Hjelp Mac

Hvilke hurtigtaster kan jeg bruke med Skype for Mac OS X?

Det finnes bestemte kombinasjoner av to eller flere taster på tastaturet. De gjør det enklere og raskere å bruke kommandoer som du ellers ville ha tilgang via menyene. Du kan bruke hurtigtaster enkelt avslutte Skype, sende en fil, kopiere tekst og mye mer.

Denne FAQ inneholder en liste over hurtigtaster gjelder for Skype for Mac. Skype støtter alle standard hurtigtaster for Mac OS X. Som Skype fungerer på samme måte som alle andre programmer, vises ikke enkelte støttes hurtigtaster, for eksempel kommando+Q nøkkel kombinasjonen å avslutte et program i denne FAQ.

Den nedenfor liste over snarveier bruker Apple er benevner vedtekt spesialtaster. Menyelementer bruke symboler spesialtaster i stedet for staving ut navnene deres. Mac tastatur kan bruke et symbol eller enda et bestemt søkeord for samme spesialtasten. Følgende er listen over symboler med tilsvarende modifikator nøkkel navn du kan komme over:

  • ⌘ (Kommando-tasten)-The Kommando-tasten kan også være merket med et Apple-symbol Apple symbol på tastaturet.
  • ⎇ (Tilvalg-tasten)-The Tilvalg-tasten kan også merkes med forkortelsen "Alt" på tastaturet.
  • ⇧ (Skift)
  • ⌃ (kontroll nøkkel)
  • ⏎ (Enter)
  • ↑ (pil)
  • ↓ (pil ned)
  • → (høyrepil)
  • ← (venstrepil)

Globale snarveier

Tastekombinasjonen Handlingen
[Kommando] + [1] Vise vinduet viktigste Skype
[Kommando] + [2] Vise talltastaturet
[Kommando] + [3] Vise kontakter skjermen
[Kommando] + [4] Vise vinduet Skype WiFi
[Kommando] + [N] Åpne en ny samtale
[Kommando] + [I] Lukk gjeldende samtale, profil eller søk
[Kommando] + [Shift] + [I] Lukk vinduet for Skype
[Kommando] + [Shift] + [I] Redigere profilen din
[Kommando] + [alternativ] + [F] Søk etter kontakter og meldinger
[Kommando] + [kontroll] + [F] Angi fullskjermmodus

Snarveier for søk

Tastekombinasjonen Handlingen
Pil ned Merke neste element i forslagsmenyen
Pil opp Merke forrige element i forslagsmenyen
[Kommando] + [ned] Flytte til den neste delen av forslagsmenyen
[Kommando] + [pil] Flytte til forrige inndeling i forslagsmenyen

Kontakter snarveier

Tastekombinasjonen Handlingen
[Kommando] + [alternativ] + [4] Vis kontakter som en liste
[Kommando] + [alternativ] + [3] Vis kontakter som bilder
Avkastning Start en samtale med valgte kontakter
[Alternativ] + [tilbake] Start en samtale med valgte kontakter
Slette Slett valgte kontakter eller fjerne dem fra gjeldende liste

Samtale snarveier

Tastekombinasjonen Handlingen
Avkastning Sende meldingen i inndatafeltet
[Alternativ] + [tilbake] Sette inn en ny linje i inndatafeltet
Rømme Fjern inndatafeltet
[Kommando] + [Shift] + [E] Redigere den siste meldingen du har sendt
Pil opp Redigere den siste meldingen du har sendt (hvis input-feltet er tomt)
[Kommando] + [+] Gjøre teksten større
[Kommando] + [0] Gjøre teksten normal størrelse
[Kommando] + [-] Lage tekst mindre
[Kommando] + [F] Åpne søkefeltet [Kommando] + [G] Søk etter neste [Kommando] + [Shift] + [G] Finn forrige [Kommando] + [Shift] + [S] Send en tekstmelding [Kommando] + [Shift] + [F] Sende filer [Kommando] + [Shift] + [U] Merk en samtale som ulest [Kommando] + [Shift] + [A] Legge til personer til samtalen [Kommando] + [I] Vis kontaktens profil (i en en samtale) [Kommando] + [alternativ] + [pil høyre] Neste samtale i sidepanelet [Kommando] + [alternativ] + [venstre pil] Tidligere samtale i sidepanelet

Ringe snarveier

Tastekombinasjonen Handlingen
[Kommando] + [Shift] + [H] Avslutte anropet
[Kommando] + [Shift] + [M] Dempe mikrofonen
[Kommando] + [Shift] + [R] Starte et anrop eller svarer på et innkommende anrop med lyd
[Kommando] + [alternativ] + [pil] Øke volumet
[Kommando] + [alternativ] + [ned] Senke volumet
[Kommando] + [alternativ] + [kontroll] + [pil] Angi trykk Talk-modus. Slipp for å dempe mikrofonen
[Kommando] + [2] Vise talltastaturet

Lær mer om redigering hurtigtaster i Skype for Mac.

* Skype er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja Nei

Fortell oss hvorfor vi ikke kunne hjelpe deg i dag

Viktig : Ikke angi personlig informasjon (for eksempel Skype-navn, e-postadresse, Microsoft-konto, passord eller virkelig navn eller telefonnummer) i feltet ovenfor.
Maskinoversetting

VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA12074

Spør fellesskapet

Se hva andre sier om "Skype-innstillinger" i Skype-fellesskapet.

Bli med på samtalen

Videoveiledninger

Enkle, trinnvise veiledninger for hvordan du bruker Skype

Trenger du fortsatt hjelp? Støtteteamet vårt er klare til å hjelpe deg. Spør dem nå