Hjelp for Skype

  Kan jeg ringe alle telefoner og tall i alle land?

  Tilbake til søkeresultater

  Med Skype kan du foreta anrop til alle faste og mobile numre i verden, samt noen betalingstjenestenumre. Noen premium rate (f.eks 1-900 tall) eller geografisk/land konkrete tall støttes imidlertid ikke av Skype.

  Skype støtter kall til noen satellitt telefoner, inkludert Inmarsat enheter. Sjekk vår prisliste for samtale priser-skriver Inmarsat i feltet land.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA2591