Hjelp for Skype

  Hvilke porter må være åpne for å bruke Skype på skrivebordet?

  Tilbake til søkeresultater

  For Skype skal fungere, må følgende porter er åpne i brannmuren:

  • 443/TCP
  • 3478-3481/UDP
  • 50000-60000/UDP
  Disse portene er nødvendig for, for best mulig kall-kvalitet:
  • 1000-10000/TCP
  • 50000-65000/TCP
  • 16000-26000/TCP

  Kontroller at brannmuren eller sikkerhetsprogramvare er konfigurert på riktig måte med disse portene. Hvis brannmuren begrenser tilgangen til disse portene, kontrollerer du innstillingene for brannmur eller programvare, eller ta kontakt med systemansvarlig.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA148