Skype Help

  Privacy van Skype Vertalen: veelgestelde vragen

  Terug naar zoekresultaten
   

  Wanneer u de vertaalfuncties van Skype gebruikt, wordt uw gesprek door Skype verzameld en gebruikt om de vertaalservice te verstrekken. Met uw toestemming kunnen uw gegevens worden gebruikt om de producten en services van Microsoft te verbeteren. Om de vertaal- en spraakherkenningstechnologie te laten leren en uit te breiden, worden zinnen en automatische transcripten geanalyseerd en worden eventuele correcties in het systeem ingevoerd om efficiëntere services te ontwikkelen. Dit kan tevens inhouden de transcriptie van audio-opnames door Microsoft-werknemers en-leveranciers, die onderworpen zijn aan procedures die de privacy van gebruikers beschermen, inhoudende maatregelen waarmee identificatie van gegevens onmogelijk gemaakt wordt, het verplicht stellen van geheimhoudingsverklaringen van leveranciers en hun werknemers en de vereiste dat leveranciers voldoen aan de hoge privacy-normen conform de Europese wetgeving en elders.

  Gesprekken worden alleen opgenomen als de gebruiker een vertaalfunctie heeft geselecteerd.

  Een vertaalde gesprek stoppen:

  1. Tik of klik op de kop van de chatsessie.
  2. Schuif omlaag naar Gesprek Vertalen en selecteer Stop vertalingen.
  3. Uw vertaalde gesprek wordt uitgeschakeld en er wordt een melding naar de chatberichten gestuurd.

  Om een vertaald gesprek te krijgen, wordt de inhoud van je communicatie door de spraakherkennings- en/of vertaalservice(s) gevoerd voordat deze in de door jou gekozen taal wordt geretourneerd. Vertaling in Skype is een nieuwe technologie die beter wordt naarmate deze meer wordt gebruikt. Om de technologie te laten leren en uit te breiden, worden de automatische vertalingen gecontroleerd en correcties in het systeem teruggevoerd, zodat de services efficiënter kunnen worden.

  Microsoft kan voice-opnames van Skype Vertalen voor product verbetering verwerken. Productverbeterting omvat zowel geautomatiseerde als manuele (menselijke) methoden van verwerking. We implementeren menselijke controle alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Om de accuratesse geautomatiseerde verwerking te bouwen, trainen en verbeteren (zoals vertaal- en transcriptieservices), zullen Microsoft medewerkers en leverancers, met uw toestemming, manueel een aantal van de voorspellingen en omzettingen geproduceerd middels de automatische methoden controleren ten opzichte van de onderliggende data van waaruit de voorspellingen en omzettingen opgebouwd zijn. Met uw toestemming worden korte fragmenten van een kleine steekproef van spraakgegevens, die Microsoft heeft opgenomen om de gegevens onidentificeerbaar te maken, handmatig beoordeeld om de spraakservices te verbeteren, zoals herkenning en vertaling.

  Ja. De instellingen voor vertaalde uitwisseling zijn specifiek voor het apparaat. Dit betekent dat de machtigingen niet worden gesynchroniseerd op al uw apparaten, die zijn verbonden met uw Microsoft-account. U moet de instelling inschakelen op elk apparaat waarop u de vertaalde gesprekken functie gebruikt.

  Ja, u kunt uw machtigingen op elk gewenst moment wijzigen door de instelling vande wisselknop om te zetten in uitschakelen.

  Translator settings to allow voice data

  Conversaties waarvoor vertaling wordt gebruikt, worden tijdens het verzenden van en naar de Microsoft-servers verstleuteld.

  Nee, Skype gebruikt de gegevens die via vertaalfuncties worden verzameld niet voor het verkopen van advertenties.