Hjelp for Skype

  Hvor mange samtidige samtaler kan jeg kjøre med Skype Connect™?

  Tilbake til søkeresultater

  For øyeblikket er maksimalt antall samtidige anrop eller anropskanaler begrenset til 300 per SIP-profil. Du kan imidlertid opprette så mange SIP-profiler du vil. Med Skype Connect kan du også dra nytte av "sprengning".

  Antall innkommende oppringinger som bedriften din kan støtte, avhenger av hvordan du har konfigurert Skype Connect, nettverksinfrastrukturen og Internett-tilkoblingen.

  Du kan kjøpe kanalabonnementer for hver SIP-profil du har konfigurert Skype Connect for.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Hva er Skype Connect™ og hvordan fungerer det?

  Du kan også gå til Skype-fellesskapet for å få hjelp.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10275