Hjelp for Skype

  Hva er tastatursnarveier og hvordan bruker jeg dem i Skype?

  Tilbake til søkeresultater

  Tastatursnarveier er bestemte kombinasjoner av to eller flere taster på tastaturet. De gjør det enklere og raskere for deg å bruke kommandoer som du ellers måtte hentet frem via menyene. Du kan bruke tastatursnarveier til å avslutte Skype enkelt, sende en fil, kopiere tekst og mye mer.

  Med globale hurtigtaster kan du bruke hurtigtaster i Skype mens Skype for Windows 10 (versjon 14) er minimert eller ikke i fokus. Globale hurtigtaster er aktivert som standard i Skype. Slik deaktiverer du dem:

  1. Klikk på Profilbildetditt.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. Klikk på Generelt.
  4. Slå Aktivere globale hurtigtaster av.

   

  Tilgjengelige globale hurtigtaster

  Tastekombinasjon Handling
  CTRL+M Slå demping på/av
  CTRL+E Legg på
  Tastekombinasjon Handling
  CTRL+SKRÅSTREK Vis tastatursnarveier
  CTRL+KOMMA Åpne appinnstillinger
  CTRL+H Åpne Hjelp i standardnettleser
  CTRL+O Send tilbakemelding
  CTRL+T Åpne temaer
  CTRL+SKIFT+T Veksle mellom lys og mørk modus
  ALT+1 Naviger til nylige chatter
  CTRL+I Åpne Varselpanel
  CTRL+SKIFT+S Søk etter alle kontakter, meldinger og roboter
  CTRL+TAB Neste samtale
  CTRL+SKIFT+TAB Forrige samtale
  CTRL+SKIFT+PLUSS (+) Zoom inn
  CTRL+MINUS (-) Zoom ut
  CTRL+NULL (0) Vis faktisk størrelse
  CTRL+N Start ny samtale
  CTRL+G Ny gruppechat
  ALT+2 Åpne kontakter
  CTRL+P Vis samtaleprofil
  CTRL+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  CTRL+SKIFT+F Send en fil
  CTRL+SKIFT+G Åpne galleri
  CTRL+SKIFT+U Merk som ulest
  ALT+SKIFT+E Flytt fokus til skriveboksen
  CTRL+SHIFT+L Velg flere meldinger
  CTRL+SKIFT+E Arkiver valgt samtale
  CTRL+F Søk i valgt samtale
  CTRL+SKIFT+P Svar på innkommende samtale
  CTRL+E Legg på
  CTRL+SKIFT+K Start en videosamtale
  CTRL+SKIFT+P Start en lydsamtale
  CTRL+M Slå demping på/av
  CTRL+SKIFT+K Slå kamera på/av
  CTRL+D Start numerisk tastatur
  CTRL+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  CTRL+S Ta et videobilde
  CTRL+SKIFT+J Endre størrelse på forhåndsvisning av kameraet
  CTRL+ALT+M Annonser mikrofonstatus under en samtale
  CTRL+ALT+SKIFT+K Annonser egen videostatus under en samtale
  Pil opp etter sending av melding Rediger sist sendte melding
  CTRL+SKIFT+TAB Åpne chatten ovenfor
  CTRL+TAB Åpne chatten nedenfor
  CTRL+R (bare Windows-skrivebordet) Oppdater appen
  CTRL+W Lukke vinduer (delt visning)
  Tastekombinasjon Handling
  KOMMANDO+KOMMA (,) Åpne appinnstillinger
  CTRL+H Åpne Hjelp i standardnettleser
  KOMMANDO+TILVALG+O Send tilbakemelding
  KOMMANDO+T Åpne temaer
  KOMMANDO+SKIFT+T Veksle mellom lys og mørk modus
  TILVALG+1 Naviger til nylige chatter
  KOMMANDO+SKIFT+O Åpne Varselpanel
  KOMMANDO+TILVALG+F Søk etter kontakter, meldinger og roboter
  CTRL+TAB Neste samtale
  CTRL+SKIFT+TAB Forrige samtale
  KOMMANDO+SKIFT+PLUSS (+) Zoom inn
  KOMMANDO+MINUS (-) Zoom ut
  KOMMANDO+NULL (0) Vis faktisk størrelse
  KOMMANDO+N Start ny samtale
  KOMMANDO+G Ny gruppechat
  KOMMANDO+SKIFT+C Åpne kontakter
  KOMMANDO+I Vis samtaleprofil
  KOMMANDO+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  KOMMANDO+SKIFT+F Send en fil
  KOMMANDO+SKIFT+G Åpne galleri
  KOMMANDO+SKIFT+U Merk som ulest
  CTRL+SKIFT+E Flytt fokus til skriveboksen
  KOMMANDO+SKIFT+L Velg flere meldinger
  KOMMANDO+E Arkiver valgt samtale
  KOMMANDO+F Søk i gjeldende samtale
  KOMMANDO+SKIFT+R Svar på innkommende samtale
  KOMMANDO+SKIFT+H Legg på
  KOMMANDO+SKIFT+K Start en videosamtale
  KOMMANDO+SKIFT+R Start en lydsamtale
  KOMMANDO+SKIFT+M Slå demping på/av
  KOMMANDO+SKIFT+K Slå kamera på/av
  KOMMANDO+2 Start numerisk tastatur
  KOMMANDO+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  KOMMANDO+S Ta et videobilde
  KOMMANDO+SKIFT+J Endre størrelse på forhåndsvisning av kameraet
  KOMMANDO+1 Åpne Skype-hovedvinduet
  KOMMANDO+SKIFT+E Rediger sist sendte melding
  CTRL+SKIFT+TAB Åpne chatten ovenfor
  CTRL+TAB Åpne chatten nedenfor
  KOMMANDO+W Lukke vinduer (delt visning)
  Tastekombinasjon Handling
  CTRL+SKIFT+KOMMA Åpne appinnstillinger
  CTRL+SKIFT+H Åpne Hjelp i standardnettleser
  ALT+1 Naviger til nylige chatter
  CTRL+I Åpne Varselpanel
  CTRL+SKIFT+F Søk etter personer, grupper og meldinger
  CTRL+SKIFT+PLUSS (+) Zoom inn
  CTRL+MINUS (-) Zoom ut
  CTRL+NULL (0) Vis faktisk størrelse
  CTRL+SKIFT+G Ny gruppechat
  ALT+2 Åpne kontakter
  CTRL+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  CTRL+SKIFT+U Merk som ulest
  ALT+SKIFT+E Flytt fokus til skriveboksen
  CTRL+SKIFT+E Arkiver valgt samtale
  CTRL+F Finn i gjeldende samtale
  CTRL+SKIFT+K Start en videosamtale

  Merknad: CTRL+SKIFT+K starter Accessibility Insights for Web (tilgjengelighetsinnsikter for nettet), hvis du har installert det. Det startes ikke noen videosamtale i Skype.
  CTRL+SKIFT+P Start en lydsamtale
  CTRL+M Slå demping på/av
  CTRL+SKIFT+K Slå kamera på/av
  Ctrl+Skift+D Start numerisk tastatur
  CTRL+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  ALT+SKIFT+J Endre størrelse på forhåndsvisning av kameraet
  CTRL+SKIFT+R Oppdater appen
  Pil opp etter sending av melding Rediger sist sendte melding
  Tastekombinasjon Handling
  KOMMANDO+SKIFT+KOMMA Åpne appinnstillinger
  CTRL+Skift+H Åpne Hjelp i standardnettleser
  KOMMANDO+TILVALG+O Send tilbakemelding
  TILVALG+1 Naviger til nylige chatter
  KOMMANDO+SKIFT+O Åpne Varselpanel
  KOMMANDO+SKIFT+F Søk etter alle kontakter, meldinger og roboter
  KOMMANDO+SKIFT+PLUSS (+) Zoom inn
  KOMMANDO+MINUS (-) Zoom ut
  KOMMANDO+NULL (0) Vis faktisk størrelse
  KOMMANDO+SKIFT+G Ny gruppechat
  KOMMANDO+SKIFT+C Åpne kontakter
  KOMMANDO+I Vis samtaleprofil
  KOMMANDO+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  KOMMANDO+SKIFT+U Merk som ulest
  CTRL+SKIFT+E Flytt fokus til skriveboksen
  KOMMANDO+SKIFT+L Velg flere meldinger
  KOMMANDO+E Arkiver valgt samtale
  KOMMANDO+F Søk i valgt samtale
  KOMMANDO+SKIFT+H Legg på
  KOMMANDO+SKIFT+K Start en videosamtale

  Merknad: KOMMANDO+SKIFT+K starter Accessibility Insights for Web (tilgjengelighetsinnsikter for nettet), hvis du har installert det. Det startes ikke noen videosamtale i Skype.
  KOMMANDO+SKIFT+M Slå demping på/av
  KOMMANDO+SKIFT+K Slå kamera på/av
  KOMMANDO+SKIFT+2 Start numerisk tastatur
  KOMMANDO+SKIFT+A Legg til personer i samtale
  TILVALG+SKIFT+J Endre størrelse på forhåndsvisning av kameraet
  KOMMANDO+SKIFT+R Oppdater appen
  KOMMANDO+SKIFT+E Rediger sist sendte melding