Skype Help

  Alle producten

  Welke cloudgebaseerde opdrachten en functies zijn beschikbaar in Skype?

  Terug naar zoekresultaten

  Typ /help in de chatsessie voor een lijst van alle beschikbare opdrachten. Als u in een chatsessie met slechts één andere persoon bent, worden alleen de relevante chatopties weergegeven. Als u chat met twee of meer personen, krijgt u met /help een uitgebreidere lijst met chatopdrachten te zien. Als u de lijst niet ziet, wordt de Skype-versie die u gebruikt niet ondersteund.

  Opdracht Beschrijving

  /add [Skype Name]

  Hiermee voegt u een contactpersoon toe aan de chatsessie. Bijvoorbeeld: Met /add alex_cooper1 voegt u deze deelnemer aan de chat toe.

  Sommige Skype-namen beginnen ook met ‘live:’ (voorbeeld: live:alex_cooper1)

  /alertson [text]

  Hiermee kunt u opgeven wat er in een chat moet worden weergegeven om een melding te geven. /alertson Amsterdam geeft bijvoorbeeld alleen een melding als ‘Amsterdam’ in het chatgesprek verschijnt.

  /alertsoff

  Hiermee schakelt u meldingen uit.

  /find [tekst]

  Hiermee zoekt u naar bepaalde tekst in een chat. De opdracht /find Charlie zoekt bijvoorbeeld naar de eerste keer dat het woord 'Charlie' in de chat voorkomt.

  /get admins

  Deze opdracht geeft informatie over de personen die de leiding hebben over de chatsessie.

  /get options

  Deze opdracht geeft informatie over de actieve opties voor de huidige chat. Zie /set options hieronder voor een lijst van de beschikbare opties.

  /get role

  Deze opdracht geeft informatie over uw rol in de chat.

  /showmembers

  Hiermee krijgt u een lijst van leden en hun rollen.

  /get uri

  Deze opdracht maakt een URL-koppeling die andere mensen kunnen gebruiken om deel te nemen aan de groepschat.

  /golive

  Hiermee start u een groepschat met andere deelnemers aan de chat.

  /info

  Deze opdracht geeft informatie over het aantal mensen dat aan de chat deelneemt en het maximale aantal dat mag deelnemen.

  /kick [Skype-naam]

  Hiermee verwijdert u een deelnemer uit de chat. De opdracht /kick alex_cooper1 verwijdert bijvoorbeeld de deelnemer met die naam uit de chat.

  /leave

  Met deze opdracht verlaat u de huidige groepschat.

  /me [tekst]

  Uw naam komt in beeld, gevolgd door de tekst die u schrijft. De opdracht /me working from home plaatst bijvoorbeeld in de chat de tekst 'werkt vanuit huis' achter uw naam. U kunt dit gebruiken om een bericht over uw activiteiten of status te verzenden.

  /remotelogout

  Stopt pushmeldingen op alle andere exemplaren van Skype, behalve de huidige.

  /set options [[+|-]vlag]

  Hiermee stelt u opties voor deze chatsessie in. Bijvoorbeeld: /set options -JOINING_ENABLED schakelt de optie JOINING_ENABLED uit, terwijl /set options +HISTORY_DISCLOSED de HIS-optie inschakelt.

  Hieronder staan de beschikbare vlaggen:

  HISTORY_DISCLOSED - Nieuwe deelnemers kunnen zien wat er in de chatsessie is gezegd voordat ze zelf deelnemer zijn geworden. Ze kunnen maximaal 400 berichten of 2 weken terug in de tijd lezen, afhankelijk van welke van de twee het eerst bereikt is.

  JOINING_ENABLED - Nieuwe gebruikers kunnen deelnemen aan de chatsessie.

  /setrole [Skype Name] SPEAKER | ADMIN

  U kunt voor elke deelnemer aan de chatsessie een rol instellen. De verschillende rollen staan in de onderstaande tabel beschreven.

  /showplaces

  Hier worden andere eindpunten weergegeven die pushmeldingen voor gesprekken en chatberichten voor dit Skype-account kunnen ontvangen.

  /topic [tekst]

  Hiermee wijzigt u het chat-onderwerp.

  /get allowlist

  Deze opdracht geeft informatie over personen die toegang hebben tot de chatsessie.

  /get banlist

  Deze opdracht geeft informatie over personen die uit de chatsessie verbannen zijn.

  /set allowlist [[+|-]masker] ..

  Hiermee stelt u in welke leden zijn toegestaan in de chatsessie. De opdracht /set allowlist +alex_cooper1 staat bijvoorbeeld toe dat de deelnemer met die naam deelneemt aan de chatsessie.

  /set banlist [[+|-]masker] ..

  Hiermee stelt u in welke leden van de chatsessie worden uitgesloten. De opdracht /set banlist +alex_cooper1 verwijdert bijvoorbeeld de deelnemer met die naam uit de chatsessie. De opdracht /set banlist -alex_cooper1 staat de deelnemer toe om weer mee te doen.

  Chatrollen zijn afhankelijk van wie de chat gestart heeft en of er een rol is toegekend door de maker of host van de chat:

  Rol

  Beschrijving

  Admin

  Ook bekend als host. Admins kunnen andere mensen promoveren tot admins.

  Speaker

  Een lid dat chatberichten kan plaatsen en kan deelnemen aan gesprekken.

  Geen alarmnummers met Skype
  Skype is geen vervanging voor je telefoon en kan niet worden gebruikt voor het bellen van alarmnummers.