Hjelp for Skype

  Hvordan jeg ringe filtypen under en samtale?

  Tilbake til søkeresultater

  Ringe et direktenummer under en samtale, eller Skriv inn et tall eller tegn, for eksempel # (nummer) i et automatisert telefonsystem:

  1. Under en samtale klikker du oppringingskontrollen dial pad knappen. Du må kanskje flytte musen til å ringe kontroller vises.
  2. Bruke oppringingskontrollen til å ringe direktenummeret eller tegn.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA22