Help Windows Desktop

Wat is P2P-communicatie?

De oorspronkelijke visie van het World Wide Web was gebaseerd op het idee van peer-to-peer, waarbij elke gebruiker van het web actief zou deelnemen aan het maken, bewerken en toevoegen van inhoud, zodat alles kon worden gekoppeld aan het complete web. Maar de technologie van peer-to-peer (P2P) werd steeds meer geïmplementeerd en populair gemaakt door toepassingen voor het delen van bestanden, zoals Napster en Kazaa. In deze context werd P2P-technologie gebruikt vanwege de mogelijkheid om bestanden te delen, zoeken en downloaden.

Sindsdien staat de term P2P synoniem aan elke rechtstreekse communicatie tussen gebruikers of knooppunten in een netwerk.

Bij Skype geloven we in een waarachtig P2P-systeem dat alle knooppunten van het netwerk dynamisch met elkaar verbindt, waardoor de overdracht en verwerking van informatie en taken die veel bandbreedte vergen eenvoudiger kunnen worden afgehandeld dan door centrale servers.

Een ware P2P-toepassing biedt kleine teams met goede ideeën de mogelijkheid om software en bedrijven te ontwikkelen die de concurrentie van de software van grote ondernemingen kunnen aangaan. Ware P2P, wanneer toegepast op volwassen markten, is ontwrichtende technologie.

Gedecentraliseerde P2P-netwerken hebben verschillende voordelen ten opzichte van traditionele client/server-netwerken. Deze netwerken zijn oneindig schaalbaar, zonder toenemende zoektijd of de behoefte aan dure gecentraliseerde middelen. Ze gebruiken de verwerkings- en netwerkkracht van de computers van eindgebruikers, omdat deze middelen altijd evenredig meegroeien met het netwerk zelf.

Elk nieuwe knooppunt dat aan het netwerk wordt toegevoegd, voegt potentiële verwerkingskracht en bandbreedte toe aan het netwerk. Daardoor zijn de kosten die verbonden zijn aan een grote, centrale infrastructuur in P2P-netwerken van de twee generatie (2G) via gedecentraliseerde bronnen zo goed als geëlimineerd.

Hoe gebruikt Skype een P2P-communicatienetwerk?

Het Skype-team is erin geslaagd P2P-communicatie tot stand te brengen door alle beschikbare middelen in een netwerk te gebruiken, zonder dat daar kostbare gecentraliseerde middelen voor nodig waren.

Skype maakt gebruik van de volgende technieken voor IP-communicatie:

firewall en NAT (Network Address Translation) traversal

Clients zonder firewall en clients op openbaar routeerbare IP-adressen kunnen de communicatie via NAT-knooppunten helpen door het routeren van gesprekken. Hierdoor kunnen twee clients met elkaar communiceren die dat anders niet zouden kunnen. Gesprekken zijn aan beide zijden versleuteld en er worden proxy's met extra bronnen gekozen, zodat de kwaliteit van de oproepen niet wordt beïnvloed.

We hebben ook verschillende technieken ontwikkeld om de configuratie van gateways en firewalls te omzeilen die anders voorkomt dat gebruikers goed kunnen communiceren via een P2P-netwerk. Kortom, Skype werkt zonder speciale configuratie achter de meeste firewalls en gateways.

Wereldwijde gedecentraliseerde lijst gebruikers

De meeste chat- en communicatiesoftware vereist een of andere centrale lijst met gebruikers om een verbinding tussen eindgebruikers tot stand te brengen, om een statische gebruikersnaam te kunnen koppelen aan een IP-adres dat elk moment kan worden gewijzigd.

Deze wijziging kan zich voordoen wanneer een gebruiker naar een andere locatie gaat of opnieuw verbinding maakt met een dynamisch IP-adres. De meeste communicatieprogramma's die gebruikmaken van internet sporen gebruikers op via een centrale adressenlijst met gebruikersnamen en IP-adressen en die opzoekt of gebruikers online zijn of niet. Centrale gebruikerslijsten zijn zeer kostbaar als het om meerdere miljoenen gebruikers gaat. Door deze enorme infrastructuur te decentraliseren kan Skype alle beschikbare bronnen focussen op het ontwikkelen van geavanceerde functionaliteit.

P2P-netwerktechnologieën die worden gebruikt voor het delen van bestanden zouden hier geschikt voor kunnen zijn, maar deze netwerken zijn van nature gefragmenteerd: een zoekopdracht bereikt niet alle knooppunten van het netwerk.

Het is duidelijk dat voor een kwalitatief hoogstaande communicatie met zo laag mogelijke kosten een derde generatie P2P-technologie ('3G P2P') of Global Index (GI) een noodzakelijke ontwikkeling is, een nieuwe verschuiving van het idee van het schaalbare netwerk. De technologie van de Global Index is een gelaagd netwerk waarbij superknopen met elkaar communiceren op een manier dat elke knoop in het netwerk binnen een minimaal tijdsbestek volledige kennis heeft van alle beschikbare gebruikers en bronnen.

Hoe blijft de gesprekskwaliteit van Skype behouden?

Door elke mogelijke bron te gebruiken kan het P2P-systeem dat Skype-communicatie ondersteunt versleutelde gesprekken op een intelligente manier langs het meest effectieve pad leiden. Skype houdt zelfs meerdere verbindingspaden geopend en kiest dynamisch het beste pad dat op dat moment mogelijk is. Dit heeft het merkbare effect van korte wachttijden en een verbetering van de gesprekskwaliteit in het gehele netwerk.

Is Skype veilig?

Skype is zo veilig als mogelijk is. Wanneer u iemand via Skype belt, is het gesprek gecodeerd, om uw privacy te beschermen. Hetzelfde geldt voor uw gedeelde bestanden, chats en video.

Ga voor meer informatie over online beveiliging, veiligheid en privacy naar ons beveiligingscentrum.

Was dit een nuttig artikel?

Ja Nee

Laat ons weten waarom wij u vandaag niet konden helpen

Belangrijk : Voer geen persoonlijke gegevens (zoals uw Skypenaam, e-mailadres, Microsoft-account, wachtwoord, echte naam of telefoonnummer) in het veld hierboven in.

Vraag het de community

Bekijk wat er wordt gezegd over "Over Skype" in de Skype-community.

Doe mee met het gesprek

Hebt u meer hulp nodig? Het ondersteuningsteam helpt je graag. Stel hier je vraag