Hjelp for Skype

  Hvordan konfigurerer jeg PBX for Skype Connect™?

  Tilbake til søkeresultater

  Hvis du vil konfigurere PBX, trenger du adressen til Skype Connect-gatewayen og SIP-Profils brukernavn og passord. Disse opplysningene oppgis når du først oppretter en SIP-profil og kan hentesnår som helst.

  Vennligst referer til PBX produsentens støtte dokumentasjon for de spesifikke konfigurasjonstrinnene for din PBX.

  På grunn av den typen interoperabilitet utfordringer SIP, støtter Skype bare hussentraler som har vært gjennom vårt sertifisering program.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Hva er Skype Connect™ og hvordan fungerer det?

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10307