Hjelp Windows Desktop

Feilsøking i forbindelse med webkamera og video

Hvis du har problemer med video i en Skype-samtale, og du allerede har prøvd trinnene i Feilsøking for tilkobling, er det noen forskjellige ting du kan sjekke for å sikre at webkameraet fungerer riktig.

Før du fortsetter med feilsøkingstrinnene nedenfor må du sikre at du befinner deg i et rom med skikkelig belysning (dårlig belysning kan gjøre at videobildet er for mørkt til at den du ringer, kan se det ordentlig).

Dessuten kan det hende at du ikke sender gode videobilder hvis du bruker et webkamera som kobles til datamaskinen via en USB-kabel (eller webkameraet fungerer kanskje ikke i det hele tatt), fordi du bruker andre USB-enheter. En overbelastet USB-port kan gjøre at datamaskinen tror at webkameraet brukes av et annet program, også når det ikke blir det. Prøv å koble fra andre USB-enheter, eller prøv å koble webkameraet til en alternativ USB-port. Hvis webkameraet er koblet til en USB-hub, kan du prøve å koble det direkte til en USB-port på datamaskinen istedenfor og se om det hjelper.

Fungerer webkameraet på riktig måte med Skype?

Slik sikrer du at webkameraet fungerer på riktig måte med Skype:

 1. Logg på Skype.
 2. I menylinjen klikker du Verktøy > Alternativer ...

Alternativer … valgt fra rullegardinmenyen vist etter at du klikker Verktøy i menylinjen.

 1. Under Generelt velger du Videoinnstillinger. Hvis du har et webkamera tilkoblet, skal du se video i sanntid av det webkameraet er vendt mot. Hvis du kan se video-direkteavspillingen, fungerer webkameraet på riktig måte.

  Sanntidsbildene vises når du har valgt Videoinnstillinger.

  Hvis du ikke ser video-direkteavspillingen, fungerer webkameraet ikke med Skype. Du kan ikke sende video hvis du foretar en videosamtale før du løser dette problemet. Dette er mest sannsynlig fordi det er problemer med webkameradriverne eller fordi webkameradriverne ikke laster inn.

 2. Hvis det er nødvendig, klikker du Innstillinger for webkamera for å justere innstillinger for videoinnspilling som lys, lysstyrke og kontrast.

Bruker Skype riktig webkamera?

Hvis du bruker flere kameraer (for eksempel kamera på en bærbar datamaskin og et separat USB-kamera), kan du enkelt veksle mellom dem:

 1. Logg på Skype.
 2. Velg en kontakt, start en Skype-samtale og klikk deretter på ikonet for samtalekvalitet Samtalekvalitetikon i samtalevinduet.

Samtalekvalitetikonet valgt i samtalevinduet.

 1. Klikk Webkamera-kategorien, velg deretter webkameraet som du vil bruke fra rullegardinmenyen Velg kameraet du vil bruke.
  Hvis du ikke kan se kameraet du vil bruke i rullegardinlisten, må du installere de nyeste enhetsdriverne fra produsentens nettside på nytt.

Integrert kamera som er valgt fra rullegardinmenyen Velg kameraet du vil bruke.

Bruker et annet program webkameraet ditt?

Lukk alle programmer som kanskje bruker webkameraet. Disse omfatter programvare for videoredigering, programvare for virtuelt kamera, direktemeldingsklienter og nettlesere (for eksempel Internet Explorer).

Hvis kameraet ditt dessuten ikke er integrert i datamaskinen, kan du prøve å koble kameraet til en annen USB-port eller koble fra andre enheter som ikke brukes, som deler den samme USB-porten som kameraet ditt. Hvis du prøver å bytt kamera i løpet av samtalen og får opp en feilmelding, kan du prøve å avslutte samtalen, bytte kamera og starte datamaskinen på nytt.

Når du har gjort dette, kontrollerer du om Skype kan se og bruke webkameraet ditt.

Har du problemer med driverne til webkameraet?

Kontroller at webkameraet finnes i Enhetsbehandling.

 1. Avhengig av Windows-versjonen:
 • Windows 7: Klikk på Windows-knappen, og velg Kontrollpanel. Påse at Kategori er valgt i øvre, høyre hjørne, ved siden av Vis etter:. Klikk Maskinvare og lyd. Under Enheter og skrivere velger du Enhetsbehandling. Klikk den lille pilen ved siden av Bildeenheter.
 • Windows Vista: Åpne Start-menyen og velg Kontrollpanel. Åpne System og vedlikehold og klikk Enhetsbehandling.
 • Windows XP: Åpne Start-menyen og velg Kontrollpanel. Åpne System og klikk Enhetsbehandlingi Maskinvare-kategorien.
 1. Kontroller at webkameraet er listet opp under Bildeenheter.

Et eksempel på et webkamera oppført under Bildeenheter.

Hvis det ikke finnes i listen, eller hvis et spørsmåls- eller utropstegn vises, må du installere driverne for webkameraet ditt på nytt.

Laster driverne for webkameraet ditt?

Hvis du vil at webkameradriverne skal laste, må du endre oppstartsinnstillingene for Skype:

 1. Logg av Skype ved å klikke Skype> Logg av i menylinjen.
 2. I vinduet Velkommen til Skype fjerner du avmerkingen i Logg meg på når Skype starter-alternativet.

Avmerkingsboksen Logg meg på når Skype starter.

 1. Start datamaskinen din på nytt.

Logg på Skype og start en videosamtale.

