Hjelp for Skype

  Jeg har problemer med min PBX-funksjonalitet. Hva bør jeg gjøre?

  Tilbake til søkeresultater

  SIP-aktiverte PBX kan forårsake problemer med følgende:

  • Arbeidsgrupper
  • Ringe sperring
  • Musikk på vent
  • Interne nettverksruting

  Hvis du opplever problemer med noen av de ovennevnte, se dokumentasjonen fra produsenten PBX støtte, eller kontakte dem for mer hjelp.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10552