Hjelp for Skype

  Hva er en SIP-aktivert PBX?

  Tilbake til søkeresultater

  PBX (Private Branch Exchange) er systemet i din bedrift som knytter individuelle skrivebords utvidelser til eksterne telefonlinjer og mobile nettverk.

  En SIP-aktivert PBX er en PBX som kan koble til Internett og bruke SIP-protokollen til å ringe over Internett.

  Vi anbefaler at du bruker en Skype Connect™ sertifisert PBX som vi ikke kan sikre alle dine SIP-aktiverte PBX funksjoner og funksjoner vil fungere riktig i ikke-sertifiserte SIP-aktiverte hussentraler når den brukes med Skype Connect.

  For den gjeldende listen over Skype Connect sertifisert SIP-aktiverte PBX leverandører, følg denne linken og klikk kompatible telefonsystemer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Hva er Skype Connect™ og hvordan fungerer det?

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10315