Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Hva er tastatursnarveier og hvordan bruker jeg dem i Skype?

  Tilbake til søkeresultater

  Tastatursnarveier eller hurtigtaster er bestemte kombinasjoner av to eller flere taster på tastaturet. De gjør det enklere og raskere for deg å bruke kommandoer som du ellers måtte hentet frem via menyene. Du kan bruke tastatursnarveier til å avslutte Skype enkelt, sende en fil, kopiere tekst og mye mer.

  Tastatursnarveier i Skype (versjon 8) for Windows-skrivebordet og Mac

  Windows-skrivebordet Mac Handling
  Ikke relevant [Kommando]+[1] Åpne Skype-hovedvinduet
  Ctrl + I [Kommando]+Skift+[O] Åpne varselpanel
  Ctrl + , (Ctrl + komma) [Kommando]+[komma] Åpne appinnstillinger
  Ctrl + H Ikke relevant Åpne hjelp i standardnettleser
  Ctrl + D [Kommando]+[2] Åpne numerisk hovedtastatur
  Ctrl + N [Kommando]+[N] Start ny samtale
  Ctrl + G [Kommando]+[G] Ny gruppe
  Ctrl + F

  [Kommando]+[F]

  Finn i gjeldende samtale
  Skift + Enter Skift+Enter Velg neste melding i søkeresultatene
  Enter Retur Velg forrige melding i søkeresultatene
  Alt + Skift + E Kontroll+Skift+[E] Fokuser på meldingsgeneratoren
  Ctrl + Skift + S [Kommando]+Tilvalg+[S] Søk etter personer, grupper og meldinger
  Alt + 1 Ikke relevant Naviger til nylige chatter
  Alt + 2 [Kommando]+Skift+[C] Åpne kontakter
  Alt + 3 [Kommando]+Skift+[B] Åpne kontaktskjerm for boter
  Ctrl + O [Kommando]+Tilvalg+[O] Send tilbakemelding
  Ctrl + R [Kommando]+[R] Oppdater appen
  Ctrl + T [Kommando]+[T] Åpne temaer
  Ctrl + Skift + T [Kommando]+Skift+[T] Veksle mellom lys og mørk modus
  Bruk Alt + V til å hente frem Vis-menyen for å zoome inn, ut, eller gå tilbake til opprinnelig størrelse
  Ctrl + Skift + = for å zoome inn
  Ctrl + - for å zoome ut
  Ctrl + 0 for opprinnelig størrelse
  Bruk Vis-knappen for å zoome inn, zoome ut eller gå tilbake til faktisk størrelse
  [Kommando]+[+] for å zoome inn
  [Kommando]+[-] for å zoome ut
  [Kommando]+[0] for opprinnelig størrelse
  Zoom inn, zoom ut eller vis opprinnelig størrelse
  Pil opp etter sending av melding [Kommando]+Skift+[E] Rediger sist sendte melding
  Ctrl + P [Kommando]+[I] Vis samtaleprofil
  Ctrl + Skift + Tab Kontroll+Skift+Tab Åpne chatten ovenfor
  Ctrl + Tab Kontroll+Tab Åpne chatten nedenfor
  Ctrl + Skift + A [Kommando]+Skift+[A] Legg til personer i samtalen eller anropet
  Ctrl + Skift + E [Kommando]+[E] Skjul samtale
  Ctrl + Skift + U [Kommando]+Skift+[U] Merk som ulest
  Ctrl + Skift + K [Kommando]+Skift+[K] Start videosamtalen eller slå video på eller av
  Ctrl + Skift + L [Kommando]+Skift+[L] Velg flere meldinger i samtalen
  Ctrl + Skift + P [Kommando]+Skift+[R] Start eller svar på en lydsamtale
  Ctrl + Skift + F [Kommando]+Skift+[F] Send en fil
  Ctrl + Skift + G [Kommando]+Skift+[G] Åpne galleri
  Ctrl + S [Kommando]+[S] Ta et videobilde
  Ctrl + E [Kommando]+Skift+[H] Legg på
  Ctrl + M [Kommando]+Skift+[M] Demp/opphev demping av mikrofonen

   

  For at det skal være enklere å bruke Skype for Windows-skrivebordet kan du aktivere hurtigtaster for å:

  • Svare på et anrop
  • Svare på et anrop med video
  • Ignorere et anrop
  • Avslutte en samtale
  • Ta et stillbilde under videosamtaler
  • Fokusere på Skype
  • Søke etter personer på Skype
  • Dempe mikrofonen
  • Slå demping på/av (Trykk for å snakke)
  • Bytte visning

  Aktivere og tilpasse hurtigtaster:

  1. Logg på Skype.
  2. Gå til Verktøy >Alternativer...
  3. Klikk fanen Avansert og velg Hurtigtaster.


    
  4. Merk av for Aktiver tastatursnarveier.
  5. Sjekk handlingene du vil aktivere hurtigtaster for.   Klikk Endre valgt snarvei hvis du vil endre standardsnarveien. Oppgi ganske enkelt den nye snarveien, og klikk OK.


