Hjelp for Skype

  Hva er en Skype To Go tilgang tall?

  Tilbake til søkeresultater

  Når du oppretter Skype To Go, får du et tilgangsnummer som fungerer som et vanlig telefonkortnummer. Når du ringer tilgangsnummeret, kan du ringe noen internasjonale nummer på farten uten å definere nummer som Skype To Go kontakt først.

  Finne tilgangsnummeret:

  1. Logg på kontoen din, velg Skype To Go.
  2. Din Skype To Go tilgangsnummeret vises sammen med Skype To Go tall du har konfigurert. Bare ring tilgangsnummeret mobil eller fasttelefon og følg taleveiledningen for å slå internasjonale numre til Skype's lave priser.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10950