Hjem Skype for Windows stasjonær PC

  Hvordan ringe filtypen under en samtale?

  Ringe et direktenummer under en samtale, eller skrive inn tall eller tegn som # (hash) på et automatisert telefonsystem:

  1. Klikk ekstern pad ikonet på verktøylinjen som vises under oppringingen. Du må kanskje flytte musen til å lage ringe-linjen.

  2. Bruk talltastaturet til å skrive inn tall eller tegn.

  Var denne artikkelen nyttig?

  Ja Nei

  Fortell oss hvorfor vi ikke kunne hjelpe deg i dag

  Viktig : Ikke angi personlig informasjon (for eksempel Skype-navn, e-postadresse, Microsoft-konto, passord eller virkelig navn eller telefonnummer) i feltet ovenfor.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA22