Skype Help

  Alle producten

  Hoe bekijk ik de gegevens van een lid in Skype Manager™ en werk ik ze bij?

  Terug naar zoekresultaten

  Als u een lid aan uw Skype Manager hebt toegevoegd, kunt u op elk gewenst moment zijn of haar accountgegevens bekijken en bijwerken, zoals de lijst waartoe het lid behoort en of dit lid beheerder van uw Skype Manager is.

  U kunt de Skype-naam, het wachtwoord of de valuta-eenheid van een lid niet wijzigen.

  Om gegevens van een lid in Skype Manager te bekijken of bij te werken:

  1. Meld u aan bij Skype Manager.
  2. Klik in uw Skype Manager-dashboard op Leden om de pagina Alle leden weer te geven.
  3. Klik op de naam van het lid van wie u de gegevens wilt verwijderen. Klik op Details om de pagina Gegevens lid weer te geven.
  4. Als u het lid wilt toevoegen aan een lijst, of u wilt het lid in een andere lijst plaatsen, selecteert u deze uit de vervolgkeuzelijst Dit lid behoort tot de groep.

   Als de lijst niet bestaat, klikt u op lijst aanmaken om de nieuwe lijst in te stellen. Nadat een lijst is ingesteld, wordt deze automatisch geselecteerd voor het lid.
    
  5. Als u wilt dat het lid een beheerder is van uw Skype Manager, moet u de optie Benoem dit lid tot groepsbeheerder markeren.
  6. Klik op Wijzigingen opslaan.

   

  Geen alarmnummers met Skype
  Skype is geen vervanging voor je telefoon en kan niet worden gebruikt voor het bellen van alarmnummers.