Hjelp for Skype

  Min direktemelding leveres Hvis mottakeren ikke er logget på Skype?

  Tilbake til søkeresultater

  Hvis en kontakt er frakoblet kunne meldingen leveres umiddelbart (Hvis du og den andre parten er på cloud-aktiverte enheter). Hvis ingen av partene er en sky-aktivert enhet, meldingen lagres lokalt (på telefonen) og vil bli levert så snart både du og mottakeren av meldingen er tilkoblet samtidig.

  Lær mer om skyen.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10646