עזרה של סקייפ

  כל המוצרים

  איך אפשר לענות לשיחה בסקייפ?

  חזרה לתוצאות החיפוש
  אם נכנסת לסקייפ, באפשרותך לקבל שיחות. על המסך תופיע התראה על שיחה נכנסת, בחר בלחצן שיחה Audio call button כדי לענות לשיחה כשיחה קולית, או בחר בלחצן וידאו Video call button כדי לענות עם וידאו. אם אינך מעוניין לענות, בחר בלחצן סיים שיחה End call button כדי לדחות את השיחה. אם אינך במצב מקוון והאפשרות הודעות קוליות מופעלת, המתקשר יוכל להשאיר הודעה, לחלופין באפשרותך להגדיר העברת שיחות למספר אחר.


  מוכן למידע נוסף?
  כיצד לבצע שיחה בסקייפ?
  מה ניתן לעשות במהלך שיחת סקייפ?
   

  אין אפשרות לבצע שיחות חירום עם Skype
  Skype אינו מהווה תחליף לטלפון רגיל ואין אפשרות להשתמש בו לביצוע שיחות לשירותי חירום