Hjelp for Skype

  Kan jeg bruke Skype To Go™ hvis jeg reiser i utlandet?

  Tilbake til søkeresultater

  nei. Hvis du er på reise utenfor landet, kan ikke Skype To Go gi deg lave kostnader utenlandsanrop mens du reiser.

  I stedet å bruke en Skype To Go nummeret når du reiser utenlands, anbefaler vi å bruke Skype på en datamaskin eller mobilen over WiFi-nettverk (for å unngå roaming-gebyrer på dataplan).

  Besøk Skype for mobil for å finne en mobil løsning som er riktig for deg.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA1316