Hjelp for Skype

  Hvordan ser eller oppdaterer jeg medlemmets opplysninger i Skype Manager™?

  Tilbake til søkeresultater

  Når et medlem er lagt til i Skype Manager, kan du se eller oppdatere kontodetaljene deres når som helst, inkludert hvilken liste de hører til og om de er administrator i din Skype Manager.

  Du kan ikke endre medlemmers Skype-navn, passord eller valuta.

  Slik ser eller oppdaterer du medlemmets opplysninger i Skype Manager:

  1. Logg på Skype Manager.
  2. Klikk på Medlemmer på instrumentbordet for Skype Manager for å vise Alle medlemmer-siden.
  3. Klikk på navnet til medlemmet du vil endre detaljene for. Klikk på Detaljer for å vise Medlemmets opplysninger-siden.
  4. Hvis du ønsker å legge medlemmet til i en liste eller endre listen medlemmet tilhører, velger du den fra Dette medlemmet tilhører denne listen-rullegardinmenyen.

   Hvis listen ikke finnes, klikker du på Opprett en liste for å lage en ny. Etter at den er opprettet, velges den automatisk for medlemmet.
    
  5. Hvis du vil at medlemmet skal være administrator i din Skype Manager, markerer du Gjør dette medlemmet til gruppeadministrator.
  6. Klikk på Lagre endringer.