Skype Help

  Alle producten

  Gebruiksrechtovereenkomst voor het hulpprogramma Skype First Aid

  Terug naar zoekresultaten

  Licentievoorwaarden voor Microsoft-software

  Microsoft Skype First Aid


  Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een dochteronderneming ervan) en u. Lees deze voorwaarden goed. Ze zijn van toepassing op de hierboven genoemde software, die ook eventuele media omvat waarop u de software hebt ontvangen. De voorwaarden gelden ook voor

  • updates,
  • aanvullingen,
  • op internet gebaseerde services en
  • ondersteuningsservices

  van Microsoft voor deze software, tenzij bij die items andere voorwaarden worden meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde voorwaarden.

  Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de software niet gebruiken.


  Als u zich houdt aan deze licentievoorwaarden, beschikt u over de onderstaande permanente rechten.

  1. Installatie- en gebruiksrechten. U mag één exemplaar van de software op uw apparaat installeren en gebruiken.
  2. Bereik van licentie. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent niettegenstaande deze beperking. Hierbij moet u zich houden aan eventuele technische beperkingen in de software die u alleen toestaan de software op bepaalde manieren te gebruiken. Het is niet toegestaan
  • technische beperkingen in de software te omzeilen;
  • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en voorzover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
  • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, niettegenstaande deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
  • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
  • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;
  • de software of deze overeenkomst over te dragen aan derden; of
  • de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het verzorgen van een host-functie voor software.
  1. Back-up. U mag één back-up maken van de software. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.
  2. Documentatie. Elke persoon die geldige toegang heeft tot uw computer of interne netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.
  3. Overbrengen naar een ander apparaat. U mag de software verwijderen en deze voor uw gebruik op een ander apparaat installeren. U mag dit niet doen om deze licentie op meerdere apparaten te gebruiken.
  4. Exportbeperkingen. De software valt onder exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. U moet voldoen aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software. Deze wetten omvatten beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.
  5. Ondersteuningsservices. Omdat deze software wordt geleverd 'in de huidige staat', verlenen wij er wellicht geen ondersteuningsservices voor.
  6. Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst samen met eventuele amendementen, en de bepalingen voor aanvullingen, updates, op internet gebaseerde services en productondersteuningsservices die u gebruikt vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsservices.
  7. Toepasselijk recht.

   a. Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor breuk van de overeenkomst. Het recht van de staat waar u woont geldt voor alle andere claims, met inbegrip van claims onder wetgeving voor consumentenbescherming van de staat, wetgeving met betrekking tot oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad.

   b. Buiten de Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het betreffende land.
  8. Juridisch effect. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u in uw land over andere rechten beschikt. Daarnaast is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot degene bij wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw land als dit in uw land niet is toegestaan.
  9. BEPERKING VAN GARANTIE. De licentie heeft betrekking op de software in de huidige staat. Het risico van het gebruik van de software is voor u. Microsoft wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten hebt in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst kan hierin geen wijzigingen aanbrengen. Voor zover is toegestaan onder het toepasselijke recht, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakende karakter van de software af.
   VOOR AUSTRALIË – U hebt statutaire garanties onder de Australische consumentenwet, en niets in deze voorwaarden is bedoeld om deze rechten te beïnvloeden.
  10. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADE. U kunt bij Microsoft en haar leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van USD 5,00. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.
   Deze beperking geldt voor
  • elk probleem met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden; en
  • claims voor contractbreuk, garantie- of voorwaardenbreuk, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

   Deze beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte zou moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bepaalde landen staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade, incidentele schade of andere schade toe. Hierdoor kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden.

  Het hulpprogramma Skype First Aid downloaden

  Geen alarmnummers met Skype
  Skype is geen vervanging voor je telefoon en kan niet worden gebruikt voor het bellen van alarmnummers.