Hjelp for Skype

  Hvor mye båndbredde trenger Skype?

  Tilbake til søkeresultater

  Båndbredden Skype trenger avhenger av samtaletypen du ønsker. Sjekk følgende informasjon for minstekrav og anbefalte hastigheter for best ytelse.

  Tabellen nedenfor gir deg minste nedlastingshastighet og opplastingshastighet nødvendig, samt de anbefalte hastighetene for beste ytelse.

  Samtaletype Minste nedlastings-/
  opplastingshastighet
  Anbefalte nedlastings-/
  opplastingshastighet
  Taleanrop 30 kbps / 30 kbps 100 kbps / 100 kbps.
  Videosamtaler/
  skjermdeling
  128 kbps / 128 kbps 300 kbps / 300 kbps
  Videosamtaler
  (høy kvalitet)
  400 kbps / 400 kbps 500 kbps / 500 kbps.
  Videosamtaler
  (HD)
  1,2 mbps / 1,2 mbps 1,5 mbps / 1,5 mbps
  Gruppevideosamtaler
  (3 personer)
  512 kbps / 128 kbps 2 mbps / 512 kbps.
  Gruppevideosamtaler
  (5 personer)
  2 mbps / 128 kbps 4 mbps / 512 kbps
  Gruppevideosamtaler
  (+7 personer)
  4 mbps / 128 kbps 8 mbps / 512 kbps

  Hvis du logger på Skype, men ikke utfører anrop, bruker Skype i gjennomsnitt 0–4 kbps. Når du ringer, bruker Skype i gjennomsnitt mellom 24–128 kbps.

  Lydanrop burde være mulig med de fleste Internett-forbindelser. Videoanrop bruker mye mer båndbredde, så om du har problemer med kvaliteten på videosamtalene dine, anbefaler vi å:

  • lukke andre programmer som bruker Internett, spesielt de som spiller av musikk eller video.
  • avbryte alle filoverføringer.

  Hvis dette ikke løser problemet ditt, kan du måtte øke båndbredden. Ta kontakt med internettleverandøren din hvis du trenger mer informasjon i henhold til nedlastings- og opplastingshastighetene dine.

  Mengden Internett-båndbredde du trenger for Skype Connect avhenger av:

  1. Hvor mye du bruker Internett-forbindelsen din for e-post, nettsurfing og andre data.
  2. Hvor mange samtidige samtaler det er sannsynlig at selskapet ditt vil ha.

  Avhengig av anropskapasiteten du trenger, kan det være passende å få en dedikert Internett-forbindelse for Skype Connect. Vi anbefaler at du rådfører deg med en ekspert når du avgjør selskapets nøyaktige krav.

  Her er en tabell over det omtrentlige antallet samtidige anrop som kan utføres med G.729 basert på vanlige Internett-forbindelser.

  Bredbåndstype Nedlastingshastighet Opplastingshastighet Antall samtidige anrop
  ADSL 0,5 mb 512 kbs 256 kbs 6
  ADSL 1 mb 1024 kbs 512 kbs 12
  ADSL 8 mb 8192 kbs 512 kbs 12
  SDSL / leaset linje 2 mb 2048 kbs 2048 kbs 48

  Skype anbefaler ikke bruken av satellitt-Internett eller mobile Internett-forbindelser for Skype Connect på grunn av den høye latenstiden knyttet til disse tilkoblingstypene, noe som kan påvirke talekvaliteten betydelig.

  Lær mer om Skype Connect.