Skype Help

  Hoe bekijk ik de gegevens van een lid in Skype Manager™ en werk ik ze bij?

  Terug naar zoekresultaten

  Als u een lid aan uw Skype Manager hebt toegevoegd, kunt u op elk gewenst moment zijn of haar accountgegevens bekijken en bijwerken, zoals de lijst waartoe het lid behoort en of dit lid beheerder van uw Skype Manager is.

  U kunt de Skype-naam, het wachtwoord of de valuta-eenheid van een lid niet wijzigen.

  Om gegevens van een lid in Skype Manager te bekijken of bij te werken:

  1. Meld u aan bij Skype Manager.
  2. Klik in uw Skype Manager-dashboard op Leden om de pagina Alle leden weer te geven.
  3. Klik op de naam van het lid van wie u de gegevens wilt verwijderen. Klik op Details om de pagina Gegevens lid weer te geven.
  4. Als u het lid wilt toevoegen aan een lijst, of u wilt het lid in een andere lijst plaatsen, selecteert u deze uit de vervolgkeuzelijst Dit lid behoort tot de groep.

   Als de lijst niet bestaat, klikt u op lijst aanmaken om de nieuwe lijst in te stellen. Nadat een lijst is ingesteld, wordt deze automatisch geselecteerd voor het lid.
    
  5. Als u wilt dat het lid een beheerder is van uw Skype Manager, moet u de optie Benoem dit lid tot groepsbeheerder markeren.
  6. Klik op Wijzigingen opslaan.