Start Skype voor Windows-bureaublad

  Hoe wijs ik in Skype Manager™ Skype-nummers aan leden toe?

  In deze Veelgestelde vragen staan instructies over het toewijzen van Skype-nummers aan uw leden, het opnieuw toewijzen van Skype-nummers en het annuleren van Skype-nummers die aan uw leden zijn toegewezen.

  Skype-nummers toewijzen

  U kunt Skype-nummers aan alle Skype-gebruikers toewijzen.

  Skype-nummers toewijzen aan leden of SIP-profielen:

  1. Meld u aan bij Skype Manager.
  2. Klik op Functies op de werkbalk.
  3. Klik in het menu Functies aan de linkerkant op Skype-nummers om de pagina Skype-nummers weer te geven.
  4. Klik op Skype-nummers toewijzen.
  5. Schakel het vakje in naast elk lid aan wie u Skype-nummers wilt toewijzen. Wanneer u een lid selecteert, wordt de knop Skype-nummers toewijzen automatisch weergegeven.

   Het scherm Skype-nummers toewijzen waarin leden van Skype Manager worden weergegeven.

  1. Klik op Skype-nummers toewijzen om de pagina Skype-nummers kopen weer te geven.

   De pagina Skype-nummers kopen met een optie voor het selecteren van het land en de kosten voor het Skype-nummer.

  2. Selecteer het land voor het Skype-nummer en klik op Doorgaan.
  3. Kies het netnummer dat u voor het Skype-nummer wilt gebruiken en geef aan hoe u wilt worden gefactureerd.
  4. Klik op Nu kopen.
  De Skype-nummers worden vervolgens toegewezen. Het kan enkele minuten duren voordat de Skype-nummers in Skype Manager worden weergegeven en uw leden ze kunnen gaan gebruiken.

  Een Skype-nummer opnieuw toewijzen

  Een Skype-nummer van een lid opnieuw toewijzen aan een ander lid of SIP-profiel:

  1. Meld u aan bij Skype Manager.
  2. Klik op Functies op de werkbalk.
  3. Klik in het menu Functies aan de linkerkant op Skype-nummers om de pagina Skype-nummers weer te geven.
  4. Klik op de rij met het Skype-nummer dat u opnieuw wilt toewijzen.

   De knop Een nummer opnieuw toewijzen op de pagina met Skype-nummers.

  5. Klik op Een nummer opnieuw toewijzen.
  6. Geef in het weergegeven veld de naam van het lid op aan wie u het Skype-nummer wilt toewijzen en klik op Bevestigen.
  Het Skype-nummer wordt opnieuw toegewezen aan het opgegeven lid of SIP-profiel.

  Wanneer u een Skype-nummer opnieuw toewijst, moet u controleren of de toewijzing in overeenstemming is met de voorwaarden waarmee u tijdens het kopen van het specifieke Skype-nummer hebt ingestemd.

  Skype-nummers annuleren

  Een Skype-nummer dat aan een lid is toegewezen annuleren:

  1. Meld u aan bij Skype Manager.
  2. Klik op Functies op de werkbalk.
  3. Klik in het menu Functies aan de linkerkant op Skype-nummers om de pagina Skype-nummers weer te geven.
  4. Schakel het vakje in naast elk lid voor wie u Skype-nummers wilt annuleren.
  5. Klik op Nummers annuleren. De Skype-nummers komen te vervallen op de data die voor de leden zijn aangegeven. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

  Voor meer informatie over Skype Manager vindt u de handleiding Aan de slag, een gebruikershandleiding en verschillende zelfstudievideo's op de pagina Handleidingen van de ondersteuningssite voor Skype.

  Belangrijk: Skype-nummers worden ‘als zodanig’ aangeboden. De continue beschikbaarheid ervan is onderhevig aan toepasselijke woonplaatsvoorschriften en lokale regelgevingspraktijken. De voorwaarden voor Skype-nummers kunnen dienovereenkomstig veranderen. Dergelijke veranderingen kunnen de oplegging of wijziging van woonplaatsvereisten omvatten en/of het verstrekken van meer gebruikersgegevens door u voor onafgebroken toegang tot gedefinieerde Skype-nummers. Dergelijke veranderingen kunnen van invloed zijn op uw mogelijkheden om Skype-nummers in de toekomst te gebruiken, kopen en toe te wijzen. De voorwaarden voor Skype-nummers worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure voor de Skype-nummers. U dient hiermee akkoord te gaan voordat u de Skype-nummers kunt kopen.

  Was dit een nuttig artikel?

  Ja Nee

  Laat ons weten waarom wij u vandaag niet konden helpen

  Belangrijk : Voer geen persoonlijke gegevens (zoals uw Skypenaam, e-mailadres, Microsoft-account, wachtwoord, echte naam of telefoonnummer) in het veld hierboven in.