Hjelp for Skype

  Hvordan bruker jeg en Bluetooth-enhet med Skype?

  Tilbake til søkeresultater

  Slik bruker du Skype med en Bluetooth-enhet (slik som trådløse headset):

  1. Sørg for at du har den nyeste versjonen av Skype.
  2. Slå på Bluetooth-enheten, slik at det er mulig å finne den.
  3. Par Bluetooth-enheten med datamaskinen.


  Merk: Hvis Bluetooth-hodetelefoner blir frakoblet under en Skype ringe, lyd for samtalen vil gå tilbake til standard-lydenhet.


  Lær mer om Skype lydinnstillinger. Se i brannmurdokumentasjonen eller på webområdet for mer informasjon om hvordan du kan kople enheten eller gjør den synlig fra enhetsprodusenten. Ikke alle funksjonene i Bluetooth-hodetelefoner kan være tilgjengelige når du ringer i Skype.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10617