Bruker du en gammel versjon av DirectX?

Kontroller at du har den nyeste versjonen av Microsoft DirectX. For Windows Vista og Windows 7 kan du få den nyeste versjonen av DirectX ved å oppdatere Windows med de nyeste servicepakkene og oppdateringene. For Windows XP kan du laste den ned her.

Før du fortsetter med feilsøkingstrinnene nedenfor må du sikre at du befinner deg i et rom med skikkelig belysning (dårlig belysning kan gjøre at videobildet er for mørkt til at den du ringer, kan se det ordentlig).

Dessuten kan det hende at du ikke sender gode videobilder hvis du bruker et webkamera som kobles til datamaskinen via en USB-kabel (eller webkameraet fungerer kanskje ikke i det hele tatt), fordi du bruker andre USB-enheter. En overbelastet USB-port kan gjøre at datamaskinen tror at webkameraet brukes av et annet program, også når det ikke blir det. Prøv å koble fra andre USB-enheter, eller prøv å koble webkameraet til en alternativ USB-port. Hvis webkameraet er koblet til en USB-hub, kan du prøve å koble det direkte til en USB-port på datamaskinen istedenfor og se om det hjelper.

Kontroller at webkamerainnstillingene er korrekte i Skype.

 1. Mens Skype er åpen, flytter du musen til det øvre, høyre hjørnet eller sveiper fra høyre på skjermen for å hente frem perlelinjen.
 2. Trykk eller klikk Innstillinger.
 3. Trykk eller klikk Tillatelser.

 4. Kontroller innstillingene under Webkameraer. Hvis den er slått av, drar du glidebryteren for å slå den på.

 5. Kontroller deretter at Skype bruker det riktige kameraet. Mens Skype er i gang, flytter du musen til det øvre, høyre hjørnet eller sveiper fra høyre på skjermen for å hente frem perlelinjen.
 6. Trykk eller klikk Innstillinger.
 7. Trykk eller klikk Alternativer.

 8. I Kamera-listen velger du webkameraet du ønsker å bruke. Hvis enheten du bruker, har innebygd webkamera, vil dette alternativet angis som Integrert kamera. Hvis kameraet registrerer video, vil du se det som kameraet ser.

Hvis ingenting av det ovenstående fungerer, kan du bruke Camera-appen i Windows RT for å kontrollere at webkameraet fungerer:

 1. I Start-skjermen skriver du "kamera" og trykker på Enter for å åpne Camera-appen.
 2. Hvis du blir spurt, velger du Tillat for å gi datamaskinen tillatelse til å bruke kameraet.
 3. Kontroller at du ser utdata på skjermen din. Hvis du ikke ser noe på skjermen, kan det hende at det er noe feil med kameraet. Ta kontakt med kameraprodusenten.
 4. Lukk Camera-appen ved å trykke på tastkombinasjonen Alt+F4 på tastaturet ditt, eller sveip ned fra toppen av skjermen (på enheter med berøringsskjerm).

Før du fortsetter med feilsøkingstrinnene nedenfor må du sikre at du befinner deg i et rom med skikkelig belysning (dårlig belysning kan gjøre at videobildet er for mørkt til at den du ringer, kan se det ordentlig).

Dessuten kan det hende at du ikke sender gode videobilder hvis du bruker et webkamera som kobles til datamaskinen via en USB-kabel (eller webkameraet fungerer kanskje ikke i det hele tatt), fordi du bruker andre USB-enheter. En overbelastet USB-port kan gjøre at datamaskinen tror at webkameraet brukes av et annet program, også når det ikke blir det. Prøv å koble fra andre USB-enheter, eller prøv å koble webkameraet til en alternativ USB-port. Hvis webkameraet er koblet til en USB-hub, kan du prøve å koble det direkte til en USB-port på datamaskinen istedenfor og se om det hjelper.

Kontroller at webkameraet fungerer med Skype:

 1. Logg deg på Skype.
 2. Gå til menylinjen, velg Skype> Innstillinger …, og klikk deretter Lyd/Video.
 3. I innstillingene for Lyd/Video, skal du se et bilde i sanntid fra webkameraet ditt hvis det riktige kameraet er valgt. Hvis du kan se bildet i sanntid, fungerer webkameraet ditt på riktig måte.

  Sanntidsbilder fra kameraet i Lyd/Video-vinduet

  Hvis videoen ikke vises, fungerer webkameraet ikke med Skype. Du kan ikke sende video hvis du foretar en videosamtale før du løser dette problemet. Disse tipsene kan hjelpe til med å løse dette problemet.
 4. Hvis du har mer enn ett webkamera koblet til datamaskinen, kan du velge et annet webkamera fra Kamera-rullegardinlisten.
 5. Hvis det er nødvendig, kan du teste Mikrofon og Høyttalere mens du viser denne skjermen.
 6. Når du er ferdig, lukker du vinduet.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja Nei

Fortell oss hvorfor vi ikke kunne hjelpe deg i dag

Viktig : Ikke angi personlig informasjon (for eksempel Skype-navn, e-postadresse, Microsoft-konto, passord eller virkelig navn eller telefonnummer) i feltet ovenfor.

Spør fellesskapet

Se hva andre sier om "Problemer med anrop og video" i Skype-fellesskapet.

Bli med på samtalen

Trenger du fortsatt hjelp? Støtteteamet vårt er klare til å hjelpe deg. Spør dem nå