Start Skype voor Windows-bureaublad

  Hoe kan ik BTW-facturen in Skype Manager downloaden?

  In het beheerdersdashboard van Skype Manager kunnen maandelijkse BTW-facturen worden gedownload voor specifiek gemaakte kostentoewijzingen. U kunt de BTW-factuur voor een bepaalde maand downloaden op de vijfde van de volgende maand. Facturen zijn zes maanden lang beschikbaar.

  Meer informatie over hoe Skype BTW in rekening brengt, vindt u hier.
  Beheerders kunnen in de volgende landen BTW-facturen downloaden:

  • Bulgarije
  • Cyprus
  • Denemarken
  • Estland
  • Hongarije
  • Italië
  • Letland
  • Litouwen
  • Malta
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Spanje
  • Zwitserland


  We brengen geen BTW in rekening wanneer u Skype-tegoed koopt of toewijst, dus worden deze transacties niet weergegeven op maandelijkse BTW-facturen. Er wordt BTW in rekening gebracht voor het toewijzen van abonnementen of Skype-nummers, en dus worden deze transacties op de maandelijkse BTW-facturen weergegeven.

  De transacties van uw abonnees (gebruik van Skype-tegoed voor gesprekken, SMS of Wi-Fi, en ook aankopen met toegewezen Skype-tegoed), komen in aanmerking voor BTW als het geregistreerde factuuradres van het persoonlijk gekoppelde account zich in een land bevindt waar BTW in rekening dient te worden gebracht. Maandelijkse BTW-facturen voor transacties van abonnees zijn beschikbaar in bepaalde landen. Meer informatie.

  Overige Skype Manager rapporten vindt u op het beheerdersdashboard..


  Een maandelijkse BTW-factuur downloaden:

  1. Meldt u aan bij Skype Manager admin.
  2. Klik op Rapporten.
  3. Klik op Facturen.
   klik op Facturen
  4. Selecteer de maand waarvoor u een BTW-factuur nodig heeft en klik op Downloaden om de factuur op te slaan voor de toewijzing in PDF-formaat.

  Hieronder ziet u een voorbeeld van een BTW-factuur met een uitleg voor iedere kolom:
  Voorbeeld BTW-factuur

  1. Klantdetails: uw naam en adres
  2. Factuurnummer: unieke factuur-id
  3. Factuurdatum: meestal de laatste dag van de maand
  4. Datum: datum van de transactie
  5. Beschrijving: gesprekken die u hebt gevoerd of aankopen die u hebt gedaan
  6. Type: in het typeveld kunt u zien of het een aankoop, een telefoongesprek of sms-bericht betreft
  7. Nettobedrag: het bedrag dat voor het item is betaald
  8. Btw-bedrag: Het voor het item betaalde BTW-bedrag
  9. Bedrag: Totale betaalde bedrag voor het item, inclusief BTW
  10. Totale BTW-bedrag: totale betaalde bedrag aan BTW voor de maand
  11. Belastingtarief: het toe te passen belastingtarief dat gebruikt wordt om de BTW te berekenen
  12. Bruto totaalbedrag: totaalbedrag en betaalde BTW

  Voor meer informatie over Skype Manager is er een Snelstartgids, een Gebruikershandleiding en een aantal tutorials beschikbaar op de pagina met handleidingen op de ondersteuningssite van Skype.

  Was dit een nuttig artikel?

  Ja Nee

  Laat ons weten waarom wij u vandaag niet konden helpen

  Belangrijk : Voer geen persoonlijke gegevens (zoals uw Skypenaam, e-mailadres, Microsoft-account, wachtwoord, echte naam of telefoonnummer) in het veld hierboven in.

  Geen alarmnummers met Skype
  Skype is geen vervanging voor je telefoon en kan niet worden gebruikt voor het bellen van alarmnummers.