    
  6. Klikk Lagre. Da er du klar til å spare tid med hurtigtaster.


    
  Tastekombinasjon Handling
  Ctrl + I Åpne egen profil
  Ctrl + , (Ctrl + komma) Åpne innstillinger
  Ctrl + H Åpne hjelp i standardnettleser
  Ctrl + D Åpne numerisk hovedtastatur
  Ctrl + N Start ny samtale
  Ctrl + F Søk etter kontakter og meldinger
  Ctrl + F4 Skjul samtale
  Ctrl + P Vis samtaleprofil
  Ctrl + E Legg på
  Ctrl + M Demp/opphev demping av mikrofonen
  Pil opp etter sending av melding Rediger sist sendte melding
  Alt + 1 Naviger til nylige
  Alt + 2 Naviger til kontakter
  Alt + 3 Naviger til roboter
  Ctrl + Skift + A Legg til personer i samtale
  Ctrl + Skift + F Send en fil
  Ctrl + Skift + U Merk som ulest
  Ctrl + Skift + H Veksle mellom hold/gjenoppta aktiv samtale
  Ctrl + Skift + K Start en videosamtale
  Ctrl + Skift + P Start en lydsamtale
  Ctrl + O Send tilbakemelding

  I listen over hurtigtaster nedenfor blir Apples navngiving av endringstaster brukt. Menyelementer bruker symboler for endringstaster i stedet for at navnene staves. Et Mac-tastatur kan bruke enten et symbol eller et bestemt begrep for den samme endringstasten. Her er en liste over symboler og de tilhørende navnene på endringstaster du kan komme borti:

  • ⌘ (Kommando-tast) – Kommando-tasten kan også være merket med Apple-symbolet Apple symbol på tastaturet.
  • ⎇ (Tilvalg-tast) – Tilvalg-tasten kan også være merket med forkortelsen «Alt» på tastaturet.
  • ⇧ (Skift-tast)
  • ⌃ (Kontroll-tast)
  • ⏎ (Retur-tast)
  • ↑ (Pil opp-tast)
  • ↓ (Pil ned-tast)
  • → (Pil høyre-tast)
  • ← (Pil venstre-tast)

  Globale snarveier

  Tastekombinasjon Handling
  [Kommando]+[1] Vis Skype-hovedvinduet
  [Kommando]+[2] Vis numerisk tastatur
  [Kommando]+[3] Vis kontaktskjerm
  [Kommando]+[N] Åpne en ny samtale
  [Kommando]+[W] Lukk aktiv samtale, profil eller søk
  [Kommando]+[Skift]+[W] Lukk Skype-vinduet
  [Kommando]+[Skift]+[I] Rediger profilen din
  [Kommando]+[Tilvalg]+[F] Søk etter kontakter og meldinger
  [Kommando]+[Kontroll]+[F] Bytt til fullskjermmodus
  [Kommando]+[Skift]+[O] Skype hjemme
  [Kommando]+[Skift]+[C] Kontakter
  [Kommando]+[Y] Logg

  Søkesnarveier

  Tastekombinasjon Handling
  Pil ned Velg neste element på forslagsmenyen
  Pil opp Velg forrige element på forslagsmenyen
  [Kommando]+[Pil ned] Gå til neste del av forslagsmenyen
  [Kommando]+[Pil opp] Gå til forrige del av forslagsmenyen

  Kontaktsnarveier

  Tastekombinasjon Handling
  [Kommando]+[Tilvalg]+[4] Vis kontakter som liste
  [Kommando]+[Tilvalg]+[5] Vis kontakter som bilder
  Retur Start en samtale med valgte kontakter
  [Tilvalg]+[Retur] Start et anrop med valgte kontakter
  Delete Slett valgte kontakter eller fjern dem fra den aktive listen

  Samtalesnarveier

  Tastekombinasjon Handling
  Retur Send meldingen som er skrevet i inndatafeltet
  [Tilvalg]+[Retur] Sett inn en ny linje i inndatafeltet
  Escape Tøm inndatafeltet
  [Kommando]+[Skift]+[E] Rediger siste melding du sendte
  Pil opp Rediger siste melding du sendte (hvis inndatafeltet er tomt)
  [Kommando]+[+] Gjør teksten større
  [Kommando]+[0] Gjør teksten normalt stor
  [Kommando]+[-] Gjør teksten mindre
  [Kommando]+[F] Åpne Finn-linjen
  [Kommando]+[G] Finn neste
  [Kommando]+[Skift]+[G] Finn forrige
  [Kommando]+[Skift]+[S] Send en tekstmelding (SMS)
  [Kommando]+[Skift]+[F] Sende filer
  [Kommando]+[Skift]+[U] Merk en samtale som ulest
  [Kommando]+[Skift]+[A] Legg til personer i samtalen
  [Kommando]+[I] Vis kontaktens profil (i en-til-en-samtale)
  [Kommando]+[Tilvalg]+[Pil høyre] Neste samtale i sidestolpen
  [Kommando]+[Tilvalg]+[Pil venstre] Forrige samtale i sidestolpen

  Anropssnarveier

  Tastekombinasjon Handling
  [Kommando]+[Skift]+[H] Avslutt den aktive samtalen
  [Kommando]+[Skift]+[M] Demp mikrofonen
  [Kommando]+[Skift]+[R] Start anrop eller svar på innkommende anrop med lyd
  [Kommando]+[Tilvalg]+[Pil opp] Øk lydvolumet
  [Kommando]+[Tilvalg]+[Pil ned] Reduser lydvolumet
  [Kommando]+[Tilvalg]+[Kontroll]+[Pil opp] Bytt til Trykk for å snakke-modus. Slipp for å dempe mikrofonen
  [Kommando]+[2] Vis numerisk tastatur

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop