Hjelp for Skype

  Hva er "sprengning" i Skype Connect?

  Tilbake til søkeresultater

  Skype gir 20% ekstra samtidige ringer ("sprengning"), over og over abonnerte kanaler.

  Dette gjør at du kan motta flere samtidige anrop selv om du kanskje ikke har betalt for nok kanaler til å motta dem. Vi vil sende deg en e-post med et varsel om at en eller flere av dine SIP profiler har vært sprengning, slik at du kan bestemme om du vil kjøpe flere samtidige anropskanaler. Sprengning vil bare fungere for en begrenset periode med mindre du øke betalt kanaler.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Hva er Skype Connect™ og hvordan fungerer det?

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10317