחר סוגי הבעיות שמתרחשות בעת הצטרפות לשיחות.

  • StatusCode - קוד המצב הוא מספר המציין את בסיס הבעיה בהצטרפות, לדוגמה, בעיה בשרת.
  • StatusText - מידע תיאורי אודות הבעיה כדי לעקוב אחר המצב כאשר ההצטרפות אינה אפשרית כאשר הפגישות כבר כוללות ממברים רבים מדי או ששיחה זו לא נמצאה וגרם לכשל.
  • ContextId - פרטי מזהה הקשר משמשים כדי להבחין אם 10 הבעיות שדווחו קושרו לאותה שיחה, או ש- 10 דוחות אלה התרחשו עבור 10 שיחות שונות.
  • ErrorCode - קוד שגיאה של כשל הוא ערך מספרי המחובר לבעיה ספציפית שאובחן בעבר. הוא משמש לקיבוץ הדוחות אודות בעיות בהצטרפות ל- Reoccurance של הכשלים ולניטור שלהם.
  • ErrorMessage - תיאור שגיאת הכשל הוא מידע תיאורי אודות הבעיה שהתרחשה.
  • Action - מידע אודות מצב ההזמנה, כגון הצטרפות הצליחה או בעיית זמן קצוב.
  • JoinLinkOrigin - המידע אודות המקום שבו נוצר קישור הצירוף. חשוב לוודא אם כל השיטות ליצירת הקישורים פועלות כראוי. אם תהיה שחרור לא פענוח, ייתכן שהקישורים לא ייווצרו כראוי.
  • PreSisu - מידע אודות ההרשאה בעת שימוש בקישור. האמת או ערך שקר מועבר כדי ללכוד בעיות פוטנציאליות בתהליך כאשר ייתכן שיהיה צורך באישור.
  • NavigationConversationOrigin - מידע אודות המקור שבו המשתמש מנסה להצטרף לשיחה. המידע נדרש כדי לזהות בעיות פוטנציאליות בזרימות ספציפיות.
  • BrowserOrigin - המידע אודות השיטה המשמשת להצגת הקישור שהמשתמש יכול ללחוץ עליו כדי להצטרף לשיחה בדפדפן. הוא משמש למעקב אחר התקינות של כל שיטה.
  • ConversationId - המידע המאפשר להבחין בין שיחה שונה משמש כדי לקבוע אם לדוגמה 10 משתמשים נתקלו בבעיה בהצטרפות לאותה שיחה או אם זו היתה 10 שיחות שונות שגרמו לבעיות או לעקוב אחר המצב שבו קיימות בעיות מרובות עם אותה שיחה.
  join_guest

  חבילת אירועים המנטרת את הפונקציונליות של משתמשים אורחים מצטרפים לשיחה.

  תכונות נפוצות עבור join_guest אלה.

  join_guest(GuestCreationError)

  המידע נשלח כאשר יצירת חשבון משתמש אורח נכשלת.

  • RequestId - המידע אודות מזהה הבקשה משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בו מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • TimedOut - המידע אודות חריגה ממגבלת הזמן. שליחת הנתונים עשויה להיות רק אמת או שקר.
  • StatusCode - קוד המצב הוא מספר המציין את בסיס הבעיה בהצטרפות, לדוגמה, בעיה בשרת.
  • Url - המידע אודות כתובת ה- URL משמש לאימות הסיבה לכך שהמשתמש האורח נתקל בבעיה בהצטרפות.
  • Action - המידע אודות מצב ההצטרפות כסורח, המאפשר לזהות את הבעיות ואת יחס ההצלחה בכל שלב. לדוגמה, הוא שולח את המידע אודות הצלחה או כישלון במהלך יצירת הפגישה או הכניסה כניסיון אורח.
  join_guest(GuestCreationSuccess)

  המידע נשלח כאשר חשבון משתמש אורח נוצר בהצלחה. מתבצע מעקב אחר חישוב יחס ההצלחה ולזיהוי בעיות פוטנציאליות.

  • Action - המידע אודות מצב ההצטרפות כסורח, המאפשר לזהות את הבעיות ואת יחס ההצלחה בכל שלב. לדוגמה, הוא שולח את המידע אודות הצלחה או כישלון במהלך יצירת הפגישה או הכניסה כניסיון אורח.
  join_guest(GuestLoginAvailable)

  המידע על האפשרות להצטרף לפגישה כמשתמש אורח.

  • Action - המידע אודות מצב ההצטרפות כסורח, המאפשר לזהות את הבעיות ואת יחס ההצלחה בכל שלב. לדוגמה, הוא שולח את המידע אודות הצלחה או כישלון במהלך יצירת הפגישה או הכניסה כניסיון אורח.
  join_guest(GuestLoginAttempt)

  המידע שמשתמש אורח ניסה להצטרף לשיחה. חשוב לעקוב אחר מידע מאחר שהוא מעניק את ה אפשרות לעקוב אחר יחס ההצלחה עבור ניסיונות מוצלחים ולא מוצלחים.

  • Action - המידע אודות מצב ההצטרפות כסורח, המאפשר לזהות את הבעיות ואת יחס ההצלחה בכל שלב. לדוגמה, הוא שולח את המידע אודות הצלחה או כישלון במהלך יצירת הפגישה או הכניסה כניסיון אורח.
  join_guest(GuestMeetingCreationServiceError)

  המידע אודות כשל ביצירת פגישת אורח הנגרם על-ידי הבעיה בשירות.

  • RequestId - המידע אודות מזהה הבקשה משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בו מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • TimedOut - המידע אודות חריגה ממגבלת הזמן. שליחת הנתונים עשויה להיות רק אמת או שקר.
  • StatusCode - קוד המצב הוא מספר המציין את בסיס הבעיה בהצטרפות, לדוגמה, בעיה בשרת.
  • Url - המידע אודות כתובת ה- URL משמש לאימות הסיבה לכך שהמשתמש האורח נתקל בבעיה בהצטרפות.
  join_link_resolution

  חבילת אירועים המנטרת את הפונקציונליות של השימוש בקישור הצטרפות.

  תכונות נפוצות עבור join_link_resolution מרובים.

  join_link_resolution(JoinLinkResolutionError)

  המידע אודות הבעיה בקישור הצטרפות.

  • ResolutionError - מידע אודות מקור הבעיה בהצטרפות באמצעות הקישור. ייתכן שיש בעיה לדוגמה בזיהוי הליך משנה נתון.
  • Action - המידע אודות המצב של ניסיון הפעולה, נסיון הפעולה או השגיאה. המידע משמש לחישוב יחס ההצלחה.
  join_link_resolution(ShortIdResolutionServiceSuccess)

  המידע אודות יצירה של מזהה קצר עבור קישור קצר. נתונים אלה נשלחים כדי לחשב את יחס ההצלחה ולעקוב אחר התפקוד התקין של שירות זה.

  • ShortId - המידע אודות המזהה הקצר משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • ConversationId - המידע אודות מזהה הכיסוי משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • Action - המידע אודות המצב של ניסיון הפעולה, נסיון הפעולה או השגיאה. המידע משמש לחישוב יחס ההצלחה.
  join_link_resolution(ShortIdResolutionServiceError)

  המידע אודות בעיות ביצירת מזהה קצר עבור קישור קצר. מתבצע מעקב אחר בעיות בהצטרפות לפגישות באמצעות הקישור.

  • RequestId - המידע אודות מזהה הבקשה משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בו מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • TimedOut - המידע אודות חריגה ממגבלת הזמן. שליחת הנתונים עשויה להיות רק אמת או שקר.
  • StatusCode - קוד המצב הוא מספר המציין את בסיס הבעיה בהצטרפות, לדוגמה, בעיה בשרת.
  • ShortId - המידע אודות המזהה הקצר משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • ConversationId - המידע אודות מזהה הכיסוי משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • Action - המידע אודות המצב של ניסיון הפעולה, נסיון הפעולה או השגיאה. המידע משמש לחישוב יחס ההצלחה.
  join_link_retrieval

  חבילת אירועים המנטרת את הפונקציונליות של יצירת קישורי צירוף.

  תכונות נפוצות עבור join_link_retrieval מרובים.

  • Action - המידע אודות ההצלחה או הכשל עם אחזור קישור צירוף.
  join_link_retrieval(JoinLinkRetrievalServiceSuccess)

  האירוע נשלח כאשר קישור ההצטרפות נוצר בהצלחה. מידע זה נשלח כדי לעקוב אחר יחס ההצלחה.

  • ConversationId - המידע אודות מזהה הכיסוי משמש כדי להיות מסוגל לזהות הצלחות ובעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה תריסר פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • ShortId - המידע אודות המזהה הקצר משמש כדי לזהות הצלחות ובעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה תריסר פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מהבעיה כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  join_link_retrieval(JoinLinkRetrievalServiceError)

  האירוע נשלח כאשר קישור ההצטרפות נוצר ללא בהצלחה. מתבצע מעקב אחר מידע זה כדי לזהות בעיות כלשהן עם פונקציית שירות.

  • RequestId - המידע אודות מזהה הבקשה משמש כדי להיות מסוגל לזהות את הבעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה עשרות פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בו מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • IsTimedOut - המידע אודות חריגה ממגבלת הזמן. שליחת הנתונים עשויה להיות רק אמת או שקר.
  • StatusCode - קוד המצב הוא מספר המציין את בסיס הבעיה בהצטרפות, לדוגמה, בעיה בשרת.
  • Url - המידע אודות כתובת ה- URL משמש לאימות הסיבה לכך שהמשתמש האורח נתקל בבעיה בהצטרפות.
  • ConversationId - המידע אודות מזהה הכיסוי משמש כדי להיות מסוגל לזהות הצלחות ובעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה תריסר פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מה מצב כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  • ShortId - המידע אודות המזהה הקצר משמש כדי לזהות הצלחות ובעיות המתרחשות מחדש במצב אם המשתמש מנסה להצטרף לשיחה תריסר פעמים עקב בעיה מסוימת ולהבחין בה מהבעיה כאשר אותן בעיות מתרחשות עבור עשרות משתמשים שונים.
  navigation_deeplink(OpenDeepLink)

  אירוע שנשלח בעת ניסיון לפתור קישור גישה מבחוץ ליעד בתוך Skype.

  • JoinLinkPath - מיידע אותנו, שקישור הגישה שאנו מעבדים הוא JoinLink והיכן הוא מגיע (בתוך היישום או מחוצה לו).
  • UrlAction - פרמטר כתובת ה- URL של הפעולה של קישור גישה ל- Skype, המציין באילו סוגי פעולות משתמש מנסה להשתמש. לדוגמה, בקישור "skype:?action=captureavatar", captureavatar הוא UrlAction והוא יפתח את תיבת הדו-שיח של לכידת אוואטאר.
  • TabName - שם הכרטיסיה, כעת תמיד 'היום'.
  • UrlParamSource - מקור הקישור, עוזר לנו לזהות מהיכן הגיעה הבקשה.
  • LinkType - סוג קישור הזמנה, לדוגמה 'buddy'.
  • Action - השם של אירוע Acccess Link הנמצא כעת במעקב.
  message_sent

  עוקב אחר מצב שבו המשתמש שולח הודעה, המשמש להערכה של מדדי תקינות מסירת הודעות מקצה לקצה.

  • ReceiverMri - זהות טכנית של מקבל המשמשת בין שירותי צ'אט.
  • ReceiverUserId - מזהה Skype של מקבל.
  • ClientMessageId - מזהה הודעה שנבנה בצד הלקוח של השולחים.
  • EndpointId - מזהה נקודת קצה ייחודי של העברת הודעות.
  • RegistrationId - מזהה רישום מכשיר ייחודי.
  • OneOnOneThreadId - מזהה הליך משנה ייחודי 1:1 במקרה שההודעה נשלחה לשיחה של אחד על אחד.
  • CharacterCount - ספירת תווי תוכן של הודעה (מחיקת> -0).
  • PostSource - מקור רשומת הודעה, שם המקום שבו הבקשה להודעה אותחלה.
  • EmoticonCount - ניטור ספירת סמלי ההבעה המסופקים על-ידי Skype בהודעה כדי להבטיח ש סמלי ההבעה של Skype פועלים.
  • NativeEmojiCount - ניטור ספירת סמלי ה- Emoji ש- Skype אינו מספק בהודעה כדי להבטיח ש- Emoji אלה פועלים גם כן.
  • HasWikiMarkup - ניטור תקינות ושימוש באפשרויות עריכה נוספות עבור הודעות.
  • DirectMentionCount - ניטור השימוש של אזכור משתמשים מסוימים.
  • HasAllMention - ניטור השימוש ב- אזכור של כל המשתתפים בצ'אט.
  • IsBingBotConversation - סמן בדגל אם Bing bot הוא משתתף בשיחה.
  • HasBingBotMention - סמן בדגל אם Bing bot הוזכר בהודעה.
  • MessageCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין מערכות.
  • MessageType - סוג הודעה ברמה גבוהה (טקסט, תמונה, קובץ, ...).
  • MessageRawType - סוג הודעה מפורטת (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • IsOwnMessage - דגל המציין שהמשתמש הוא שולח הודעה קשורה.
  • ConversationId - מזהה שיחה ייחודי.
  • IsBotConversation - סימון בדגל אם השיחה היא באמצעות Bot.
  • IsGroupConversation - סימון בדגל אם השיחה היא שיחה קבוצתית.
  • IsEncryptedConversation - סמן בדגל אם שיחה היא שיחה פרטית.
  • IsBookmarkConversation - סימון בדגל אם השיחה היא שיחת סימניות.
  • IsMeetNowThread - סמן בדגל אם השיחה היא 'פגוש כעת'.
  • MriNamespace - מרחב שמות של שיחה כדי להבין את סוג השיחה Interop, Bot, קבוצה וכו'.
  • ThreadSuffix - סיומת הליך משנה מסייעת לזהות סוג של הליך משנה שעשוי להיות רק קבוצה, בהתאם לתכונות ספציפיות או ספציפיות לתכונה (מוצפנת, oneToOne...).
  message_read

  עוקב אחר הקריאה של הודעה בשיחות 1:1, המשמשות כחלק מההגדרה של משתמש פעיל.

  • MessageCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין מערכות.
  • MessageRawType - סוג הודעה מפורטת (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • IsOwnMessage - דגל המציין שהמשתמש הוא שולח הודעה קשורה.
  • ConversationId - מזהה שיחה ייחודי.
  • IsBotConversation - סימון בדגל אם השיחה היא באמצעות Bot.
  • IsGroupConversation - סימון בדגל אם השיחה היא שיחה קבוצתית.
  • IsEncryptedConversation - סמן בדגל אם שיחה היא שיחה פרטית.
  • IsBookmarkConversation - סימון בדגל אם השיחה היא שיחת סימניות.
  • IsMeetNowThread - סמן בדגל אם השיחה היא 'פגוש כעת'.
  • MriNamespace - מרחב שמות של שיחה כדי להבין את סוג השיחה Interop, Bot, קבוצה וכו'.
  • ThreadSuffix - סיומת הליך משנה מסייעת לזהות סוג של הליך משנה שעשוי להיות רק קבוצה, בהתאם לתכונות ספציפיות או ספציפיות לתכונה (מוצפנת, oneToOne...).
  messaging_pes

  עוקב אחר אירועי אינטראקציה עם בורר pes (בחירת כרטיסיות הבעה/gif/moji, זמן פתיחה).

  people_presence_error

  אם המשתמש רצה לשנות את מצב הנוכחות (מקוון, לא מקוון, עסוק וכו') וליישום לא היתה אפשרות לעבד את המשאלה בהצלחה, חשוב לדווח על כל בעיה.

  • Origin - מידע אודות הרכיב של היישום ששימש לשינוי מצב הנוכחות. מידע זה חשוב כדי לראות איזה רכיב של היישום גרם לבעיות.
  people_presence_failure

  מידע אודות סוגי כשלים שהמשתמש מקבל בעת הבאת מצב נוכחות או הגדרתו.

  • ServiceType - מידע איזה ספק שירות נכשל ב- CS או ב- UPS.
  • Scenario - מכיוון שהשיטה שפרסמה פריט זה מעבירה את כל בקשות הנוכחות שחשוב להבין אילו מהן נכשלו.
  • StatusCode - קוד מצב תגובה של Http.
  • StatusText - טקסט מצב תגובה של Http.
  • DidTimeOut - המידע "כן" או "לא" אם הבעיה גורמת לזמן קצוב.
  • Url - כתובת URL מקרצף של PII של ה- API.
  • Method - פעולת שירות Http.
  • CorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין מערכות.
  my_presence

  מידע המשמש כדי להבטיח את מידת הדיוק של הבאת המשתמש והגדרתו.

  • UpsStatus - הנוכחות הגיעה מ- UPS.
  • CsStatus - הנוכחות הגיעה משירות הצ'אט.
  • CsCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין שירות לקוח לצ'אט.
  • UpsCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין לקוח ל- UPS(שירות נוכחות אוניברסלי).
  • Scenario - מאחר ושתי שיטות משתמשות באירוע זה, עלינו לדעת איזו מהשיטות היא ה- Intiator.
  presence_for_mris

  מידע המשמש כדי להבטיח את מידת הדיוק של נוכחות אנשי קשר מוצגים.

  • סה"כ - מספר המשתמשים שקיבלנו את הנוכחות שלהם.
  • Same - מספר המשתמשים שהיו להם את אותן נוכחות הן מ- UPS והן מ- CS של השירות.
  • CsCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין שירות לקוח לצ'אט.
  • UpsCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין לקוח ל- UPS(שירות נוכחות אוניברסלי).
  people_syncAddressBookDialog

  ערכת מידע אודות התהליך של טעינת תיבת הדו-שיח של פנקס הכתובות. הוא מורכב מהשדות המתארים שלבים עוברים כדי לטעון את תיבת הדו-שיח כראוי. המצב של כל שלב הוגדר כ- True/הוענק אם השלב עבר היטב או False/נדחה אם הוא נכשל או שהוא עדיין לא בוצע. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת הייבוא של פנקס הכתובות.

  • DidPressNextOnValueProp - שדה זה מאשר אם מישהו לחץ על לחצן "הבא". ניתן להגדיר שדה זה לערך True או False בלבד.
  • DidHavePermission - שדה זה מודיע על ההרשאה שהוענקה על-ידי המשתמש לסינכרון עם אנשי הקשר. ניתן להגדיר אותו לערך מוענק או False בלבד.
  • DidPromptBefore - DidPromptBefore מעביר את המידע אם המשתמש נשאל על סינכרון אנשי קשר בעבר.
  • DidRequestPermission - שדה זה מודיע אם המשתמש התבקש להעניק את ההרשאה לסנכרן את אנשי הקשר. ניתן להגדיר שדה זה לערך True או False בלבד.
  • DidGrantPermission - אם המשתמש העניק את ההרשאה להשתמש ברשימת אנשי הקשר, שדה זה יוגדר כ- True. במקרה השני, זה יהיה שקר.
  • DidStartSync - המידע אודות התחלת תהליך הסינכרון של רשימת אנשי הקשר. ניתן להגדיר אותו כערך True או False בלבד.
  • DidVisitPrivacyStatement - שדה זה מוגדר ל- True אם המשתמש ביקר בהצהרת הפרטיות. ערך ברירת המחדל של שדה זה הוא False.
  • DidSeeLearnMoreButton - שדה זה שולח את הערך True כאשר ניתן להגדירו כערך True או False בלבד.
  • DidVisitLearnMorePopup - אם המשתמש ביקר בחלון המוקפץ 'מידע נוסף', ערך זה יוגדר כ- True אם לא הוא יהיה False.
  • Origin - מיקום שבו המשתמש היה כאשר תיבת הדו-שיח הופעלה.
  • Duration - משך הזמן שחלף בין פתיחה וסגירה של תיבת הדו-שיח.
  • OnboardingDisplayOrder - מספר מיקום תיבת דו-שיח במהלך צירוף.
  • OnboardingStepsCount - מספר שלבי הצירוף.
  • Exit - סוג סגירה של תיבת דו-שיח.
  • IsNewUser - השדה מתאר אם המשתמש חדש.
  people_contacts_action(אנשי קשר)

  אנו מודדים את היחס בין כישלונות והצלחות של סינכרון רשימת אנשי קשר כדי לקבוע את תקינות היישום.

  • IsFromServer - חשוב להבין את מקור הבעיה הפוטנציאלית.
  • ErrorCode - קוד השגיאה הספציפי לזיהוי סוג השגיאה.
  • Action - סוג הפעולה שבוצעה, כגון קבלת רשימת אנשי קשר, הוספת איש קשר, הסרת איש קשר וכו'.
  • Status - המצב של הפעולה שבוצעה, הוא יכול להיות שגיאה או הצלחה.
  settings_privacy(SendFullTelemetry)

  המידע על העדפות המשתמש שולח את כל מדידת השימוש הנדרשת והאופציונלית כדי לסייע בשיפור Skype.

  • DidGrantPermission - מידע אודות מתן ההרשאה לשליחת כל מידע מדידת השימוש. זה יכול להיות רק "כן" או "לא".
  • Origin - המקום, רכיב היישום שבו הוצגה האפשרות.
  • Action - המקום, סוג הפעולה שהתחילה את הרישום של המידע.
  chat_service_bundle_processing_failure

  מידע אודות בעיה בעיבוד החבילה שבוצעה של המשימות לעדכון ולסינכרון המידע אודות כנסים, הודעות וכו'.

  • description - המידע לגבי השלב בו אירעה הבעיה בעת עיבוד או קדם עיבוד.
  messaging_e2ee

  קבוצת אירועים המנטרים את תקינות התכונה 'שיחה פרטית' כדי להבטיח הצפנת עבודה.

  תכונות נפוצות עבור messaging_e2ee מרובים.

  • Action - סוג האירוע כגון Invite, Accept, Confirm, Reject, DecryptionFailure, EncryptionFailure.
  • Status - התוצאה הסופית של יצירת החיבור. יכול להיות רק שני ערכים הצלחה או כישלון.
  • Reason - המידע הנוסף אודות מקור הבעיה האפשרי.
  messaging_e2ee(אשר)

  אירוע אישור להקמה מוצלחת של שיחה מוצפנת. המידע נאסף כדי לחשב את יחס ההצלחה ולעקוב אחר תקינות השירות.

  • IsAutoConfirm - מידע אודות יצירת סוף השיחה המוצפנת לסיום.
  messaging_e2ee(דחה)

  אירוע שנשלח כאשר יצירת השיחה המוצפנת נכשלה. בהשוואה לאירועים שהצליכו לזהות כשלים בתשתית.

  • RejectionReason - המידע אודות מקור הבעיה בשיחה המוצפנת. לדוגמה, אם זה היה משתמש שדחה מרצון להצטרף לשיחה במצב פרטי (מוצפן) או שהוא נתקל בבעיה בהצפנה/פענוח ולא קשור לפעולת המשתמש כלל.
  messaging_e2ee(נסה שנית)

  המידע אודות הניסיון החוזר כדי ליצור את החיבור.

  • RetryType - המידע אודות סוג הניסיון החוזר.
  messaging_e2ee(EncryptionFailure)

  המידע אודות הבעיה בתהליך ההצפנה.

  messaging_e2ee(DecryptionFailure)

  המידע אודות הבעיה בתהליך הפענוח.

  people_census

  מדידת השימוש של האוכלוסיה מכילה סיכום של ספירות אנשי הקשר וספירות שונות של שיחות, כגון כמה אנשי קשר של Skype או טלפון יש לך או כמה שיחות מוצפנות השתתפת שבהם. מידע זה תומך בזיהוי תכונות קריטיות.

  • ConversationsCountTotal - מספר השיחות הכוללות הידועות למשתמש.
  • ConversationsCountDisplayable - מספר כל השיחות הניתנות להצגה, כי שיחות מסוימות אינן מוצגות (ריקות, המשתמש אינו חבר עוד, חסום וכולי).
  • ConversationsCountDisplayed - מספר השיחות המוצגות, קבוצת משנה של שיחה הניתנת להצגה, בהתאם לתנאים הנוכחיים לסינון.
  • RecentListConversationsCount - מספר השיחות האחרונות הכוללות.
  • RecentListSkype1on1ConversationsCount - מספר שיחות 1on1.
  • RecentListSkypeGroupConversationsCount - מספר השיחות הקבוצתיות.
  • RecentListSkypeBotConversationsCount - מספר שיחות Bot.
  • RecentListPstnConversationsCount - מספר שיחות PSTN.
  • RecentListPrivateConversationsCount - מספר השיחות הפרטיות.
  • RecentListConversationsWithTabsCount - מספר השיחות המוצגות למשתמש.
  • RecentListOtherConversationsCount - מספר השיחות שלא כוללות בוטים, 1on1, PSTN, פרטי או קבוצה.
  • Muted1on1ConversationsCount - מספר שיחות 1on1 מושתקות.
  • MutedGroupConversationsCount - מספר השיחות הקבוצתיות המושתקות.
  • SmartMutedConversationsCount - מספר השיחות החזותיות המושתקות.
  • TranslatedConversationsCount - מספר השיחות שהמשתמש בחר להצטרף לתרגום.
  • ManuallyAddedContactsCount - מספר הפרופילים שנוספים באופן ידני על-ידי המשתמש.
  • BlockedContactsCount - מספר הפרופילים שנחסמו על-ידי המשתמש.
  • BotsContactsCount - מספר הבוטים שנוספו על-ידי המשתמש.
  • FavoritesContactsCount - מספר הפרופילים שסומנו כפריטים שנבחרו.
  • AllNonBlockedContactsCount - מספר הפרופילים הכוללים שאינם חסומים על-ידי המשתמש.
  • OneWayShortCircuitContactsCount - מספר הפרופילים המוצעים למשתמש.
  • TwoWayShortCircuitContactsCount - מספר הפרופילים שגילם עולה על ינו 2017 שנוספו באופן אוטומטי כידידים.
  • PstnContactsCount - מספר אנשי הקשר של הטלפון של המשתמש.
  • EngagedContactsCount - מספר הפרופיל שהמשתמש ערך איתו שיחה ב- 30 הימים האחרונים.
  • AllShownContactsCount - מספר הפרופילים הכולל שיש למשתמש.
  • RemovedAuthorizedContactsCount - מספר הפרופיל המורשים אך לא נוספו באופן ידני על-ידי המשתמש.
  messaging_notification

  מידע על הודעות מוקפצות המשמש עבור מהימנות מקצה לקצה, מעקב אחר מסירת הודעות עד הודעה למשתמש על כך.

  • NotificationAction - פעולת ההודעה, היא יכולה להיות InterruptUser, InformUserExternal, Ignore.
  • IsSystemNotification - ערך בוליאני שמציין אם ההודעה היא הודעת מערכת.
  • Action - פעולת ההודעה, היא יכולה להיות הקישה, פנורמית, התעלמות, מוצגת, QuickAction.
  • ToastType - סוג ההודעה, הוא יכול להיות ציטוט, אזכור, RegularMessage, SystemAlert, Reaction, AddToConversation, ScheduledCall.
  • IsGroupConversation - ערך בוליאני המציין אם ההודעה קשורה לשיחה קבוצתית.
  • ConversationId - מזהה שיחה ייחודי אל.
  messaging_share_to_skype

  אירוע העוקבת אחר מידע אודות השימוש בשיתוף בתכונת Skype.

  • פעולה - פעולה למעקב (שיתוף, פתיחה).
  • IsSharedToContact - בודק אם הקובץ משותף עם איש קשר.
  • ErrorCode - קוד השגיאה הספציפי לזיהוי סוג השגיאה.
  • IsSendingVideo - בודק אם התוכן המשותף הוא סרטון וידאו.
  • IsSendingImage - בודק אם התוכן המשותף הוא תמונה.
  • Type - עוקב אחר סוג התוכן המשותף.
  messaging_action

  אירוע שהמשתמש עושה בהודעות כדי להבין את התקינות והשימוש באינטראקציות בסיסיות של הודעות.

  תכונות נפוצות עבור messaging_action אלה.

  • Action - סוג פעולת ההודעה שבוצעה (Copy/Edit/Delete/Forward/Quote...).
  • Origin - רכיב יישום, המקום שממנו נוצרו פעולות ההודעה.
  • TimeToActionDuration - הפרש זמן בין זמן שליחה מקורי של הודעה לעומת פעולת הודעת משתמש.
  • DocId - מזהה מסמך במקרה של ביטול או ניסיון חוזר לשליחת הודעה שנכשלה, מאחר שהוא יספק תובנות נוספות לגבי סיבת הכשל.
  • SearchSelectionUsedAfterHintShown - מציין אם רמז החיפוש של bing הוצג בהודעה שהמשתמש השתמש באפשרות החיפוש של Bing.
  • MessageCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין מערכות.
  • MessageType - סוג הודעה ברמה גבוהה (טקסט, תמונה, קובץ, ...).
  • MessageRawType - סוג הודעה מפורטת (RichText/Media_Video, RichText/Sms, ...).
  • IsOwnMessage - דגל המציין שהמשתמש הוא שולח הודעה קשורה.
  • ConversationId - מזהה שיחה ייחודי.
  • IsBotConversation - סימון בדגל אם השיחה היא באמצעות Bot.
  • IsGroupConversation - סימון בדגל אם השיחה היא שיחה קבוצתית.
  • IsEncryptedConversation - סמן בדגל אם שיחה היא שיחה פרטית.
  • IsBookmarkConversation - סימון בדגל אם השיחה היא שיחת סימניות.
  • IsMeetNowThread - סמן בדגל אם השיחה היא 'פגוש כעת'.
  • MriNamespace - מרחב שמות של שיחה כדי להבין את סוג השיחה Interop, Bot, קבוצה וכו'.
  • ThreadSuffix - סיומת הליך משנה מסייעת לזהות סוג של הליך משנה שעשוי להיות רק קבוצה, בהתאם לתכונות ספציפיות או ספציפיות לתכונה (מוצפנת, oneToOne...).
  messaging_action(קדימה)

  ניטור פעולת העברה של הודעות.

  • SkypeConversationCount - ספירת שיחות Skype שאליהן הועברה ההודעה שנבחרה.
  • PrivateConversationCount - ספירת השיחות הפרטיות/מוצפנות שאליהן ההודעה שנבחרה הועברה.
  • SmsConversationCount - ספירת שיחות ה- SMS שאליהן הועברה ההודעה שנבחרה.
  messaging_action(ShareFile)

  ניטור פעולת שיתוף קבצים.

  • IsShared - דגל אם השיתוף הצליח.
  • Error - פרטי שגיאה במקרה ששיתוף הקובץ נכשל.
  • FileExtension - סיומת קובץ.
  messaging_action(ציטוט)

  ניטור פעולת צטטת הודעות.

  • QuotesTriggerType - סוג הגורם המפעיל שהפעיל ציטוט מקורי (תפריט, החלקה מהירה, CopyPaste ...).
  • QuotesMessageType - סוג ההודעה שהוצעה (טקסט, תמונה, קובץ, שמע, משאל וכולי).
  messaging_action(ClearQuote)

  ניקוי ניטור של הצעת המחיר להודעה שנבחרה קודם לכן.

  • QuotesTriggerType - סוג הגורם המפעיל שהפעיל ציטוט מקורי (תפריט, החלקה מהירה, CopyPaste ...).
  • QuotesMessageType - סוג ההודעה שהוצעה (טקסט, תמונה, קובץ, שמע, משאל וכולי).
  messaging_action(KeyboardCopy)

  עותק ניטור באמצעות פעולת לוח המקשים.

  • MessagesCount - מספר ההודעות שנבחרו הפעולה בלוח המקשים בוצעה.
  messaging_action(KeyboardPaste)

  הודעת הדבקה של ניטור באמצעות פעולת לוח המקשים.

  • MessagesCount - מספר ההודעות שנבחרו הפעולה בלוח המקשים בוצעה.
  messaging_action(SelectMessages)

  פעולת ניטור בהודעות נבחרות מרובות.

  • SelectedMessagesCount - מספר ההודעות שנבחרו הפעולה בוצעה.
  • SelectedMessagesAction - פעולה בפועל שבוצעה בהודעות שנבחרו על-ידי המשתמש.
  • ForwardToConversationCount - מספר השיחות שאליהן ההודעות הועברו.
  • SelectedMessagesDisabledCopy - מספר הבלאגנים מהבחירה שעבורה האפשרות 'העתק' הפכה ללא זמינה.
  • SelectedMessagesDisabledRemove - מספר הבלאגנים מהבחירה שעבורם האפשרות 'הסר' הפכה ללא זמינה.
  • SelectedMessagesDisabledForward - מספר הבלאגנים מהבחירה שעבורה האפשרות קדימה הפכה ללא זמינה.
  messaging_action(ביטול)

  ביטול ניטור של שליחת הודעה.

  messaging_action(CancelRejected)

  ביטול ניטור של שליחת הודעה שכבר נכשל.

  messaging_action(RetryFailed)

  ניטור של פעולת ניסיון חוזר בשליחה של הודעה שנכשלה.

  messaging_action(ShowReportedMessage)

  ניטור המציג הודעה שדווחה.

  messaging_action(העתקה)

  פעולת העתקה של ניטור בהודעה.

  messaging_action(CopyLink)

  פעולת קישור העתקה של ניטור.

  messaging_action(מחיקה)

  פעולת ניטור של מחיקת הודעה.

  messaging_action(עריכה)

  ניטור פעולת העריכה של ההודעה.

  messaging_action(MarkMessageUnread)

  ניטור סימון שיחה כשיחה שלא נקראה מהודעה.

  messaging_action(DismissActionMenu)

  ביטול ניטור של תפריט הפעולה של ההודעה ללא בחירה באפשרות.

  messaging_action(DragDropFromConversationToRecentLists)

  ניטור פעולת גרירה ושחרור לשיחה.

  messaging_action(AddBookmark)

  ניטור הוספת פעולת סימניה של הודעה.

  messaging_action(RemoveBookmark)

  ניטור הסרת פעולת הודעה המסומנת בסימניה.

  messaging_action(SearchSelection)

  ניטור חיפוש באינטרנט של טקסט שנבחר כדי להבטיח שהפונקציונליות פועלת.

  conversation_action

  אירוע שהמשתמש יבצע פעולות בשיחות, כדי להבין את התקינות והשימוש בפעולות בסיסיות במהלך שיחה.

  תכונות נפוצות עבור conversation_action מרובים.

  • Action - סוג פעולת ההודעה שבוצעה.
  • Conversation_NameSpace - מרחב שמות של שיחה כדי להבין את סוג השיחה.
  • Conversation_Id - מזהה שיחה ייחודי.
  conversation_action(conversation_list_item_clicked)

  ניטור פעולת לחיצה על פריט רשימת שיחות.

  • Item_id - מזהה של פריט רשימת השיחות.
  conversation_action(translation_action)

  ניטור פעולות תרגום (זמין/בקשה/ממתין/זמין/בוטל/נדחה).

  • TranslationAction - פעולה (מבוקשת/התקבלה/נדחתה/בוטלה/לא זמינה).
  • FromLanguage - באיזו שפה לתרגם.
  • ToLanguage - השפה שאליה יש לתרגם.
  people_user_actions

  מידע אודות הפעולות שבוצעו על-ידי משתמש לרשימת אנשים, כגון התחלת שיחה, התחלת וידאו, הצגת פרופיל, שליחת הודעה וכו'.

  • Action - סוג הפעולה שבוצעה.
  • Duration - הזמן שהוקדש להשלמת הפעולה.
  • Scenario - שם תרחיש.
  • IsFirstSuccessfulSearch - בין אם הפעולה היא חיפוש, מבוצעת בפעם הראשונה ואם היא מצליחה או לא.
  notificationsPrompt_action

  מידע אודות פעולות סביב הרשאות הודעה.

  תכונות נפוצות עבור notificationsPrompt_action אלה.

  • Action - סוג הפעולה שבוצעה.
  • Origin - המקום, רכיב היישום שבו נוצרה הפעולה.
  notificationsPrompt_action(מוצג)

  בקשה לניטור הודעות מוצגת.

  notificationsPrompt_action(נפתח)

  פעולת פתיחה של הגדרות הבקשה לניטור הודעות.

  • Enabled_Notifications - מציין אם ההגדרה מוגדרת כ- True או כ- False.
  notificationsPrompt_action(סגור)

  פעולה סגורה של הנחיה לניטור הודעות.

  messaging_gallery

  מידע אודות האירועים סביב גלריית הצ'אט.

  תכונות נפוצות עבור messaging_gallery מרובים.

  • פעולה - מידע אודות הפעולה שבוצעה מסביב לגלריה נפתח/מסנן ממותר/הוסף חלונית פריט שנפתחה/הוסף פריט באמצעות גרירה ושחרור/פקודה שנבחרה/פריט שהותצוגה.
  • IsGroupConversation - סימון בדגל אם השיחה היא שיחה קבוצתית.
  • IsEncryptedConversation - סמן בדגל אם שיחה היא שיחה פרטית.
  messaging_gallery(נפתח)

  הפעולה 'גלריית הניטור' פתוחה.

  messaging_gallery(CommandSelected)

  ניטור כל פעולת בחירה של פקודה בגלריה.

  • ItemType - מידע איזו קטגוריה של גלריה הו להציג.
  • Command - מידע אודות הפעולה שבוצעה על-פני פריט גלריה.
  messaging_gallery(ItemViewed)

  פעולה שנהצגה של פריט ניטור בגלריה.

  • ItemType - מידע איזו קטגוריה של גלריה הו להציג.
  messaging_translateone

  מידע אודות האירועים סביב תרגום הודעות בודדות.

  תכונות נפוצות עבור messaging_translateone אלה.

  • Action - מידע אודות הפעולה שבוצעה סביב תרגום הודעות.
  • ToggleOrigin - מידע שבו הפעולה נוצרה (תפריט תלוי הקשר/תפריט תרגום).
  • MessageCorrelationId - מזהה מתאם הודעה ייחודי המשמש למתאם E2E בין מערכות.
  messaging_translateone(TranslateOneMessage)

  אוסף מספר בקשות כאשר משתמש לוחץ על תרגם בהודעות צ'אט בודדות. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_translateone(ShowOriginalMessage)

  אוסף מספר פעמים כאשר המשתמש לחץ על הודעה מתורגמת כדי לראות את ההודעה המקורית שהגיעה. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_translateone(OpenTranslateMenu)

  איסוף מספר הפעמים שהמשתמש לוחץ על תפריט התרגום הזמין בהודעה מתורגמת. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_translateone(ChangeLanguageAndTranslateOneMessage)

  איסוף מספר הפעמים שבהם המשתמש החליט לבקש תרגום חדש של הודעות צ'אט בשפה חדשה שנבחרה. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  • Lang - השפה שנבחרה עבור התרגום.
  messaging_magicbot

  מידע על האירועים סביב פונקציונליות Magic Bot.

  תכונות נפוצות עבור messaging_magicbot מרובים.

  • Action - מידע אודות הפעולה שבוצעה סביב תרגום הודעות.
  messaging_magicbot(MagicBotPin)

  איסוף מספר הפעמים שבהם המשתמש לחץ על "הצג למעלה" והצמיד את תוכנית ה- Bot לראש רשימת השיחות. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(MagicBotUnpin)

  איסוף מספר הפעמים שבהם המשתמש לחץ על 'הסר מלמעלה' ובטל את הצמדת הבוט לראש רשימת השיחות. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(MagicBotMentionedByClick)

  אוסף את מספר XY. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(MagicBotConsentGivenOnSendAttempt)

  איסוף מספר הפעמים שבהם המשתמש קיבל הסכמה מבוט Bing לאחר שניסת להזכיר את Bing bot בקבוצה. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(MagicBotConsentGivenOnWelcome)

  איסוף מספר הפעמים שבהם המשתמש קיבל הסכמה מבוט Bing ממסך הפתיחה של תוכנית ה- Bot של Bing. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(MagicBotWaitListClicked)

  איסוף מספר הפעמים שבהם המשתמש לחץ כדי להצטרף לרשימת ההמתנה של Bing Bot. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(WaitListPopCardOpenedViaSearch)

  איסוף מספר הפעמים שבהם נפתח כרטיס רשימת המתנה מאחר שהמשתמש לחץ על הבוט של Bing בתוצאות חיפוש ועדיין לא רשום את רשימת ההמתנה. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(WaitListPopCardOpenedViaConversation)

  איסוף מספר הפעמים בהן נפתח כרטיס רשימת ההמתנה מאחר שהמשתמש נכנס לשיחה של Bing ועדיין לא ריצה את רשימת ההמתנה. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  messaging_magicbot(PreviewLabelClicked)

  איסוף מספר הפעמים שבהם המשתמש לחץ על תג Preview בשיחות בוט של Bing. אפשרות זו משמשת לניטור איכות ותקינות תכונה.

  caap_bing(bing_location_permissions)

  מדידת שימוש כדי להבטיח שהמשתמש יוכל להסכים לשיתוף מיקום עם Bing, המוביל לתשובות מדויקות יותר.

  • מצב - תוצאה של בקשה להית הרשאת מיקום.
  • PermissionEntryPoint - רכיב שממנה הופעלה הזרימה עבור הרשאת מיקום.
  caap_bot

  מידע על האינטראקציות של המשתמשים עם בוטים כדי להבטיח שפונקציונליות בוט בסיסית יפעלו.

  תכונות נפוצות עבור caap_bot מרובים.

  • Action - מידע אודות הפעולה שבוצעה עבור Bot.
  caap_bot(MessageBot)

  מדידת שימוש זו משמשת כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו לשלוח הודעה לבוט.

  • BotID - מזהה בוט ייחודי.
  caap_bot(DeleteBot)

  מדידת שימוש זו משמשת כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו למחוק את תוכנית ה- Bot.

  • BotID - מזהה בוט ייחודי.
  caap_bot(BlockBot)

  מדידת שימוש זו משמשת כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו לחסום את תוכנית ה- Bot.

  • BotID - מזהה בוט ייחודי.
  caap_bot(ClickChatWithBot)

  מדידת שימוש זו משמשת כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו ללחוץ כדי לשוחח בצ'אט עם Bot.

  • BotID - מזהה בוט ייחודי.
  caap_bot(ClickShareBot)

  מדידת שימוש זו משמשת כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו לשתף עם תוכנית ה- Bot.

  • BotID - מזהה בוט ייחודי.
  caap_bot(ViewBotProfile)

  מדידת שימוש זו משמשת כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו להציג פרופיל Bot.

  • BotID - מזהה בוט ייחודי.
  caap_bot(AutoAddBot)

  מדידת שימוש זו משמשת כדי להבטיח שבוט הבינה המלאכותית של Bing יתווסף באופן אוטומטי למשתמשים, כדי שהם יוכלו לגלות אותה בקלות.

  • BotID - מזהה בוט ייחודי.
  onboarding_setup

  חבילת אירועים הקשורים לאשף חוויית ההפעלה הראשונה (FRE). נאסף כדי למדוד את תקינות אשף FRE.

  תכונות נפוצות עבור onboarding_setup אלה.

  • DialogOrigin - מיקום בתוך היישום ממנו בוצעה קריאה לתיבת הדו-שיח.
  • IsNewUser - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  onboarding_setup(הופעל)

  האירועים נשלחים כאשר אשף FRE מופעל.

  • DialogOrigin - מיקום בתוך היישום ממנו בוצעה קריאה לתיבת הדו-שיח.
  • AppState - מצב היישום הנוכחי, "ברקע" או "פעיל".
  • StepSequence - רשימת שלבים מסודרת המוצגת במהלך אשף FRE.
  • NotificationsPermission - הרשאה נוכחית עבור הודעות מערכת.
  • CameraPermission - הרשאה נוכחית עבור מצלמה.
  • MicrophonePermission - הרשאה נוכחית עבור מיקרופון.
  • ContactsPermission - הרשאה נוכחית עבור אנשי קשר.
  onboarding_setup(נכשל)

  עוקב אחר שגיאות במהלך אשף FRE.

  • DialogOrigin - מיקום בתוך היישום ממנו בוצעה קריאה לתיבת הדו-שיח.
  onboarding_setup(הסתיים)

  האירוע נשלח כאשר אשף FRE יסיים.

  • משך - זמן בין אשף FRE מתחיל לסיום.
  • DialogOrigin - מיקום בתוך היישום ממנו בוצעה קריאה לתיבת הדו-שיח.
  • Success - התוצאה של אשף FRE.
  • StepSequence - רשימת שלבים מסודרת המוצגת במהלך אשף FRE.
  onboarding_user_status

  האירוע נשלח כדי לסכם את הגדרות המשתמש לאחר סיום אשף FRE. נאסף כדי למדוד את תקינות אשף FRE.

  • AvatarPolicy - מצב ניראות האוואטאר עבור משתמשים אחרים.
  • AvatarState - אם למשתמש יש אוואטאר או לא.
  • SetupWizardCompletionTimestamp - חותמת זמן כאשר אשף FRE הושלם.
  • UserIsNew - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  • NotificationsPermission - הרשאה נוכחית עבור הודעות מערכת.
  • CameraPermission - הרשאה נוכחית עבור מצלמה.
  • MicrophonePermission - הרשאה נוכחית עבור מיקרופון.
  • ContactsPermission - הרשאה נוכחית עבור אנשי קשר.
  onboarding_landing_page_with_cards

  חבילת אירועים הקשורים למסך הבית בשולחן העבודה. נאסף כדי למדוד את התקינות של מסך הבית של שולחן העבודה.

  • CardName - שם כרטיס בדף היעד.
  • ActionPerformed - מעקב אחר לחיצות בכרטיס דף הנחיתה.
  • IsNewUser - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  settings_permission_status

  עוקב אחר מה שהסכמת לו, לדוגמה כדי להשתמש במיקרופון. אנו משתמשים במידע זה כדי לוודא שהסכמתך חלה באופן מדויק על Skype.

  • Type - עוקב אחר סוג ההרשאה.
  • Status - עוקב אחר המצב של סוג ההרשאה.
  • Origin - מיקום ביישום שבו משתנה מצב ההרשאה.
  perf

  שליחת מדדי ביצועים של תהליכים שונים, המשמשים לניטור ולשיפור הביצועים של Skype.

  • Scenario - שם התהליך הנמדד, כגון אתחול, חיפוש, עיבוד וכדומה.
  • Duration - משך הזמן באלפיות שניה של משך הזמן שנדרש להשלמת התהליך.
  • IsZeroTermSearch - מציין אם שאילתת החיפוש ריקה.
  • נקודת קצה - נקודת הקצה של חיפוש ההודעה שבה נעשה שימוש.
  • SearchLimit - גודל הדף של חיפוש הודעות.
  • ErrorCode - קוד שגיאה במקרה שהתוצאות של החיפוש אינן מאוחזרות.
  • ErrorMessage - תיאור שגיאה במקרה שהתוצאות של החיפוש אינן מאוחזרות.
  • WasNetworkAvailable - אם הלקוח היה מחובר לרשת.
  • AdditionalLoading - מציין אם ההודעה לא אוחסן במטמון.
  • QueryLength - מספר התווים בשאילתת החיפוש.
  • Origin - הרכיב שבו נוצר החיפוש.
  • SearchResultsListOrigin - הרכיב שבו החיפוש נוצר, למקרה שהחיפוש התרחש ב- SearchResultsList.
  • RequestStepDuration - הזמן בין בקשת החיפוש הראשונה עד לתוצאות הבאות של בקשת החיפוש האחרונה, במקרה של חיפוש מורכב.
  • PublicDirectoryRequestDuration - הזמן בין בקשת החיפוש של מדריך הכתובות הציבורי נשלח עד לקבלת התוצאות.
  • MessageRequestDuration - הזמן בין בקשת החיפוש של ההודעה נשלח עד לקבלת התוצאות.
  • IndexedDbRequestDuration - הזמן בין בקשת החיפוש IndexedDB נשלח עד לקבלת התוצאות.
  • BotsRequestDuration - הזמן בין בקשת החיפוש של תוכניות Bot נשלח עד לקבלת התוצאות.
  • AllPeopleRequestDuration - הזמן בין בקשת החיפוש של כל האנשים נשלח עד לקבלת התוצאות.
  • FastContactsRequestDuration - הזמן בין בקשת החיפוש של אנשי הקשר המהירים נשלח עד לקבלת התוצאות.
  • MessageInConversationRequestDuration - הזמן בין בקשת החיפוש של ההודעה נשלח עד לקבלת התוצאות.
  foreground_start_not_allowed

  שליחת מידע אודות שגיאות בעת שליחת הודעה על שיחות נכנסות.

  • CallId - התקשר למספר זיהוי ייחודי.
  • TotalTimeDuration - משך זמן להצגת הודעת שיחה.
  notif_perf

  שליחת מדדי ביצועים של מחזור החיים של הודעות, המשמשים לניטור ולשיפור של ביצועי הודעות של Skype.

  • Provider - השם של מערכת מסירת ההודעות שנמצאת בשימוש.
  • NotificationInitializedJS - אם ההודעה הפעילה אתחול JavaScript.
  • IncomingCallScreenDisplayed - מציין אם הודעת שיחה נכנסת הוצגה כמסך שיחה או כהתרעת מערכת.
  • Phase_Waiting_For_JS_Initialization - משך הזמן של הודעה שלב 1.
  • Phase_Initial_Native_Processing - משך הזמן של הודעה שלב 2.
  • Phase_JS_Processing - משך הזמן של הודעה שלב 3.
  • Phase_Native_Displaying - משך הזמן של ההודעה שלב 4.
  • Phase_Total - משך הזמן שחלף בין תחילת עיבוד ההודעות לסיום העיבוד.
  • NotificationProcessing - סוג עיבוד ההודעות.
  • IsTimeout - מציין אם הבקשה הסתיימה עקב הזמן הקצוב.
  • ActivationState - מציין אם מדד הביצועים היה מסומן בקידמה או ברקע.
  תרחיש

  תכונות נפוצות עבור אירועי תרחיש.

  • ScenarioName - שם התרחיש הנמצא כעת במעקב.
  • ScenarioId - מאפשר קיבוץ של כמה שלבים במופע תרחיש זה.
  scenario(LoginAuth)

  נשלח במהלך שלבים שונים של כניסה/הרשמה כדי לנטר את תקינות שירות הכניסה/ההתקנה.

  • ScenarioAction_service - שם שירות, כגון 'MSA'.
  • ScenarioAction_scenario - שם תרחיש.
  • ScenarioAction_errorName - שם שגיאה.
  • ScenarioAction_statusCode - קוד מצב של שגיאה.
  • ScenarioAction_requestId - מזהה ייחודי לבקשה.
  • ScenarioAction_attempt - מספר פעולות ה- ATTEPT לבקשה.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(AppStartup)

  משך האתחול מודד לפי שלבים שונים, המשמש לזיהוי צווארי בקבוק ותקינות האפליקציה.

  • ScenarioAction_currentIntent - כוונת אתחול (דחיפה, צ'אט, שיחה, לוח חיוג, אחרונים, JoinMeetNow, אחר).
  • ScenarioAction_intentBased - סמן בדגל אם האתחול מבוסס על כוונה.
  • ScenarioAction_step_name_phase0 - משך הזמן של שלב האתחול 0.
  • ScenarioAction_step_name_phase1 - משך הזמן של שלב האתחול 1.
  • ScenarioAction_step_name_phase2 - משך הזמן של שלב האתחול 2.
  • ScenarioAction_step_name_phase3 - משך הזמן של שלב האתחול 3.
  • ScenarioAction_step_name_phase4 - משך הזמן של שלב האתחול 4.
  • ScenarioAction_step_name_phase5 - משך הזמן של שלב האתחול 5.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(AppStartupIntent)

  משך האתחול מודד לפי שלבים שונים והקשר המטרה, המשמש לזיהוי צווארי בקבוק ותקינות האפליקציה.

  • ScenarioAction_AppState - מספר המייצג מצב יישום, כגון "פעיל" או "רקע".
  • ScenarioAction_StartupContext - הקשר אתחול (לא ידוע, דחיפה, אחרונים, צ'אט, שיחה נכנסת, לוח חיוג).
  • ScenarioAction_ColdStartup - דגל המציין אם זוהי "אתחול קר".
  • ScenarioAction_ColdStartup_step_duration - משך הזמן של שלב התרחיש "אתחול קר".
  • ScenarioAction_ColdStartup_total_duration - משך התרחיש הכולל עד לשלב "אתחול קר".
  • ScenarioAction_intentBased - סמן בדגל אם האתחול מבוסס על כוונה (לדוגמה, פותח צ'אט או שיחה).
  • ScenarioAction_reason - הסיבה לאפליקציה להתעורר (ColdStartup, AppStateChange, Push, LocalNotification, TrouterMessage).
  • ScenarioAction_Phase0_step_duration - משך הזמן של שלב האתחול 0.
  • ScenarioAction_Phase0_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_Phase1_step_duration - משך הזמן של שלב האתחול 1.
  • ScenarioAction_Phase1_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_Phase2_step_duration - משך הזמן של שלב האתחול 2.
  • ScenarioAction_Phase2_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_Phase3_step_duration - משך הזמן של שלב האתחול 3.
  • ScenarioAction_Phase3_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_Phase4_step_duration - משך הזמן של שלב האתחול 4.
  • ScenarioAction_Phase4_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_Phase5_step_duration - משך הזמן של שלב האתחול 5.
  • ScenarioAction_Phase5_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_CheckAppState_step_duration - משך הזמן של שלב "בדיקת מצב היישום".
  • ScenarioAction_CheckAppState_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_StartedProcessingLocalNotification_step_duration - משך הזמן של שלב "התחיל לעבד הודעה מקומית".
  • ScenarioAction_StartedProcessingLocalNotification_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_StartedProcessingPush_step_duration - משך הזמן של שלב "התחיל עיבוד דחיפת הודעות".
  • ScenarioAction_StartedProcessingPush_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_PushProcessingComplete_step_duration - משך הזמן של שלב "עיבוד דחיפת הודעות הושלם".
  • ScenarioAction_PushProcessingComplete_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_IncomingCallPush_step_duration - משך הזמן של שלב "דחיפת שיחה נכנסת".
  • ScenarioAction_IncomingCallPush_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_NotifyingCallee_step_duration - משך הזמן של שלב "הודעה למתקשר".
  • ScenarioAction_NotifyingCallee_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_DisplayIncomingCallNotification_step_duration - משך הזמן של שלב "הצגת הודעה על שיחה נכנסת".
  • ScenarioAction_DisplayIncomingCallNotification_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_PresentIncomingRing_step_duration - משך הזמן של שלב "הצג טבעת נכנסת".
  • ScenarioAction_PresentIncomingRing_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_CallPanelRendered_step_duration - משך הזמן של שלב "עיבוד לוח השיחה".
  • ScenarioAction_CallPanelRendered_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_WillNavigateToRecents_step_duration - משך הזמן של השלב "ינווט לפריטים אחרונים".
  • ScenarioAction_WillNavigateToRecents_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_RecentsWillMount_step_duration - משך הזמן של שלב "פריטים אחרונים יתלינו".
  • ScenarioAction_RecentsWillMount_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_ConversationListPanelRendered_step_duration - משך הזמן של שלב "עיבוד לוח רשימת שיחות".
  • ScenarioAction_ConversationListPanelRendered_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_RecentsRendered_step_duration - משך הזמן של שלב "אחרונים שעובדו".
  • ScenarioAction_RecentsRendered_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_WillNavigateToChat_step_duration - משך הזמן של השלב "ינווט לצ'אט".
  • ScenarioAction_WillNavigateToChat_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_MessaggeStreamRendered_step_duration - משך הזמן של שלב "זרם ההודעה שעובד".
  • ScenarioAction_MessaggeStreamRendered_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_WillNavigateToDialpad_step_duration - משך הזמן של השלב "ינווט אל לוח החיוג".
  • ScenarioAction_WillNavigateToDialpad_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_DialpadRendered_step_duration - משך הזמן של שלב "לוח חיוג שעובד".
  • ScenarioAction_DialpadRendered_total_duration - משך כולל עד לשלב זה של המידה.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(TimeToConnected)

  עוקב אחר הזמן הדרוש לשירות הצ'אט כדי ליצור חיבור. משמש לשיפור ולעקוב אחר בעיות הקשורות לקישוריות צ'אט.

  • ScenarioAction_ConnectionType - סוג החיבור, כגון "REST".
  • ScenarioAction_ReasonForConnecting - הסיבה להתחברות לשירות הצ'אט, כגון "קידמה".
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(AnswerCall)

  נאסף כאשר המשתמש עונה לשיחה, עוזר לעקוב אחר תקינות ומהימנות של תרחישים.

  • ScenarioName - AnswerCall.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(HtmlNotification)

  עוקב אחר המהימנות של הודעות HTML.

  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(Responsiveness)

  מעקב אחר יכולת התגובה של רכיבי ממשק משתמש - לדוגמה, הזמן שחלף בין לחצן ההשתקה של הלחיצה לבין השתקת המיקרופון בפועל.

  • ScenarioAction_cause - מציין את הסיבה לכך שהתרחיש הסתיים (לדוגמה ActionClosed, Timeout או Error).
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(ResponsivenessSelectHubTab)

  מעקב אחר יכולת התגובה של החלפת כרטיסיות רכזת - זמן בין לחיצה על פקד הכרטיסיה להצגת תוכן.

  • ScenarioAction_cause - מציין את הסיבה לכך שהתרחיש הסתיים (לדוגמה ActionClosed, Timeout או Error).
  • ScenarioAction_tab - מציין איזו כרטיסיה נבחרה.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(StreamFrom)

  עוקב אחר הזמן שנדרש כדי לנווט אל צ'אט כדי לנטר את הביצועים והתקינות של החלפת שיחות.

  • ScenarioAction_origin - מיקום המקור ביישום שבו השיחה אותחלה. עוזר לזהות נקודות כניסה בעייתיות.
  • ScenarioAction_browserOrigin - מיקום המקור בדפדפן שבו השיחה אותחלה. עוזר לזהות נקודות כניסה בעייתיות.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  תרחיש (חיפוש)

  עוקב אחר פונקציונליות החיפוש של אנשי קשר כדי להבטיח שתוכל למצוא אנשים אחרים.

  • ScenarioAction_step_name_ClickOnResult - המשתמש לחץ על פריט תוצאת החיפוש.
  • ScenarioAction_step_name_ClickOnResultContextMenu - תפריט תלוי הקשר שנפתח על-ידי המשתמש עבור פריט תוצאת החיפוש.
  • ScenarioAction_QueryLength - אורך משתמש השאילתה שהוזן לחיפוש.
  • ScenarioAction_Origin - מהיכן בחיפוש היישומים נפתח.
  • ScenarioAction_ResultType - סוג התוצאה שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה (איש קשר של Skype, הודעה וכולי). עוזר לזהות סוגי חיפוש בעייתיים.
  • ScenarioAction_Index - האינדקס של פריט תוצאות החיפוש שהמשתמש קיים איתו אינטראקציה.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  scenario(InvalidGrant)

  עוקב אחר ההפרעות 'invalid_grant' של MSA כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו לפתור את הפרספקציה ולהיכנס בחזרה לאפליקציה.

  • ScenarioAction_step_name_PreparingToShowMsaInterrupt - החלון המוקפץ של פסיקת MSA מוכן להצגה.
  • ScenarioAction_step_name_MsaInterruptResolved - החלון המוקפץ של פסיקת MSA נפתר בהצלחה על-ידי המשתמש.
  • ScenarioAction_step_name_MsaInterruptFailure - החלון המוקפץ של פסיקת MSA נדחה על-ידי המשתמש, ומוביל לתליית כפויה.
  • ScenarioAction_InvalidGrantErrorCode - מציין את קוד השגיאה 'invalid_grant' של MSA כדי לזהות את סוג פסיקת המשתמש.
  • ScenarioAction_InvalidGrantErrorCategory - מציין את קטגוריית השגיאה 'invalid_grant' של MSA לזיהוי סוג פסיקת המשתמש.
  • ScenarioAction_step_name - השם של שלב סנאריו זה.
  • ScenarioAction_step_duration - משך שלבי תרחיש. מחוון לביצועים של שלב זה.
  • ScenarioAction_total_duration - משך כולל של תרחיש זה.
  • ScenarioAction_is_final - מחוון אם זהו שלב סופי של התרחיש.
  • ScenarioAction_target_duration_ms - משך שלבי יעד.
  • ScenarioAction_step_name_started - משך הזמן של שלב 'התחיל'.
  • ScenarioAction_error_description - אם אירעה שגיאה, תיאור השגיאה מועבר כאן.
  sisu_welcome_screen

  חבילת אירועים הקשורים למסך הפתיחה הראשי. נאסף כדי למדוד את התקינות של מסך הפתיחה הראשי.

  תכונות נפוצות עבור sisu_welcome_screen מרובים.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • IsMSASignUpWebViewLoaded - מציין אם זרימת חשבון Microsoft נטענת כדי להבטיח שניתן להיכנס ל- Skype או להיכנס ל- Skype.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_welcome_screen(טעון מסך פתיחה)

  האירוע שנשלח לאחר מסך הפתיחה נטען בהצלחה. משמש למדידת התקינות של חוויית הכניסה/ההיכנסות מראש.

  sisu_welcome_screen(GetStartedPanelLoaded)

  האירוע שנשלח לאחר מסך "תחילת העבודה" נטען בהצלחה. משמש למדידת התקינות של חוויית הכניסה/ההיכנסות מראש.

  sisu_welcome_screen(LoginFlowStarted)

  האירוע שנשלח לאחר תחילת זרימת הכניסה/ההכנסה. משמש למדידת התקינות של חוויית הכניסה/ההיכנסות מראש.

  sisu_welcome_screen(CreateAccountFlowStarted)

  האירוע שנשלח לאחר תחילת זרימת הכניסה. משמש למדידת התקינות של חוויית הרשמה.

  sisu_app_entry_start

  חבילת אירועים הקשורים לכוונת המשתמש להיכנס ל- Skype/להיכנס ל- Skype. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת הכניסה/ההתכנסות.

  • Method - מציין אם הוא היה כניסה/הרשמה. משמש לניטור זרימות כניסה/הכניסה.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_app_entry

  חבילת אירועים הקשורים למשתמש מסיימת בהצלחה את הכניסה/עד Skype. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת הכניסה/ההתכנסות.

  • Method - מציין אם הוא היה כניסה/הרשמה. משמש לניטור זרימות כניסה/הכניסה.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_msa_signup_funnel

  חבילת אירועים הקשורים למשתמש עובר שלבים בודדים של זרימת הרשמה ל- Skype. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת הכניסה.

  • FunnelPageName - מציין את שם השלב המדויק במהלך זרימת הרשמה ל- Skype.
  • ErrorCode - קוד שגיאה במקרה שמתרחשת שגיאה במהלך זרימת הרשמה.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_msa_signin_funnel

  חבילת אירועים הקשורים למשתמש עובר שלבים בודדים של זרימת כניסה ל- Skype. נאסף כדי למדוד את תקינות זרימת הכניסה.

  • FunnelPageName - מציין את שם השלב המדויק במהלך זרימת הכניסה ל- Skype.
  • ErrorCode - קוד שגיאה במקרה שמתרחשת שגיאה במהלך זרימת הרשמה.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_msa_interrupt_handler

  חבילת אירועים הקשורים לחלון המוקפץ של אימות מחדש. פריטים מוקפצים אלה מתרחשים כאשר המערכת מזהה שינויים או פעילות בלתי צפויים בחשבון. לדוגמה, נעשה שימוש במכשיר חדש. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימות שחזור מתרחישים אלה.

  תכונות נפוצות עבור sisu_msa_interrupt_handler אלה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_msa_interrupt_handler(RefreshTokenStored)

  האירוע נשלח כאשר זרימת אימות מחדש של המשתמש מופעלת.

  sisu_msa_interrupt_handler(UserSwitchedAccounts)

  האירוע נשלח לאחר שהמשתמש אומת מחדש בהצלחה עם חשבון משתמש אחר.

  sisu_msa_interrupt_handler(UserSignedIn)

  האירוע נשלח לאחר שהמשתמש אומת מחדש בהצלחה.

  sisu_sso_screen

  חבילת אירועים הקשורים לכניסה יחידה (SSO) זורמת ל- Skype ב- Android. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת SSO.

  תכונות נפוצות עבור sisu_sso_screen מרובים.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_sso_screen(SsoTokenSignIn)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש מתחיל להיכנס באמצעות זרימת SSO.

  • ProviderPackageId - במקרה שנעשה שימוש באישורי חשבון Microsoft ממוצר אחר, תכונה זו מכילה את המזהה של מוצר זה, לדוגמה "com.microsoft.teams".
  sisu_sso_screen(SsoTokenAutoRefreshed)

  האירוע נשלח כאשר אימות SSO מרענן באופן אוטומטי את הכניסה שלו.

  • ProviderPackageId - במקרה שנעשה שימוש באישורי חשבון Microsoft ממוצר אחר, תכונה זו מכילה את המזהה של מוצר זה, לדוגמה "com.microsoft.teams".
  sisu_sso_screen(SsoTokenInterrupted)

  האירוע נשלח כאשר הרענון האוטומטי של אימות SSO נכשל.

  • ProviderPackageId - במקרה שנעשה שימוש באישורי חשבון Microsoft ממוצר אחר, תכונה זו מכילה את המזהה של מוצר זה, לדוגמה "com.microsoft.teams".
  sisu_sso_screen(SsoTokenSignedIn)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש נכנס בהצלחה באמצעות זרימת SSO.

  • ProviderPackageId - במקרה שנעשה שימוש באישורי חשבון Microsoft ממוצר אחר, תכונה זו מכילה את המזהה של מוצר זה, לדוגמה "com.microsoft.teams".
  sisu_refreshtoken_error

  אירוע זה נשלח כאשר רענון הכניסה האוטומטי נכשל. נאסף כדי למדוד את התקינות של רענון כניסה אוטומטי.

  • ErrorCode - קוד שגיאה של כשל.
  • TokenSource - מתאר את המערכת המעורבת בכניסה מחדש.
  • ErrorName - השם המתאר של השגיאה, המאפשר לנו להפנות לקוד הקשור.
  • ErrorMessage - התיאור המילול של השגיאה.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_auto_signin

  חבילת אירועים הקשורה לזרימת כניסה אוטומטית אשר ממנוף את מנהל הלקוחות של Windows (WAM). למשתמש יש אפשרות מלאה מראש להיכנס באמצעות אותו חשבון אישי הנמצא בשימוש ב- Windows. כל החשבונות האישיים הזמינים מ- Windows מפורטים לבחירה. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת הכניסה האוטומטית.

