Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Hvordan kan jeg være sikker på at Skype ikke lenger kjører på Windows?

  Tilbake til søkeresultater

  Hvis du vil forsikre deg om at Skype ikke lenger kjører, kontrollerer du at alle Skype-prosesser er avsluttet:

  1. Trykk CTRL + ALT + DEL.
  2. Klikk Oppgavebehandling.
  3. Skype og klikk deretter Avslutt oppgave.
  4. Klikk Ja for å avslutte prosessen.
  5. Hvis du ikke ser Skype umiddelbart, klikker du flere detaljer. Klikk på en hvilken som helst post som begynner med ordet "Skype" i kategorien prosesser og klikker du Avslutt oppgave.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA10980

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop