Hjem Skype for Windows stasjonær PC

  Hvordan kan jeg sørge for at Skype ikke lenger kjører?

  Den raskeste måten å lukke Skype er høyreklikker ikonet Skype vises i systemstatusfeltet nederst til høyre på skjermen og velg Avslutt.

  Sikre at Skype ikke lenger kjører, kontrollerer du at alle Skype prosesser er lukket:

  1. Trykk CTRL + ALT + del.
  2. Klikk Oppgave bestyrer.
  3. I kategorien prosesser , etter noen begynner med ordet "Skype". For eksempel Skype.exe og SkypePM.exe.

  4. Merk begynnelsen med "Skype" og klikk Avslutt oppgave.
  5. Klikk Ja for å avslutte prosessen.
  6. Gjenta til alle Skype prosesser er lukket.

  Var denne artikkelen nyttig?

  Ja Nei

  Fortell oss hvorfor vi ikke kunne hjelpe deg i dag

  Viktig : Ikke angi personlig informasjon (for eksempel Skype-navn, e-postadresse, Microsoft-konto, passord eller virkelig navn eller telefonnummer) i feltet ovenfor.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10980