Hjelp for Skype

  Hvordan registrerer jeg med Skype utvikler programmet?

  Tilbake til søkeresultater
  Skype utvikler programmet er nå lukket.

  Den foretrukne metoden for 3rd party utviklere å integrere med Skype bruker Skype URIs; Du finner mer informasjon om Skype URIs på MSDN.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA11010