Hjelp for Skype

  Er Skype To Go tallene kjøpes i Skype Manager?

  Tilbake til søkeresultater

  Nr. Skype To Go tallene er ikke kjøpes i Skype Manager.

  Medlemmer som har fått tildelt Skype kreditt eller som har et abonnement kan imidlertid aktivere Skype To Go tall og administrere deres konto gjennom kontooversikt -siden.

  Finne mer hjelp og informasjon på Skype Manager.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA1308