  תכונות נפוצות עבור sisu_auto_signin אלה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_auto_signin(WAMCacheInvalidated)

  האירוע נשלח כאשר המערכת צריכה לרענן נתוני אימות WAM.

  sisu_auto_signin(WAMLoginFailure)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש לא הצליח להיכנס באמצעות WAM.

  sisu_auto_signin(WAMLoginCompleted)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש נכנס בהצלחה באמצעות WAM.

  sisu_auto_signin(WAMTokenRequested)

  האירוע נשלח כאשר המערכת תבקש את הכניסה שלו.

  • IsRefreshRequest - מציין אם בקשת רענון הכניסה.
  • SignInSource - מתאר את נקודת ההזנה עבור כניסה, לדוגמה, אפליקציית Skype הופעלה.
  • WamCorrelationId - מזהה זה מאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת הכניסה האוטומטית.
  sisu_auto_signin(WAMTokenRetrieved)

  האירוע נשלח כאשר המערכת עדכנה את הכניסה שלו.

  • IsRefreshRequest - מציין אם בקשת רענון הכניסה.
  • SignInSource - מתאר את נקודת ההזנה עבור כניסה, לדוגמה, אפליקציית Skype הופעלה.
  • WamCorrelationId - מזהה זה מאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת הכניסה האוטומטית.
  sisu_auto_signin(WAMTokenRetrievalFailure)

  האירוע נשלח כאשר המערכת נכשלה בעדכון הכניסה שלו.

  • ErrorCode - קוד שגיאה של כשל.
  • ErrorMessage - התיאור המילול של השגיאה.
  • HResult - השם המתאר של השגיאה, המאפשר לנו להפנות לקוד הקשור.
  • IsRefreshRequest - מציין אם בקשת רענון הכניסה.
  • SignInSource - מתאר את נקודת ההזנה עבור כניסה, לדוגמה, אפליקציית Skype הופעלה.
  • WamCorrelationId - מזהה זה מאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת הכניסה האוטומטית.
  sisu_auth_background_refresh

  חבילת אירועים הקשורים לעדכונים של כניסה אוטומטית. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת עדכון הכניסה האוטומטית.

  תכונות נפוצות עבור sisu_auth_background_refresh אלה.

  sisu_auth_background_refresh(רענון מתוזמן)

  האירוע נשלח כאשר תוזמן עדכון כניסה אוטומטית.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_auth_background_refresh(UpdateTriggered)

  האירוע נשלח כאשר בוצע עדכון כניסה אוטומטית.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_auth_background_refresh(HasValidToken)

  האירוע נשלח כאשר המערכת קבעה שהכניסה הנוכחית עדיין חוקית.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_login_logout

  חבילת אירועים הקשורים למשתמש עובר את זרימת ההתחברות. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת ההתחברות.

  תכונות נפוצות עבור sisu_login_logout מרובים.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_login_logout(RedirectToLogin)

  האירוע נשלח לאחר התחברות מוצלחת.

  • Reason - מתאר מה/היכן בוצעה ההתחברות.
  • ErrorCode - קוד שגיאה של כשל.
  • TimeSinceLastRefresh - הזמן המדויק שבו הכניסה למערכת עודכנה.
  • ErrorCorrelationId - מזהה זה מאפשר לנו לקבץ את האירועים יחד. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת ההתחברות.
  sisu_login_logout(StartupError)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש יצא במהלך הפעלת היישום.

  • Error - השם המתאר של השגיאה, המאפשר לנו להפנות לקוד הקשור.
  • AppWakeupReason - השם המתאר של הנתיב שבו היישום נכשל לפני שהפעלת היישום נכשלה, מה שמאפשר לנו להפנות לקוד הקשור.
  sisu_login_logout(התחבר)

  האירוע נשלח לאחר שהמשתמש יוזם את ההתנתקות.

  • Reason - מתאר מה/היכן בוצעה ההתחברות.
  • IsSaveCredentials - אם המשתמש בחר לזכור את החשבון. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת כניסה בלחיצה אחת.
  sisu_login_logout(KeychainFailure)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש יצא משום שהיישום לא יכול לאחזר מידע ממנהל סיסמאות מערכת.

  • Error - התיאור המיללולי של השגיאה.
  • FailureType - השם המתאר של השגיאה, המאפשר לנו להפנות לקוד הקשור.
  • TokenType - מתאר את המערכת המעורבת בזרימת התחברות.
  sisu_login_logout(TokenIssue)

  האירוע נשלח כאשר הכניסה למערכת פגומה ושפגם. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת ההתחברות.

  • TokenType - מתאר את המערכת המעורבת בזרימת התחברות.
  • TokenIssueType - התיאור המיללולי של הבעיה בכניסה.
  • Source - מתאר את המערכת המעורבת בכניסה.
  sisu_phone_verification

  חבילת אירועים הקשורים למספר הטלפון של חשבון Microsoft ולזרימת אימות הדואר האלקטרוני ב- Skype. מספר הטלפון ותזרימי הדואר האלקטרוני מגבירים את האבטחה של חשבונות המשתמשים. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת מספר הטלפון וזרימת אימות הדואר האלקטרוני.

  תכונות נפוצות עבור sisu_phone_verification מרובים.

  • Stage - שם של מצב ביניים של מספר טלפון או אימות דואר אלקטרוני.
  • Error - מתאר שגיאות שעשויות להתרחש במהלך מספר טלפון או אימות דואר אלקטרוני.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualStart)

  האירוע נשלח כאשר זרימת אימות מספר הטלפון בחלון המוקפץ הופעלה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualVerified)

  האירוע נשלח כאשר מספר טלפון אומת בהצלחה בחלון המוקפץ.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualRegistered)

  האירוע נשלח כאשר מספר הטלפון המאומת נרשם בהצלחה על-ידי מערכת הכניסה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_phone_verification(MsaEmailAccrualVerified)

  האירוע נשלח כאשר הודעת דואר אלקטרוני אומתה בהצלחה בחלון המוקפץ.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_phone_verification(MsaEmailAccrualRegistered)

  האירוע נשלח כאשר הדואר האלקטרוני המאומת נרשם בהצלחה על-ידי מערכת הכניסה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualCancelled)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש ביטל את זרימת אימות מספר הטלפון.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_phone_verification(MsaPhoneAccrualError)

  האירוע נשלח כאשר אירעה שגיאה במהלך זרימת אימות מספר הטלפון.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_qso

  חבילת אירועים הקשורים למשתמש עובר זרימת כניסה מהירה (QSO). QSO מאפשר למשתמש לצאת מהיישום עם אפשרות "לזכור את החשבון". פעולה זו מאפשרת למשתמש להיכנס שוב ל- Skype בלחיצה בודדת. נאסף כדי למדוד את התקינות של זרימת ה- QSO.

  תכונות נפוצות עבור sisu_qso אלה.

  sisu_qso(הופעל)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש התחיל זרימת QSO.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_qso(AutoRefreshed)

  האירוע נשלח כאשר המערכת רענן בהצלחה את הכניסה שלו.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_qso(מופסק)

  האירוע נשלח כאשר QSO הופסק על-ידי שגיאה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_qso(SignedIn)

  האירוע נשלח כאשר המשתמש נכנס בהצלחה.

  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_qso(AccountListFetched)

  האירוע נשלח כאשר המערכת מביא רשימה של חשבונות משתמשים הזמינים לזרימת QSO במכשיר.

  • AccountListSize - ספירת החשבונות הזמינים עבור QSO.
  • Action - מציין את האירוע המדויק כדי שנוכל לקבץ את האירועים ולמדוד את תקינות השלבים הספציפיים.
  sisu_guest_meetnow

  חבילת אירועים העוקבים אחר הפונקציונליות של משתמש אורח כדי ליצור שיחה.

  • SisuPageName - מיקום בתוך היישום שבו נוצרה יצירת השיחה.
  • IsPresentedAsMainCTAButton - מציין אם יצירת שיחת אורח מוצגת כפעולה ראשית.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_msa_qr_sign_in

  פיקוח כדי לוודא שהכניסה ל- QR פועלת.

  תכונות נפוצות עבור sisu_msa_qr_sign_in אלה.

  • Action - שם הפעולה הנמצאת במעקב.
  • QrShowType - יש לנו זרימות שונות של הצגת קוד ה- QR, פעולה זו עוקבת אחר הזרימה שבה נעשה שימוש.
  • ErrorType - סוג השגיאה שהמשתמש נתקל בה במהלך תהליך הכניסה של קוד QR.
  • ErrorStatus - מצב בקשה של האימות שנכשל בתהליך הכניסה של קוד QR.
  • IsFirstTimeSignIn - אם משתמש זה נכנס בפעם הראשונה ל- Skype, נוצר פרופיל מאוחד של Skype. כמשתמש לדוגמה ניתן למצוא כעת באמצעות מדריך הכתובות של החיפוש של Skype.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInSuccessful)

  עוקב אחר תהליכי כניסה מוצלחים של QR לניטור תקינות של הכניסה לקוד QR.

  • Action - בסיס עבור פעולות כניסה של QR.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInTokenExchangeFailed)

  עוקב אחר תהליכי הכניסה של QR שנכשלו לניטור תקינות של הכניסה לקוד QR.

  • Action - בסיס עבור פעולות כניסה של QR.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInQrCodeRenderedSuccessfully)

  עוקב אחר עיבוד מוצלח של קוד QR לניטור תקינות של הכניסה לקוד QR.

  • Action - בסיס עבור פעולות כניסה של QR.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInQrCodeRenderFailed)

  עוקב אחר עיבוד קוד QR שלא הצליח בלקוח האינטרנט לניטור תקינות הכניסה של קוד QR.

  • Action - בסיס עבור פעולות כניסה של QR.
  sisu_msa_qr_sign_in(QrSignInNotAvailable)

  עוקב אחר תרחישים שבהם הכניסה לקוד QR אינה זמינה לשימוש.

  • Action - בסיס עבור פעולות כניסה של QR.
  sisu_msix_background_task

  תחת פיקוח כדי להבטיח שמדינה מאומתת של המשתמש תישמר כראוי בזמן שהמשתמש אינו משתמש ביישום.

  תכונות נפוצות עבור sisu_msix_background_task מרובים.

  • Action - שם הפעולה הנמצאת במעקב.
  • IsSuccessful - משמש למעקב אחר שיעור ההצלחה של תהליך הרענון ברקע.
  • CorrelationId - משמש להתאמת האירועים הקשורים לתהליך רענון ברקע. משמש לניטור תקינות התהליך.
  • BackgroundTaskName - שם משימת הרקע שהותחלה.
  • BackgroundTaskTriggerType - סוג משימת הרקע שהותחלה.
  • TimeTriggerInterval - זמן בדקות עד שמשימה הרקע תיפעל שוב.
  sisu_msix_background_task(רישום)

  עוקב אחר רישומים מוצלחים של משימות ברקע לניטור תקינות של תהליך הרענון של אסימון ברקע.

  sisu_msix_background_task(ביטול רישום)

  עוקב אחר ביטול רישום מוצלח של משימת רקע לניטור התקינות של תהליך הרענון של אסימון הרקע.

  sisu_msix_background_task(ביטול רישום של הכל)

  עוקב אחר ביטול רישום מוצלח של כל משימות הרקע לניטור התקינות של תהליך הרענון של אסימון הרקע.

  sisu_msa_interrupt_notification_clicked

  ניטור אירועי מדידת שימוש כאשר משתמשים לוחץים על הודעת תזכורת פסיקת האימות. נדרש לניטור התקינות של פסיקות אימות, משמש כדי להימנע מתנתקות בכוח של המשתמש.

  • IsMsaInvalidGrantInterruptReminder - דגל המציין אם ההודעה היא הודעת תזכורת פסיקה או הודעת תזכורת על הוצאה כפויה.
  sisu_network_error_debug

  אירוע המשמש לניטור התקינות של השירותים הקריטיים לאימות המשתמש.

  • RestClient - שם השירות הנמצא במעקב.
  • Scenario - שם בקשת השירות הנמצאת במעקב.
  • StatusCode - קוד מצב בקשה.
  • StatusText - טקסט מצב בקשה.
  • שגיאה - בקש תיאור שגיאה כדי להבין את הסיבה מאחורי הכשל.
  s4l_today

  חבילת אירועים המנטרת את הפונקציונליות של הכרטיסיה 'היום'.

  תכונות נפוצות עבור s4l_today אלה.

  s4l_today(TodayShareTelemetry)

  עוקב אחר פעולות השיתוף בעמודי הכרטיסיה 'היום'. ניטור המשתמשים שניתן לשתף מהכרטיסיה 'היום'.

  • shareAction - הפעולה שבוצעה על-ידי המשתמש. יכול להיות "OpenedShare", "OpenedExternalShare", "SharedAction", "SharedExternallyAction", "DismissedAction".
  • Action - שם הפעולות הנמצאות במעקב בכרטיסיה 'היום'.
  s4l_today(TodayActionMenu)

  עוקב אחר פעולות שבוצעו בתפריט המקורי בעמודי הכרטיסיה 'היום'. ניטור המשתמשים יכולים להשתמש בתפריט 'פעולה' מהכרטיסיה 'היום'.

  • menuAction - הפעולה שבוצעה על-ידי המשתמש. יכול להיות "מוצג", "מבוטל".
  • Action - שם הפעולות הנמצאות במעקב בכרטיסיה 'היום'.
  s4l_today(TodayTabToggleSetting)

  תחת פיקוח כדי להבטיח שלמשתמש יש שליטה מלאה על הניראות של הכרטיסיה 'היום'.

  • DidEnable - בודק אם המשתמש הפך את הכרטיסיה היום לזמינה או ללא זמינה.
  • Action - שם הפעולות הנמצאות במעקב בכרטיסיה 'היום'.

  דוגמאות לאירועי נתוני שירות נדרשים.

  calling_call

  נאסף כאשר המשתמש עונה לשיחה, עוזר לעקוב אחר תקינות ומהימנות של תרחישים.

  • CallingStack - מציין את הטכנולוגיה המשמשת עבור שיחות כדי להעריך את הביצועים של טכנולוגיות שונות.
  • IsMeetNow - מציין אם שיחה זו היא שיחת "פגוש כעת".
  • IsGroupCall - מציין אם שיחה זו היא שיחה קבוצתית.
  • IsPSTNCall - מציין אם שיחה זו היא שיחת PSTN.
  • IsCallCreator - מציין אם משתמש זה היה המשתמש שהתחל שיחה זו.
  • IsTranslatedCall - מציין אם קריאה זו מתורגמת על-ידי מתרגם Skype השירות.
  • StartCaptioningCount - מספר הניסיונות של כיתובי שיחה להתחיל לפי משתמש לכל שיחה.
  • StopCaptioningCount - מספר הניסיונות של כיתובי שיחות עצירה לפי משתמש לכל שיחה.
  • StartPstnTranslationAttemptCount - מספר הניסיונות להפעיל תרגום של שיחות PSTN לפי משתמש לכל שיחה שנאספת כדי להבטיח שתרגום שיחת טלפון פועל.
  • StartSkypeTranslationAttemptCount - מספר ניסיונות התרגום של שיחת Skype להפעלה (הזנת זרימת ההסכמה) לפי משתמש לכל שיחה שנאספת כדי להבטיח תקינות ומהימנות של שירות התרגום.
  • StopSkypeTranslationAttemptCount - מספר העצירה של ניסיונות תרגום של שיחות Skype (הזנת זרימת ההסכמה) לפי משתמש לכל שיחה שנאספת כדי להבטיח תקינות ומהימנות של שירות התרגום.
  • SkypeTranslationStartedCount - מספר ניסיונות התרגום של שיחת Skype להפעלה בפועל על-ידי משתמש לכל שיחה שנאסף כדי להבטיח את התקינות והמהימנות של שירות התרגום.
  • SkypeTranslationStoppedCount - מספר הניסיונות בפועל לתרגום שיחות skype לפי משתמש לכל שיחה שנאסף כדי להבטיח את תקינות השירות של התרגום ואת המהימנות שלו.
  • TranslationConsentChangeDate - חותמת זמן של תאריך ושעה של Unix כאשר המשתמש נתן הסכמה לתרגום שנאסף כדי להבטיח תקינות ומהימנות של שירות התרגום.
  • TranslationTruvoiceConsentChangeDate - חותמת זמן של Unix של תאריך ושעה כאשר המשתמש נתן הסכמה לתרגום שנאסף כדי להבטיח תקינות ומהימנות של שירות התרגום.
  • StartTruvoiceCount - מספר ניסיונות תכונת Start Truvoice לפי משתמש לכל שיחה שנאסף כדי להבטיח את התקינות והמהימנות של שירות התרגום.
  • StopTruvoiceCount - מספר ניסיונות התכונה Stop Truvoice לפי משתמש לכל שיחה שנאסף כדי להבטיח את התקינות והמהימנות של שירות התרגום.
  • StartTranslationAutoDetectCount - מספר הניסיונות להפעיל תכונת זיהוי שפה אוטומטית של תרגום לפי משתמש לכל שיחה שנאספת כדי להבטיח את תקינות השירות של התרגום ומהימנותו.
  • StopTranslationAutoDetectCount - מספר ניסיונות תכונת הזיהוי האוטומטי של תרגום השפה על-ידי המשתמש לכל שיחה שנאסף כדי להבטיח תקינות ומהימנות של שירות התרגום.
  • DidReceiveCaptions - מציין אם הכתוביות מתקבלות, עוזר למדוד את התקינות והמהימנות של שירות התרגום והכתוביות.
  • DidRenderRemoteVideo - True אם האפליקציה העיבוד של וידאו של משתתף מרוחק כלשהו (כולל שיתוף מסך).
  • FirstCaptionReceivedLengthSeconds - מציין את הזמן בין התחלת הפעלת הכיתוב לכיתוב לבין הכיתוב הראשון שהתקבל.
  • FailedCaptioningConfigCount - מספר הפעמים ששירות הכיתובים נכשל במהלך השיחות הנוכחיות.
  • ReceiverSetupCount - מספר הפעמים ששירות הכיתובים מגדיר הגדרת מקבל.
  • ConversationId - מזהה ייחודי של השיחה ששיחה זו מצורפת אליה.
  • StartVideoCount - מספר הפעמים שזרימת וידאו הופעלה במהלך השיחה הנוכחית.
  • StartScreenSharingCount - מספר הפעמים ששיתוף מסך הופעל במהלך השיחה הנוכחית.
  • StopScreenSharingCount - מספר הפעמים ששיתוף המסך הופסק במהלך השיחה הנוכחית.
  • StartSoundSharingCount - מספר הפעמים ששיתוף הצלילים הופעל במהלך השיחה הנוכחית.
  • CancelScreenSharingCount - מספר הפעמים ששיתוף המסך בוטל במהלך השיחה הנוכחית.
  • ScreenSharingDroppedCount - מספר הפעמים ששיתוף המסך בוטל במהלך השיחה הנוכחית עקב שגיאה.
  • StartRecordingCount - מספר הפעמים שהקלטת שיחה הופעלה במהלך השיחה הנוכחית.
  • StopRecordingCount - מספר הפעמים שהקלטת השיחות הופסקה במהלך השיחה הנוכחית.
  • StartNdiCount - מספר הפעמים ש- NDI הופעל במהלך השיחה הנוכחית.
  • StopNdiCount - מספר הפעמים ש- NDI הופסק במהלך השיחה הנוכחית.
  • ShowBlockedVideoBannerCount - מספר הפעמים שהכרזה הקשורה לווידאו חסום הוצגה במהלך השיחה הנוכחית.
  • MaxConnectedParticipants - מספר הפעמים ש- NDI הופסק במהלך השיחה הנוכחית.
  • ToggleVideoSuccessfulCount - מספר הפעמים שמצלמת הווידאו מופעלת או כבויה במהלך השיחה הנוכחית.
  • StartBackgroundBlurCount - מספר הפעמים שטשטוש הרקע הופעל במהלך השיחה הנוכחית.
  • StopBackgroundBlurCount - מספר הפעמים שטשטוש הרקע הפך ללא זמין במהלך השיחה הנוכחית.
  • StartBackgroundEffectBlurCount - מספר הפעמים שטשטוש הרקע הופעל במהלך השיחה הנוכחית.
  • StopBackgroundEffectBlurCount - מספר הפעמים שטשטוש הרקע הפך ללא זמין במהלך השיחה הנוכחית.
  • StartBackgroundEffectImageCount - מספר הפעמים שהחלפה ברקע הופעלה במהלך השיחה הנוכחית.
  • StopBackgroundEffectImageCount - מספר הפעמים להחלפת רקע הפכה ללא זמינה במהלך השיחה הנוכחית.
  • BingBackgroundEffectCaptionClickCount - מספר הפעמים שמשתמשים לחצו על כיתוב המידע ברקע של Bing במהלך השיחה הנוכחית.
  • ScreenShareControlSentControlRequestCount - מספר הבקשה לשליטה בשיתוף מסך שנשלח במהלך השיחה הנוכחית.
  • ScreenShareControlRequestAcceptedCount - מספר הבקשה לשליטה בשיתוף מסך שהתקבל במהלך השיחה הנוכחית.
  • ScreenShareControlRequestDeniedCount - מספר הבקשה לשליטה על שיתוף המסך נדחה במהלך השיחה הנוכחית.
  • ScreenShareControlGrantedCount - מספר הבקשה לשליטה בשיתוף מסך שהוענק במהלך השיחה הנוכחית.
  • HadNewCallStageEnabled - סימון אם נעשה שימוש בשלב חדש בשיחה. משמש למעקב אחר ביצועים.
  • HadOldCallStageEnabled - סימון אם נעשה שימוש בשלב הישן בשיחה. משמש למעקב אחר ביצועים.
  • HadNativeIncomingCallNotificationsEnabled - מציין אם נעשה שימוש במערכת ההודעות של המכשירים. פיקוח כדי להבטיח מסירת הודעות.
  • AverageCallingStoreUpdateTime - משך הזמן הממוצע של זמן העדכון של מאגר השיחות. משמש למעקב אחר ביצועים.
  • Source - הראה לנו היכן (מחוץ ללקוח) השיחה נוצרה - מה שמסייע לנו לעקוב אחר הביצועים של השותפים זורמים.
  • ZoomedInCount - מספר הפעמים שבה נעשה שימוש בהגדלת התצוגה של שיתוף המסך במהלך השיחה הנוכחית.
  • ZoomedInDuration - משך הזמן שבו נעשה שימוש בשיתוף המסך במהלך השיחה הנוכחית.
  • ZoomedOutCount - מספר הפעמים שבהם נעשה שימוש בהקטנת התצוגה של שיתוף המסך במהלך השיחה הנוכחית.
  • ZoomDragUsed - האם הגרירה של שיתוף המסך המוגדל הייתה בשימוש במהלך השיחה הנוכחית.
  • ZoomUIControlsUsedCount - כמות הפעמים שפקדי גודל התצוגה של שיתוף המסך היו בשימוש במהלך שיחה.
  • ZoomScrollWheelUsedCount - כמות הפעמים שגלגל העכבר שימש לשליטה בהגדלת התצוגה של שיתוף המסך במהלך שיחה.
  • ZoomKeyboardUsedCount - כמות הפעמים שבה נעשה שימוש בלוח המקשים כדי לשלוט בהגדלת התצוגה של שיתוף המסך במהלך שיחה.
  • ZoomTrackPadUsedCount - כמות הפעמים שמקלדת המעקב שימשה לשליטה בהגדלת התצוגה של שיתוף המסך במהלך שיחה.
  • ShowShareTwinCamConnectionCount - כמות הפעמים שקוד QR של שיתוף הוצג.
  • TwinCamConnectionUsedCount - כמות הפעמים ש- TwinCam התחבר לשיחה.
  • TwinCamConnectionFailedCount - כמות הפעמים ש- TwinCam לא הצליח להתחבר לשיחה.
  • StopTwinCamCount - כמות הפעמים של לחיצה על לחצן Stop TwinCam.
  • AbleToStartTwinCam - כמות הפעמים היתה אפשרות להוסיף TwinCam.
  • CallManagerUsed - האם מנהל השיחות היה בשימוש במהלך השיחה הנוכחית.
  • IsIgnoringBatteryOptimizations - סימון אם המערכת מתעלמת מהגדרות מיטוב הסוללה עבור Skype במכשירי Android. משמש להפחתת בעיות בהודעות שיחה.
  • CaptionsPositionModeChangeCount - כמות הפעמים בתצוגת הכיתובים שונתה.
  • LastCaptionsPositionMode - תצוגת הכיתובים האחרונים שבה משתמש השתמש.
  • CaptionsStartingMessageClickedCount - כמות הפעמים שלחצת על הודעת התחלת הכיתובים.
  • DidShowReconnectUI - מציין אם הרשת השתנתה במהלך השיחה. איכות שיחה קריטית ומדידת מהימנות.
  • CallReconnectDuration - הזמן הקצוב לחיבור מחדש של השיחה אם הרשת השתנתה במהלך השיחה. איכות שיחה קריטית ומדידת מהימנות.
  • CallDurationAfterReconnect - משך הזמן של השיחה לאחר שינוי הרשת במהלך השיחה. איכות שיחה קריטית ומדידת מהימנות.
  • CallDroppedDuringReconnect - מציין ששיחה שוחררה כאשר הרשת השתנתה במהלך השיחה. איכות שיחה קריטית ומדידת מהימנות.
  • DidShowPoorConnectionUI - מציין אם איכות רשת ירודה במהלך השיחה. איכות שיחה קריטית ומדידת מהימנות.
  • CallId - מזהה באופן ייחודי את המזהה של שיחה זו במערכות Skype.
  • CallDurationSeconds - משך הזמן של שיחה זו שנמדד בשניות.
  • ParticipantId - מזהה ייחודי שמזהה משתמש זה בשיחה זו.
  • ToggleCameraCount - מספר הפעמים שהמצלמה הופעלה או כבויה במהלך שיחה זו.
  • LocalMuteCount - מספר הפעמים שהמיקרופון היה כבוי במהלך שיחה זו.
  • LocalUnmuteCount - מספר הפעמים שהמיקרופון הופעל במהלך שיחה זו.
  • Origin - מציין את המיקום בלקוח Skype שבו שיחה זו אותחלה.
  • CallConversationMriNamespace - מציין את סוג הכיסוי ששיחה זו מצורפת אליו. זה יכול להיות למשל צ'אט פרטי עם משתמש SKype אחר, שיחה קבוצתית או שיחה עם משתמש Teams.
  • CallConnectionDurationMilliseconds - הזמן שנדרש כדי לחבר את השיחה הנוכחית (באלפיות שניה).
  • PhotoSnapshotCount - מספר התמונות שצולמו.
  • DidUserPostPhotoSnapshot - כן/לא אם המשתמש פרסם תמונה.
  • PhotoSnapshotAudioCount - מספר התמונות עם משתתפי השמע.
  • PhotoSnapshotVideoCount - מספר התמונות עם משתתפי הווידאו.
  • PhotoSnapshotScreenShareCount - מספר התמונות של שיתוף מסך.
  • PhotoReactionCount - מספר תגובות התמונה שנשלחו במהלך שיחה זו.
  messaging_sms

  אירוע למעקב אחר תכונת SMS One Way. משמש למעקב אחר שגיאות בתכונת ה- SMS One Way.

  • Action - פעולה הקשורה לתכונת SMS חד-כיוונית (לדוגמה מסירת SMS נכשלה).
  • ClientMessageId - מזהה הודעה שבו אירעה השגיאה.
  • ErrorCategory - קטגוריית השגיאה שנצפצה.
  • Status - קוד שגיאה של השגיאה ocurred.
  • CallerIdType - מיידע אותנו אם המשתמש ששולח את ה- SMS ה- CallerId היה מופעל באיזה סוג CallerId הוא היה ברגע שה- SMS נשלח. משמש כדי לוודא ששירות CallerId פועל.

  האירועים הבאים נשלחים רק מהלקוחות המותקנים בשולחן העבודה.

  תכונות נפוצות עבור כל האירועים.

  • Platform_Uiversion - מזהה פלטפורמה בשילוב עם מספר הגירסה של Skype. מאפשר לנו לסווג נתונים בהתבסס על פלטפורמה וטבלת ציר של גירסאות.
  • Platform_Id - מזהה מספרי עבור סוג פלטפורמה (1418 - אינטרנט, 1419 - Android וכולי). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על מזהה הפלטפורמה.
  • DeviceInfo.Locale - אזור התצוגה שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש של מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה/אזור המכשיר.
  • UserInfo.Locale - אזור התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות באזור התצוגה.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.

  אירועים נדרשים.

  client_startup

  מדידה של ביצועי אתחול ב- Windows, Macintosh ו- Linux, המשמשת למדידת איכות.

  • DeviceInfo.NativeCpuArchitecture - ארכיטקטורת מעבד של מחשב מקורי. מאפשר לנו לבסס מדדי תקינות וביצועים.
  • DeviceInfo.ProcessCpuArchitecture - ארכיטקטורת מעבד של תהליך Skype. מאפשר לנו לבסס מדדי תקינות וביצועים.
  • startup_time - זמן אתחול של לקוח שולחן העבודה. מאפשר לנו לבסס מדדי תקינות ביצועים.
  • is_background_token_refresh_startup - דגל המציין אם התהליך הראשי התעורר כדי לרענן את אסימון הכניסה. מאפשר לנו לבסס מדדי תקינות.
  • correlation_id - מזהה ייחודי של ההפעלה הנוכחית. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. הדבר מאפשר לנו לתאם בעיות ולבסס מדדי תקינות.
  • DeviceInfo_OsVersion - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  client_cert_selection

  נשלח כאשר שירות דורש אימות אישור לקוח. נאסף כדי למדוד את התבליט של הליכי אימות יישומים.

  • endpoint_origin - מקור נקודת הקצה שביקש אימות אישור לקוח.
  • DeviceInfo_OsVersion - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  restart_for_update

  עוקב אחר ההפעלה מחדש של מערכת ההפעלה כדי לבצע את תהליך העדכון. מאפשר לנו לזהות בעיות בתהליך העדכון.

  • DeviceInfo_OsVersion - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  renderer_crashed

  נשלח כאשר המעובד קורס ב- Windows, Macintosh או Linux, ומשמש עבור מדדי תקינות.

  • CrashType - סוג קריסה (לדוגמה, התהליך אינו מגיב או התהליך נעלם באופן בלתי צפוי).
  • Reason - הסיבה לקריסה (לדוגמה, אין זיכרון פנוי, ההשקה נכשלה).
  • CallStatus - מצב השיחות לפני הקריסה (לדוגמה, לא היתה שיחה, במהלך שיחה או מיד לאחר השיחות).
  • DeviceInfo_OsVersion - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  main_crashed

  נשלח כאשר התהליך הראשי קורס ב- Windows, Macintosh או Linux, המשמש למדדי תקינות.

  • CrashType - סוג קריסה (לדוגמה, אירעה חריגה או קריסה מקורית).
  • DeviceInfo_OsVersion - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  main_quit_after_background_token_refresh

  נשלח כאשר התהליך הראשי מתפטר באופן מבוקר לאחר רענון האסימון, ב- Windows, המשמש עבור מדדי תקינות.

  • TokenRefreshResult - תוצאת רענון אסימון (לדוגמה, אם רענון האסימון הצליח, תם הזמן או השגיאה).
  • correlation_id - מזהה ייחודי של ההפעלה הנוכחית. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. הדבר מאפשר לנו לתאם בעיות ולבסס מדדי תקינות.
  • DeviceInfo_OsVersion - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  ComProcessStartedEvent

  נשלח כאשר מארח התהליך ברקע מופעל על-ידי מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לבסס מדדי תקינות עבור משימת הרקע.

  • Action - פעולת משימה ברקע (כלומר, החלה, הושלמה בהצלחה, הופסקה וכולי).
  • PackageVersion - גירסת חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • PackageName - שם חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • OsDescription - מידע על גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • אזור זמן - אזור הזמן של הלקוח. עוזר לנו להבין את השעה בלקוח כאשר האירוע התרחש.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.
  ComProcessStoppedEvent

  נשלח כאשר מארח התהליך ברקע מופסק. מאפשר לנו לבסס מדדי תקינות עבור משימת הרקע.

  • Action - פעולת משימה ברקע (כלומר, החלה, הושלמה בהצלחה, הופסקה וכולי).
  • PackageVersion - גירסת חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • PackageName - שם חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • OsDescription - מידע על גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • אזור זמן - אזור הזמן של הלקוח. עוזר לנו להבין את השעה בלקוח כאשר האירוע התרחש.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.
  TokenRefreshBackgroundTaskEntryPointEvent

  נשלח כאשר פעולת הרענון של אסימון האימות של תהליך הרקע התחילה. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור רענון הרקע של אסימון האימות.

  • TaskName - שם המשימה ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • TaskInstanceId - מזהה מופע פעילות ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • DaysUntilTokenExpires - מספר הימים עד שתוקף אסימון האימות יפוג. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • TokenRefreshExpirationThresholdInDays - מספר הימים המרבי שנותר עד שתוקפו של האסימון יפוג כאשר נוכל לדלג על רענון אסימון הרקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • ShouldTryToStartSkypeProcess - דגל המציין אם משימת הרקע מנסה לרענן את אסימון האימות או לדלג עליו. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • Action - פעולת משימה ברקע (כלומר, החלה, הושלמה בהצלחה, הופסקה וכולי).
  • PackageVersion - גירסת חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • PackageName - שם חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • OsDescription - מידע על גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • אזור זמן - אזור הזמן של הלקוח. עוזר לנו להבין את השעה בלקוח כאשר האירוע התרחש.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.
  TokenRefreshBackgroundTaskCompletedEvent

  נשלח כאשר פעולת הרענון של אסימון האימות של תהליך הרקע הושלמה בהצלחה. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור רענון הרקע של אסימון האימות.

  • TaskName - שם המשימה ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • TaskInstanceId - מזהה מופע פעילות ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • Action - פעולת משימה ברקע (כלומר, החלה, הושלמה בהצלחה, הופסקה וכולי).
  • PackageVersion - גירסת חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • PackageName - שם חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • OsDescription - מידע על גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • אזור זמן - אזור הזמן של הלקוח. עוזר לנו להבין את השעה בלקוח כאשר האירוע התרחש.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.
  TokenRefreshBackgroundTaskCancelledEvent

  נשלח כאשר פעולת הרענון של אסימון האימות של תהליך הרקע בוטלה על-ידי מערכת ההפעלה. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור רענון הרקע של אסימון האימות.

  • TaskName - שם המשימה ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • TaskInstanceId - מזהה מופע פעילות ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • CancellationReason - סיבת ביטול משימה ברקע שנשלחה על-ידי מערכת ההפעלה. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • Action - פעולת משימה ברקע (כלומר, החלה, הושלמה בהצלחה, הופסקה וכולי).
  • PackageVersion - גירסת חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • PackageName - שם חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • OsDescription - מידע על גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • אזור זמן - אזור הזמן של הלקוח. עוזר לנו להבין את השעה בלקוח כאשר האירוע התרחש.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.
  SkypeProcessStartFailedForTokenRefreshEvent

  נשלח כאשר תהליך הרענון של אסימון האימות ברקע נכשל. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור רענון הרקע של אסימון האימות.

  • TaskInstanceId - מזהה מופע פעילות ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • FailureReason - הסיבה לכך שתהליך הרענון של אסימון האימות ברקע נכשל. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • HResultErrorCode - קוד שגיאה של HResult שנשלח ממערכת ההפעלה עבור כשל בתהליך הרענון של אסימון האימות. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • Action - פעולת משימה ברקע (כלומר, החלה, הושלמה בהצלחה, הופסקה וכולי).
  • PackageVersion - גירסת חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • PackageName - שם חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • OsDescription - מידע על גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • אזור זמן - אזור הזמן של הלקוח. עוזר לנו להבין את השעה בלקוח כאשר האירוע התרחש.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.
  TokenRefreshBackgroundTaskFailedEvent

  נשלח כאשר משימת הרענון של אסימון האימות של תהליך הרקע נכשלה מסיבות לא ידועות. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור רענון הרקע של אסימון האימות.

  • TaskName - שם המשימה ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • TaskInstanceId - מזהה מופע פעילות ברקע. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • ErrorMessage - הודעת שגיאה עבור כשל המשימה ברקע של רענון אסימון האימות. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • HResultErrorCode - קוד שגיאה של HResult שנשלח ממערכת ההפעלה עבור כשל המשימה ברקע של רענון אסימון האימות. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות עבור משימת הרענון של אסימון האימות ברקע.
  • Action - פעולת משימה ברקע (כלומר, החלה, הושלמה בהצלחה, הופסקה וכולי).
  • PackageVersion - גירסת חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • PackageName - שם חבילת האפליקציה Skype MSIX. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • OsDescription - מידע על גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • אזור זמן - אזור הזמן של הלקוח. עוזר לנו להבין את השעה בלקוח כאשר האירוע התרחש.
  • AppInfo.Version - משמש לתיאום מדידת שימוש לגירסה הספציפית של Skype. פעולה זו מסייעת לבסס את תקינות הגירסה.
  • AppInfo.Language - שפת התצוגה של Skype. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת התצוגה.
  • UserInfo.Language - שפת התצוגה שתצורת המשתמש נקבעה עבור מערכת ההפעלה או ההתקן. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לשפת מערכת ההפעלה/המכשיר.
  • UserInfo.TimeZone - אזור הזמן שתצורתו נקבעה על-ידי המשתמש.
  • UserInfo.Id - מזהה ייחודי אנונימי (hashed) של המשתמש. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות ליבה בהתבסס על השפעת המשתמש וסטטיסטיקה של השימוש ב- Skype.
  • DeviceInfo.OsName - שם מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות למערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.OsVersion - גירסת מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לגירסה של מערכת ההפעלה.
  • DeviceInfo.Id - מזהה המזהה באופן ייחודי את המכשיר הספציפי. מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של דברים שונים. לדוגמה, אם בעיה מסוימת משפיעה על מכשיר אחד או על מכשירים מרובים בלבד.
  • DeviceInfo.BrowserName - שם הדפדפן (Edge, Chrome, ...). מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.BrowserVersion - גירסת דפדפן. מאפשר לנו ליצור מדדי תקינות בהתבסס על גירסת דפדפן אינטרנט.
  • DeviceInfo.OsBuild - מספר גירסת Build של מערכת ההפעלה. מאפשר לנו לזהות בעיות הקשורות לבניית מערכת ההפעלה.
  • EventInfo.Name - השם של אירוע מדידת שימוש זה.
  • EventInfo.SdkVersion - גירסת ה- SDK של מערכת ניהול מדידת השימוש (ARIA).
  • EventInfo.Source - שם רכיב משנה ספציפי ללקוח, כגון הספריה או הרכיב, המשמש לזיהוי נקודת המכשור בקוד.
  • EventInfo.Time - זמן ה- UTC בלקוח כאשר אירוע זה התרחש.
  תרגום מכונה

  חשוב! מאמר זה תורגם באמצעות תרגום מכונה במקום מתרגם אנושי. לקבלת מידע נוסף במאמר זה. סקייפ משתמש בתרגום מכונה עבור מאמרי עזרה ותמיכה כדי להפוך אותם לזמינים בשפות רבות. מאמרים אלו, שתורגמו באמצעות תרגום מכונה, עשויים להכיל שגיאות דקדוקיות, תחביר שגוי או בחירות מילים שגויות שאנשים שזו אינה שפת האם שלהם יכולים לעשות. סקייפ לא אחראי למקרים של חוסר דיוק, שגיאות או לנזקים שעלולים להיגרם מתוכן שתורגם לא נכון או כתוצאה מהשימוש של הלקוחות שלנו בתרגום זה.
   ,

  מאמר זה אינו זמין עבור הפלטפורמה שבחרת. FA34939