Hjelp for Skype

  Gjør Skype Connect ™ støtter virtuelle Private nettverk?

  Tilbake til søkeresultater

  Skype Connect vil arbeide med virtuelle Private nettverk (VPN) infrastrukturen så lenge VPN brukes for Skype Connect har tilgang til Internett.

  Vi anbefaler bruk av VPN å skille tale fra datatrafikk og som en del av en generell tjenestekvalitet optimalisering.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10298