Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Hvilke porter må være åpne for å bruke Skype på skrivebordet?

  Tilbake til søkeresultater

  For Skype skal fungere, må følgende porter er åpne i brannmuren:

  • 443/TCP
  • 3478-3481/UDP
  • 50000-60000/UDP

  Hvis brannmuren begrenser tilgangen til disse portene, må du oppdatere brannmurinnstillingene før du kan bruke Skype.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA148

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop